Vrije moraal

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 05 July 16:19

     Als 'heiligen der laatste dagen' verontrust ons de steeds verdergaande vrije moraal in de moderne maatschappij. Onze hemelse Vader is stellig zeer bezorgd over het steeds vaker voorkomen - onder zijn kinderen - van verraderlijke zonden zoals overspel en ontucht, homoseksualiteit onder mannen en vrouwen, abortus, pornografie, geboortebeperking, alcoholisme, drugs, mishandeling van vrouw en kinderen, oneerlijkheid, vandalisme, geweld en misdaad in het algemeen, de zonde van het 'met elkaar samenwonen, zonder getrouwd te zijn', enz..     

     Wij doen een beroep op iedereen in deze wereld om alles in het werk te stellen om het gezin te versterken, dat de kinderen hun ouders eren en om te werken aan een betere verstandhouding tussen ouders en kinderen. Hoe belangrijk het ook is om het gezin te versterken, het is niet voldoende. In de afgelopen 150 jaar zijn de vrije moraal en de christelijke behoudende moraal elkaar steeds meer gaan overlappen. Gelukkig is dat het minst constateerbaar in 'De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen'. De leiders van die kerk dringen al jaren bij de leden eropaan om als staatsburgers hun stem te verheffen, om zich met anderen te verenigen in een onophoudelijk gevecht tegen pornografie en in het algemeen tegen het te koop lopen met de vrije moraal. Laten we ons krachtig verzetten tegen de afschuwelijke ontwikkelingen, die aanzetten tot de oude zonden van Sodom en Gomorra en die het menselijk lichaam als de tempel van de heilige Geest bezoedelen.      

     Tot alle volkeren over de gehele wereld, die de Heer liefhebben en in overeenstemming willen leven met de leringen van het herstelde evangelie van Jezus Christus, zeggen we dat geen enkel volk sterk en gelukkig kan blijven wanneer deze de losse normen van het zedelijk gedrag door de vingers ziet. Wij moeten die vorm van zonde niet toelaten en de overtreders tuchtigen, terwijl we ook de overtreder met liefde en begrip moeten helpen om weer tot een christelijk inzicht te komen. Laten wij ieder van hen helpen naar een blijvende bekering toe te werken.

                        

     Er zouden reservoirs van kennis moeten zijn om in toekomstige behoeften te voorzien; reservoirs van moed om de vloed van vrees die onzekerheid in ons leven brengt te boven te komen; reservoirs van lichamelijke kracht om ons te helpen de druk die werk en ziekte met zich meebrengen te weerstaan; reservoirs van deugd, uithoudingsvermogen en geloof. Ja, vooral een reservoir van geloof, zodat wanneer de wereld zich aan ons opdringt, wij standvastig en sterk staan; wanneer de verleidingen van een in verval geraakte wereld - normloos en goddeloos - om ons heen onze energie uitputten, onze geestelijke kracht ondermijnen en trachten ons klein te krijgen, hebben we een voorraad geloof nodig, die de jeugd en de volwassenen, door de sombere, moeilijke en angstaanjagende ogenblikken, de teleurstellingen, de ontgoochelingen, en de jaren van tegenspoed, armoede, verwarring en frustratie heenbrengt.

               

     "En wie moet deze reservoirs bouwen? Is het niet daarom dat God ieder kind twee ouders gaf? Het zijn de ouders die hen verwekten en baarden, waarvan de Heer verwacht, dat ze de grondslag leggen voor hun kinderen en de schuren, waterbekkens, voorraadbakken en reservoirs bouwen." (Faith Precedes the Miracle, Deseret Book, blz. 110, 111.) En dit getuig ik in Jezus naam. Amen.  

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Public
GOD VEROORDEELT PRAKTIZERENDE HOMO'S.
Binjamin Heyl > Artikelen van Binjamin Heyl Bewerken / InstellingenVerwijderen
Vroeger veroordeelde god zeker homo's wanneer we ons oor te luisteren legden bij pastores, dominees, bisschoppen, predikanten, rabbijnen en imams. Ook de wetenschappers waren het roerend, als regel, met elkaar eens dat praktizerende homo's ziek gedrag vertoonden. Zo waren religie en wetenschap eensgezind in hun strijd om praktizerende homo's te begeleiden om zich tebeheersen en zelfs door een juiste therapie en zich tot de juiste geestelijke leider te wenden, kon er zelfs genezing plaats vinden. Waar is toch die goede oude tijd gebleven waar vieze homo's, nog echte vieze, zieke en zondige homo's waren.

Maar god had wel een ernstige fout maat gemaakt want vrouwen konden volgens hem geen homo zijn. Dat bleek toch anders. Ontdekt werd dat er ook vrouwen zijn, die je weet wel met elkaar doen. Gelukkige waren er zeer bijdehande gelovigen en wetenschappers die ontdekten dat ook vrouwelijke homoseksuelen zondig, vies en ziekelijk waren. Na zeer intenste bijbelstudie,en gebed kon vast gesteld worden dat god ook deze vieze zondige wezens zeer scherp veroordeelde. Maar deze dames hebben geluk gehad want voor hen gen steniging, van dak gooien, of meer van dat soort leuke dingen die de mens moed geven en inspiratie om een normale homo te worden of celibatair te leven en bij voorkeur mondje dicht. Dat keurig gehuwde mannen wel eens een gaysauna bezoeken of een ontmoeringsplaats (gebeurt nog steeds) om even troost te zoeken bij een stevige mannenschouder is niet zo erg wanneer het maar niet bekend wordt binnen de gemeenschap. Dan schijnt god bereid te zijn om ook een oogje dicht te knijpen.

Het schijnt dat god zich bedacht heeft en dat zijn anders gaan denken tot twee spalt geleid heeft binnen het jodendom, christendom,en islam. Religieuze leiders slaan elkaar vrolijk en blij (de gay methode) met gods woord om de oren met de prangende vraag wat hij nu precies bedoede en nog steeds bedoelt. Tegenwoordig zijn er zelfs religieuze voorgangers die een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen in hun bedehuis de zegen van god afsmeken. En de hele familie zit daarbij . Er wordt gelachen, gewuifd en zelfs een heuse bruidstaart aangesneden. Waar moet dit alles toch heen, vraag je je af. Straks mag er helemaal nietmand meer gediscrimineerd worden van god. Wie herinnert zich nog de mooie tijd dat mensen met een niet blanke huidskleur echt mindere wezens waren dan mensen met een blanke huid. Schijnt toch ergens in de bijbel zwart op wit te staan, maar kennelijk ging god met zijn tijd mee en nu ook met al dat homo gedoe. Dat gaat straks weer de boot op in Amsterdam. En geloof maar dat er in menig bedehuis god geprezen en gedankt wordt.

Ik ben geen theoloog of iets dergelijks maar ik moet vreseijk lachen wanneer mensen aan komen zetten met Sodom en Gamoorrha , dat schijnt in sommige kringen de tekst te zijn. Maar mensen die zich op deze tekst beroepen kunnen gewoon niet lezen en hebben totaal geen verstand wat homoseksualiteit in houdt.

Ik begreep tenminste dat heel Sodom en Gamorra uit homoseksuelen bestond, van jong tot oud. Mijn eerste vraag was, reeds als kind, waar komen de kindertjes dan vandaan? Mijn moeder legde me uit dat een mens ontstaat uit stof en tot stof vergaat. Als ik dan weer eens een stof massa vond onder mijn bed vroeg ik me af of er nu eentje kwam, of er eentje ging.

Later begreep ik er nog minder van toen ik las dat die homomannen en de homo kinderen twee jonge maagden wilden onderwerpen aan een groepsverkrachting. Ik worstelde heving of deze mannen en kinderen nu werkelijk zo slecht waren, of dat zij dachten dat na een groepsverkrachting van twee jonge maagden, zij genezen zouden zijn en verder als hetero door het leven zouden gaan en de twee maagden kennelijk het leven zouden laten.

Toen ik in de verpleging ging wrken in een psychiatrische inrichting, een rooms katholieke, beweerde de psychiater dat homoseksualiteit geen ziekte was en de rector dat homoseksualiteit zondig was. Het was 1962. De strijd tussen beide heren was van dik hout zaagt men planken. En wij, de leerlingen, waren unaniem op de hand van de psychiater. Wij konden gewoon niet snappen dat wat lekker en gezond is zondg en ziekelijk zou zijn. Het was een overgangstijd . Wanneer je op heterdaad betrapt werd als twee jongens door de mentor (wij woonden intern) kon op staande voet ontsla g volgen. Lag je met een vrouw lekker te spelen volgde een 'ernstige berisping.' In 1965 was de kogel door de kerk. Vanaf die tijd werd niemand meer ontslagen wanneer die betrapt werd bij het beoefenen van sport op een bed, samen met een man.

Nog steeds zijn er mensen die om wat voor redenen dan ook niet zoveel moeten hebben van deze smeerlapperij al dan niet zich beroepend op gods woord. Maar wat ik ook echt achterlijk vind wanneer iemand zegt: homo's zijn ook mensen. Kennelijk waren ze voorheen een diersoort, die gelukkig niet de hele dag blaften en ook niet beten wanneer er een vreemdeling op de deur klopte.

Op mijn verjaardag kreeg ik een mooie novelle: De Priesterzegen, geschreven door David Jonathans, over mannenliefde waar drie joodse jonge mannen naar wegen zochten om trouw te blijven aan de Tora en hun homoseksuele gevoelens. Uitgeverij Gopher (2007; www.gopher.nl). Een erg mooie novelle waar godsdienst een rol speelt. Voor mensen die er van gruwen dat er seks in voor komt is het niet aan te raden.

Voor mensen die nog twijfelen of homoseksuelen mensen zijn, of die twijfelen dat homo's lief kunnen hebben en trouw zijn, dus net als hetero's zijn die verlangen naar warmte en veiligheid en jawel, ook seks, een echte aanrader.

Wanneer u dit artikel aanspreekt geef het door.