Mijn oorlog is vrij.

Door AelmansHar gepubliceerd op Monday 25 April 22:56

355. Mijn oorlog is vrij.

De gedachte zijn vrij. (lied) Ik zeg: Mijn oorlogen zijn vrij.

Is het oplossen van de vluchtelingen stroom mijn probleem? Een minister krijgt miljoenen betaald om het op te lossen. Het is zijn probleem. We kunnen de Nazi vergeven. We kunnen de oorlog niet vergeten. Het sijsteem oorlog kent geen namen. Dit sinds de eerste oorlog van Eva. Wie kan het raden, wie het maken. De geheimen in de gedachte. Wie kan ze volgen die kronkels.

Wij hebben van de natuur uit, het werk van de echte schepper de mogelijkheid in de ene of in een andere samenleving te leven. Het systeem braaf en stout dat we hebben om huisdieren te kunnen vormen, gebruiken we om de kinderen vormen. De kistjes goud verzamelaars met hun moord vertellen dat zij zijn machtiger als de echte god de natuurwet. De natuurwet die de echte schepper gemaakt heeft kunnen zij veranderen.

De eerste mens was een oerwoudtovenaar zegt de paus, de vrouwen verbrander. Maar dat was alleen maar een vergissing zegt de heksenverbrander. In de naam van Jezus. Voor de rest is de paus machtiger als de schepper geloven we. Hij kan het werk van de schepper veranderen. Dat geeft niet alleen strijd in de mens maar ook tussen volkeren. Om de offergaven naar de paus te brengen.

De gedachte zijn vrij. Mijn oorlogen in mij zijn vrij. Haat en liefde strijd. De oorlog is gevangen in gedachte, De paus kan hem niet uitdrijven. De koning kan hem niet overwinnen, de oorlog zit gevangen. Laat zijn zoals het zij, de oorlog zit gevangen.

1. Mijn oorlogen zijn vrij

Wie raadt ze daarbinnen?

Ze dansen voorbij

Als nachtelijke schimmen

Geen mens kan ze maken

Geen jager ze raken

Laat wezen wat zij

Mij oorlogen zijn vrij.

 

2.  Ik denk mij wat ik wil

In heimelijke dromen

Haar zoetheid laat ik stil

Mijn hart doorstromen

Mijn wens en begeren

Kan niemand mij weren

Laat zijn wat zij

Mijn oorlogen zijn vrij.

 

3. En spert men mij geboeid

In duistere toren

Hun zorgen en moeit

Gaan alle verloren

Oorlogen als vuren

Doen storten de muren

En zolde’ring daarbij

Mijn oorlogen zijn vrij

 

4. Daarom wil ik immer

De zorgen verjagen

En zal me ook nimmer

Met spoken mij plagen

Ik kan toch daarbinnen

Steeds lachen en minnen

En denken wat ook zij

Mijn oorlogen zijn vrij.

Einde

Mijn oorlog is het niet om met moord de kistjes goud van de geheime kasteelridder, de koning te beschermen. De geheime kasteel ridders, hun geloof en hun kistjes goud zijn zomaar van de aarde verdwenen moeten we geloven. Wil de koning ontkennen dat hij uit een familie stadhouders komt. Wil de koning ontkennen dat de stadhouders voort zijn gekomen uit de geheime kasteelridders? Als we maar kunnen geloven daar zijn we goed in. De gedachten zijn vrij. Hoe kan iets vrij zijn wat we niet hebben? We denken niet over de samenleving van de wereldbevolking.

Mensen die gelijk denken te hebben en daarover doorzaniken. Gaat het over de paus? Hij verteld al meer dan 2000 jaar dat hij gelijk heeft. Zijn verhalen zijn gebaseerd op waarheid zegt hij. Hoe vaak ik het verhaal van Jezus op de lagere school heb moeten aanhoren is niet te achterhalen. Soms drie keer op een dag. Ik ben er nog altijd ziek van. Mijn oorlogen zijn vrij.

En dan is er een figuur in het dorp die zich tot godspreker fantaseert. Ene pastoor. Hij verandert wijn in mensenbloed, in het bloed van Jezus en dat moesten we dan drinken. Hij verandert schijfjes brood in mensenvlees, in het vlees van Jezus en dat mensenvlees moesten we dan eten. Die kannibaal maakte dan de mensen van het dorp uit voor viezeriken. Er was niemand in het dorp die er wat van durfde te zeggen. Ik ben er nu nog altijd ziek van. Mijn oorlogen zijn vrij.

De goden van de oude beschavingen. Die verhalen worden niet meer verteld. Ze kunnen dus niet meer geloofd worden. En dan is de god dood en gaat hij naar de goden begraaf plaats.

Eva kon met de dondergod praten dus was de dondergod echt. De paus kan met de Jezus god praten dus is de Jezus god echt.

Zoveel fantasie troep dat we geloven dat gedachte vrij zijn. Ze worden bepaald doordat gene wat we op de lagere school van buiten hebben moeten leren als waarheid. Het kind mag voor alles niet de gelegenheid krijgen zelf te denken. Stel je voor dat de kinderen de gedachte krijgen dat ze wereldburger zijn. Dan wordt de koning een normaal mens. De hele orde van oorlog stort in.

Stel je voor dat we als wereldbevolking de gedachte krijgen dat we een wereldbevolking zijn. Dat mogen we niet denken. De oorlogen zijn vrij.

Wij willen niet als gewoon mens leven. De kinderen in gewoon opvoeden ter vervanging van het goed en slecht. We willen niet als gewoon mens in een samenleving leven van gewone mensen. Zonder oorlog in onszelf. Zonder oorlog tussen groepen mensen.

Aan de andere kant van de wereld leven mensen die precies zo zijn als wij. Alleen zij hebben de ware kennis van goed en slecht, volgens hun. In alle windrichtingen en in alle uithoeken van de aarde mensen die precies zo zijn als wij. Alleen hebben zij hebbende ware telefoonlijn in de lucht. Volgens hun. Een eigenschap van de telefoonlijn in de lucht is dat hij kistjes goud verzameld. Alle telefoonlijnen in de lucht nog aan toe. Waar zijn we mee bezig?

Over heel de aardbol zijn telefoonlijnen in de lucht. Aan het einde in de lucht zit de echte god volgens de groep mensen die bij die telefoonlijn horen. Die echte goden zijn allemaal oorlogsgoden die zeggen dat oorlog maken vrede maken is.

De oorlog zit gevangen in de traditie.

De oorlog zit gevangen in de traditie, in onze gedachte. Op dezelfde manier als taal gevangen zit in onze gedachte, in onze traditie. De tijd voor de Europese landsgrenzen. De kinderen leerden de taal, het dialect van het dorp. Met de landsgrenzen kwam ook de Nederlandse taal. Thuis leren de kinderen het dialect. Op school leren de kinderen de Nederlandse taal. Een oorlogsgod is traditie zoals een taal traditie is.

Voor de tijd van de goden van Eva. De kinderen kregen van de ouders de traditie van het samenleven geleerd. Zoals ze de taal geleerd kregen. Ze hoefden zich niet druk te maken over de schepper want zoals de schepper de natuurwetten geschapen heeft blijven ze.

Na Eva zien we twee goden. De schepper van de natuurwet. De oorlogsgod van Eva met de schepping een samen leven volgens een goed en slecht. De ouders willen de kinderen het samen leven leren. Van de oerwoudtovenaar Eva moeten ze het braaf en stout leren. Het braaf en stout wordt traditie. Het wordt gevangen in de gedachte.

We kunnen de traditie in de geschiedenis bekijken, De verschillende pakketten van goed en slecht die iedere beschaving fantaseerde. De voorschriften hoe de mensen moesten denken.

Welke voorschriften hebben wij voor de gedachte? We moeten denken dat de kennis van goed en slecht het heelal en aarde geschapen heeft. Het bestaan van de echte god, de schepper van de natuurwet moeten we ontkennen. Goed en slecht is de baas over de natuurwet, zo moeten we denken. Het systeem Eva heeft zijn machtsmiddelen. En dan zingen we: De gedachte zijn vrij: zonder er bij na te denken want dat is traditie.

1. Onze oorlogen zijn vrij.

De taal in ons onbewuste

Ervaren we als deel van het lichaam

De taal zien we als natuurlijk

 

2. Onze oorlogen zijn vrij

Het geloof in ons onbewuste

Ervaren we als een deel van lichaam

Geloven zien we als natuurlijk

 

3. Onze oorlogen zijn vrij

Oorlogen in het onbewuste

Ervaren we als een deel van het lichaam

Oorlogen zien we als natuurlijk

 

4. Onze oorlogen zijn vrij

Onbewuste in onze wereld

Er varen we als een deel van het lichaam

Onbewuste zien we als natuurlijk

 

5. Onze werelden zijn vrij

Oorlogen zijn vuilnis

Oorlogen in de prullenbak

Ervaren we als vrij

Einde.

Is er iemand die er een lied van wil maken?

 

Hoe de kasteelridders zich ontwikkeld hebben tot de wereldheersers van nu, verteld de geschiedenis. Wat vertellen wij de kinderen? Hoe ervaren we dat? De ouders leren de kinderen dat ze lief moeten zijn. Het schoolsysteem verteld. De kinderen moeten leren zich door te zetten.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.