Italiaanse woordjes en zinnen met uitspraak, voor op vakantie

Door Traveltalk gepubliceerd op Wednesday 01 July 10:19

Met deze Italiaanse woordenlijst - met uitspraak - kom je een heel eind op vakantie in Italie!

  • De woorden tussen haakjes [ ] geven de uitspraak bij benadering weer. De klemtoon ligt op de onderstreepte lettergrepen.
  • De 'g' wordt uitgesproken als in het Engelse 'go'.

 

Aangenaam kennismaken - [Pie-atsjeeree die konosjerla] - Piacere di conoscerla

Alstublieft (bij aanreiken) - [preego] - Prego

Bezet - [okkoepato] - Occupato

Dag! - [Salvee] - Salve!

Dag/tot ziens - [Tsjauw ] - Ciao

Dank u wel - [Gratsie-ee] - grazie

Dat is goed - [Va beenee] - Va bene

Dat is waar - [È veeroo] - È vero

Dat was mijn schuld! - [È stata kolpa mie-a!] - È stata colpa mia!

Dat was niet mijn schuld! - [Non è stata kolpa mie] - a] - Non è stata colpa mia!

Deze week - [Kwesta settiemana] - Questa settimana

Dinsdag - [martedie] - martedì

Dit is …(+ naam persoon) - [Kwesto è …/Kwesta è …] - Questo è …(man)/Questa è … (vrouw)

Donderdag  -[dzjovedie] - giovedì

Eergisteren - [Laltro jerie] - L’altro ieri

Excuseer! (niezen, boertje laten) [-skoezatee] - Scusate!

Feestdagen - [festievie] - Festivi

Ga weg! (informeel) - [See nee vada! Vattenee!] - Se ne vada! Vattene!

Geopend - [aperto] - Aperto

Gesloten - [tsjoezo] - Chiuso

Gisteravond/nacht - [jerie seera, jerie notte] - Ieri sera, ieri notte

Gisteren - [Jerie] - Ieri

Gistermiddag - [Jerie pomeriedzjo] - Ieri pomeriggio

Goede vrijdag - [Venerdie santo] - Venerdì Santo

Goedemiddag - [Bwona seera] - Buona sera

Goedemorgen - [Bwon dzjorno] - Buongiorno

Goedenavond - [Bwona nottee] - Buona notte

Hallo - [Tsjauw ] - Ciao

Heeft u er bezwaar tegen als …? - [Lee diespie-atsjee see ..] - Le dispiace se …?

Herfst - [awtoenno] - autunno

Het giet - [Sta pjovendo a dierotto] - Sta piovendo a dirotto

Het is afschuwelijk weer - [È broetto tempo] - È brutto tempo

Het is afschuwelijk!  -[È terriebielee] - È terribile!

Het is erg warm - [Fa veramentee kaldo] - Fa veramente caldo

Het is heerlijk! - [È bwoniessiemo] - È buonissimo!

Het is zonnig - [Tsjè iel solee] - C’è il sole

Het spijt me heel erg - [Sono davveero spie-atsjentee] - Sono davvero spiacente

Hier heeft u mijn kaartje - [Kwesto è iel mie-o bieljetto da viezieta] - Questo è il mio biglietto da visita

Hoe duur is het? - [Kwanto kosta?] - Quanto costa?

Hoe gaat het met je? - [Komee stai?] - Come stai?

Hoe gaat het met u? - [Komee sta?] - Come sta?

Hoe heet hij/zij? - [Komee sie kjama?] - Come si chiama?

Hoe heet je? - [Komee tie kjamie?] - Come ti chiami?

Hoe heet u? - [Komee sie kjama?] - Come si chiama?

Hoeveel kost het? - [Kwanto kosta?] - Quanto costa?

Houdt u van …? - [Lee pie-atsjee …?] - Le piace …?

Ik begrijp het niet - [Non kapiesko] - Non capisco

Ik ben … (van beroep) - [Fatsjo iel/la] - Faccio il/la …

Ik ben … jaar - [O … annie] - Ho … anni

Ik ben alleenstaand - [Sono tsjeliebee/noebielee] - Sono celibe (man)/nibile (vrouw)

Ik ben gescheiden - [Sono dievortsiato/a] - Sono divorziato (man)/divorziata (vrouw)

Ik ben getrouwd - [Sono spozato/a] - Sono sposato (man)/sposata (vrouw)

Ik ben verdwaald - [Mie sono perso/a] - Mi sono perso (man)/Mi sono persa (vrouw)

Ik drink niet - [Non beevo] - Non bevo

Ik eet geen vis - [Non mandzjo iel pesjee] - Non mangio il pesce

Ik eet geen vlees - [Non mandzjo la karnee] - Non mangio la carne

Ik heb … broers - [O … fratellie] - Ho … fratelli

Ik heb … kinderen - [O … bambienie] - Ho … bambini

Ik heb …zussen - [O … sorellee] - Ho … sorelle

Ik heb een afspraak met … - [O oen appoentamento kon …] - Ho un appuntamento con …

Ik heb een hekel aan … - [Odie-o] - Odio …

Ik hoef niets, dank u - [Per mee nie-entee, gratsie-ee] - Per me niente, grazie

Ik houd niet van … - [Non mie pie-atsjee] - Non mi piace …

Ik houd van … - [Mie pie-atsjee] - Mi piace …

Ik kom uit … - [Sono die …] - Sono di …

Ik neem deze - [Prendero kwesto] - Prenderò questo

Ik rook niet - [Non foemo] - Non fumo

Ik spreek geen Italiaans - [Non parlo ietaljano] - Non parlo italiano

Ik weet het niet - [Non so] - Non so

Ik wil graag een … - [Vorrej oen/oena] - Vorrei un/una …

Ik zou graag … - [Vorrej …] - Vorrei …

Ik zou graag …. willen spreken - [Vorrej vedeeree] - Vorrei vedere …

Is er iets mis? - [Koza tsjè kee non va] - Cosa c’è che no va?

Is hier …? - [Tsjè …?] - C’è …?

Ja - [sie] - si

Ja graag - [Sie gratsie] - ee] - Sì grazie

Kerstavond - [La viedzjielja die natale] - La Vigilia di Natale

Kerstmis - [Natalee] - Natale

Kunt u het voor me opschrijven? - [Mee lo skrieva per favoree] - Me lo scriva, per fevore

Kunt u me helpen? - [Pwo ajoetarmie] - Può aiutarmi?

Kunt u me vertellen …? - [Potrebbe diermie …?] - Potrebbe dirmi …?

Laten we gaan …(zwemmen) - [Andjamo a nwotaree] - Andiamo a … (nuotare)

Laten we naar … gaan! - [Andjamo a/al/alla …] - Andiamo a/al/alla …

Lente - [priemavera] - primavera

Lift - [asjensore] - Ascensore

Maandag - [loenedie] - lunedì

Mag ik even bellen? - [Posso oezaree iel telefono?] - Posso usare il telefono?

Mag ik u voorstellen aan …? - [Posso prezentarlee …?] - Posso presentarle …?

Mijn bedrijf is …- [La mie-a sotsjeta è …] - La mia società è …

Mijn naam is …- [Mi kjamo] - Mi chiamo

Morgen - [domanie] - Domani

Nee dank u- [No gratsie-ee] - No grazie

Neem me niet kwalijk kwalijk (excuses) - [Skiezie/Skoeza!] - Scusi!/Scusa!

Neemt u me niet kwalijk (bij iets vragen) - [Per favooree/per pie] - atsjeeree] - Per favore/per piacere

Niet doen! - [Non farlo!] - Non farlo!

Nieuwjaar - [kapodanno] - Capodanno

Oke - [okee] - OK

Oudejaarsavond - [San sielvestro] - San Silvestro

Overmorgen - [dopodomanie] - Dopodomani

Pardon (bij passeren) - [permesso] - Permesso

Pasen - [Paskwa ] - Pasqua

Pinksteren - [penteekostee] - Pentecoste

Prima! - [Ottimo!] - Ottimo!

Proost! Santé! - [Alla saloetee/tsjien tsjien!] - Alla salute!/Cin cin!

Spreekt iemand hier Engels? - [Tsjè kwalkoeno kee parla iengleezee?] - C’è qualcuno che parla inglese?

Spreekt u Engels? - [Parla iengleezee?] - Parla inglese?

Toiletten - [gabienettie] - Gabinetti

Tot straks - [A pjoe tardie] - A più tardi

Tot ziens - [arrievedertsjie] - Arrivederci

Vanavond - [staseera] - Stasera

Vandaag - [Odzjie ] - Oggi

Vanmiddag - [Kwesto pomeriedzjo] - Questo pommeriggio

Vanmorgen - [stamattiena] - stamattina

Vannacht - [stanottee] - Stanotte

Vorige week - [La settiemana skorsa] - La settimana scorsa

Vrijdag - [venerdie] - venerdì

Waar is de/het …? - [Do iel/la …?] - Dov’è il/la …?

Waar kan ik … vinden? - [Dovee potrej trovaree …?] - Dove potrei trovare …?

Waar zijn de toiletten? - [Dovee sono ie servietsie?] - Dove sono i servizi?

Wat is dat? - [Kee kozè?] - Che cos’è?

Wat voor weer is het? - [Kee tempo fa?] - Che tempo fa?

Wat wilt u drinken? - [Koza deziedera da beree?] - Cosa desidera (da bere)?

Wilt u misschien …? - [Lee pie-atsjerebbee …?] - Le piacerebbe …?

Wilt u misschien een … - [Vorrebbee oen/oena] - Vorrebbe un/una …

Winter - [ienverno] - inverno

Woensdag - [merkoledie] - mercoledì

Zaterdag - [sabato] - sabato

Zomer - [estatee] - estate

Zondag - [domenieka] - domenica

Zou ik misschien …kunnen krijgen? - [Potrej aveeree] - Potrei avere …?

Zou u iets langzamer kunnen praten? - [Per favoree, parlie pjoe lentamente] - Per fevore, parli più lentamente

 

 

 

Stap over naar Oxxio

Help deze website en onze schrijvers, stap over naar Oxxio als energieleverancier.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ho un appuntamento con … Paolo Maldini.
Mi chiamo Candice
Potrei avere vino?
Non mangio il pesce
Mi piace … sex. -))
Andiamo a/al/alla letto. -))
Molto bene!