Public

Schaken op het water

Bas Koster > Artikelen van bbkoster

dc33f453086576d3b46ff7edd212c2a7_medium.Het water 'lezen'

Vanaf het begin volg ik het talkshow programma RTL Late Night, maar het nieuwe is er voor mij inmiddels wel van af. Als ik echter lees dat er interessante gasten zijn uitgenodigd, wil ik nog wel eens kijken. Gisterenavond was dat het geval want Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe was uitgenodigd voor een ‘masterclass’ hoe hij als surfer het water 'leest'. Hij legde uit dat hij tijdens het surfen en natuurlijk vooral in wedstrijdverband, gefixeerd is op de ‘donkere vlekken’ op het water omdat daar de wind het meeste aanwezig is. Net als in het verkeer is hij constant bezig met anticiperen terwijl hij rond de 40 kilometer per uur met zijn plank over het water scheert en daardoor kan ‘lezen’ waar de wind vandaan komt, en zó zijn kans vergroot om zijn tegenstander te kunnen verslaan.

Parallel met geloofsleven

Ik legde meteen de link naar het geloofsleven of om het persoonlijk te maken: mijn geloofsleven, en ik dacht aan de tekst uit de Bijbel. In het evangelie van Johannes in hoofdstuk 3 is Jezus in gesprek met Nicodemus, een schriftgeleerde en geeft hem een uitgebreid antwoord op de vraag hoe het toch mogelijk is dat een mens opnieuw geboren kan worden. Voordat Nicodemus de volgende vraag stelt zegt Jezus: ‘De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.’ Deze wedergeboorte kan overal plaatsvinden want God ziet het hart aan!

Pneumatiek

In het Grieks betekent het woord geest pneuma; een woord wat in hedendaags taalgebruik wel bekend is. Pneumatiek is de studie van samengeperste gassen. Een grote hoeveelheid machines en apparaten hebben pas nut als deze techniek wordt toegepast. Zo ook in het christenleven want de heilige Geest is een Persoon die zich kán manifesteren in macht en kracht (opstanding van de Here Jezus), maar ook als een gentleman die een appèl kan doen op het geweten. Ik wil het blijven benadrukken dat de verzegelde inwoning van de heilige Geest pure noodzaak is in het leven de christen want deze Persoon is onmisbaar en tegelijkertijd de verzekering van eeuwige redding! Dwars door de stormen van het leven stuwt deze wind uw levensscheepje naar de veilige haven waar de Loodsman u veilig zal binnen leiden.

Het nut van de heilige Geest

Ik wil dit artikel afsluiten met belangrijke kernwaarheden uit de Bijbel betreffende de Heilige Geest: Hij openbaart ons Christus;  leert ons Hem kennen en van Hem genieten; maakt dat wij ons voeden met Christus; Hij getuigd van Christus; Hij neemt de dingen van Christus om ons te openbaren. Zonder Hem kunnen wij niets horen of zien, niets kennen, gevoelen, ondervinden, genieten of tentoonspreiden van Christus. (Aant. uit Exodus - C.H. Mackintosh - blz 87).

Door deze Geest kan een wederomgeboren kind van God vrucht dragen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22).

Als we deze vrucht dragen zien anderen de gestalte van Jezus door ons heen en dat is een wonder! De positie die u in de hemel zult hebben is het gevolg wat u op aarde door Zijn werk in u bent geworden! Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt... (Hebr. 12:1)

 

Geschreven door: B.B. Koster – 2 maart 2016

Bron: herzienestatenvertaling.nl Tip om te lezen: Johannes 15:1-5: De ware Wijnstok en de ranken.   

 

02/03/2016 17:38

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.