Is Wantrouwen in de samenleving te duur?

Door Frako gepubliceerd op Tuesday 17 March 15:00

0f17013c2937821bad1d4e4438b7139c_medium.

Ik hoop niet dat de lezer gelooft dat ik de wijsheid in pacht denk te hebben. Ik wil dat zelfs niet veinzen. Wel probeer ik na te denken over onderwerpen en thema's. Een soort huis en tuinfilosofie/economie zou je het kunnen noemen maar mogelijk is dat zelf te pretentieus.

Wantrouwen is duur en kost veel meer dan vertrouwen. d720a7a45f4ffb0867cfbb1a8608b339_medium.Ik zal uitleggen hoe ik dat bedoel.

Ons politiek systeem is gebaseerd op wantrouwen. Het gaat er van uit dat er enorme fraude ontstaat als je niet controleert. Begeleiders, verpleegkundigen etc moeten veel administratieve handelingen verrichten om zich te verantwoorden. Niet inhoudelijk maar vooral in tijd. De zorg die rechtstreeks aan de cliënten geleverd kan worden staat daarmee nog meer onder druk. De bazen of organisaties moeten ook allerlei verantwoording afleggen aan de lokale en landelijke overheden die daarvan afgeleid zijn. 8a19250473bc74819096f5d94f851fd2_medium.Bezettingscijfers en informatie over de zorg. Dat lijkt vanzelfsprekender dan het is. Volgens de regering wordt hiermee fraude in het algemeen voorkomen. Maar wat kost die controle dan wel niet? In ieder geval bij uitvoerende veel frustratie over het tekort aan handen aan het bed of persoonlijke aandacht. Informatie moet naar mijn stellige overtuiging inzicht bieden en niet dienen als fraude instrument. Juist hiermee kan de zorg verbeterd worden.

Wat nu als de overheid is uit een ander vat zou tappen? Het vat van vertrouwen.

Vertrouwen is niet blindelings geloven wat mensen beweren, schrijven of goed vinden wat ze doen. Zo´n standpunt is naïef. Maar toch vertrouwen zou veel tijd en geld kunnen besparen. Vanuit mijn positie is moeilijk te beoordelen of het een goedkoper of duurder is dan het ander. Maar het is zo en zo prettiger werken met minder regelgeving, administratieve druk en dwang.

Controle van bovenaf werkt eerder fraude in de hand dan dat het wat oplevert is mijn mening. Zoals ik al zei zal blind vertrouwen ook uiteindelijk toestanden geven. Om die reden is controle van onderaf een veel beter middel. Meet tevredenheid van medewerkers en cliënten regelmatig. Regel de controle van onderaf. Laat periodiek cliëntenraden en personeelsvertegenwoordigingen je bedrijfsprocessen controleren. 6ae1b91cb9e7e28c50af6621bd09fdd5_medium.

Geef ze ook de gelegenheid en toegang om bedrijfsadministratie in te zien. Doe aan kwaliteitsbeheer in beleid en uitvoering. Dat vergt veel minder van de uitvoerders en zal uiteindelijk voor goed werkgever en werknemerschap zorg dragen en meer contact mogelijkheden en positieve effecten geven voor degene waar het om gaat. De cliënt. Gericht inzetten van administratieve middelen geeft betere inhoudelijk informatie.

Het is een veronderstelling, in het algemeen denk ik dat er meer realistisch vertrouwen in de samenleving gepompt moet worden en dat je de risico´s daarbij moet incalculeren. 42147fd641874baa96e80c70a36886b8_medium.

Of het nu gaat om uitkeringsgerechtigden, werknemers in de zorg of andere burgers. Controle van bovenaf is altijd heel kostbaar en werkt tegengestelde krachten in de hand. Wie zondigt er nooit tegen regelgeving? Wie heeft nooit aan creatief boekhouden gedaan bij de belasting aangifte? Was dat met controle en wantrouwen te voorkomen?

 

 

Vertrouwen is goedkoper.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wie heeft nooit aan creatief boekhouden gedaan bij de belasting aangifte?
Ik. Ik heb ze inderdaad altijd 100% eerlijk ingevuld en moet elk jaar een heel best bedrag betalen.
Gefeliciteerd met de 100%. Ik red dat niet. Maar wat vindt je van de essentie van het artikel. Wat kost ons dat wantrouwen en zou een realistisch vertrouwen niet meer opleveren. Wellicht minder administratieve druk, en bureaucratie. Ook meer handen aan het bed en/of persoonlijke contacten. Wat vind jij?
Vind het niet meer dan logisch. Ik verdien er naar en dus betaal ik er ook naar.

Ik heb mijn eigen bedrijf met 93 mensen personeel gehad en alles maar dan ook alles was in te zien voor iedereen.
Moest mijn bedrijf vorig jaar verkopen aan mijn grootste opdrachtgever. Een Engels bedrijf, 4e bouwbedrijf van Europa.
Vind alleen niet dat je alles van onderaf moet laten bekijken.
De top, het management heeft wel de kwaliteiten voor alles en de mensen op de werkvloer niet. En controle van onderaf stopt echt geen fraude hoor. Wie garandeert dat daar geen fraude plaats vind? Leiding moet van bovenaf komen en de controle dus ook.
Ondernemingsraden hebben toezicht in de cijfers en mogen daar kritiek op leveren en over praten. Dus die hebben al een mede controle op bijna alles. Verzuimcijfers, financiële rapportages, bedrijfsveranderingen en noem maar op.
Ik denk ook dat je niet "alles"van onderaf kunt controleren maar ik denk daarbij vooral aan de overheid die een enorme controledrang heeft en welke kosten daarmee gemoeid zijn.
Volgens mij als iedereen in je bedrijf alles kan inzien heb je al een natuurlijk controlesysteem ontwikkeld. Inzichtelijkheid is motivatie verhogend
Ik heb zelf ook binnen een grote zorgorganisatie gemanaged en heb daarop terugkijkend de medewerkers vaak zien lijden onder de administratieve druk vaak vanuit de overheid gewenst maar ook wel door de controledrang van het management. In zulk soort systemen geloof ik dus ook niet.

Bedankt voor je inhoudelijke reactie.