Samenvatting M&O: H6 De financiering van organisaties: eigen vermogen

Door Karin951 gepubliceerd op Monday 16 March 20:15

Hieronder volgt een samenvatting over hoofdstuk 6 van de methode Percent. Dit is voor het vak M&O en geldt voor klas 5 vwo.

De financieringsbronnen van organisaties zijn:

  • Het eigen vermogen
  • Het vreemd vermogen

 

6.1 Het eigen vermogen

Ondernemingen zijn jaarlijks verplicht om een balans op te stellen.

Balans = een overzicht van alle bezittingen, schulden en eigen vermogen van een organistie op een bepaald moment.

Aan de linkerkant bevinden zich alle bezittingen, het wordt ook wel de debetzijde of activa genoemd. Aan de rechterkant bevinden zich alle schulden en het eigen vermogen, het wordt ook wel de creditzijde of passiva genoemd.

 

Eigen vermogen = waarde van de bezittingen – schulden

Om het balans in evenwicht te houden staat het eigen vermogen altijd aan de rechterkant, oftewel de debetzijde.

 

6.2 Aandelenvermogen (of aandelenkapitaal)

Aandeel = deelname in het eigen vermogen van een BV of NV.

De aandeelhouders van een BV staan ingeschreven in een aandeelhoudersregister. De aandeelhouders van een NV krijgen aandeelbewijzen.

Elk aandeel heeft een nominale waarde en een beurswaarde. De waarde die op het aandeelbewijs staat is de nominale waarde. De beurswaarde geeft aan voor welke prijs een aandeel op de effectenbeurs verhandeld kan worden.

  • Maatschappelijk aandelenvermogen = het maximum aantal aandelen dat uitgegeven mag worden volgens de statuten.
  • Aandelen in portefeuille = de aandelen die nog niet uitgegeven zijn.
  • Geplaatste aandelenvermogen = maatschappelijk aandelenvermogen – aandelen in portefeuille

à pari = aandelen worden geplaatst tegen de nominale waarde

agio = aandelen worden geplaatst tegen een hogere prijs dan de nominale waarde. Het verschil tussen de emissiekoers en de nominale waarde is het agio.

 

6.3 Soorten aandelen

Naast de gewone aandelen kennen veel NV’s ook veel preferente aandelen, die samen het preferent aandelenvermogen vormen.

Preferent aandeel = een aandeel dat bij de winstverdeling recht geeft op een bepaald percentage van zijn nominale waarde als winstuitkering, voordat er uitkering aan gewone aandeelhouders plaatsvindt.

Preferente aandeelhouders zijn in het voordeel als er matige resultaten worden geboekt. De normale aandeelhouders zijn bij goede resultaten weer in het voordeel.

Prioriteitsaandeel = een preferent aandeel waarbij de aandeelhouders bijzondere zeggenschapsrechten hebben.

 

6.4 Dividend

Aandeelhouders van een NV of BV ontvangen dividend. De belastingdienst heft vennootschapsbelasting over de winst van NV’s en BV’s. Dit bedraagt 20% over de eerste €200.000 en 25% over de rest. Verder kan het personeel winstuitkering krijgen, oftewel tantièmes. Ook wordt er een deel van de winst binnen de onderneming gehouden, die dient als een buffer voor slechtere tijden.

Dividend = het gedeelte van de winst dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.

Cash dividend = uitbetaling in contant geld

Stock dividend = uitbetaling in extra aandelen

Berekeningen met stock en cash dividend:

  1. Bereken het totale brutodividend
  2. Splits dit in stock en cash
  3. Bereken dividendbelasting over het totale dividend en trek dit af van het cashdividend

Let op:

  • Het netto dividend wordt verdeeld over alle geplaatste aandelen
  • Als het dividend gegeven is als percentage (“het bedrijf keert 20% dividend uit”), dan is het bruto dividend 20% van het geplaatste aandelenvermogen

 

6.5 De intrinsieke waarde per aandeel

Intrinsieke waarde = eigen vermogen

Intrinsieke waarde per aandeel = eigen vermogen : aantal geplaatste aandelenvermogen

Intrinsieke waarde = wat een aandeelhouder per aandeel krijgt als het bedrijf opgeheven zou worden (= de eigenlijke waarde van een aandeel volgens de balans)

Meestal geldt: beurskoers is hoger dan de intrinsieke waarde per aandeel. Dit komt doordat de beurskoers ook winstverwachtingen weergeeft. Als de intrinsieke waarde hoger is dan de beurskoers, wordt de kans dat het bedrijf overgenomen wordt vergroot. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.