Hoe vraag je een verblijfsvergunning (Green Card) aan voor de Verenigde Staten van Amerika?

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Sunday 19 April 16:07

Wie in de Verenigde Staten wil trouwen en wonen, dient daartoe een verblijfsvergunning (United States Permanent Resident Card) aan te vragen die ook wel bekend staat als een Green Card. Maar hoe vraag je die aan, wat heb je daarvoor nodig, hoe lang duurt dat, wat kost het en wat komt daar allemaal bij kijken?

7a245c74237b4642b80bab67744cfca0_medium.

Woord vooraf
Dit is een artikel dat gebaseerd is op mijn persoonlijke ervaringen. Op het moment van schrijven ben ik alweer een tijdje gelukkig getrouwd, woon ik in Amerika en ben ik in het bezit van een Green Card. Niet om lezers te ontmoedigen, maar wie zich omwille van een huwelijk in de VS wil vestigen dient zich voor te bereiden op de grootste en traagste bureaucratische aangelegenheid die je ooit in je leven mee zult maken en torenhoge kosten. Pennenlikkers worden immers – ook in Amerika –meer dan goed betaald om de hele dag koffie te kunnen drinken en uit hun neus te kunnen eten. Wilskracht, doorzettingsvermogen en veel, heel veel geduld zijn in deze dan ook troef.

Waarmee beginnen?
Indien de financiële middelen voorhanden zijn, dan raad ik met klem aan om een Amerikaanse ‘immigration lawyer’ in de arm te nemen. Dat is een in immigratiezaken gespecialiseerde advocaat die bekend is met de gigantische bureucratische romslomp die komt kijken bij het aanvragen van een Green Card en je helpt bij iedere stap die je moet nemen tijdens het aanvraagproces. In principe kun je ervoor kiezen om alles zelf te doen, maar hou er in dat geval rekening mee dat de kans dan groot is dat je weer helemaal opnieuw kunt beginnen met je aanvraag als je iets per ongeluk verkeerd hebt ingevuld. In het ergste geval kun je zelfs linea recta worden afgewezen en kun je je emigratie naar Amerika op je buik schrijven.

Wat kost een immigration lawyer?
Ik zal er geen doekjes omheen winden: een immigration lawyer is peperduur. Mijn vrouw en ik moesten een slordige 4000 dollar plus ettelijke verzendkosten van alles bij elkaar enkele honderden dollars ophoesten om de diensten van onze immigration lawyer in de wacht te kunnen slepen. Een schrikbarend hoog bedrag, maar spijt hebben we er nooit van gehad omdat ons doel langs deze weg uiteindelijk bereikt is.

Wat doet een immigration lawyer precies?
Een immigration lawyer laat je weten wat je allemaal nodig hebt, stelt alle benodigde documenten voor je aanvraag voor een Green Card op, brengt je op de hoogte als er iets gedaan moet worden en treedt op als de vertegenwoordiger van jou en je aanstaande man of vrouw tegenover de Amerikaanse regering.

Het aanvraagproces
Nadat je hebt besloten om de lange weg naar je Green Card al dan niet met behulp van een immigration lawyer af te leggen, kun je beginnen met je aanvraag. Grofweg bestaat het gehele proces – ervan uitgaande dat alles goed verloopt – uit de volgende 6 fases:
1. Aanvraag K-1 visum;
2. Consular processing, medische keuring en interview bij de Amerikaanse ambassade;
3. Reis naar en aankomst in Amerika;
4. Trouwen;
5. Aanvraag ‘adjustment of status’ oftewel het aanvragen van je permanente verblijfsvergunning / Green Card;
6. Aanvraag Employment Authorization Document (EAD).

Gerekend vanaf de dag waarop we samen met onze advocaat het aanvraagproces zijn begonnen, heeft het ruim een jaar geduurd voor ik definitief naar Amerika kon vertrekken en ruim 2 jaar en 4 maanden voordat ik eindelijk mijn Green Card binnen had (diverse vertragingen meegerekend). 

1. Aanvraag van het K-1 visum
Het K-1 visum (Amerikaans: K-1 Visa of Fiance(e) Visa) is het visum dat je nodig hebt om als verloofde van een Amerikaan(se) naar Amerika te mogen reizen met de intentie om daar te trouwen en permanent te gaan wonen. Na je aankomst in de VS heb je 90 dagen de tijd om met je geliefde in het huwelijk te treden. Daarna heb je onbeperkt de tijd om je ‘adjustment of status’ (aanvraag voor een Green Card) in te dienen, al raad ik aan om dat desondanks zo snel mogelijk te doen omdat je anders niet zult kunnen werken.

1.1 Voor je aanvraag van een K-1 visum heb je het volgende nodig:
-Een kopie van zowel jouw eigen paspoort als van jouw Amerikaanse geliefde;
-Een gecertificeerde kopie van zowel jouw eigen geboorteakte als dat van jouw Amerikaanse geliefde (tip: vraag een internationale geboorteakte voor jezelf aan zodat je geboorteakte niet vertaald hoeft te worden door een gecertificeerde vertaler. Scheelt geld...);
-Indien van toepassing: kopieën van de geboorteakte(s) van zowel je eigen kind(eren) als die van je aanstaande man of vrouw;
-2 biografische pasfoto’s van zowel jezelf als van je Amerikaanse geliefde;
-Foto’s waar jullie samen op staan die niet ouder zijn dan 2 jaar. Alle foto’s dien je te voorzien van de namen van iedereen die op de foto’s staan, de plaats, de datum en de gelegenheid. Voorbeeld: Jan, (naam van Amerikaanse verloofde van Jan), Rob, Jan’s brother and Ingrid, Rob’s girlfriend at restaurant Vretenmaar in Amsterdam, Netherlands, on July 17th 2014. Zorg ervoor dat alle labels zo precies mogelijk en in het Engels geschreven zijn;
-Kopieën van correspondentie die tussen jou en je Amerikaanse geliefde heeft plaatsgevonden. Denk daarbij aan screen shots van Skype logs, telefoonrekeningen en emails. Tip: stuur vooral kopieën van correspondentie die zo oud mogelijk is. Immers, hoe ouder de correspondentie, des te aannemelijker het voor de bureaucraten is dat het hier om een echte relatie gaat en niet om een schijnrelatie die slechts als dekmantel fungeert om jou de VS binnen te smokkelen;
-Kopieën van vliegtickets en boarding passes waarmee jullie elkaar hebben bezocht;
-Indien van toepassing: bewijzen van gezamenlijke eigendommen zoals een bankrekening, een woning, aandelen, verzekeringen, etc.;
-Indien reeds voorhanden: kopieën van zaken die aan jullie trouwplannen gerelateerd zijn. Denk daarbij aan correspondentie met een cateraar of verhuurder van een feestruimte, concept-uitnodigingen voor de bruiloft, etc.;
-Minimaal 2 brieven van familieleden, vrienden of bekenden van zowel jouzelf als van je Amerikaanse geliefde (totaal dus minimaal 4 brieven) die op de hoogte zijn van jullie relatie, jullie intentie om in het huwelijk te treden en dat in hun brief kenbaar maken. In alle brieven dienen te worden opgenomen: naam, geboortedatum en –plaats en het adres van de schrijver, zijn/haar relatie tot jou/jullie en de manier waarop hij/zij van jullie trouwplannen kennis heeft genomen;
-Indien van toepassing: gecertificeerde kopieën van documenten waaruit blijkt dat een voorgaand huwelijk is geëindigd. Voorbeelden daarvan zijn scheidingsakten en overlijdenscertificaten;
-Een in het Engels geschreven zogeheten ‘statement of intent’ van zowel jouzelf als van je aanstaande bruid(egom). Daarin dient ieder voor zich te schrijven: naam, geboortedatum en –plaats, huidige adres en een omschrijving van jullie relatie inclusief hoe jullie elkaar hebben ontmoet, wanneer jullie besloten om te gaan trouwen en jullie toekomstplannen;
-Andere bewijzen die aantonen dat je naar Amerika wil emigreren omwille van een huwelijk en niet om slechts een verblijfsvergunning te verkrijgen;
-Een money order (een soort cheque die je aanstaande echtgeno(o)t(e) in Amerika kan kopen) van 340 dollar (wijzigingen voorbehouden) ten name van het Department of Homeland Security.

Belangrijk: alle officiële, van instanties verkregen documenten die niet in het Engels zijn geschreven dien je door een gecertificeerde vertaler te laten vertalen!

1.2 In te vullen formulieren voor de aanvraag van je K-1 visum
Als je alle in paragraaf 1.1 genoemde zaken eenmaal hebt verzameld, kun je gaan beginnen met het invullen van de nodige formulieren (indien je gebruik maakt van een immigration lawyer, worden deze naar je toe gestuurd). Dat zijn:
-G-325A, Biographic Information (ieder van jullie dient een exemplaar van dit formulier in te vullen);
-I-129F, Petition for Alien Fiancé(e) (in te vullen door je Amerikaanse geliefde).

Belangrijk: past iets niet op de beschikbare schrijfruimte? Stel dan een zogeheten ‘addendum’ op in een los document. Zorg er daarbij voor dat je bovenaan heel duidelijk schrijft waar het addendum bij hoort. Voorbeeld: Addendum for Form G-325A, Biographic Information. Daarnaast dien je ervoor te zorgen dat je het kopje waarnaar je in je addendum verwijst letterlijk kopieert van het originele document.

1.3 Nadat jullie alles hebben opgestuurd
-Krijg je enkele dagen nadat de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) je aanvraag heeft ontvangen een zogeheten ‘Petition Receipt Number’, waarmee je je case online kunt volgen;
-Moet je ervan uitgaan dat het 5 tot 7 maanden zal duren voordat je te horen krijgt of je aanvraag wel of niet is goedgekeurd;
-Wordt (mits je aanvraag wordt goedgekeurd) je aanvraag naar een National Visa Center (NVC) gestuurd. Daar krijgt je aanvraag een ‘Consular Case Number’ toegewezen.

2. Consular processing, medische keuring en interview bij de Amerikaanse ambassade
Nadat je aanvraag is goedgekeurd, breekt fase 2 aan, die op zijn beurt weer is onderverdeeld in 3 onderdelen: consular processing, een medische keuring en een interview bij de Amerikaanse ambassade. De twee laatstgenoemde onderdelen zijn uitsluitend op jou als immigrant van toepassing.

2.1 Wat is consular processing en wat heb je daarvoor nodig?
Consular processing is niets anders dan het nagaan door de Amerikaanse ambassade (dat je Consular Case Number van het NVC krijgt) of je al dan niet tot een specifieke immigrantencategorie behoort (dat is hierbij het geval). Hoewel dit als een betrekkelijk kleine moeite in de oren klinkt, zullen jij en je Amerikaanse geliefde ook hiervoor weer een hele papierwinkel bij elkaar moeten schrapen.

2.1.1 Wat jij nodig hebt
-Een kopie van je paspoort;
-Een origineel exemplaar of een gecertificeerde kopie van je geboorteakte (denk hierbij weer aan mijn in paragraaf 1.1 genoemde tip!);
-Een Verklaring omtrent het Gedrag van alle landen waar je tijdens of na je 16e levensjaar voor een tijdsbestek van 12 maanden of langer hebt gewoond (geen vertaling nodig bij Nederlandse exemplaren omdat die automatisch een Engelse vertaling bevatten);
-2 biografische pasfoto’s;
-Betalingsbewijs van je Visa Application Fee (kosten € 143,-);
-Vooraf betaald DHL Label;
-Ingevulde formulieren DS156, DS157 en DS230 (zowel deel 1 als deel 2).

2.1.2 Wat je Amerikaanse geliefde nodig heeft
-Brief van zijn/haar werk met daarin de naam van het bedrijf, wat hij/zij voor beroep uitoefent, hoeveel uur per week hij/zij normaalgesproken werkt, hoeveel geld hij/zij per uur verdient en wat het verwachte totale brutto inkomen voor dit jaar is;
-Kopieën van loonstrookjes van de afgelopen 3 maanden;
-Kopieën van bankafschriften van de afgelopen 3 maanden;
-Kopie van de meest recente federale belastingteruggave inclusief W-2/1099 documenten;
-Indien van toepassing: originele of gecertificeerde kopieën van documenten die met de beëindiging van alle voorgaande huwelijken te maken hebben (scheidingsakten, overlijdensakten, etc.).

2.2 Medische keuring
De medische keuring heeft vooral tot doel om vast te stellen of je al dan niet lijdt aan (ernstige) besmettelijke ziektes. Je kunt niet zomaar een dokter bezoeken om de keuring te ondergaan; de Amerikaanse autoriteiten hebben een lijst met doktoren opgesteld waaruit je kunt kiezen. Je krijgt vanzelf te horen wanneer het tijd is om je medisch te laten keuren. Trek voor de keuring voldoende tijd uit, want het betreft hier een grondig onderzoek (1,5 – 2 uur). Aan het eind van de keuring krijg je een hele papierwinkel mee, compleet met een grote röntgenfoto van je longen en een envelop die je nooit en te nimmer mag openmaken (dat mogen alleen de Amerikaanse autoriteiten doen). De twee laatstgenoemde zaken dien je mee te nemen naar Amerika, alhoewel de kans groot is dat je er nooit om zal worden gevraagd (dat was bij mij het geval). Let op: je dient de medische keuring te hebben ondergaan vóór je naar je interview bij de Amerikaanse ambassade gaat.

2.3 Interview bij de Amerikaanse ambassade
Na de medische keuring is er nog één horde die je dient te nemen alvorens je eindelijk op het vliegtuig naar de Verenigde Staten kunt stappen: het interview bij de Amerikaanse ambassade. Nadat je alle documentatie aan de ambassade hebt opgestuurd, krijg je na een aantal weken een uitnodiging voor je interview. Tussen de dag waarop je je uitnodiging krijgt en de dag waarop je interview plaatsvindt, zit weinig tijd (in mijn geval slechts 6 dagen). Je zult het gevoel krijgen dat alles in een stroomversnelling raakt en dat is ook het geval.

2.3.1 Hoe lang duurt het interview?
Het interview zelf duurde in mijn geval slechts enkele minuten. Niettemin zul je veel meer tijd (ongeveer een uur) op de ambassade doorbrengen i.v.m. wachttijden, veiligheidsmaatregelen, etc..

2.3.2 Wat kun je van het interview verwachten?
Je zult eerst gevraagd te worden om te zweren dat je alle vragen eerlijk en naar waarheid zult beantwoorden. Daarna zullen de vragen volgen, die je als het goed is gemakkelijk kunt beantwoorden aangezien het hier vragen betreft over de relatie die je hebt met je Amerikaanse geliefde. Denk daarbij bijvoorbeeld aan waar, hoe en wanneer jullie elkaar hebben ontmoet. Doel van het interview voor de Amerikaanse autoriteiten is om vast te stellen of de relatie die je zegt te hebben echt is en geen dekmantel is om domweg aan een verblijfsvergunning te komen. Advies: neem een aantal (minstens 5) foto’s mee waarop jij en je aanstaande bruid(egom) te zien zijn.

2.3.3 Na afloop van het interview
Aan het einde van het interview laat de ambtenaar aan de andere kant van het loket je weten of je K-1 visum al dan niet is toegekend. Is dat het geval, dan zul je je paspoort achter moeten laten zodat het visum erin kan worden geplaatst. Binnen een aantal dagen kun je je paspoort met het visum erin terugverwachten. Het visum heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.

3. Reis naar en aankomst in Amerika
Zodra je je paspoort met het K-1 visum terug hebt, kun je gaan beginnen aan het leuke deel van het traject: het plannen van de dag waarop je je geliefde voor eens en altijd in je armen kunt sluiten en je emigratie naar de VS een feit zal worden. Zelf heb ik niet langer gewacht dan strikt noodzakelijk en dus zat ik slechts 8 dagen na mijn interview(!) al in Amerika...

Je reis naar Amerika ziet er niet heel veel anders uit dan dat je gewend bent. Pas nadat je in de Verenigde Staten bent gearriveerd zul je de verschillen merken, al zijn deze gering. Tenminste, in mijn ervaring. Wellicht kwam dat doordat ik de laatste ‘klant’ was van een douanebeambte die er overduidelijk weinig trek in had om vlak voor het einde van z’n dienst nog even iemand met een K-1 visum door te laten. Hij had nauwelijks belangstelling voor de papierwinkel die ik bij me had, stelde slechts enkele vragen en liet me vervolgens door. Met een paar minuten was ik klaar.

4. Trouwen
Het K-1 visum geeft je 3 maanden de tijd om in het huwelijk te treden met je verloofde, gerekend vanaf de dag waarop je de VS bent binnengekomen. Het valt dan ook aan te bevelen om jullie trouwplannen ruim van tevoren te bespreken. Veel stellen die in deze situatie zitten zien geen heil in alle tijdsdruk en kiezen er om die reden voor om eerst voor de wet te trouwen en later een groot feest te geven. Zodoende geeft dat ze wat meer tijd om alles te plannen.

5. Het aanvragen van ‘adjustment of status’
Zodra je voor de wet bent getrouwd, kun je bij de USCIS een verzoek indienen om je verblijfstatus aan te passen. Immers, je bent – ook al ben je legaal in de VS en tegen die tijd in het huwelijk getreden met een Amerikaan(se) – nog geen ‘Permanent Resident’. Tijd voor de laatste papierwinkel dus.

5.1 Wat heb je nodig voor de ‘adjustment of status’?
-De envelop met de resultaten van je medische keuring (inderdaad, de envelop die je nooit mocht openen);
-6 biometrische pasfoto’s;
-$ 1070,00 voor het betalen van de aanvraagtoeslag;
-Een kopie van je huwelijksakte;
-Een kopie van letterlijk alle pagina’s in je paspoort;
-Een brief van de werkgever van je Amerikaanse man/vrouw;
-Ingevulde formulieren I-485 en G-325A, indien van toepassing ook I-864 en brieven van de werkgevers van zowel je Amerikaanse geliefde als van je sponsor (zie 5.1.1).

5.1.1 Inkomen van je Amerikaanse man/vrouw
Hou er rekening mee dat het inkomen van je Amerikaanse geliefde hoger dient te zijn dan de voorgeschreven armoedegrens. Is dat niet het geval, dan zul je een sponsor nodig hebben. Dat is iemand (in de VS, dus niet in het buitenland) die zich bereid toont om bij te springen indien nodig. Is deze situatie op jou van toepassing, dan zul je ook formulier I-864 nodig hebben en een brief van de werkgever van je sponsor die voorzien is van (kopieën van) loonstrookjes.

5.2 Hoe lang duurt het voor ik mijn Green Card krijg?
Wees niet verbaasd als dat nog eens 1-1,5 jaar duurt.

5.3 Nóg eens 1-1,5 jaar? Betekent dat dan niet dat ik gedurende die tijd helemaal niets kan doen (werk,rijbewijs, reizen, etc.)?
In principe wel, maar er is een manier om dat scenario te omzeilen, zie deel 6.

5.4 Hoe lang is een Green Card geldig?
Die van mij heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

6. Employment Authorization Document (EAD)
In principe ben je genoodzaakt om thuis niets te doen totdat je je Green Card hebt ontvangen. Zonder Green Card mag je immers niet werken. Zelfs autorijden zit er zonder een geldige verblijfsvergunning niet in (je Nederlandse of Belgische rijbewijs is na 180 dagen niet meer geldig in Amerika). Gelukkig is de redding nabij en wel in de vorm van een Employment Autorization Document, kortweg EAD.

03fc00dfbdd7f5739f97756979639b46_medium.

6.1 Wat is een EAD?
Een Employment Authorization Document is een pasje dat je welliswaar geen verblijfstatus geeft, maar wel het recht om in de Verenigde Staten te werken. Mocht je ervoor kiezen om een EAD – die je in de regel veel sneller ontvangt dan een Green Card – aan te vragen, dan valt het aan te bevelen om ervoor te zorgen dat deze kaart tevens fungeert als een ‘Advance Parole’. Dat wil zeggen dat je buiten de VS op reis mag gaan en weer terug mag komen ondanks het feit dat je nog geen permanente verblijfsvergunning hebt. Wie deze kaart in bezit heeft, heeft tevens de mogelijkheid om een Social Security Number (het Amerikaanse equivalent van een burgerservicenummer) aan te vragen waardoor het ook mogelijk wordt om een Amerikaans rijbewijs te bemachtigen. In mijn ervaring kun je met een EAD met Advance Parole vrijwel alles dat je ook met een Green Card kunt.

6.2 Wat heb je nodig om een EAD aan te vragen?
-4 biometrische pasfoto’s;
-Ingevulde formulieren I-765 en (indien je ook Advance Parole aan wil vragen) I-131.

6.3 Vingerafdrukken
Je zult vingerafdrukken moeten laten maken voor je EAD op een USCIS-kantoor bij jou in de buurt. Hiertoe krijg je een uitnodiging.

6.4 Kosten
Het aanvragen van een EAD kost $ 380,00.

Tot slot
De weg was bijzonder lang – zoals eerder in dit artikel gezegd ruim 2 jaar en 4 maanden gerekend vanaf de dag dat we alles in gang hadden gezet – maar het was de enige manier die mijn vrouw en ik hadden om een gezamenlijk bestaan op te bouwen. Godzijdank hadden we een manier gevonden om alles te bekostigen. Ik moet zeggen, ik vind het maar een wrange gedachte dat er ongetwijfeld een hoop internationale stellen zijn die de kans op een gezamenlijk bestaan wordt ontnomen doordat ze met geen mogelijkheid alles kunnen betalen.

Alle wijzigingen in de wet- en regelgeving voorbehouden. Ik wil nogmaals benadrukken dat dit artikel gebaseerd is op mijn eigen ervaringen en dat er dus geen rechten aan kunnen worden ontleend.Wie vragen heeft, is meer dan welkom om deze onder dit artikel te stellen. En mocht je op het punt staan om te beginnen aan je lange reis naar een Green Card: heel veel succes gewenst!

Bronnen
Eigen ervaringen
www.uscis.gov (eerste afbeelding)
Google (tweede en derde afbeelding)

9e68178b6e284896b0ab01cdeaa79c25_medium.

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank je Viktor ..dit is echt héél verhelderend.. dit zou ook in Europa van toepassing moeten zijn..
Patience is a virtue..
Een zeer informatief artikel Victor. Het gaat jullie beiden verder heel goed.
En..... 'Enjoy the life'
Wat een lange weg heb je afgelegd zeg maar ja je bent er nu wel Victor.
Vroeger ging het wat gemakkelijker ik heb zelf een vriend in utah wonen en een in Los Angeles en nog op een paar plekken. Die in Utah heeft ook zo'n lange weg moeten bewandelen. Mooi artikel voor de mensne die nog dromen van het beloofde land
Boeiend om te lezen.
Tja, in de V.S. worden tegenwoordig alleen maar doorzetters toegelaten. In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw was het nog een fluitje van een cent. Toen had je, getrouwd of niet, zo een Amerikaans paspoort, als je maar geen strafblad en geen schulden had, niet 'gay' was en niet links.

Maar vergeet ook niet dat je met een Amerikaanse pas ook voor alle inkomsten en vermogensbestanddelen (waar dan ook ter wereld) belastingplichtig bent.
Goed artikel weer!
Overzichtelijk en duidelijk beschreven. Mooie handleiding voor iemand in de vergelijkbare situatie.
"Andersom" is overigens véél gemakkelijker: mijn dochter woont in Nederland en is getrouwd met een Amerikaan.
Bij hen scheelde het wel dat zijn werkgever (een Amerikaans bedrijf) zijn verblijfsvergunning al had geregeld.