Vrijheid van meningsuiting:

Door Candice gepubliceerd op Thursday 31 March 14:26

Vrijheid van meningsuiting:

79e6a8317eea47a2792d3e9f32633fbb_medium.

Er zijn mensen om vermoord, er letterlijk om afgeslacht. In nog veel teveel landen wordt je er voor opgesloten en gemarteld. Het heeft enorme ruzies veroorzaakt, van familieruzies tot grootschalige politieke conflicten. En het is misschien wel ons meest belangrijke recht dat we bezitten.

Ons recht op vrijheid van mening.

Als we naar de Universele verklaring van de rechten van de mens kijken dan lezen we dit:

Artikel 19

Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

In Nederland valt het onder artikel 7 met nog deze toevoegingen:

  • Artikel 137c Sr stelt strafbaar om het zich in het openbaar beledigend uit te laten over een groep wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap;

  • Artikel 137d Sr bevat een verbod tot het in het openbaar aanzetten tot discriminatie, haat of geweld tegen leden van groepen vanwege bovengenoemde kenmerken en ook vanwege geslacht;

  • Artikel 137e Sr verbiedt het openbaar maken, verspreiden of ter verspreiding in voorraad hebben van publicaties met een dergelijke inhoud. Ook ongevraagde toezending valt hieronder.

Voor ik echt ga beginnen aan het artikel wilde ik dit even van mij aftypen:

Net als ieder normaal mens, ben ik ook voor dit belangrijke recht en dienen we er ook altijd voor te blijven vechten, maar dat hoeft niet door over de grens van wat fatsoenlijk is heen te gaan. En dat gaan we gewoon veel te vaak. Feitelijk is iemand uitschelden … je mening uiten. Ik ben best wel erg vaak uitgescholden en dat onderga ik al sinds mijn vroegste jeugd tot vandaag de dag. Nu wordt ik gewoon ook weer min of meer uitgescholden in een reactie. Maar dat is slechts mijn mening maar en meer niet. Mijn mening die door sommigen wordt omschreven als dat ik van mening ben dat mijn mening boven alle andere meningen staat. Hoe vreselijk beledigend die woorden op mij overkomen begrijpen ze dus echt niet. Ben namelijk gewoon een mens en meer niet en heb een mening en zelfs als ik die stevig ventileer en tot in den treuren herhaal is en blijft het enkel een mening en meer niet en is er helemaal niks in mij dat mij het gevoel geeft dat alle andere opvattingen ondergeschikt zijn aan mijn mening. Ik ben niet iemand die heel erg snel haar mening over iets zal wijzigen en die gebruik maakt van haar recht om haar mening te geven en dat is niet hetzelfde als een mening opdringen. Als ik 100 keer zeg dat mijn kont de mooiste kont van de hele Wereld is, wil dat niet zeggen dat dat zo is … het is op dat moment mijn mening en als iemand dan zegt dat de kont van een net uit de modder gekropen nijlpaard toch echt mooier is dan is dat de mening van die persoon en dat mag de mening van die persoon zijn en daar kunnen geen 100 keer mijn meningen tegenop. Herhaal ik het in dat gesprek 100 keer dan is dat niet mijn mening aan die ander opdringen, maar blijven volharden in mijn mening en als die ander van mening blijft dat die andere kont echt mooier is dan is dat haar/zijn mening en die mening respecteer ik dan niet minder dan mijn eigen mening. Maar dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben en aangezien ik in een vrij land woon, mag ik mijn mening tot in den treuren herhalen en mensen die moeite hebben met dat gedrag … je hoeft het niet te lezen en je kan het altijd negeren. Dat doe ik namelijk ook als ik van mening ben dat ik iemand wens te negeren. Ik sla sommige artikelen bewust over als ik alleen al van de titel het idee heb dat ik me er totaal niet in ga kunnen vinden.

Dat even over mijzelf en ik weet nu al dat sommigen mensen van mening zijn dat ik mijn kont dus de mooiste kont ter Wereld vind en die mensen moeten leren lezen. Ja, ik vind het leuk om in artikelen soms zulke dingen te zeggen en ja ik geniet echt van face en lijfpics plaatsen, maar de eerste van u die daadwerkelijk precies weet wat ik van mezelf vind en hoe ik over mezelf denk, zet ik bovenaan mijn testament en mag daarnaast mijn hele kop kaalscheren. Niemand van u weet dat namelijk, nog voor geen 10 procent. Niet eens voor 5 procent.

f2334f55b163140b546a63bc18100938_medium.

Mijn mening over vrijheid van meningsuiting:

En dan is het nu tijd om hiermee te beginnen, maar ik kon er niet mee beginnen zolang ik niet eerst bovenstaande had uitgelegd. Dat moest ik gewoon eerst even kwijt.

Toen Theo van Gogh werd afgeslacht op 2 november 2004 was ik aan het werk in Haarlem aan het Reinaldahuis en daar werkte toen ook een Marokkaanse man die zo Westers was als maar zijn kon. Maar hij was wel een moslim en hij hield zich aan de Ramadan, maar zijn vrouw was gewoon net zo vrij in alles als alle andere Nederlandse vrouwen. Vrijer dus dan veel vrouwen in sommige van onze  vissersdorpen. Hij was net als iedereen geschrokken van de slachtpartij, maar vroeg zich echter één ding af. Waarom werd er niet één enkele keer iets gezegd over de wijze waarop Theo van Gogh sprak over moslims? De manier waarop dat ging was gewoon ook walgelijk en kwetsend, maar het mocht vanwege ons grote recht op vrijheid van meningsuiting. Dat Theo van Gogh ook alle moslims die zich volkomen normaal gedroegen beledigde is een feit, want hij beledigde óók hun geloof.

83587cd21bd088d0e0310db0251c9c1e_medium.

Ebru Umar aan het woord:

De manier waarop Ebru Umar hier haar duidelijke mening geeft en praat over de doodsbedreigingen die ze kreeg vind ik ijzersterk. Maar toch wil ik even reageren op wat ze zo ongeveer aan het einde zegt. Dat is nadat  Andries Knevel zegt dat het Christendom ook 300 jaar nodig had om te accepteren hoe ze door andersdenkenden kunnen worden beledigd. Ebru zegt dan iets als dat we nu in het internet-tijdperk leven en dat alles sneller gaat en dat moslims het gewoon moeten leren te accepteren dat ze ook kritisch benaderd kunnen worden. En daar ben ik het dus niet helemaal mee eens. Je kunt, denk ik, niet verlangen dat iemand met een geloof dat maar heeft te accepteren. Het is en blijft voor een ongelovige vele malen makkelijker om iets meer respect voor iemands geloof te hebben, ook door de manier waarop je over een geloof praat, dan dat het voor een gelovige is om te accepteren dat haar/zijn geloof tot op de grond wordt afgebrand. In het laatste geval voelt dat altijd aan als kwetsen en nee dat wil niet zeggen dat je daarom als gelovige een ongelovige mag afmaken. Maar hoe eenvoudig is het voor ons om als wij met een gelovige in discussie raken een beetje rekening te houden met het feit dat we met een gelovige te maken hebben. Wees eerlijk. Een ongelovige kan tijdens een discussie over het geloof wel toegeven aan een gelovige wanneer het dus om God gaat, maar andersom kan een gelovige dat niet doen. Als een gelovige aan een ongelovige iets gaat toegeven over het Bijbelse verhaal wat dan een duidelijk afstand nemen van het geloof zou zijn, dan doet zij/hij direct aan Godslastering.

caf0f68130dc9f1dbb8f59dfec642ec0_medium.

Ebru geeft heel duidelijk haar mening en dat is ook haar goed recht en ze zegt ook niets kwetsends in dit fragment. Toch valt alles wat ze zegt verkeerd bij een groep moslims. Begrijpelijk? Nee, want die groep moslims moet ook eens gaan aanvaarden dat wij in Nederland vrijheid van meningsuiting hebben en dat wij dus ook kritisch mogen zijn over de islam. Maar daarnaast kan het helemaal geen kwaad als wij eens wat meer zouden gaan beseffen dat wij (soms) te ver doorslaan in die vrijheid.

“Kopvoddentax”, “minder minder minder”, “geitenneukers”, “zandbakbewoners” zomaar even een paar woorden die de loop der jaren zijn gezegd en geschreven als het over moslims ging. Het eerste vond ik echt een walgelijke opmerking van Wilders. Zijn minder, minder, minder daar kun je over in discussie gaan, maar het is gewoon fout en dat gaat ook op voor die overige twee benamingen. Alleen dat laatste al … één blik op de skyline van Dubai maakt duidelijk dat het niet klopt.

b3b81e031bfeed6d8d5fcdf75f39388a_medium.

Mag je dan helemaal niks zeggen?

Natuurlijk wel, want daar hebben we ons recht op vrijheid van meningsuiting voor, alleen hoeft het niet altijd kwetsend te zijn wat we zeggen. Ook wij zouden soms wat beschaafder kunnen worden. Kijk ik begrijp heel goed dat in tijden van aanslagen, zoals nu, mensen feller zijn en niet echt van plan zijn om nette woorden te gebruiken en al helemaal niet als landgenoten en/of kennissen door zo'n aanslag getroffen worden. Ik doe er ook stevig aan mee, want ik noem de daders enkel en alleen terreurafval. Toch is dat wel iets anders, want ik generaliseer dus niet specifiek een geloof of ras. Enkel terreurafval en daar bedoel ik elke terrorist mee. Dus ook die Orthodoxe Jood die een Palestijn vermoord in een terroristische aanslag. Maar ook die Hollander die een molotovcocktail naar een moskee gooit en dus inderdaad ook alle islamitische terroristen. Wat wel een meerderheid is. Zo is er ook een Abu Sayyaf groep waar wij hier niet echt last van hebben, maar die al heel wat aanslagen in Indonesië heeft gepleegd en nog regelmatig mensen gijzelt om er dan een hoog losgeld voor te vragen. Dat terreurafval is overigens erg verbonden met IS. Maar ik ga het verder niet over aanslagen hebben.

5e25f8966c6c30e89a48ca2db4828985_medium.

Het is best schrikbarend om te zien in hoeveel landen ter Wereld het vrije geluid niet mag klinken. En wat dan ook opvalt is waar dat vrije geluid wel is toegestaan. In het vrije Westen waar zovelen onder ons regelmatig en soms dagelijks commentaar op hebben. Toch wel bijzonder. Commentaar leveren op een samenleving die een ieder het recht geeft om commentaar te leveren. Wat dan verder ook nog opvalt is het feit dat het aantal landen waar die vrijheid zeg maar wel gewoon 100 % is zowaar in de minderheid zijn. Maar al zijn die landen in de minderheid, ze laten zich royaal genoeg gelden en dat tot woede van sommige groeperingen afval.

Ons recht op vrije meningsuiting wordt door velen van ons gezien als het recht om echt alles maar te mogen zeggen en dat alles toegestaan dient te zijn en daar ben ik het echt niet mee eens. Heb als ik even nadenk zo al drie punten waar voor mij zeg maar geen twijfel over kan bestaan en ja dat is mijn mening, weet u wel … die mening die u niet hoeft te accepteren, maar die u ook echt niet zo één, twee, drie veranderd zult krijgen. En in deze gevallen hoeft u het niet eens te proberen, want de mening van mij over die zaken is onveranderbaar in wat voor opzicht dan ook en ja ik respecteer het als u er anders over denkt en ik weet dan ook dat dat zo is.

“Van Godslastering blijf ik vinden dat het wettelijk verboden moet zijn.”

“Het 'boek Mein Kampf', persoonlijk had ik het liefst gezien dat alle exemplaren na WO2 direct in de verbrandingsoven waren gegaan en dat het ook verboden wordt om online aan te bieden of op het Web te plaatsen. Veeg het bestaan van dat vodje volledig weg van de Aarde.”

“Het ontkennen van de Holocaust dient eeuwig strafbaar te blijven. Van elke holocaust.”

507255673d096cae0d6780e18a8f85f6_medium.

Het is eigenlijk zo menselijk als maar zijn kan. Geef een vinger en ze nemen de hele hand en dat is ook het geval met dit recht. Het is een prachtig recht dat we hebben, maar het zou zoveel mooier zijn als dat recht wat meer gerespecteerd zou worden. Als we eens wat beter zouden opletten met wat wij zo al de Wereld in slingeren aan geluiden en teksten waarvan we weten dat we er religies en dus veel mensen mee kwetsen.

De link hieronder is van een nummer dat vertaald werd voor Boudewijn de Groot en dit is zijn versie. Het is één van zijn hardste songs, maar mocht want we mogen nu eenmaal zeggen wat we willen.

De wevers van Silezie

Nee ik hef geen vingertje van fatsoen, maar ik probeer gewoon eens na te denken over hoe wij met onze rechten omgaan en hoe we er anderen al dan niet bewust mee kwetsen. Neem die cartoons, die in Charlie Hebdo verschijnen. Wat er gebeurde is uiteraard verschrikkelijk, maar probeer het eens door de ogen van een moslim te bekijken. Hoe zou u het dan vinden? En dan is het heel makkelijk om te zeggen dat het u dan niets zou uitmaken, zoals het dan schijnbaar ook Amerikanen niks zou moeten uitmaken als ze zien dat in Iran de Amerikaanse vlag wordt verbrand. Waar maken ze zich druk om, is maar een vlag. En natuurlijk zou u dat ook zeggen als het om de Nederlandse vlag zou gaan. Of zou u dan wel kwaad worden? Stel u bent streng gereformeerd en in een blad verschijnen doorlopend spottende cartoons over uw manier van geloven. Dat doet pijn, dat weet ik zeker want het voelt dan als een aanval op uzelf en op uw geloof.

Als ik eens alleen maar even bedenk waar ik de afgelopen decennia allemaal voor uitgemaakt ben dan kan ik me best wel voorstellen dat mensen zich gekwetst kunnen voelen door cartoons.

Satire moet kunnen, uiteraard .. al is het niet mijn ding, maar wanneer je weet dat je er mee kwetst dan kun je ook een keer nadenken of je ermee door moet blijven gaan of dat je eens naar een andere groep gaat kijken. Politici, mensen van adel, celebrities, sportmensen en popsterren om maar wat te noemen. Dan heb je het over mensen die doorgaans al in het nieuws komen en die er ook nog eens op geilen om in het nieuws te komen. Val je een geloof aan, dan val je miljoenen mensen aan die dat niet willen en die enkel hun geloof willen belijden. En dan bedoel ik nu dus die groep die nog altijd veel groter is dan dat groepje afval dat terreurdaden pleegt.

Wij mensen lijken er soms wel van te genieten als we anderen kwetsen met woorden en/of cartoons. Jeetje hoef alleen maar in de Plazilla geschiedenis te duiken en het aantal artikelen, lange, korte, in de vorm van gedichtjes, fotootjes en noem maar op waarmee iemand een ander bewust beledigde is meer dan dat er Wereldwijd mensen jonger dan mij zijn. En van dat laatste zijn er dus heel erg veel. En we doen het, want het mag … tot op zekere hoogte … en al helemaal als we het verkapt doen en geen namen noemen.

679b84bc9e25f8d2cf4aa327ae741ca2_medium.

Tot slot:

Ik ben een geval apart, zeg maar status aparte, maar ook al heb ik een enorme grote bek en is mijn gedrag iets dat op zijn zachtst gezegd discutabel is …. ik meen het nooit verkeerd en al lig ik met tig mensen hier overhoop en met sommigen ... is dat een aan/uit probleem … ik respecteer ze niet minder.

5fc48df0bdeb0966c1de860af76d8168_medium.

***Candice***

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.