Italiaanse woordjes en zinnen met uitspraak, voor op vakantie

Door Traveltalk gepubliceerd op Wednesday 01 July 10:19

Met deze Italiaanse woordenlijst - met uitspraak - kom je een heel eind op vakantie in Italie!

  • De woorden tussen haakjes [ ] geven de uitspraak bij benadering weer. De klemtoon ligt op de onderstreepte lettergrepen.
  • De 'g' wordt uitgesproken als in het Engelse 'go'.

 

Aangenaam kennismaken - [Pie-atsjeeree die konosjerla] - Piacere di conoscerla

Alstublieft (bij aanreiken) - [preego] - Prego

Bezet - [okkoepato] - Occupato

Dag! - [Salvee] - Salve!

Dag/tot ziens - [Tsjauw ] - Ciao

Dank u wel - [Gratsie-ee] - grazie

Dat is goed - [Va beenee] - Va bene

Dat is waar - [È veeroo] - È vero

Dat was mijn schuld! - [È stata kolpa mie-a!] - È stata colpa mia!

Dat was niet mijn schuld! - [Non è stata kolpa mie] - a] - Non è stata colpa mia!

Deze week - [Kwesta settiemana] - Questa settimana

Dinsdag - [martedie] - martedì

Dit is …(+ naam persoon) - [Kwesto è …/Kwesta è …] - Questo è …(man)/Questa è … (vrouw)

Donderdag  -[dzjovedie] - giovedì

Eergisteren - [Laltro jerie] - L’altro ieri

Excuseer! (niezen, boertje laten) [-skoezatee] - Scusate!

Feestdagen - [festievie] - Festivi

Ga weg! (informeel) - [See nee vada! Vattenee!] - Se ne vada! Vattene!

Geopend - [aperto] - Aperto

Gesloten - [tsjoezo] - Chiuso

Gisteravond/nacht - [jerie seera, jerie notte] - Ieri sera, ieri notte

Gisteren - [Jerie] - Ieri

Gistermiddag - [Jerie pomeriedzjo] - Ieri pomeriggio

Goede vrijdag - [Venerdie santo] - Venerdì Santo

Goedemiddag - [Bwona seera] - Buona sera

Goedemorgen - [Bwon dzjorno] - Buongiorno

Goedenavond - [Bwona nottee] - Buona notte

Hallo - [Tsjauw ] - Ciao

Heeft u er bezwaar tegen als …? - [Lee diespie-atsjee see ..] - Le dispiace se …?

Herfst - [awtoenno] - autunno

Het giet - [Sta pjovendo a dierotto] - Sta piovendo a dirotto

Het is afschuwelijk weer - [È broetto tempo] - È brutto tempo

Het is afschuwelijk!  -[È terriebielee] - È terribile!

Het is erg warm - [Fa veramentee kaldo] - Fa veramente caldo

Het is heerlijk! - [È bwoniessiemo] - È buonissimo!

Het is zonnig - [Tsjè iel solee] - C’è il sole

Het spijt me heel erg - [Sono davveero spie-atsjentee] - Sono davvero spiacente

Hier heeft u mijn kaartje - [Kwesto è iel mie-o bieljetto da viezieta] - Questo è il mio biglietto da visita

Hoe duur is het? - [Kwanto kosta?] - Quanto costa?

Hoe gaat het met je? - [Komee stai?] - Come stai?

Hoe gaat het met u? - [Komee sta?] - Come sta?

Hoe heet hij/zij? - [Komee sie kjama?] - Come si chiama?

Hoe heet je? - [Komee tie kjamie?] - Come ti chiami?

Hoe heet u? - [Komee sie kjama?] - Come si chiama?

Hoeveel kost het? - [Kwanto kosta?] - Quanto costa?

Houdt u van …? - [Lee pie-atsjee …?] - Le piace …?

Ik begrijp het niet - [Non kapiesko] - Non capisco

Ik ben … (van beroep) - [Fatsjo iel/la] - Faccio il/la …

Ik ben … jaar - [O … annie] - Ho … anni

Ik ben alleenstaand - [Sono tsjeliebee/noebielee] - Sono celibe (man)/nibile (vrouw)

Ik ben gescheiden - [Sono dievortsiato/a] - Sono divorziato (man)/divorziata (vrouw)

Ik ben getrouwd - [Sono spozato/a] - Sono sposato (man)/sposata (vrouw)

Ik ben verdwaald - [Mie sono perso/a] - Mi sono perso (man)/Mi sono persa (vrouw)

Ik drink niet - [Non beevo] - Non bevo

Ik eet geen vis - [Non mandzjo iel pesjee] - Non mangio il pesce

Ik eet geen vlees - [Non mandzjo la karnee] - Non mangio la carne

Ik heb … broers - [O … fratellie] - Ho … fratelli

Ik heb … kinderen - [O … bambienie] - Ho … bambini

Ik heb …zussen - [O … sorellee] - Ho … sorelle

Ik heb een afspraak met … - [O oen appoentamento kon …] - Ho un appuntamento con …

Ik heb een hekel aan … - [Odie-o] - Odio …

Ik hoef niets, dank u - [Per mee nie-entee, gratsie-ee] - Per me niente, grazie

Ik houd niet van … - [Non mie pie-atsjee] - Non mi piace …

Ik houd van … - [Mie pie-atsjee] - Mi piace …

Ik kom uit … - [Sono die …] - Sono di …

Ik neem deze - [Prendero kwesto] - Prenderò questo

Ik rook niet - [Non foemo] - Non fumo

Ik spreek geen Italiaans - [Non parlo ietaljano] - Non parlo italiano

Ik weet het niet - [Non so] - Non so

Ik wil graag een … - [Vorrej oen/oena] - Vorrei un/una …

Ik zou graag … - [Vorrej …] - Vorrei …

Ik zou graag …. willen spreken - [Vorrej vedeeree] - Vorrei vedere …

Is er iets mis? - [Koza tsjè kee non va] - Cosa c’è che no va?

Is hier …? - [Tsjè …?] - C’è …?

Ja - [sie] - si

Ja graag - [Sie gratsie] - ee] - Sì grazie

Kerstavond - [La viedzjielja die natale] - La Vigilia di Natale

Kerstmis - [Natalee] - Natale

Kunt u het voor me opschrijven? - [Mee lo skrieva per favoree] - Me lo scriva, per fevore

Kunt u me helpen? - [Pwo ajoetarmie] - Può aiutarmi?

Kunt u me vertellen …? - [Potrebbe diermie …?] - Potrebbe dirmi …?

Laten we gaan …(zwemmen) - [Andjamo a nwotaree] - Andiamo a … (nuotare)

Laten we naar … gaan! - [Andjamo a/al/alla …] - Andiamo a/al/alla …

Lente - [priemavera] - primavera

Lift - [asjensore] - Ascensore

Maandag - [loenedie] - lunedì

Mag ik even bellen? - [Posso oezaree iel telefono?] - Posso usare il telefono?

Mag ik u voorstellen aan …? - [Posso prezentarlee …?] - Posso presentarle …?

Mijn bedrijf is …- [La mie-a sotsjeta è …] - La mia società è …

Mijn naam is …- [Mi kjamo] - Mi chiamo

Morgen - [domanie] - Domani

Nee dank u- [No gratsie-ee] - No grazie

Neem me niet kwalijk kwalijk (excuses) - [Skiezie/Skoeza!] - Scusi!/Scusa!

Neemt u me niet kwalijk (bij iets vragen) - [Per favooree/per pie] - atsjeeree] - Per favore/per piacere

Niet doen! - [Non farlo!] - Non farlo!

Nieuwjaar - [kapodanno] - Capodanno

Oke - [okee] - OK

Oudejaarsavond - [San sielvestro] - San Silvestro

Overmorgen - [dopodomanie] - Dopodomani

Pardon (bij passeren) - [permesso] - Permesso

Pasen - [Paskwa ] - Pasqua

Pinksteren - [penteekostee] - Pentecoste

Prima! - [Ottimo!] - Ottimo!

Proost! Santé! - [Alla saloetee/tsjien tsjien!] - Alla salute!/Cin cin!

Spreekt iemand hier Engels? - [Tsjè kwalkoeno kee parla iengleezee?] - C’è qualcuno che parla inglese?

Spreekt u Engels? - [Parla iengleezee?] - Parla inglese?

Toiletten - [gabienettie] - Gabinetti

Tot straks - [A pjoe tardie] - A più tardi

Tot ziens - [arrievedertsjie] - Arrivederci

Vanavond - [staseera] - Stasera

Vandaag - [Odzjie ] - Oggi

Vanmiddag - [Kwesto pomeriedzjo] - Questo pommeriggio

Vanmorgen - [stamattiena] - stamattina

Vannacht - [stanottee] - Stanotte

Vorige week - [La settiemana skorsa] - La settimana scorsa

Vrijdag - [venerdie] - venerdì

Waar is de/het …? - [Do iel/la …?] - Dov’è il/la …?

Waar kan ik … vinden? - [Dovee potrej trovaree …?] - Dove potrei trovare …?

Waar zijn de toiletten? - [Dovee sono ie servietsie?] - Dove sono i servizi?

Wat is dat? - [Kee kozè?] - Che cos’è?

Wat voor weer is het? - [Kee tempo fa?] - Che tempo fa?

Wat wilt u drinken? - [Koza deziedera da beree?] - Cosa desidera (da bere)?

Wilt u misschien …? - [Lee pie-atsjerebbee …?] - Le piacerebbe …?

Wilt u misschien een … - [Vorrebbee oen/oena] - Vorrebbe un/una …

Winter - [ienverno] - inverno

Woensdag - [merkoledie] - mercoledì

Zaterdag - [sabato] - sabato

Zomer - [estatee] - estate

Zondag - [domenieka] - domenica

Zou ik misschien …kunnen krijgen? - [Potrej aveeree] - Potrei avere …?

Zou u iets langzamer kunnen praten? - [Per favoree, parlie pjoe lentamente] - Per fevore, parli più lentamente

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ho un appuntamento con … Paolo Maldini.
Mi chiamo Candice
Potrei avere vino?
Non mangio il pesce
Mi piace … sex. -))
Andiamo a/al/alla letto. -))
Molto bene!