Wat is pesten? Welke vormen van pesten zijn er? Wat gebeurt er met een slachtoffer van pesten, hoe wordt je een pester? En hoe zorg je ervoor dat je niet gepest wordt?

Door Galaxy gepubliceerd op Wednesday 17 June 16:53

Pesten bestaat in zoveel vormen. Het wordt gedaan vanaf de peuterspeelzaal tot aan het bejaardenhuis. Welke vormen van pesten zijn er? Wat gebeurt er met een slachtoffer dat gepest wordt, hoe wordt je een pester? En hoe zorg je dat je niet gepest wordt.

Tags/Labels: Pesten, Vormen, Slachtoffer, Pester, Gepest

Wat is pesten? Welke vormen van pesten zijn er? Wat gebeurt er met een slachtoffer van pesten, hoe wordt je een pester? En hoe zorg je ervoor dat je niet gepest wordt?

                            97631050eefde313c004e8fa363e5d59_medium.

Pesters staan er niet altijd bij stil wat er kan gebeuren als ze iemand pesten. En vaak komt dit besef te laat, want dan heeft het slachtoffer zichzelf al van het leven beroofd. Het klinkt hard, maar de krantenkoppen liegen er niet om. Het gebeurt te vaak!

Wat is pesten?

Pesten is het langdurig uitoefenen van psychologisch of fysiek geweld door één of meerdere personen gericht naar één ander. Deze is niet langer in staat zichzelf te verdedigen, omdat pesters nooit alleen zijn, maar altijd omringt door andere. De pester wordt altijd gesteund, maar wie steunt het slachtoffer dat gepest wordt?

Welke vormen van pesten zijn er?

De meest voorkomende vormen van pesten zijn:

Verbaal: De meest voorkomende pestsoort is verbaal. De manier dat het opgemerkt wordt door omstanders is klein. Onder verbaal pesten valt schelden, vernederen en bedreigen. Vaak gaat  het slachtoffer van pesten zich steeds minderwaardiger voelen en elk woord wat de pester zegt geloven.

Non-verbaal: Het bewust iemand pijn doen door te schoppen, slaan, tuffen en fysieke kracht uit te oefenen.

Achtervolgen: Een achtervolging wordt vaak op voorhand gepland door de groep pesters. Er wordt een punt afgesproken waar het slachtoffer van pesten vaak gebruik van maakt. En wanneer deze daar alleen langs komt lopen slaan de pesters toe. Ze achtervolgen het slachtoffer en probeer deze bang te maken.

Buitensluiten: Het bewust iemand negeren. Het slachtoffer van pesten kan buitengesloten worden van feestjes waar iedereen voor uitgenodigd wordt, leuke activiteiten die ondernomen worden, maar ook tijdens gymlessen wilt niemand het slachtoffer  in zijn groepje. Het slachtoffer zal hierdoor in een sociaal isolement raken en steeds minder contact zoeken.01d58cce2b93b8e9e8dd38531d69d3c0_medium.

Stelen of vernielen:  Het slachtoffer van pesten zal vaak spullen kwijt zijn. Vaak zijn het dingen van niet al te grote waarde, maar het gaat om het idee dat er iets afgenomen wordt. De pesters willen het slachtoffer van pesten van streek maken.

Gedwongen: Het slachtoffer van pesten kan gedwongen worden om iets te doen, terwijl dit tegen hun zin is. Het kan hier gaan om geld stelen, huiswerk maken, speelgoed afgeven, enzovoort.

Wat is het verschil tussen plagen en pesten?

Plagen doen we allemaal weleens. Dit is niet om iemand pijn te doen. En gebeurt vaak met een dosis humor. De bedoeling van pesten is iemand bewust kwetsen, terwijl er bij plagen geen kwade bedoelingen zijn.

Let wel op dat het terugkerend plagen van dezelfde persoon uit kan draaien op pesten. Enkele verschillen tussen plagen en pesten op een rijtje:

Plagen

Pesten

Onbezonnen, spontaan

systematisch

geen kwade bijbedoelingen

kwetsen van iemand

duurt niet lang

gebeurt bijna non-stop

speelt zich af tussen gelijken

de macht is ongelijk verdeeld

geplaagde blijft volwaardig lid van de groep

de gepeste wordt buitengesloten

er is een wisselend slachtoffer

er wordt één zwart schaap uitgekozen

heeft geen blijvende gevolgen

lichamelijke of psychische gevolgen

altijd één tegen één

één tegen één / groep

Kenmerken van pesten

  • Pesten is een keer op keer terugkerende gebeurtenis74e7dd7cc51f636e0d01a6f2c908b239_medium.
  • De pesters zijn altijd met meerdere. En richten zich op één slachtoffer
  • Pesten heeft een psychische of fysieke schade als gevolg. Deze schade kan op lange termijn ook problemen op leveren
  • Het slachtoffer dat gepest wordt kan de groep pesters niet aan
  • Pesters gebruiken hun macht en veroorzaken een angst over het gepeste slachtoffer, zodat deze het met niemand durft te bespreken
  • Het gebeurt over heel de wereld. En in alle leeftijdscategorieën

Betrokken partijen bij pesten

Het is niet alleen de groep pesters en het slachtoffer die een rol spelen. Er zijn namelijk ook omringende personen. Sommige zijn beïnvloedbaar en zullen mee gaan pesten met de groep pesters. Vaak komt dit door hun eigen onzekerheid.  Dan heb je nog de groep die je niet ziet, die niet pesten, maar ook het slachtoffer niet helpen. Gelukkig is er ook een groep, hoe klein deze ook is. Deze groep helpt het gepeste slachtoffer.

Hoe wordt je een pester?

Ze lijken heel zelfverzekerd. En dat is hun kracht. Ze weten andere over te halen om mee te gaan pesten. En hierdoor zullen ze alsmaar zekerder en sterker worden. Vaak zijn de groep pesters populair op school of op de werkvloer.

Het tegendeel bewijst dat de pesters helemaal niet zo zelfverzekerd zijn als ze zich voordoen. Het is een masker wat ze dragen om zelf hun onzekerheid aan de wereld maar niet te hoeven tonen.

Wat gebeurt er met een slachtoffer van pesten

Het slachtoffer valt op omdat deze anders dan een ander kan zijn. Dit hoeft niet per definitie gebaseerd te zijn op uiterlijke kenmerken al komt dit wel vaak voor. Het slachtoffer kan ook stiller zijn in de klas en meer op zichzelf. Het slachtoffer wordt vaak uitgekozen, omdat deze niet meedoet aan het pesten van andere. Deze vaak lieve slachtoffers zijn willen geen respect hoeven afdwingen en al helemaal geen andere pijn doen.

Het slachtoffer wordt als het ware in een val gelokt. De pesters gebruiken hun macht om bij het slachtoffer van pesten een grote angst te ontwikkelen, waardoor deze met niemand durft te praten over de voorvallen. Pesters hebben het slachtoffer van pesten in hun macht en kunnen hem of haar dingen laten doen die deze eigenlijk niet wilt doen.b3e428b3a56d57b09b766180ef57f4fe_medium.

De middengroep

Deze groep is zeer belangrijk voor het slachtoffer van pesten. Deze groep wordt niet gepest en zal niet meedoen aan de pesterijen. Deze groep is onderverdeeld in kleinere groepjes. Één groepje zal zijn rug toekeren naar het pesten en hier niets aan doen. De andere groep zal het slachtoffer helpen door voor hem of haar op te komen. Vaak is dit voor korte duur effectief, omdat de pesters het slachtoffer op een ander moment, wanneer deze helemaal alleen is opnieuw pakken.

Hoe zorg je dat je niet gepest wordt?

Pesten is helaas nooit helemaal te voorkomen, want het lijkt vaak dat pesters het ruiken of dat je in het verleden gepest bent. De belangrijkste sleutelwoorden waarmee je pesten eventueel zou kunnen voorkomen is zelfvertrouwen en assetiviteit.

Hoe simpel dat ook klinkt het is niet altijd gemakkelijk. Er zijn wel trucjes die je kan toepassen om het pesten te voorkomen. Vooral je lichaamshouding en taal zijn belangrijk. Hiermee straal je een bepaald beeld van jezelf uit.

  • Loop rechtop. Hou je schouders iets omlaag en naar achteren.
  • Hou je hoofd omhoog. En kijk niet steeds naar beneden. Durf oogcontact te maken. En straal uit dit ben ik. En ik mag gezien worden.
  • Durf je iemand niet direct in zijn ogen te kijken. Kijk dan naar de wenkbrauwen. Het lijkt net of je iemand recht in de ogen kijkt.

Je kan het pas uitstralen als je dicht bij jezelf blijf staan. Dat is het belangrijkste.

Meer informatie over pesten en de gevolgen

© Galaxy  17-06-2015

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.