JAHWEH,ALLAH FANTASIE OF WERKELIJK HEID UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Saturday 05 September 10:43

UIT TELESKOOP MAGAZINE3443df2294df3de6be74ab317ee57754_medium.7e6ebd7b9177ee7a76acc3628d6f11ff_medium.Het is ca 4.000 jaar geleden toen het mono-theiïsme is ontstaan. Het was de eerste van de 3 later opgekomen mono-theïstische religies (godsdiensten) t.w. de Joodse-orthoxe religie door zijn Joodse geestelijke leider Mozes vorm gegeven. En door ene Joodse man Jezus van Nazareth zo'n 2.000 jaar geleden ontstane nieuwe, van de Joodse orthodoxie afgeleide christelijke religie. Na Jezus kwam de zich profeet noemende Mohammed in opkomst in het Midden Oosten in de Arabische wereld, zo'n 600 na Christus. En zo bestonden 3 monotheïstische religies met zo'n ca 2 miljard gelovige belijders ervan anno 2.015. De 3 mono-theïstische religies worden ook wel terloops Ábrahamitische'religies genoemd, omdat deze religies alle 3 hun wortels hebben in de persoon Abraham8126651394385568b5faf076711bd9f9_medium., die volgens overlevering van de oudtestamentische bijbelgeschriften, Genesis, het eerste boek van de Joodse religie de Thora zou hebben geleefd. Hij  en eerder 950 jaar, Noach, was het die 'ontdekte' dat er slechts é;én persoonlijke Here God was, de schepper van hemel en Aarde, plant, dier en mens. Voordie bestond mono-theïsme niet en geloofde men in veelgodendom, de aan de natuur gerelateerde 'goden'zoals Donar, de dondergod, Wodan e.a.

Over de persoon Abraham weten we via overlevering in het OT Bijbel, Genesis het een en ander. Maar hoe zijn geestestoestand was, is feitelijk onbekend. En hoe hij  deze enige Here God (Jaweh) had ontdekt is ook al onbekend. Was het een droom, een visioen waarin de 'Here God'tot Abraham verscheen. Verderop in Genesis vermeldt het verhaal, onbekend wie geschreven- dat Abraham gezeten voor zijn woontent op het heetst van de dag 3 'vreemde'mannen voorbij zag komen, en deze aanhielden en uitnodigden met hem en z'n vrouw Sara te komen lunchen.! Uit dit verhaal blijkt dat 'eén van de 3 mannen de 'Here God' was, en die Abraham meedeelde op weg te zijn naar de 'zondige' steden Sodom en Gomorrahecbbe3b67927d04721b78fde5ea9dfd9_medium., om zelf persoonlijk kennis te nemen van het kwaad van bijna al haar bewoners, op de familie van Abraham na z'n neef Lot en z'n familie, z'n vrouw en dochters. Abraham informeerde bij 'de 'Here God' naar de toestand in Sodom en Gomorrah, en ging samen met 'de Here God'daarnaar op weg. Abraham trok zich het lot aan van de bewoners van de 2 steden en directe omgeving, maar meerdere pogingen van Abraham om te beletten dat de 'Here God'de 2 steden zou willen 'vernietigen' mislukten. 'De Here God' nam afscheid van Abraham en ging op weg naar Sodom en Gomorrah. Het is nog volgens archeologen, altijd niet 100% zeker of deze 2 steden werkelijk hebben bestaan. Maar algemeen wordt en zeker in geloofskringen er van uit gegaan dat de 2 steden werkelijk hebben bestaan. De 2 steden werden verwoest, omdat er volgens overlevering minder dan 10 'rechtvaardigen'zouden zijn die deze 2 steden zouden bewonen. De familuie Lot vluchtte de bergen in en de vrouw  van Lot keek nog vertwijfeld achterom en werd ingehaald door 'zwavel' en 'vuur' en werd als een 'zoutpilaar' zo vertelt de schrijver dit verhaal in Genesis OT Bijbel. Hoe het 'de Here God'verging in Sodom en Gomorrah, vlak voor de ramp en daarna is onbekend. De 2 andere 'vreemde mannen' werden als engelen geassocieerd en verbleven met gevaar voor eigen leven in Sodom, waar zij bijna door boosaardige inwoners werden gelynched, om het maar eens zo te zeggen. (deel 1).

Overigens al eerder maakt Genesis de Bijbel gewag van ene Noach die ca 950 jaar eerder al leefde dan Abraham. Hij wordt door christenen beschouwd als de stamvader van de mens(heid). Nog eerder, de eerste mens volgens Genesis de Bijbel was Adam. Eva was de 2e 'geschapen' mens uit de eerste mens Adam, zo verhaalt Genesis het eerste Joodse bijbel boek (OT).

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.