Is Alles Relatief?: Een Reis door mijn Gedachten

Door MrcRts gepubliceerd op Sunday 31 May 21:51

Wat is 'juist'? Wat is 'waar'? Wat is 'goed'? Vragen waar je automatisch antwoorden op zoekt als je 'correct' wilt leven. 'Correct' naar jezelf, 'correct' naar je medemens, 'correct' naar je leefomgeving. Antwoorden die uiteindelijk altijd beinvloed worden door de context waarin je ze stelt.

Ik vermoed en hoop dat de meerderheid van de mens van tijd tot tijd die vragen stelt. En dat de antwoorden in het algemeen slechts tijdelijk 'waar' zijn. Na verloop van tijd en een verruimd inzicht over je ervaringen, veranderen je overtuigingen en denkbeelden, je parate kennis en begrip. Waardoor je ook weer andere antwoorden krijgt dan de vorige keer dat je jezelf die vragen stelde. Wat eerder 'waar' leek te zijn, blijkt uiteindelijk een beperkte kijk op het onderwerp. Vanuit een andere invalshoek kan het tegenovergestelde zomaar waar zijn.

Zo beland je vanzelf bij het begrip 'relatief'.

 

Einstein

Voor mij is het niet verwonderlijk dat een van de grootste doorbraken in de (recente) geschiedenis de relativiteitstheorie wordt genoemd. e = mc2. Energie = Massa (gewicht) x de lichtsnelheid in het kwadraat.

Relativiteit is naar mijn mening uiteindelijk waar Alles om draait. Zin om mee te gaan op reis? Of het 'waar' is , laat ik in het midden:

 

1. Het universum bestaat uit energie

In het universum is er sprake van gebieden die uitdijen en van gebieden die krimpen. Zodra een ster explodeert word de energie naar buiten toe geslingerd. Zodra een ster implodeert ontstaat een zwart gat. Het is niet echt een gat, meer een plek waar de zwaartekracht zo sterk is dat zelfs licht er niet aan kan ontsnappen.

Alles word aangetrokken tot dat punt, totdat er zoveel materie (= energie) aanwezig is in een beperkte ruimte dat die onder zijn eigen druk bezwijkt. Waarna een explosie volgt en de energie weer de ruimte in word geslingert.

Uiteindelijk is alles energie.

 

2. Oorzaak - Gevolg

Word ook wel causaliteit genoemd. Het een kan niet bestaan zonder het ander. Alles gebeurd met een reden. Als we de reden nog niet begrijpen, wil het niet zeggen dat de reden er niet is. Alles is een gevolg van een oorzaak. Of alles is de oorzaak van een gevolg. Is Alles zowel het gevolg als de oorzaak?

 

3. Constante stroming naar Balans

Een oud filosoof genaamd Heraclitus vertelde ooit: Panta Rhei. Dit betekend dat alles stroomt of in beweging is. Alles stroomt van oorzaak naar gevolg, of van gevolg naar oorzaak. Want ieder gevolg, is weer de oorzaak van het volgende gevolg. Kun je mij nog volgen? Uiteindelijk probeert alles in 'evenwicht' te komen, om vervolgens dat 'evenwicht' weer te laten vergaan omdat het niet houdbaar is. Natuurkundigen hebben het dan over een 'vervaltijd': Een uiterste houdbaarheidsdatum.

 

4. Structuur van Herhaling

Zo komen we bij het punt van herhaling. Een gevolg word veroorzaakt door de oorzaak. Maar het gevolg zelf is ook weer een oorzaak van het volgende gevolg. Ieder denkbeeld, iedere handeling, iedere ontrekking, is een oorzaak van het latere gevolg. En zo blijft Alles zich herhalen. De herhaling als constante factor.

 

5. De Ontdekking(sreis)

Dankzij deze 'never-ending' herhaling, zijn zowel het Alles als wij als mens in staat om te ontdekken. Waar we in het ene geval de ene kant zien, kunnen we in het volgende geval de andere kant ervaren. Het '(ver/be)oordelen' is hierin belangrijk: Dat wat je vroeger hebt veroordeelt zal in je huidige moment de oorzaak van je huidige staat (gevolg) zijn. Je oogst nu wat je eerder hebt gezaaid.  Op het moment dat je iets veroordeelt, ontken je een deel van jezelf. Waarna dit deel zich weer erkent wil hebben en zich zal manifesteren. Mooie oorzaak-gevolg reactie nietwaar?

 

6. Lief(de) (hebben)

Zodra je je bewust bent van de oneindige herhaling, en deze patronen van herhaling aan het ontdekken bent, ga je automatisch beide uitersten lief hebben. Het besef dat het een niet kan bestaan zonder het ander, zorgt ervoor dat je beide evenveel lief gaat hebben. Vanuit het ene gezichtspunt heeft de een gelijk, vanuit het ander gezichtspunt de ander. Van een afstandje heeft Alles gelijk. Begrijp je dit, dan snap je dat waarheid in de meeste gevallen relatief is.

 

7. Zingeving

We zitten een tijdje te genieten van de energie, die constant dmv een oorzaak-gevolg reactie in balans probeert te komen. Een balans die constant verstoord word. De herhaling die de enige constante blijkt te zijn. De ontdekkingsreis die daaruit voortkomt heeft je de kunst van het liefhebben gegeven. Je denkt nu alle kanten te hebben gezien. Je denkt nu alle kanten lief te kunnen hebben. Wat heeft het verdere zijn dan nog voor zin?

 

8. Macht

De verveling slaat toe. Alles is meerdere malen voorbij gekomen. De vraag wat het verdere zijn nog voor zin heeft nodigt uit tot een experiment. Wat zou Alles of ik nog kunnen beïnvloeden? Waar zouden we nog macht op kunnen uitoefenen? We beginnen energie te manipuleren, zelf toekomstige gevolgen veroorzaken. Een nieuwe stroming ontstaat, herhaalt zich, ontdekt zich, heeft zich lief en vraagt om zin.

 

9. Visie

Ik ben onderdeel van Alles. Ik ben naar Zijn Evenbeeld geschapen. Ik kan ook scheppen, beinvloeden, manipuleren, observeren, liefhebben. En gelijktijdig ben ik zowel eeuwig als van tijdelijke aard. Om na het vergaan weer opnieuw te kunnen beginnen. Een eeuwige herhaling van ervaring lijkt mijn enige bestaansrecht te zijn. Aan mij om de beperkte tijd die ik heb, 'correct' te gebruiken. Wat 'correct' is? Dat ligt maar net aan de context. De context maakt 'correct' relatief.

 

Einstein

Is Alles uiteindelijk Relatief? Is het uitgangspunt bepalend voor de uitkomst? Verander je je uitgangspunt, verander je dan je uitkomst?

 

Mijn antwoord: Uiteindelijk heeft alles een reden. Of we het nu kunnen begrijpen of ons begrip te boven gaat: Alles is een onderdeel van de oneindige herhaling van het ervaren van het eeuwige Zijn.

 

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
ik ben nu al anders dan een seconde geleden
Als ik mijn opvattingen en overtuigingen verander, dan veranderd alles om me heen en groei ik (verder) van binnenuit. En alles kun je van verschillende standpunten bekijken........en dan proberen één geheel te zien met alle verschillende verbanden. Een mooi artikel:-)
en de waarheid is een woord dat vele gedaanten dekt, afhankelijk van je positie in het leven... mooi artikel..
De waarheid ( wat uiteraard mijn persoonlijke waarheid is) komt voort uit mijn overtuigingen. Die waarheid of althans een deel daarvan verandert zodra ik van overtuiging verander.

Overtuigingen vormen de werkelijkheid die je beleeft (=je ervaringswereld).
Alles (inclusief je overtuigingen, je gedachten en emoties) bestaat uit quantum energie met electromagnetische karakteristieken. Je overtuigingen (in feite dus de energie die je uitstraalt) vormen dank zij die karakteristieken de juiste omstandigheden en trekken de juiste personen aan ('juiste' in de context van je overtuigingen op enig moment), om zodoende de werkelijkheid te vormen, geheel conform je overtuigingen op enig moment 'uitstralen en aantrekken'.

Het is daarom dan ook niet zo dat andere ervaringen je overtuigingen kunnen veranderen. Het is precies andersom. In het kader van de wetmatigheid zoals geschetst in mijn tweede alinea doe je pas andere ervaringen pas op nadat je eerst je overtuigingen hebt verandert. Bijvoorbeeld omdat je 'af' wilt van bepaalde zich herhalende ervaringen die je niet aanstaan.
Naar mijn mening is 'eenrichtingsverkeer' nooit mogelijk. Er is altijd een tegenstroom. Zonder dualiteit / tegenpool is er geen bestaan mogelijk?

Indien ervaringen je overtuigingen niet kunnen veranderen, dan zouden je overtuigingen nooit kunnen veranderen. Alles is namelijk gebaseerd op ervaringen. Of kun jij mij een voorbeeld noemen waar dat niet het geval is?
Marco, wel even bij de les blijven :)

Jij schreef dat ANDERE ervaringen je overtuigingen zullen veranderen, "Na verloop van tijd en het opdoen van andere ervaringen, veranderen je overtuigingen". De wetmatigheid die ik in de tweede alinea van mijn vorige reaktie beschreef, toont aan dat zulks niet mogelijk is.

Je laatste alinea van je reaktie slaat op repeterende, BESTAANDE ervaringen, die *kunnen stimuleren* tot andere overtuigingen (zie de laatste zin van mijn vorige reaktie); je overtuigingen veranderen namelijk niet vanzelf. De meeste mensen blijven daarom in die vicieuze cirkel van repeterende ongewenste ervaringen hangen omdat vooralsnog algemeen onbekend is dat overtuigingen je ervaringen creëren.

;)
Bedankt voor je geduld, tijd en energie. Aangepast:

"Na verloop van tijd en een verruimd inzicht over je ervaringen, veranderen je overtuigingen en denkbeelden, je parate kennis en begrip."
Geen dank Marco.

Ik blijf echter kritisch en het lijkt wellicht of ik op alle slakken zout probeer te leggen. Maar ik hou van duidelijk zoals je weet, dat is de factor die de mate van succes bij de overdracht van informatie bewerkstelligt.

Ik snap wat je met die nieuwe zin bedoelt maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal 'de lezer' het niet snappen. Als lezer die onbekend is met de materie steek ik een jointje op om verruimd inzicht te krijgen :)

Inzicht in hoe ervaringen tot stand komen, is inderdaad noodzakelijk; meer specifiek zou ik erbij vermelden dat ervaringen uit overtuigingen tot stand komen en hoe dat gebeurt. Dat inzicht verandert je overtuigingen echter nog niet. Je zult eerst op zoek moeten gaan in jezelf WELKE overtuigingen je (ongewenste) ervaringen genereren. Eenmaal gevonden moet je ze loslaten en vervangen door de juiste, andere overtuigingen die de door jou wel gewenste ervaringen zullen genereren. Na verloop van tijd, omdat het geen knop is die je kunt omdraaien. Het is een fade-in, fade-out proces, waarbij de ongewenste ervaringen langzaam minder worden en gewenste ervaringen langzaam meer optreden, totdat een kantelpunt wordt bereikt.

Een dergelijke duidelijkheid spreek geinteresseerden aan, heb ik gemerkt, en duidelijkheid (inzicht) motiveert ook om door te gaan en niet op te geven (de meeste mensen willen instant veranderingen in hun leven zien optreden).
Mooi geschreven, maar ik denk over de meeste punten toch echt anders.
Mijn overtuigingen en denkbeelden b.v. zijn nog steeds hetzelfde als vroeger. Mensen die ik vroeger haatte, haat ik nog steeds.
Wat ik vroeger voor mezelf als waarheid beschouwde, beschouw ik nog steeds als de waarheid waar ik in geloof.

Ben een vreemd figuur, dat is bekend.
Een beetje vreemd, maar wel lekker ;-)

Vraag ik me af: Verloopt je leven zich dan niet in een steeds herhalend patroon?
Nee, want ik leef het zoals ik wil.
En het stopt wanneer ik wil. -))
Dus verander je je uitgangspunt steeds naar wat jij op dat moment wil? ;-)

Ik hou van jouw eigen-wijs-heid Candice. Je bent mijn held!
Nee mijn standpunten veranderen nooit.
Ben b.v. geen meewaaier.
Israël en de VS, maar met name Israël zijn alles voor mij en dat zal nooit veranderen.
IK heb 34 jaar geleden de datum bepaald waarop ik stop met leven en dat veranderd ook niet, nu die datum in de buurt begint te komen.
Maar ik pas me aan niets of niemand aan en ik doe alles zoals ik het wil doen.
Heel mooi verwoord!