Goedkeuring voor kwalificatie schuld

Door J Oost gepubliceerd op Tuesday 14 July 16:32

Indien een onderneming gestaakt wordt

en de ondernemer woont in eWoning gelden woning die onderdeel uitmaakt van het ondernemingsvermogen zal de woning overgaan naar het privéverrnogen. Dat geldt ook voor de op dat moment nog bestaande woningschuld. De Staatssecretaris van Financiën heeft nu goedkeurend beleid gepubliceerd voor de situatie dat deze overgang naar privé in 2013 (of daarna) plaatsvindt. De reden daarvoor is het nieuwe fiscale stelsel voor de eigen woning vanaf 2013 . Vanaf dat jaar geldt namelijk (enkel voor nieuwe gevallen) een aflossingsverplichting. En dat regime zou ook van toepassing zijn voor ondernemers die hun woning overbrengen naar privé! Dat vond de Staatssecretaris gelukkig ongewenst. Omdat er in dit geval al recht bestond op renteaftrek in box 1 (weliswaar niet via de eigen woningregeling maar via het winst­regime) is goedgekeurd dat de schuld die is aan­gegaan voor de woning wordt aangemerkt als een op 31 december 2012 bestaande eigenwo­ningschuld. En hierdoor kan de betreffende ondernemer aanspraak maken op het over­gangsregime. Dit alles zal uiteindelijk worden geregeld door middel van een wetswijzing. Deze goedkeuring loopt daar op vooruit.

Schenking voor eigen woning

Als je mag afgaan op alle krantenartikelen en op alle vragen van belastingplichtigen is het belang­rijkste onderdeel van het Belastingpakket 2014 de tijdelijk verhoogde belastingvrije schenking die gedaan mag worden voor de aankoop van een eigen woning. De schenking mag ook gedaan worden voor de aflossing op de eigen woning­schuld en het is zelfs toegestaan om de schenking te gebruiken voor het terugbetalen van een na de verkoop van een eigen woning resterende rest­schuld. Bijzonder aan deze schenking is verder dat de toepassing niet beperkt is tot de schenking van ouders aan hun kinderen. Iedereen mag belastingvrij schenken, mits aan het bestedings­doel wordt voldaan.De staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer bij de behandeling van het Belastingplan 2014 een aantal vragen over dit onderwerp beantwoord. Op de vraag naar de fiscale gevolgen als een bv, waarvan vader enig aandeelhouder is, €100 .000 schenkt, heeft de staatssecretaris aangegeven dat het voor fiscale doeleinden naar zijn mening niet de bv, maar de aandeelhouder is die schenkt. De betaling door de bv vormt een uitdeling, die bij de aandeelhouder wordt belast met aanmerkelijkbe. langheffing. Voor de Vpb is dat bedrag niet aftrekbaar van de winst. Voor de schenkbelasting wordt de schenking vervolgens belast als een schenking door vader. Indien zowel vader als de bv besluiten een schenking van € 100.000 te doen,betekent dit dat vader een schenking van 200.000 doet. En uiteraard is daarmee een gedeelte van de schenking belast met schenk­belasting.

Bewijslast kosten privégebruik

Een ondernemer die ook privé rondrijdt in een tot zijn - voor de omzetbelasting - ondernemings­vermogen behorende auto moet aan het einde van het jaar een correctie aanbrengen in zijn aangifte omzetbelasting in verband met dit privé-gebruik. De omvang van dit privégebruik wordt in beginsel forfaitair bepaald. Als de ondernemer echter aannemelijk kan maken dat de werkelijke kosten van het privégebruik lager zijn dan de kosten die zijn berekend op basis van het forfait, dan mag de correctie worden berekend op basis van deze lagere werkelijke kosten. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft nu beslist dat hoewel de Hoge Raad heeft beslist dat de forfaitaire bere­keningswijze in strijd is met Europees recht het toch zo is dat het de ondernemer is die de omvang van de lagere werkelijke kosten dient te bewijzen. De ondernemer kan dus niet volstaan met de stelling dat hij er voor heeft gekozen om geen kilometeradministratie bij te houden waardoor hij geen splitsing kan maken in zakelijke en in privékilometers.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.