Wanneer is Jezus Koning geworden?

Door Sophia24 gepubliceerd op Tuesday 28 April 20:01

Welk koninkrijk werd aan Jezus beloofd?

God beloofde dat een afstammeling van koning David voor onbepaalde tijd op Zijn troon zou zitten. Die beloofde afstammeling is Jezus, en hij regeert nu in de hemel als Koning van Gods Koninkrijk. (Psalm 89:4; Lukas 1:32, 33.)

Toen David nog heel jong was, koos Jehovah God hem als koning over Zijn volk, Israël. Na Davids dood zat Salomo, die door Jehovah was uitgekozen, op „Jehovah’s troon” in Jeruzalem (1 Kronieken 28:4, 5; 29:23). Davids dynastie en Jeruzalem vertegenwoordigden dus op aarde Gods bestuur. Na de dood van Salomo regeerden er nog meer koningen in Jeruzalem, maar de meeste waren God niet trouw. Uiteindelijk liet Jehovah toe dat het leger van Babylon Jeruzalem verwoestte en dat de regerende koning werd afgezet. Dat gebeurde in 607 v.Chr. Sinds die tijd heeft er vanuit de stad Jeruzalem geen koning uit Davids afstammingslijn meer geregeerd. (Ezechiël 21:27.)

Hoe lang zou het duren tot Gods Koninkrijk weer een koning zou hebben?

Na de verwoesting van Jeruzalem zei Jehovah tegen zijn profeet Daniël dat Hij een koning zou kiezen die vanuit de hemel zou regeren. Wanneer zou die regering beginnen? (Daniël 7:13, 14.)

Daniël legde een visioen uit waarin God opdracht gaf om een enorme boom om te hakken, net zoals Hij opdracht had gegeven om het koninkrijk in Jeruzalem ’om te hakken’ en te vernietigen. Maar de stomp van de boom moest in de grond blijven zitten zodat hij na „zeven tijden” weer zou gaan groeien. De Bijbel maakt duidelijk dat drie en een halve tijd gelijk is aan 1260 dagen, dus „zeven tijden” is 2520 dagen (Openbaring 12:6, 14). In Bijbelprofetieën staan dagen vaak voor jaren (Numeri 14:34). Gods Koninkrijk zou dus 2520 jaar geen koning hebben. (Daniël 4:10-17.)

Wanneer is Jezus Koning geworden?

God plaatste Jezus in 1914 in de hemel op de troon, precies 2520 jaar na de verwoesting van Jeruzalem. Het eerste wat Jezus als Koning deed, was Satan en zijn demonen uit de hemel gooien (Openbaring 12:7-10). Dat was voor mensen niet zichtbaar, maar de ellende die het voor de mensheid heeft veroorzaakt was wel te zien (Openbaring 12:12). Alles wat er sinds 1914 is gebeurd, bevestigt dat Jezus in dat jaar Koning is geworden. (Mattheüs 24:14; Lukas 21:10, 11, 31.)

Wat betekent het voor ons dat Jezus Koning is?

Dat de profetieën over Jezus’ koningschap zijn uitgekomen, bewijst dat wij op Gods Woord kunnen vertrouwen. Binnenkort zal Jezus zijn macht als Koning gebruiken om mensen van alle ellende te bevrijden. (Psalm 72:8, 12, 13; Daniël 2:44.)

http://www.jw.org/nl/video-waarom-bijbel-onderzoeken/

Sophia

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dus als ik het goed begrijp hebben we aan Jezus de Wereldoorlogen te danken en de rest van de ellende? Fantastisch met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.

Ik geloof niet en dat dus ook niet. Maar de Jezus die ik ken en waar ik mee ben mee opgegroeid - toen ik dus nog wel geloofde - had dat nooit toegestaan,
Dat begrijp je verkeerd Karazmin. Als je de Bijbelse profetieën begrijpt dat weet je dat Satan de Duivel in 1914 vanuit de hemel naar de aarde geworpen is en vanaf dat moment heeft Jezus plaatsgenomen op de Hemelse Troon. Dat er wereldoorlogen uitgebroken zijn dat komt omdat Satan in de hemel geen macht meer had, maar op de aarde des te meer. En omdat wij de bijbelse belofte hebben dat deze aarde weer een paradijs zal worden, zal Jezus er juist voor zorgen dat er een koninkrijk opgericht wordt wat wel de macht heeft om al de ellende in deze wereld op te lossen. Denk jij dat een menselijke regering of wie dan ook hier op aarde de mogelijkheid heeft om ons allemaal in vrede en gezondheid te laten leven. Als wij niet in God en zijn zoon Jezus geloven zijn wij hopeloos verloren in deze wereld met dood en verderf. Geen mens kan een oplossing vinden voor de dood. Ik ben ervan overtuigd dat God bestaat en dat Hij door middel van zijn zoon Jezus de oplossing voor ons heeft.

Sophia
Lieve Sophia. Ik heb grote waardering voor jouw en je bijbelkennis. Als Jezus terug komt dan komt hij op dezelfde wijze terug als hij volgens de Evangeliën en de 2 vreemde witte mannen terug op Aarde. Ik denk dat Jehovah's Getuigen de terugkomst (spiritueel) niet goed hebben geïnterpreteerd. Volgens mij is Jezus op geen enkele wijze nog teruggekeerd. Ik merk wel hier en daar vooruitgang (techniek, medische e.a. wetenschap) maar ook achteruitgang (geloofsverval, cultuurcrisis, egoïstisch materialisme en doorgeslagen individualisme en... fanatieke fundamentele religiositeit, ook in het Christendom, ook in jullie beweging helaas! Het is ook essentiëel mensen in hun waarde te laten naast het geestelijk opvoeden! Maar jij je beweging en ik kunnen ons daarin vergissen! Voortschrijdend inzicht kan meer duidelijkheid daarover geven. Over 'het koninkrijk van God' heb ik geschreven in mijn boek 'Geloof in een duurzame wereld'ISBN Bol.com een alternatieve, equivalente titel voor dat Koninkrijk van God wat zeker gaat komen en waar de 'zwaksten ipv de economisch sterksten (neo-liberalen) de macht zullen krijgen met hulp van God en Jezus, de koning op Aarde! Daar is bij mij geen twijfel over mogelijk. Maar de mens zal zelf ook zijn/haar bijdrage moeten doen, want anders wordt het niks met het koninkrijk van God op Aarde! Het individuele en collectieve bewustzijn zal moeten groeien tot het neveau waardoor het Koninkrijk van God realiter zichtbaar wordt! Het is te hopen dat Jezus inderdaad werkelijk in levende lijfe terugkomt en de macht overneemt van de corrupte wereldleiders en zij die niet corrupt zijn, maar in wezen machteloos. Ook daar geef ik je volkomen gelijk. Ik geloof dat God 'GEEST' is een spirituele entiteit van zoals ik benoemd intrinsiek zelfregulerende bron van dynamische energie(en). Deze spirituele Geest in overal en in alles wat leeft en materie is aanwezig! Het is ook deze Goddelijke Geest die ons mensen bijleert met voortschrijdende inzichten. Daarom is o.a. bijbelstudie belangrijk. Maar ook andere belangrijke religieuze literatuur zoals de boeken 'Gesprekken met God'van Neale Donald Walsh brengt de mens in bewustzijnontwikkeling verder. Niemand, zelfs Jehovah's getuigen hebben ook gezien hun achteraf uitgekomen foutieve berekeningen de wijsheid in pacht en ik ook zeker niet! Relativering van geloof ( wat immers niet te bewijzen is, als feiten) is op z'n plaats. De mensheid weet veel maar op sommige levensterreinen nog te weinig. Zelfs zij die denken als religieuze leiders God, Jezus en hun plannen goed te kennen! En dogma's van de officiële kerkinstituties hebben ook gefaald. (leer der drieeënigheid) en anderse onjuiste/valse belijdenisgeschriften/doctrines. Vandaar dat ik vrijzinnig christen genoemd wil worden die analoog aan de bijbel alles onderzoekt en het goede bewaart! Ik ben ook een Jehovah's Getuige, maar dan wel één die niet is blijven steken in verouderde en achterhaalde dogma's en verkeerd begrepen bijbelteksten, onjuist geïnterpreteerd, met diep respect voor jou overgrote bijbelkennis overigens! mvg Co
Uit jou antwoord merk ik dat jij nog niet begrijpt hoe wij aan de wijsheid komen betreffende de wederkomst van Jezus. Zoals ik al zei komt hij niet als mens op aarde terug, maar wij kunnen zijn komst zien aan de dingen die gebeuren gaan.
Vier van zijn apostelen vroegen hem een paar dagen voor zijn dood: „Wanneer zullen deze dingen zijn, en wat zal het teken zijn van uw tegenwoordigheid en van het besluit van het samenstel van dingen?” (Matth. 24:3; Mark. 13:3) Jezus antwoordde met een uitgebreide profetie, die in Mattheüs 24 en 25 staat. Daarin voorzei hij heel wat bijzondere gebeurtenissen. Zijn woorden hebben veel betekenis voor ons omdat ook wij graag willen weten hoe de toekomst eruitziet.
En ja Jezus komst als rechter licht inderdaad nog in de toekomst.

Een aanhaling uit een van onze tijdschriften:
"Toen Jezus naar de hemel opsteeg, ’onttrok een wolk hem aan hun gezicht’, aldus het verslag (Han 1:9). De discipelen zagen Jezus niet op een wolk heengaan, maar zij konden hem wegens de wolk niet meer zien. Dit helpt ons te begrijpen wat Jezus over zijn tegenwoordigheid zei: „Zij zullen de Zoon des mensen zien komen in een wolk met kracht en grote heerlijkheid”, en wat in de Openbaring staat: „Hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien” (Lu 21:27; Mt 24:30; Opb 1:7). In bovengenoemde gevallen waren wolken een aanduiding van onzichtbare tegenwoordigheid; maar waarnemers konden de betekenis met hun geestelijke „ogen” „zien”. In dit geval zouden de zichtbare gebeurtenissen de toeschouwer doen „zien” of beseffen dat Christus onzichtbaar tegenwoordig is. Zie ook Mt 24; Mr 13; Opb 14:14."

Wij als Jehovah,s Getuigen bestuderen de bijbel voortduren, en ja dan komt er steeds "Voortschrijdend inzicht" zoals jij dat zegt.
Wij hebben nog niet zolang geleden een artikel besproken dat hierover gaat. Om jou duidelijk te maken wat Gods woord hierover zegt wil ik je verwijzen naar onderstaande link.

http://www.jw.org/finder?locale=nl&docid=2013530&prefer=lang&srcid=share

Sophia

En nu maar hopen, dat Jezus werkelijk terug zal komen in levende lijve en niet als mythe. Waar heb ik dat eerder gehoord en gelezen en ja van wie dat Jezus terug zou keren naar de Aarde?! Juist ja de Jehovah's Getuigen met hun niet uitgekomen eerdere berekening(en). Beste Sophie wanneer komt Jezus volgens jullie Jehovah's Getuigen terug? Of geven/weten jullie nu maar voor de zekerheid geen datum? Overigens van mij mag Jezus gisteren al teruggekeerd zijn op Aarde en deze chaotische wereldmacht over nemen van politieke religieuze en militaire machthebbers. En ik hoop dat 'zwakkeren' de aarde zullenbeërven en niet zij (neo) liberalen die perse de macht willen blijven houden. Want ik beschouw deze machthebbers en hun grote aanhang wereldwijd als a-sociaal en niet bereid te delen in geld, goederen en bezittingen. Maar ook in Nederland hebben zij politiek de meerderheid en zijn zij dominant in (inter)nationale bedrijfsleven, banken, verzekeringswezen, overheid en semi-overheid. Voor mij mag de revolutie uitbreken en mensen in opstand komen tegen uitbuiters, zij die discrimineren en leven volgens het principe van egoïstisch materialisme en doorgeslagen individualisme. Wanneer komen ook Jehovah's Getuigen in verzet met naast bijbelse getuigenis een politiek statement van recht & rechtvaardigheid mvg Co Meijer.
Ik zie aan jou reactie dat jij ook geen vertrouwen hebt in de wereldse regeerders.
Ik ben het helemaal met jou eens wat betreft de leidinggevenden van deze wereld, mensen willen antwoorden van hun leiders. Ze verwachten oplossingen en geen halve maatregelen. In het nieuws horen we constant onheilspellende berichten over oorlog, terrorisme, economische conflicten en schade aan het milieu enz. Volgens de Bijbel leven we in kritieke tijden, die moeilijk zijn door te komen (2 Timotheüs 3:1). Maar denk jij dat wereldse regeringen ooit een oplossing zullen vinden voor alle problemen in deze wereld. We kunnen in protest gaan en weet ik wat nog meer, maar het zal niet helpen. Dat protesteren gebeurd al zolang ik het mij kan herinneren en het is er niet beter op geworden, alleen maar slechter.
Veel landen beweren de steun van God te hebben. In de Amerikaanse eed van trouw wordt bijvoorbeeld gesteld dat de VS „één natie onder God” is, en op de munten en bankbiljetten van het land staat „In God We Trust” (Op God vertrouwen wij).
Natuurlijk zijn er in de VS veel mensen die niet geloven dat God bestaat, en dat geldt ook voor andere landen die beweren Gods steun te hebben. En ook mensen die wel in God geloven, hebben verschillende ideeën over de mate waarin Hij zich met de mensheid bemoeit.

Sommigen zeggen dat God zich totaal niet voor mensen interesseert en dat we onszelf maar moeten regeren.
Anderen zeggen dat God via regeringen werkt, en dat hij hun pogingen om de wereld te veranderen kan ondersteunen.
Maar als wij hier goed over nadenken…
als de eerste uitspraak waar is, zouden we ons in een uitzichtloze situatie bevinden. Als de tweede uitspraak waar is, moeten we ons afvragen…kiest God partij voor één land? Als twee landen met elkaar in oorlog zijn en beide zijden vurig om de overwinning bidden, welke kant kiest God dan?’
Zou het misschien zo kunnen zijn dat God helemaal geen partij kiest?

Dit is wat de Bijbel leert:
De mens is niet gemaakt om zichzelf te regeren. De Bijbel zegt: „Het staat niet aan een man die wandelt, zelfs maar zijn schrede te richten” (Jeremia 10:23). De geschiedenis toont aan dat die uitspraak waar is. Menselijke bestuurders hebben geen betere wereld tot stand gebracht, zelfs als ze mooie idealen en de beste bedoelingen hadden. In plaats daarvan heeft de ene mens over de andere mens geheerst tot diens nadeel’ (Prediker 8:9).

God heeft oog voor onze situatie. Hij weet hoe het met ons gaat en hij voelt met ons mee. Hij zal zelfs in actie komen om ons te helpen. Dat doet Hij door middel van zijn Koninkrijk, dat „nooit te gronde zal worden gericht” (Daniël 2:44).

Gods Koninkrijk is een echte regering. Het is het Koninkrijk waar miljoenen oprechte mensen om bidden in het Onzevader: „Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde” (Mattheüs 6:10). Gods Koninkrijk zal niet alleen invloed uitoefenen in de hemel, maar zal het ook mogelijk maken dat Gods wil op aarde wordt gedaan.

Door middel van zijn Koninkrijk kan en zal God de wereld veranderen.
Ik weet dat jij daaraan twijfelt, maar sta dan eens stil bij wat de Bijbel zegt:
God gaf de mens een volmaakt begin in vredige omstandigheden (Genesis 1:27-31).
Ondanks de problemen die we om ons heen zien, is Gods voornemen met de aarde niet veranderd (Psalm 37:11, 29).
God wil dat de aarde en de mensheid in hun oorspronkelijke staat worden hersteld, en hij heeft al stappen genomen om dat te realiseren (Johannes 3:16). (Loskoopoffer van Jezus)

Maar volgens mij begrijp jij ook niet helemaal hoe de komst van Jezus in z’n werk gaat.
Wij geloven nl. niet dat Jezus letterlijk op aarde terug komt.
Voor het gemak wil ik jou verwijzen naar een artikel uit onze lectuur:

http://www.jw.org/finder?locale=nl&docid=1102005138&prefer=lang&srcid=share

Ik zou het fijn vinden als je dit zou lezen, want dan begrijp je misschien beter waarom wij geloven dat Jezus niet letterlijk op aarde terug komt.

Vriendelijke groeten,
Sophia