Onmooi geschreven, onmooi denken

Door AelmansHar gepubliceerd op Tuesday 05 April 22:19

315 Welbehagen en welbevinden.

Onmooi geschreven. Onmooi denken. Onbraaf denken. Onbraaf denken heeft Eva ingevoerd. Met al dat gedoe, kunnen we nog zelf denken? Aan de waarden en normen voldoen. Als ik bekijk hoe we samenleven. Aan die waarden en normen moet ik voldoen. Leg uw waarde en normen maar op de hoedenplank naast de andere rollen in het toneelspel. Ik schrijf onmooi mijn waarde en normen. De waarden en normen van Genesis twee zie ik als de waarde en normen van het samenleven. Dus niet de waarde en normen van Eva het braaf en stout. U zegt ik ben tegen oorlog. Ik denk ik ben tegen oorlog.

Wij mensen zijn geen dieren. Wij zijn dieren met fantasie. Wij mensen kennen twee vormen van samenleven. Als wereldbevolking moeten we een kiezen. De vorm het samenleven of de vorm tegen elkaar leven, het braaf en stout. Verandering in ons sijsteem is alleen verandering in de oorlogvoering. We zijn een persoon, daarnaast zijn we ook wereldburger. Wie dwingt ons te leven in een wereldorde van oorlog. Wie dwingt ons het bestaan van twee wereldorden voor het samenleven te ontkennen? De kistjes goud mensen. Voor de gelovige. Doordat Eva van de appel at veranderde het leven. Dat betekent voordat Eva van de appel at leefde ze in een ander leven. Twee vormen voor het organiseren van de samenleving van de wereld bevolking. Wij ontkennen door te beweren: Onze vorm is de enige vorm. We leven als persoon de samenlevingsvorm van de wereldbevolking. Dat kunnen we als persoon niet veranderen. Wel als wereldbevolking

Eva: In andere woorden. Verandering. Als er verandering is er is dus eerst een toestand die verandert in een andere toestand. Een tweede toestand. Eva is verandering. Wat zeggen de geloven over de eerste toestand? En wat staat in Genesis over de toestand voor de verandering, de eerste toestand? In Genesis staat ook over de weg terug, de eerste toestand weer geldend maken. De weg naar toestand 1 wordt geblokkeerd door de gelovige met haat, moord en bommen. Met sociale isolatie de roddelpraat die pesten wordt en tot zelfmoord kan leiden. Dat wat wij het normale leven noemen. De strijd om de offergaven. De toestand waarin wij als wereldbevolking leven wordt bepaald door de traditie. De verhalenslang in de traditie. Eva heeft die verhalenslang verandert in verhalen over braaf en stout. Iedere beschaving met zijn eigen verhalen. Wij hebben de verhalenslang van de geheime kasteelridders die bepalen wat braaf en stout is.

De mens als boom.

Het geestelijk leven van een baby is als een boomzaad. Ieder jaar heeft een boom nieuwe bladeren. Dat is nodig om de vrucht te vormen. De ontwikkeling van een kind is geen vloeiende lijn. U hebt toch fantasie? Weten we wat een kind is? Wat doen we met onze fantasie?

Ons leven.

Welbehagen: Materie. Het je prettig vinden in je omgeving. Een leuke woonkamer. Een prettig bed. En je eigen materie een gezond lichaam.

Welbevinden: Geestelijk. Het je gevoelsmatig prettig vinden in je omgeving. In de omgeving van andere mensen. Het je prettig vinden in je eigen ik.

Welleven: Die twee samen geven een gevoel dat je prettig in het leven staat. Dat je andere mensen kunt vertrouwen. Dat je met het dorp een vertrouwingsgroep vormt.

Getrouwd. Is de getrouwde man verantwoordelijk voor het welleven van zijn vrouw? Het welbehagen van zijn vrouw en het welbevinden van zijn vrouw. Is de getrouwde vrouw verantwoordelijk voor het welleven van haar man? De ouders zijn verantwoordelijk voor het welleven van hun kinderen. De mensen in de straat zijn verantwoordelijk voor elkaars welleven.

Ieder mens in het dorp is verantwoordelijk voor het welleven van de andere mensen in het dorp. Ieder mens op de wereld is verantwoordelijk voor het welbehagen van de andere mensen op de wereld.

Kunt U welleven hebben als ergens op de wereld een mensenbaby verhongerd? : Dit is volgens mij toch de normale gedachte van een mens

Waarom leven we niet in het welleven? We leven met stout en braaf. Een mensenbaas op aarde die niet van deze wereld is. De mensenbaas van de telefoonlijn in de lucht.

Onze logica

Wat redeneert de getrouwde man? Ik ben een persoon. Mijn levensdoel is mij het bezit van andere mensen toe-eigenen. Met het welleven van mijn vrouw heb ik niets te maken. Wat redeneert de vrouw? Met het welleven van mijn man heb ik niets te maken. Ik ben een persoon en mijn levensdoel is me het bezit van andere mensen toe-eigenen. Dat gaat het lijstje af. De kinderen. De mensen in de straat. Het dorp. De wereldbevolking. Dat is de levenshouding van ieder mens. Het bezit van een ander tot eigen bezit maken. We zijn er zo fel in dat van sociaal leven geen sprake meer is. We zijn toch niet in staat te leven in welleven als er ergens op de wereld een baby verhongert.

 

En toch leven we zo. Als geestelijk gestoorde leven we. Hoe is dit ontstaan?

Bij het begin beginnen. De schepping. Er zijn dieren. Er zijn dieren die we tot huisdieren of werkdieren kunnen vormen. Wij mensen zijn geschapen als dier. Dit is de natuurwet. De natuurwet is zo dat hij alles in stand houdt. Er hoeft geen schepper aan regelknopjes te zitten. Dat is onveranderlijk. Wij mensen kunnen een natuurwet niet veranderen. Alleen gebruiken.

Wij mensen zijn niet voorbestemd om te leven als dieren. De schepper heeft ons fantasie gegeven. Ons geestelijk leven.

Het begin van mensenleven op aarde.

De eerste mensen op aarde. Het begin van traditie. Ze gaan een dorp vormen, een leefgemeenschap. Ze gaan voor elkaar zorgen. Ze gaan namen geven, woorden vormen. Een taal ontwikkelen. Verhalen vertellen. Wij hebben de mogelijkheid met stout en braaf de baas te worden van dieren. We maken ons dan baas over de dieren. Het eerste dorp leeft zonder de kennis van braaf en stout onder de mensen. Het eerste dorp leeft in welleven.

Verder in de tijd

De grote verandering in het dorp met de samenlevingsvorm Welleven.

Er verschijnt Eva de eerste oerwoudtovenaar. Eva gaat het braaf en stout zoals we dat hebben voor de dieren invoeren als samenlevingsvorm voor de mensen. Maar de oerwoudtovenaar wordt niet de baas over de andere mensen. De oerwoudtovenaar krijgt een gefantaseerde baas boven zich. De telefoonlijn in de lucht met aan de andere kant de goden die het bevel voeren. Het zal duidelijke zijn met het welleven is het voorbij. Het dorp leeft in braaf en stout. In de terreur van haat en moord en offergaven.

Verder in de tijd

We maken een sprong in de tijd tot voor de kasteelridders. Voor de kasteelridders waren er geen zelfstandige beroepen of bedrijven. Het dorp was een bedrijf. Iedereen werkte voor de baas pastoor. Dit onder de grote directeur de paus. De paus heeft zijn inkomsten uit offergaven en erfenissen. Naast het dorp waren er de kloosters. De klooster orden. Hoe het economisch sijsteem werkte. Hoe de samenleving in het dorp eruit zag. Dat hoeft op de basisschool niet van buiten geleerd te worden. En dus hebben we er geen belangstelling voor.

De eerste kasteelridders die waren er ineens hopla zomaar uit het niets volgens de basis school. Hoe ze aan het geld kwamen om kastelen te bouwen en iedere dag carnaval te vieren daar werd niets over gezegd. Er ontstaat een strijd om het bezit en daarmee de macht. Buiten de kerk ontstaat een economisch sijsteem van de kasteelridders. De paus kan wat in zijn ogen duivelswerk is de technische ontwikkeling niet meer tegenhouden. Zijn stelling als iemand ziek is zit de duivel in die persoon die moet erdoor de kerkmensen uigejaagd worden, wordt ontkracht. De medische wetenschap zet zich door. De kasteelridders krijgen steeds meer van de economische sijstemen onder hun controle.

Verder in de tijd.

We zien dat de kasteelridders na de bevrijding van 1945 de economie onder hun controle gebracht hebben. De koning van Nederland deelt onderscheidingen uit, De ridderorde, dan nog zijn er mensen die moeilijk doen heeft de koning wat met de ridders te maken.

Het nu

Wij mensen hebben de mogelijkheid van twee vormen van samenleven. Er kan er maar een bestaan op de wereld. We zien bij de eerste mensen de vorm van het welleven. Bij de eerste oerwoudtovenaar het leven in stout en braaf. Iedere mensenbaby wordt geboren zonder een vorm van samenleven in zich. De baby heeft het denken in zich. Hij wordt door de omgeving gevormd tot een mens van denken Tot welleven. Of de baby wordt gevormd tot een mens van braaf en stout.

Dat er twee mogelijkheden van samenleven voor de wereldbevolking zijn willen we niet waar hebben. We blijven rondlopen met de bewering: de strijd om bezit en verering is aangeboren gedrag. We geloven want de massa propaganda van de kasteelridders maakt het tot waarheid.

 

Is wereldbevolking een vies woord? Het is hier van de aarde, niet van de maan. Vieze aarde. Nee vieze mensen. Maken de kinderen geestelijk gestoord met braaf en stout en vinden zichzelf dan heel slim. Ik ben een persoon en heb met de rest van de wereld niets te maken. Dat we ons het bezit van andere mensen toe-eigenen is ons levensdoel. Lang leve de massa-propaganda want dat is onze waarheid. We maken van mening een persoonlijke waarheid.

Samenvatting.

Samenvatting van de leerstof op de kasteelridder scholen: Ik ben een persoon en mijn levensdoel is me het bezit van andere mensen toe-eigenen: En met deze houding gaan de leerlingen de groepen in de wereldbevolking vormen.

Samenvatting van de leerstof op de paus scholen: Mijn levensdoel is de dood. Het in de Hemel komen: En met deze houding gaan de leerlingen de groepen van de wereldbevolking vormen.

Met alle twee de opvoedingen, de vormingen wordt de wereldbevolking verdeeld in elkaar bestrijdende groepen. Is er een vorming een levensdoel mogelijk dat de wereldbevolking niet in groepen opgedeeld gaat worden? De kinderen als levensdoel het welleven leren.

De toekomst

Samenvatting van de leerstof op de vrije wereldscholen: Samen leren. Samen het bezit hebben. Samen het bezit gebruiken: Dit samen is niet alleen tussen de leerling maar tussen alle groepen mensen.

De vrije wereldschool bestaat nog niet, die moeten we uitdenken. Hebben we geen tijd om te denken? De olie landen mogen niet zelf regelen hoeveel aardolie ze verkopen. Dat beslist de baas vrij Amerika. Zijn die landen niet braaf? Bommen en granaten. De mensen hier worden welzoet gehouden met sprookjes over geloven. Als een kleuter die woorden leert worden de sprookjes naverteld. De massa propaganda

Zelf denken. De schepping van de eerste mens. De schepping onze fantasie. De schepping van een samenleving. De schepping van goed en kwaad. Geen tijd om als persoon zelf te denken. Als een kleuter die de woorden leert wordt de paus naverteld.

Een vrije wereldschool dat heeft het nodige denkwerk nodig. Het gaat niet alleen om de kleuterschool. De hele schoolopleiding. Het sociale leven van alle groepen van de wereldbevolking. De economie van alle groepen van de wereldbevolking dient een groep te worden.

Zelf denken niet als een kleuter die de woorden leert de verhaaltjes van de baas, de propaganda navertellen. De organisatie van het gebruik van bezit. Iedere wereldburger een gelijk inkomen. Hoe moet het volgens U? Jezus, zal het niet komen regelen dat iedere baby bij de geboorte een kistje goud krijgt. Vrij Amerika zal het niet regelen dat ieder mens op aarde voldoende inkomen krijgt. We zullen moeten beginnen met zelf denken.

De kinderen opvoeden, de toekomst bepalen.

We kunnen de kinderen in samenleven, in welleven opvoeden. Het zal duidelijk zijn dan moet er eerst het nodige denkwerk gedaan worden.

We kunnen de kinderen in braaf en stout opvoeden de manier waarmee we huisdieren braaf maken. De levenshouding; Ik ben een persoon. Mijn levensdoel is het me het bezit van andere mensen toe-eigenen. Dat komt er op neer dat de een als persoon nog meer ellende weet te vertellen dan een ander. Dat komt er op neer dat we oorlog maken. Het doel van groepen is het zich toe- eigen van het bezit van andere groepen.

Zelf denken daar hebben we schijnbaar een hekel aan Het meezingen met de groepswaarheid kost geen moeite. Wat maken we van de toekomst, de kinderen? We gaan door met ze geestelijk gestoord maken in braaf en stout.

 

Echte waarheid.

Begin echte waarheid. Wij alle mensen op aarde vormen een wereldbevolking. We vormen niet twee wereldbevolkingen. Sociaal niet en economisch niet.

Eerste echte waarheid: We voeden de kinderen op met braaf en stout het sijsteem voor huisdieren. En zo leven we als vechthonden.

Tweede Echte waarheid. Dit is geen natuurwet. Het is veranderlijk. Als wereldbevolking maken we de keus voor het dresseren van de kinderen.

Derde echte waarheid. Als wereldbevolking hebben we de keus de kinderen op te voeden in een samen. In een leven van welzijn.

Waarheid der waarheden. We vertellen elkaar wat we allemaal fout doen in de wereldbevolking. Laten we praten over hoe we tot een wereldbevolking kunnen komen zonder oorlog. Dan krijgen we heel andere praat.

 

Leven in samenleven het welleven staat beschreven in Genesis twee.

Leven in stout en braaf, de telefoonlijn in de lucht staat beschreven in Genesis hoofdstuk drie

Onze samenleving van de geheime kasteelridders staat beschreven in de geschiedenis. Waarheid willen we waarheid als de waarheid zien? Nee, dus we blijven de verhalen van de massa propaganda na vertellen. We willen de wereld van oorlog met ons levensdoel: Het me het bezit van andere mensen toe-eigenen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.