STAKEN.

Door Binjamin Heyl gepubliceerd op Friday 07 August 11:41

Staken is een grondrecht en zolang een rechter een staking niet verbiedt mag er gewoon gestaakt worden. Nederland is zeker geen staak land. Het is alleen triest dat het soms toch tot een staking moet komen. Wat ik wel eens denk wordt er voor de juiste zaken gestaakt? Zijn de stakingen niet vooral symptoombestrijding? Natuurlijk staken voor betere werkomstandigheden en loonsverhoging is niets mee om zo, met dit machtsmiddel, een en ander binnen te halen. 

Zelf ben ik meer voor een staking die symptoom bestrijding overstijgend is. Bij symptoombestrijding zien we, als regel, dat het even de druk verlicht, de pijn verzacht, maar omdat de oorzaak niet weggenomen wordt, komen de klachten na zoveel tijd weer terug en ook nogal eens in verhevigde vorm.  

Ik zou het heerlijk vinden dat er een landelijke staking zou uitbreken die de Tweede Kamerleden dwingt om eindelijk eens met een wet te komen die klokkenluiders werkelijk beschermt, wanneer zij een misstand, of zelfs een starfbaar feit aankaarten. Dat doe je eerst intern. Mij lijkt dat het dan om een vermeende misstand gaat en/of strafbaar feit. Logisch redenerend gaat de verantwoordelijke die de vermeende klacht binnen krijgt de vermeende klacht onderzoeken. Degene die aangeklaagd heeft, krijgt bericht over de procedure, wat er gevonden is en welke maatregelen er getroffen gaan worden wanneer de klacht gegrond blijkt. Wanneer blijkt dat er inderdaad sprake is van een misstand en/of strafbaar feit wordt de aanbrenger niet gestraft, maar de plegers en (als dat van toepassing is) zij,  die de plegers in bescherming namen. Wanneernu blijkt dat de aanbrenger een en ander fout heeft geinterpreteerd, maar blijkt dat deze persoon naar eer en geweten heeft gehandeld, lijkt mij een straf echt grote onzin.

Wanneer nu blijkt dat een vermeende misstand en/of een strafbaar feit niet onderzocht wordt, of wel onderzocht wordt en er iets niet goed blijkt te zitten, maar er niets mee gedaan wordt, kun je als aanbrenger maar het beste je mond verder dicht houden want als je een en ander naar buiten brengt dan wordt je genadeloos afgestraft en dit met dank aan de wetgever.

De wetgever beschermt machtige bestuurders wanneer deze weigeren om misstanden en/of strafbare feiten, binnen hun bedrijf of organisatie aan te pakken. De daders kunnen dan ook rustig door gaan onder bescherming van het bestuur en wee degenen die, naar buiten toe de mond open durft te trekken.

Op het gebied van klokkenluiders beschermen loopt Nederland nog steeds ver achter en is het een onbeschaafd land met normloze waarden en waardeloze normen.

Het meest werkelijk walgelijke voorbeeld is de kwestie Spijkers. Menig solaat werd bewust de doodingejaagd (ik noem dat moord met voorbedachte rade) omdat wetens en willens gekozen werd voor de levensgevaarlijk ondeugdelijke (maar wel goedkope) AP23 mijn. De klokkenluider Spijkers heeft het geweten. Er is veel geschreven over deze kwestie en bewezen is dat zelfs een corrupte rechter er aan te pas kwam om Spijkers de voet dwars te zitten en Defensie in bescherming te nemen.  Degenen die deze moorden met voorbedachte rade op hun geweten hebben gingen echt niet de bak in. Zij werden beschermd en de klokkenluider die niet wilde wijken steeds flinker onder handen genomen. 

Hoeveel klokkenluiders zijn er dankzij de wetgevende macht niet kapot gemaakt? Hoeveel mensen met macht worden niet beschermd met dank aan de wetgevende macht wanneer zij misstanden en strafbare feiten oogluikend toe staan? Mij dunkt dat het gebeuren rondom klokkenbluiders een landelijke staking gerechtvaardigd is. Een landelijke staking door politie agenten, verpleegkundigen en verzorgenden en leraren. Het zal niet gebeuren. Wanneer het wel zou gebeuren ben ik ervan overtuigd dat in een mum van tijd er een goede wet komt ter bescherming van de klokkenbluiders en bestraffing voor daders en hun beschermers. Het zit er niet in. Het is inderdaad een droom. Klokkenluiders mogen niet teveel beschermd worden omdat er dan wel eens te veel naar buiten zou komen en dat is niet goed voor de bevolking daar zij dan minder ontzag heeft voor het gezag, dat wel dan niet door god persoonlijk in het leven werd geroepen.  De overheid wel dan niet de dienaresse gods. 

Machthebbers willen alles onmder controle houden anders wordt het hier in Nederland een grote janboel. Dat ligt voor de hand. Zij zijn niet alleen meer dan zeer deskundig, meer dan zeer verantwoord en meer dan zeer integer. Onze huidige een dimensionale topdown organisatie is in volkomen strijd met ons streven naar democratie en gelijkwaardigheid. Gelukkig hebben wij nog genoeg te eten en te drinken en de nodige speeltjes dat vanuit de samenleving geen massaal protest komt. Zo kan er beleid gevoerd blijven worden om te blijven beheersen  en om de boel te sussen is het systeem bedacht van Taskforces. Belangrijke deskundigen en organisaties die gaan ingrijpen wanneer een en ander uit de hand gelopen is. Niet van beneden naar boven, nee van boven naar benden zodat iedereen wel zijn plaats weet.

Zo hebben we inmiddels Taskforce Voedsel vertrouwen, Taskforce Aanpak Moslimhaat, Taskforce georganiseerde Hennepteelt en sinds kort  Waardigheid en Trots die zich totaal gaan inzetten in liefdevolle zorg voor lieve en brave verpleeghuisbewoners.

Om even bij de laatste te blijven. Mij lijkt een goed georganiseerde  staking van verpleegkundigen en verzorgende, behandelaren, mantelzorgers meer zoden aan de dijk te zetten en veel sneller dan een Taskforce optuigen. Een staking met eisen die inderdaad uitgaan van de bewoners en hun leefwereld. Maar ja, staken doen we niet want de bewoner staat centraal, de gevolgen zijn bekend.  Ook binnen de verpleeghuiszorg gaat het om macht en degenen die geen macht tonen zullen altijd aan het kortste eind trekken met als slachtoffer de bewoner die  zo centraal staat,  zo centraal zelfs dat een en ander zo uit de hand is gelopen dat er nu een Taskorce in het leven is geroepen om te redden wat er te redden valt. Inmiddels zijn een en vijftig verbeterpunten ontdekt. Een en vijftig punten die verbeterd moeten worden. Maar niet getreurd er wordt nu veel overleg gevoerd met en tussen deskundigen, er wordt gedialogiseerd bij het leven. Wanneer, hoe en door wie een en ander in praktijk wordt gebracht wordt verzwegen. We moeten hopen op een goede afloop en niet zeuren. met een blij gemoed de toekomst ingaan. Een decennia oude grammafoonplaat.

Ik ben voor een landelijke staking die leidt tot goede wetgeving die klokkenluiders beschermd beloond en de daders (en hun beschermers) straft). 

Ik ben voor een staking binnen de verpleeghuiszorg om nu eindelijk eens met dit wapen professionele, humane zorg (om met de staatssecretaris te spreken,) liefdevolle zorg af te dwingen.

 

 

 

 

 

    

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Onthou wel dat veel klokkenluiders niet bepaald schone handen hebben.
Zoals de klokkenluider Ad Bos in de Bouwfraude. Die was zelf ook zo fout als maar zijn kon.
Een klokkenluider die zelf niet fout is geweest, die mag van mij beschermd worden.

Staken is een grondrecht. Daar heb ik geen moeite mee.