Israel en de Palestijnse gebieden

Door Binjamin Heyl gepubliceerd op Monday 10 August 10:26

Beide volkeren hebben bestaansrecht. Veilige erkende grenzen. En toch, het zit er niet in. De psychologische oorlogsvoering viert hoogtij en voor- en tegenstanders van Israel; de voor- en tegenstanders van een staat Palestina, laten zich, wereldwijd niet onbetuigd. Een aanslag hier, een aanslag daar  waarbij de emoties hoog oplopen en er weer hel en verdoemenis geroepen en geschreeuwd wordt om de tegenstander duidelijk te maken wie zij zijn. Dat de kolonisten meer bescherming krijgen op de Westoever dan de daar wonende Palestijnen is waar, dat het verdelen van water ver in het nadeel is van de Palestijnen is waar, dat in Israel wel degelijk sprake is van tweede rangburgers is waar. Ben ik nu een vijand van Israel? Behoor ik niet pal achter Israel te staan? Nee, de Tora is duidelijk: wanneer de bewoners zich niet aan bepaalde eisen houden van menselijkheid dan spuwt het land haar bewoners uit. Van die tekst willen kolonisten niets weten en hun medestanders waar onder zionistische christenen. Deze groep christenen steunen de kolonisten door dik en dun. De achterliggende gedachte is dat er een groot-Israel dient te komen waar alle joden heen trekken en dan komt Jezus messias en rennen alle joden naar de Jordaan, elkaar wel dan niet dood drukkend, om gedoopt te worden. De kolonisten redeneren iets anders. Een groot-Israel, de Tempel herbouwt en een herboren theocratisch Israel.

Een Palestijns kind of volwassene vermoorden schijnt door de Eeuwige toe gestaan te zijn, mits de vermoorde niet joods is. Terwijl ik dacht dat mensenoffers verboden was, weer verkeerd begrepen. Kennelijk vindt Allah een mensenoffer ook niet te versmaden, mits het geen zuivere moslim is. Wanneer mij dan gezegd wordt maar de Palestijnen zijn toch ook geel lieverdjes is dat zeker waar, maar daar moet wel bij verteld worden dat de Israelische overmach groot is is, en de Isrealis zich niet gedragen als een humaan bezetter en dit uiteraard om erger te voorkomen. Mij wordt wel eens gezegd dat jullie joden, die zoveel vervolgd zijn en zelfs de gaskamers gekend hebben, zo wreed kunnen zijn? Lijkt mij voor de hand liggen. Ik heb nooit geweten dat pogroms, inquisitie en gaskamers tot doel hadden om ons op te voeden tot betere mensen dan de veelal gedoopte vervolgers en beulen. 

Dan de kwestie Israel . Hadden joden het recht om een gebied in beslag te gaan nemen, waar nauwelijks nog joden woonden en die daar in vrede woonden, rustig de komst van de messias afeachtend? In de novelle: De Staat Palestina uitgeroepen 14 mei 2048 (www.gopher.nl) beschrijven Mohammed en ik dat, na de nodige ruzies, de staat Israel bestaansrecht heeft. Niet op religieuze gronden, maar op het feit dat joden tot zeg 1945 het recht hadden op onderdrukking, vervolging en uitmoording. Gelijkheid, vrijheid en broederschap hebben daar geen wezenlijke verandering in aan gebracht. Het feit dat ook in Nederland zoveel joden werden 'weggehaald,'  maakt duidelijk dat het wel mee zit met de integratie van de joden in Nederland en met die zogenaamde joods-christelijke traditie. Dankzij Europa kwam de staat Israel. Het antisemitisme kon niet bestreden worden en de druk nam alleen maar toe. We kennen de geschiedenis. Religieuze joden waren pertinent tegen een joodse staat, daar deze door de messias gesticht zou worden en helemaal niemand anders. Dus ook niet door Ben Goerion. Toen de staat er eenmaal was, bleek het toch wel weer door de Eeuwige goed gekeurd te zijn en zeker in 1967 toen Jeruzalen in haar geheel in Israelische handen kwam.

Israel werd erkend door de VN en daarmee een soevereine staat in het Middenoosten. Joden wereldwijd waren de gelukkigste mensen op aarde. Eindelijk hadden we de antisemieten in Europa verslagen en zouden we ons zelf kunnen verdedigen en niet afhankelijk zijn van Europese politieke en kerkelijke leiders in hoeverre ze ons wel dan niet goedgezind waren. De staat is er en nu ligt er ook een VN resolutie, de resolutie van de groene lijn, die vervolgens weer niet door de staat Israel erkend wordt om de eenvoudige reden dat de regering geen Palestijnse staat naast zich duldt mede met dank aan religieuze leiders.  

De Palestijnse gebieden zijn in feite Israelisch gebied met klompjes Palestijns land waar de kolonisten meer bescherming geboden wordt dan de Palestijnse bewoners, De rabbijnen voor mensenrechten, maken meer dan duidelijk hoe Palestijnen onderdrukt en aangevallen worden door de kolonisten. Ook de verhalen van de rode Davidster maken je niet echt blij. Dat soldaten totaal gestresst hun toevluchtoord vinden bij het boeddhisme is bekend alsook dat er dienstweigeraars zijn voor in de bezette gebieden (en daarvoor zwaar gestraft worden; financieel, en carriere mogelijkheden) omdat zij zien wat daar gebeurt en niet met hun geweten in overeenstemming kunnen brengen. 

Van Palestijnse zijde is ook nooit echt duidelijk of zij nu wel of niet de staat Israel willen erkennen omdat het eens islamitisch gebied, altijd islamitisch gebied principe wel of niet van toepassing is. Eveneens worden daar mensen die dingen vinden waar de religieuze en politieke machthebbers niet ven gediend zijn gemarteld en vermoord worden. Zo hebben wij voor onze novelle pseudoniemen gebruikt omdat wanner Mohammed zijn echte naam gebruikt, in plaats van Mohammed Salaam, hij gegearandeert gemarteld en vermoord wordt. Wanneer ik hem bezoek in Nazareth , bezoek ik hem als toerist en verblijf ik in een hotel. Niemand mag weten dat ik joods ben dat is vragen om aangevallen te worden. Verder is toch bekend dat de positie van de christenen in de Palestijnse gebieden, hoe zal ik het zeggen, er niet op vooruit gegaan is. In de Palestijnse gebieden worden mensen door zowel politieke leiders als religieuze leiders goed in de gaten gehouden dat zij geen 'gekke' dingen doen, die Allah niet wil. Dus laten merken dat er ook aan Palestijnse kant niet alles deugt is niet echt de bedoeling. Binnen de Palestijnse gebieden worden mensen wel degelijk onderdrukt en als je pech hebt aangevallen, gemarteld of standrechtelijk vermoord op grond van collaboratie (bewijzen zijn daarvoor niet nodig, een geloofwaardig verhaal, al dan niet verzonnen is voldoende). 

Niemand heeft mij er nog van kunnen overtuigen dat mijn stelling niet klopt: er pas vrede komt wanneer religieuse leiders van joden, christenen en moslims daar gezamenlijk toe besluiten. Weigeren zij uit angst, om machtbehoud, onverschilligheid, om het behoud van de enige en echte waarheid, om de enige echte en ware joodse vrede, christelijke vrede, of danwel islamitische vrede? De religieuze leiders van deze drie godsdiensten zouden zich eens de vraag mogen stellen waarom zij weigeren gezamenlijk en eensgezind een rechtvaardige vrede te bewerkstelligen. 

 

 

Reacties (29) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat te denken van Palestijnse ouders die een kind verloren hebben dankzij de strijd en Israelische ouders die een kind verloren hebben in de strijd die elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan? De hand-in-hand schools. Een rabbijn in Galilea die een circus heeft opgezet met Israeli's en Palestijnen? Het is een gebrek aan religieuze en politieke leiders aan beide zijden die de wijsheid en moed hebben om cirkels te doorbreken. Maar ja, als dan iemand op kennelijk het bevel van de Eeuwige of Allah die persoon neer knalt, schiet het ook weer niet op.
The House of one in Berlijn, een fantastisch initiatief. Ik hoop dat ze het financieel rond krijgen. In Munchen is de raadsvoorzitter van de Evangelische Kirche in Duitsland toegetreden tot het bestuur van het zich daar bevindende islamcentrum. Voor en tegenstanders zijn inmiddels wakker geworden. In de Haagse schilderswijk, zou een prachtig voorbeeld zijn voorbeeld zijn voor heel Nederland.
Het kostenplaatje is wat extreem... Moet goedkoper kunnen en dus eerder mogelijk zijn.
Mooi dat dit in München is gebeurd!
Ander mooi voorbeeld.. soldaten uit Israël denken ook mee middels: combatants for peace.
http://plazilla.com/page/4295149073/combatants-for-peace-met-crowdfunding-een-stap-dichter-naar-vrede-in-israel-en-palestina

Hoe meer kleine initiatieven nu betekent een kans voor grote initiatieven in de toekomst.
Hoop.
Mooi artikel, goed onderbouwd en wederom met kennis van zaken geschreven.

Eigenlijk is er al samenwerking tussen deze religies al is het in een notendop middels the house of One. Vermoedelijk ken je deze organisatie al..
http://plazilla.com/page/4295146335/the-house-of-one-in-berlijn-drie-religies-onder-een-dak-inspiratie-voor-de-schilderswijk

Het beginnetje is er.... mooie opmars naar 2049 ..
Wanneer beide volken vrede willen komt er vrede. De een gaat inderdaad door met aanslagen, de ander blijft een bezettende macht. Die, zoals geschreven menig militair, ongeacht de bestraffing die daar op volgt, weigert dienst te doen in de bezette gebieden vanwege de verontmenselijking van de Palestijnse bewoners. Hierbij komt dat kolonisten nogal eens aanslagen plegen op de Palestijnen en in 'bescherming ' worden genomen. Vervolgens weigert Israel zich aan de VN resoluties te houden en is het zeker waar dat en dat schreef ik dus ook, of de Palestijnen wel Israel dulden, dat geldt eveneens Israel jegens de Palestijnse gebieden. Het is dus allemaal niet zwart wit. Wie waren er niet bevriend met Himmler en Hitler in de periode 1933-1945 en dan bedoel ik dus in het christelijke Europa, met haar zogenaamde joods-christelijke traditie? Wat Hamas betreft, was die niet bevriend met Israel tegen de PLO?Was het niet premier Rabin die de terrorist Arafat de hand drukte en werd die vervolgens niet vermoord door een joodse man die in ultra rechts religieus joodse kringen werd en wordt beschouwd als een grote held? En natuurlijk moet Israel zich verdedigen en worden anders de zee in gejaagd door Arabische landen. Jammer dat niemand op mijn instelling ingaat dat religieuze leiders van joden, christenen en moslims daar wel degelijk een rechtvaardige vrede kunnen brengen wanneer zij eensgezind zouden optrekken. Helaas het zit er niet in. Intern verdeeld als ze zijn en ook onderling. En maar bidden voor vrede. Voor welke vrede wordt er eigenlijk gebeden en door al die verschillende uitgangspunten verbaast het ook nog dat de gebeden om vrede niet worden verhoord.
Lang niet iedereen was bevriend met de Nazi zwijnen. Maar waar het om gaat is dat die 'grote' palestijnse leider waar ik het over had voor Hitler aan de macht kwam al Joden liep te vermoorden en een groot fan van Hitler werd. Jij bent een (Orthodoxe) Jood en je doet dat af als ach, iedereen wilde vriendjes met Hitler zijn.
Gek toch dat de palestijnen altijd kiezen voor degenen die Joden willen uitroeien. Tijdens de Romeinen collaboreerden ze met de Romeinen tegen de Joden en kregen als dank dat land nadat de Joden verbannen werden. Ze kozen voor de Nazi's en ze kozen voor Saddam Hoessein. De palestijnen willen helemaal geen vrede, niet enkel de religieuze leiders de schuld geven. het hele volk wil dat niet. Anders hadden ze daar al wel eens meer uiting aan gegeven en dat doen ze niet.
Ik vind het een redelijke weergave van wat er speelt in dat deel van het Midden Oosten. Ook ik sta zeer welwillend tegen de Joodse staat maar ik gun de Palestijnen ook een vredige plek. Alleen hoe los je dit probleem op? Dat is de hamvraag.
Dan moeten die palestijnen eens tonen ook Vrede te willen en niet doorgaan met aanslagen blijven plegen. Eens hun handvest, waar nog steeds in staat de Israëlische staat te willen vernietigen, veranderen.
Er is in 67 jaar nog nooit een vredesinitiatief van palestijnse zijde gekomen. Nog nooit. Zolang Israël geen erkenning krijgt van landen als Saoedi-Arabië, Syrië en Iran, de drie belangrijkste landen daar kan Israël nooit teveel toegeven. Puur omdat ze dan hun veiligheid overboord gooien. Zolang de palestijnen niet bereid zijn om Israël te erkennen krijg je ook geen vrede, Het is geen onwil van Israëlische kant, maar probeer je voor te stellen dat Nederland van alle kanten door vijanden zou zijn omringd, vijanden die op je vernietiging uit zijn. Hoe kun je dan alleen maar toegeven als er niks tegenover staat.
Erkenning door de Arabische/Islamistische Wereld en een einde aan terreur van Hamas en Hezbollah. Dan kan Israël meer toegeven, want dan voelen ze zich veiliger.
tegen Candice
1
Je hebt wel gelijk met die opmerkingen, maar het verhaal van deze schrijver gaat nu eenmaal over de verhouding Israel contra Palestijnen, en handelt niet over die andere Arabische teringlanden die als buren van Israel nog gevaarlijker zijn dan het gif van een Cobra. In mijn reactie heb ik derhalve uitsluitend op basis van de inhoud van dit verhaal gereageerd.

Ik weet dat er ook aan Israelische zijde, vooral vanuit de extreem Joodse lobby, vaak gedreven door intense haat, aanslagen op andersdenkenden worden gepleegd. ( laat ik het zo maar netjes schrijven ) Zoals de schrijver van dit, naar mijn idee, realistische verhaal al reeds heeft vermeld zijn daar bewijzen te over van. Weet je, Candice. Ook bevriende naties maken fouten. Dat heb ik al eens eerder aan je vermeld in een andere reactie op een ander artikel. Niemand is foutloos op deze aarde. Je moet echter wel gewoon tegen kritiek kunnen en juist proberen je vrienden van hun gemaakte fouten te overtuigen en hen van hun dwalingen proberen af brengen. Als je dat lukt ben je pas een echte vriend van zo'n land en draag je zelf ook een beetje bij aan een oplossing voor dit immense probleem.
Ik weet dat Israël ook fouten maakt en dat ontken ik ook niet,
Ik ben een echte vriendin van Israël neem dat van mij aan. Zal voor ze sterven als het erop aankomt, en met liefde. Dus zeg niet dat ik geen echte vriendin van Israël ben. Ik noem oplossingen, maar die zullen dan eens van die kant moeten komen. En die zijn met hun oplossingen nog nooit verder gekomen dan blijven zeggen de staat Israël te vernietigen en alle Joden de zee in te drijven. En dan mogen ze mij ook de zee in drijven, want ik zal daar zijn als het mis gaat.
Ik ben het totaal niet met je eens maar dat weet je ondertussen wel.
Ik ga hier echt niet meer verder op in, want dan maak ik me alleen maar kwaad en daar heb ik geen zin in.

Het lijkt wel voor jou geschreven...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Hoesseini

Kijk de Jodenhaat daar is niet ontstaan na de stichting van de staat Israël. Dit ventje waar het in Wikipedia over gaat was een palestijns/Islamiet die goed bevriend was met Himmler en Hitler.
En het grote idool van die terrorist Arafat.
Heeft er iemand patent op Israël dan?
Uiteraard niet maar de zin 'Wanneer mij dan gezegd wordt maar de Palestijnen zijn toch ook geel lieverdjes is dat zeker waar,' viel me op: het was iets wat Candice gezegd had.