In de geest van het herstelde evangelie opvoeden

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 06 March 14:45

     Het is voor een man en vrouw die kinderen kunnen krijgen een koninklijk voorrecht om deze geestkinderen van God van een sterfelijk lichaam te voorzien. Wij geloven in het gezin en wij geloven in kinderen. Wanneer er een kind wordt geboren, vervullen man en vrouw een gedeelte van het plan van onze hemelse Vader om kinderen in de wereld te brengen.

                                  ba6818e02bab33f5299e305b4c3802a1_medium.

De Heer heeft gezegd: "Want zie, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen." (Mozes 1:39.) Voordat er onsterfelijkheid kan zijn, moet er eerst sterfelijkheid zijn. (Neil L. Andersen, oktober Conferentie 2011.) Daarom moeten de ouders hun kinderen voorbereiden op de verordeningen van het herstelde evangelie.

                                          799f819f48681cbcd0456bfa902f1f51_medium.

     De belangrijkste leringen in het gezin zijn geestelijk. Ouders worden geboden om hun zoons en dochters voor te bereiden op de verordeningen van het herstelde evangelie: de doop door onderdompeling, de bevestiging, de ordeningen tot het priesterschap, en een tempelhuwelijk. Zij behoren ze te leren de sabbat te respecteren en te heiligen. En bovenal behoren ouders hun kinderen een verlangen naar het eeuwige leven bij te brengen, evenals het verlangen dat doel boven alle andere na te streven.

                                          0a1c971495173fe5609ee13b8165dc76_medium.

     Het eeuwige leven kan slechts verkregen worden door gehoorzaamheid aan de wetten en de verordeningen van het herstelde evangelie.

                                1fba09a8758f1f85530711205ff6a542_medium.

     Wanneer de ouders de verordeningen die nodig zijn om zalig te worden zelf hebben ontvangen, wanneer zij het voorbeeld hebben gegeven en in de tempel zijn getrouwd, dan is het niet alleen veel waarschijnlijker dat hun huwelijk een succes zal zijn, maar het is ook veel waarschijnlijker dat hun kinderen hun voorbeeld zullen volgen.

                                            dcaadba7ce92b11d9fa2410ea4d52816_medium.

     De Heer heeft namelijk gezegd: "Organiseert u; bereidt alle nodige dingen voor; en vestigt een huis, ja, een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God;" (LV 88:119.) Hoe bescheiden of eenvoudig dat huis ook moge zijn, er zal liefde, geluk, vrede, en vreugde heersen. De kinderen zullen er in gerechtigheid en waarheid opgroeien met het verlangen de Heer te dienen.       0ff0a9a21d5184433e4d2c95a8cb11f6_medium.

     Eén van de vroegere presidenten van 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' heeft eens deze raad aan ouders gegeven: "Het is dus het gezin dat verbetering behoeft. Probeert vandaag, en morgen, een verandering bij u thuis aan te brengen door tweemaal per dag samen met uw gezin te bidden. Vraagt bij iedere maaltijd om een zegen. Besteedt tien minuten aan het lezen van een hoofdstuk van het woord des Heren uit de Schriften. Laat liefde, vrede, en de Geest des Heren, vriendelijkheid, menslievendheid, en

                ab7412c60882a7b08f313b7f5404df7c_medium.

opofferingsgezindheid overvloedig in uw gezin voorkomen. Laat uw leven vrij zijn van ruwe woorden, en laat de Geest Gods bezit nemen van uw hart. Niet één kind op de honderd zou de verkeerde weg op gaan, indien het huiselijk milieu, en de opvoeding en het voorbeeld daar in overeenstemming zouden zijn met de waarheid in het herstelde evangelie van Jezus Christus. (Joseph F. Smith, Evangelieleer, blz. 299.)

           5c35163c1c728c8ff3559d96858acab1_medium.

     Ik getuig tot u dat door deze voorschriften en gewoonten na te volgen ernstige problemen met het gezin kunnen en zullen worden vermeden. God zij dank voor de vreugden van het gezinsleven. En dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.