Public

Lilith, de eerste bezielde mens tot demon gemaakt

Lucifall > Mysteries om van te smullen

Goden-uitwisseling was in antieke tijden heel gewoon. Goden werden massaal geplagieerd en het is al niet anders met demonen. Lilith is een vrouwelijke demon die in meerdere culturen is terug te vinden. Ze wordt geassocieerd met de wind, duisternis, vampirisme, de eerste vrouw van Adam maar ook als de slang die Eva verleidde een appeltje te eten.

Lees hier het multiculturele verhaal over Lilith, draagster van ziekte en dood, een demon met vele gezichten , dertiende sterrenbeeld maar bovenal de eerst bezielde mens. Ja, de eerst bezielde mens was een vrouw, een opstandige vrouw die gelijke rechten eist van de man. Een vrouw die zich nooit zal laten wegmoffelen.

Lilith en de twee versies van de tuin van Eden.

3e7c7c7b8c0eaf2319aa7afbecc7ad26_medium.Er kan er maar één de eerste zijn: Lilith. Ze wordt de Eerste 'vrouw van' genoemd.. Dat is een verzinsel. Lilith was gewoon de Eerste. Lilith, Zij, die wordt gesymboliseerd door de uil met witte veren, maar ook geassocieerd wordt met de vampier en Succubus. Zij is de duisternis, de balans van het licht welke Wijsheid schiep.
De boom is het centrum van haar thuis en haar tuin is lommerrijk, overvloedig en een echte Vrijstaat. Er is groei, dood , herleven en leven op de heilige Aarde in de Tuin van Eden.
Hoe zou een man dat geschapen kunnen hebben?
Heeft u ooit gehoord van een man die gebaard heeft?fa208585adce2beb9d1fb7cf82817f11_medium.
Deze tuin waar de 'boom van Wijsheid' groeit is het hart van de wereld. De slang in deze boom herinnert ons aan het steeds weer vernieuwen van het leven. Steeds weer werpt de slang zijn huid af om deze steeds weer te verjongen en is zo het symbool van de onsterfelijkheid van de levenskracht.

De vruchten van deze boom voeden de menselijkheid met Wijsheid en Kennis. Het fruit kan bitter of zoet zijn maar de waarheid wordt geproefd om groei wakker te maken. Zo is de tuin gemaakt. Zo is het gegaan en niet anders. Zij, Lilith kent de waarheid want in den beginne was zij er. Zij was de eerste mens en pas daarna volgde Adam. Er moet namelijk altijd eerst een vrouw gebaard hebben voor anderen kunnen volgen. En daarom is Lilith de eerste mens waar God een ziel aan gaf.

Maar het verhaal is gestolen.

bb6bcc7352e18b0e0d29896f901bd18b_medium.In de nieuwe versie, de mannenversie, wordt de vrouw uit Adams rib geschapen, wordt Leven Dood, Kennis een vloek, en de vrouw, die de Moeder is de zonde. Plezier en gerechtigheid is niet meer en de ziel van de mens wordt weg gegeten, verslonden, alsof het een kanker is. Zoete onschuldige seks wordt verboden en naaktheid, de enige werkelijkheid verborgen. De mensheid werd gedwongen te lijden onder het 'Heilige' en hun leven in pijn door te brengen. De prisma van alle kleuren van de wereld werd teruggebracht naar zwart en wit en oorlogen begonnen.
In deze nieuwe verhalen gewerd Lilith een demon, de ongelovige48bff6dff1bd185a62d81f1eb61fafd4_medium. eerste vrouw van een man die uit klei is gemaakt. Zij, onze schepper werd tot een wezen van de nacht gemaakt. Een wezen welke mannen verleid en haar eigen kinderen vermoordt.
Deze Aarde, dit goede, mooie en heilig levend huis, deze oneindige matrix van het Leven, het kostbare Paradijs waar wij allen wonen werd aan de Man gegeven. En de man werd een tiran en de vrouw, het zaad van het leven en vernieuwing werd tot slaaf gemaakt.

Lilith in de Joodse traditie

In de Talmoed is Lilith de eerste vrouw van Adam.(ook wel onder de naam Leviathan)
Lilith weigert seks met hem daar ze zich niet aan Adam wil onderwerpen en eist gelijke rechten. Zij wilde niet de onderliggende partij zijn. Een heftige ruzie ontstaat tussen de tortelduifjes. Lilith besluit Adam te verlaten en gebruikt haar magische krachten om Adam te kunnen ontvluchten. Zij riep de geheime naam van God die daarop drie engelen stuurt om haar op te halen. De engelen dreigen haar demonische nakomelingen te vervloeken waarop Lilith dreigt alle menselijke kinderen te vernietigen die alleen nog maar zouden kunnen worden gered door de drie engelen aan te roepen. Lilith keert niet terug naar Adam.
In kabbalistische geschriften is zij het symbool van zinnelijke begeerte en seksuele0caa4a280a5efeec61c152288ca840f7_medium.verleiding, een succubus, oftewel seksuele vampier en wordt gezien als Godin van het Kwaad. Zij Lilith, duivels wezen zou in de nacht mannen opzoeken en hen een natte droom bezorgen.. In deze Joodse traditie wordt zij tevens geassocieerd met de 'koningin van Sheba.'

In andere stromingen wordt zij beschouwd als een Hebreeuwse Godin, naast Asherah, Astoreth en de Cherubijnen. Anderen zien haar als de slang die Adam en Eva verleidt tot het eten van het fruit van de boom van kennis.

Lilith in de Bijbel en in de Islam.

De naam Lilith betekent 'uil' , 'creatuur van de nacht' en wordt één keer genoemd in de bijbel.
Jesaja 34:14 "Het is de ontmoetingsplaats van woestijndieren en hyena’s, bokken meten daar hun krachten. Lilit zoekt er rust en leeft er ongestoord. "

Lilith in de Islam049c6e61099f7db79a16c2c69b2f9d05_medium.
Lilith was al gemeengoed in de vroege Joodse en Arabische cultuur en werd opgenomen in islamitische volksverhalen en de meeste islamitische stromingen. Lilith zou in deze verhalen het liefje van Iblis/Shaitan (Satan of Samael) zijn geweest. Ook zij weigerden te buigen voor Adam. Tevens wordt zij gezien als de moeder van de Djinn, een bovennatuurlijk onzichtbaar wezen.
In Marokko kent men Lilith als Lalla. Zij is daar een 'heilige dame'.

 

Babylonië en Soemerië: Lilith

Lilith wordt genoemd op kleitabletten en in oude geschriften uit Babylonië en Soemerië.
In Soemerië is zij de maagd, maar tevens hoer en wordt Lilitu (windgeest) genoemd.
In de Babylonische Talmoed wordt ze als uil met woeste haren en vleugels afgebeeld. Net zoals in de Joods Talmoed wordt Lilith ook verguisd in de Babylonische Talmoed. Lilith zou door God zijn gemaakt uit aarde en menstruatiebloed. Iets wat als onrein werd gezien. (kniesoor die er op lette dat zonder dat bloed geen mensenkinderen zouden bestaan...)

In de Gilgamesh epos wordt ze Lillake genoemd. De godin van de liefde Inanna vraagt hulp aan Gilgamesh om de 'maagd der eenzaamheid' te verdrijven uit de boom waar Inanna haar troon van wil maken. Inanna wordt afgebeeld met vleugels en houdt een Soemerische Ank vast. Deze afbeelding van de Godin Inanna wordt ook gezien als een zinnebeeld van Lilith die geflankeerd door uilen met het levensteken in haar hand op een leeuw staat.

d188b63f0f4c596101816cc4a7f6e9e2_medium.

Lilith, de lelie : India en Kali

Lilith wordt ook geassocieerd met Astarte wiens naam lelie betekent.(Van het Soemerische Lilu – Lotus) In India representeert de lelie het vrouwelijk geslachtsdeel. Lilith is te vergelijken met Kali Ma, een (foute) Godin van de heilige Lotus.

Van de godin Kali wordt gedacht dat zij een kopie is van één359df42a22c86f3df54bc7af3834fe93_medium. van de oude godinnen. Zo'n echte onafhankelijke dame. Kali behoort enerzijds geheel binnen het Goden pantheon van India, maar werd daar buiten geplaatst en tot outsider en demon gebombardeerd. Net zoals Lilith die gelijkwaardigheid eiste tot demon gemaakt werd.

Ook al komen Kali en Lilith uit verschillende tradities hebben zij veel overeenkomsten. Beiden zijn gecreëerd door het menselijk brein op plaatsen ver van elkaar. In het collectief geheugen ligt dus ook een verbannen vrouw die opstandig was door een roep om gelijkwaardigheid. Een vrouw zo belangrijk dat zij min of meer een goddelijke status bereikten. Eén die men begon te duiden als de 'zwarte kant' en dat al om de mannelijke goden te pleasen...

Het 13e dierenriemteken: slangendrager of slangendraagster?

Ooit was er ook een 13e sterrenbeeld: de Slangendraagster. Dit 13e dierenriemteken vinden we terug in oude geschriften uit de Soemerische en Minoische cultuur. Culturen waar Lilith een rol speelde in de traditie. Lilith gezien als de slang staat ook aan de hemel..De mannelijke variant is terug te vinden in Aesculpius, de grote genezer.

0ebd69729a48be9f6b875d88af82d410_medium.

De slangendraagster of slangendrager staat tussen de sterrenbeelden Schorpioen en boogschutter.
Zal het mannelijke aspect ook hier een rol spelen? Waarom wordt dit sterrenbeeld slangendrager genoemd? Zijn er niet genoeg mannelijke afbeeldingen van sterrenbeelden...?

9814310edb66dcf8f2ed0da0655b5c1c_medium.

Afbeelding: Fresco van Michelangelo dat God toont met een vrouw in zijn linkerarm (gevoel) Zijn rechterarm (verstand – ratio) naar Adam uitstrekkend. Velen denken dat deze vrouw Lilith is.

Besluit

1f44d8000ef95a9abe9fa3fe16430548_medium.Moedergodinnen werden wereldwijd vereerd. De oeroude Venusbeeldjes herinneren ons hieraan. De Venus van Berekhat Ram heeft een geschatte ouderdom tussen de 233.000 en 800.000 jaar oud.

Daar moest verandering in komen en zo geschiedde het dat Goden het overnemen van de godinnen. De zon werd de focus in plaats van de maan. Er kwamen 12 maanden in het jaar tegen de 13 maanmaanden die er waren. Wat gebeurde er? De 13 menstruatiecycli van de vrouw werden vakkundig weggemoffeld en als onrein verklaard. Dat wat leven schenkt!60185d8b36396b322c5b17052706d5f9_medium.

De ratio nam toe; de mensheid ging meer rationeel denken en minder met het hart (vrouw-maan). In de kranten en geschiedenisboeken kunnen we lezen waar dit toe geleid heeft.

Lilith, de oerbron van ieder mens hoorde hier niet bij. Zij werd vakkundig verzwegen en tot kwaadaardig wezen gemaakt. De macht moest bij de man en diens ratio blijven. De slang, symbool van wedergeboorte werd daardoor tot boodschapper van de duivel gedoopt om vooral de schrik erin te houden.0b80ec2f1566522751cbf73fbd3cfd0d_medium.

De kerk wilde niets weten over BALANS.. Juist de harmonie en balans en gelijkwaardigheid tussen de twee geslachten kan de mens naar een hoger bewustzijn brengen. Balans en harmonie hebben immer maar één resultaat: fysische harmonie. Een geharmoniseerde frequentie leidt tot eenheid, kracht en een hoger bewustzijn.

God schiep Lilith, de Eerste vrouw en mens. De eerste vrouw van Adam. Beiden werden gemaakt uit dezelfde aarde. Beiden ontstaan uit 'dezelfde substantie ontstaan zijn' geeft al gelijkwaardigheid aan. Dit kon Adam niet accepteren. Lilith, het ongehoorzame kreng werd als foutje in de schepping afgedaan en God ging aan de slag om de man te bekoren en liet Eva ontstaan uit de rib van Adam.

faf677930a6d52d44f90d3777b70153e_medium.

De eerste mens, Lilith is de personificatie van de eerste manipulatie in alle heilige boeken. Ze noemen haar één keer om haar vervolgens te verzwijgen. Zowel in de bijbel, Torah als de Koran wordt de man gelijktijdig met de vrouw geschapen. Pas later volgt volgzame Eva uit de rib van Adam. Lilith werd uit de verhalen geschrapt en kunnen we iedere religie zien als speeltje van manvolk wat de macht wil houden..
Maar geloof mij.. Lilith leeft voort, in de slaapkamer van kindertjes. Een oeroud verschijnsel van collectief geheugen verdwijnt namelijk nooit helemaal..
Het is een Joods gebruik om op de slaapkamer van een kind de tekst 'Lilith Abi' te hangen. 'Lilith Abi' betekent 'Lilith wegwezen', een verwijzing naar Lilith de kindermoordenaar. Het Engelse woord Lullaby is afgeleid van Lilith Abi. De liedjes moeten de kinderen rust geven voor het slapen gaan.. (en vooral Lilith weghouden)

b6201abeb642a10f71269a5642b72d23_medium.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lilith_(mythologie)
http://www.thaliatook.com/AMGG/lilith.php
http://www.thaliatook.com/AMGG/lilithtale.php
https://encyclopediasatanica.wordpress.com/2013/09/21/lucifer-lilith-and-cain-the-unholy-trinity-of-luciferianism/
http://www.islamicboard.com/comparative-religion/134303690-islam-lilith.html
https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080119174858AAXs619
https://nl.wikipedia.org/wiki/Djinn_(mythisch_wezen)
http://reli350.vassar.edu/trover/foreign.html

Afbeeldingen: Google

11/10/2015 11:35

Reacties (40) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
17/10/2015 04:17
Waarheid.
Wij mensen hebben geen instinkt gedrag.
Wij mensen hebben fantasie. We moeten onze samenleving zelf regelen. Dat kunnen we mrt een van deze twee systemen.
Een samenleving die in eenheid is met de natuurwet.
Een samenleving gebaseerd op goed en slecht. Een rechter god die met de macht van moor oordeelt wat goed en slecht is.
Dit zou toch onze aandacht moeten hebben is mijn mening.
Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking

Waarheid.
Als je boeken wilt schrijven moet je meegaan op de mode stroom van meningen in de massa media.
17/10/2015 08:57
Jij hebt duidelijk iets met moeten...
17/10/2015 03:21
Laten we als begin de waarheid pakken.
De natuurwet is de baas op aarde.
De kracht het leven is de baas op aarde.
Iedere mensenbaby wordt geboren met een lege fantasie.
Wij mensen leren als kind de wereld kennen via onze fantasie.
17/10/2015 09:00
In mijn beleving leert de baby haar eigen fantasie aan; hangt er vanaf of je durft te springen.
Heb als Nomade geleefd en een huis van vier etages inclusief inhoud achter gelaten... om te leven tussen de scharrelmens? Ik wel.
16/10/2015 09:26
Slechts 4 dagen verder en mijn stelling wordt weer eens bevestigd, met de vondst van de tanden moet men de geschiedenis weer bijstellen.

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/4163848/2015/10/15/Vondst-47-tanden-gooit-geschiedenis-mens-omver.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
16/10/2015 09:20
Slechts 4 dagen verder en mijn stelling wordt weer eens bevestigd, met de vondst van de tanden moet met de geschiedenis weer bijstellen.

http://www.ad.nl/ad/nl/4561/Wetenschap/article/detail/4163848/2015/10/15/Vondst-47-tanden-gooit-geschiedenis-mens-omver.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
13/10/2015 17:42
Mooi beschreven. Veel onderwerpen, figuren en verhalen die in verschillende tradities/volksverhalen/culturen/religies voorkomen. Heel interessant hoe die zaken de menselijkheid representeren en welke macht schrijvers, verhalenvertellers en kerkelijke organisaties hebben.
1
12/10/2015 16:36
Uitstekend verhaal. De onafhankelijke en zelfbewuste Lilith is wat dat betreft een heel wat beter rolmodel voor de vrouw dan de onderdanige Eva. En natuurlijk wordt dat dan gedemoniseerd.
1
12/10/2015 08:52
Goed artikel! Het eerste staaltje van massale geschiedenisvervalsing en fnuikend voor de bewustzijnsgroei van de mens (maar dat is natuurlijk de bedoeling van de mannelijke machtsstructuren). Met al mijn medezusters zeg ik dan ook: Go Lilith!
1
Lucifall tegen Asmay
12/10/2015 21:15
Go Lilith... mooie slogan!!