Kuisheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 22 February 18:38

     Een geslachtsziekte is een aandoening aan de geslachtsorganen. Een geslachtsziekte is niet zomaar een (seksueel overdraagbare aandoening) soa, een soa is namelijk een aandoening die seksueel overdraagbaar is en het veroorzaakt onder andere Aids en Hiv. In Nederland vinden er jaarlijks naar schatting ruim 100.000 nieuwe soa-infecties plaats. De laatste jaren neemt zowel het aantal soa-consulten als het aantal gediagnosticeerde toe. Dit zijn de zeven in Nederland meest voorkomende soa's. Chlamydia-infectie, Genitiale wratten, Gonorroe, Hepatitis B, Herpes genitialis, HIV-infectie en Syfilis. Overige minder ernstige soa's en veelvoorkomende genitale aandoeningen zijn Bacteriële vaginose, Candida-infectie, Schurft, Schaamluis en Trichomonas.

                                     

     Deze (vreselijke) ziektes worden regelrecht veroorzaakt door onbeschermde geslachtelijke omgang  en worden  over het algemeen geboren uit de ‘in het wilde weg’ bedreven geslachtsdaad, uit ontrouw, uit morele verdorvenheid en uit het afwijken van normaal geslachtsverkeer. Het wordt van de ene besmette persoon overgebracht op de andere.

                                  

     Het wordt niet alleen door prostituees overgebracht, niet alleen van vrouw op man of van man op vrouw maar ook van man op man en door afwijkende geslachtservaringen die nu in onze samenleving zo algemeen zijn geworden. Dit is slechts het puntje van de ijsberg. Wat er aan ongehuwd vrijelijk geslachtsverkeer plaatsvindt, is niet meer te tellen. Het is in onze samenleving zo normaal geworden en wanneer het gedrag van een individu of van een groep mensen bestempeld wordt als 'normaal' wordt natuurlijk bedoeld dat dát gedrag in overeenstemming is met de wereldse maatstaven. In de meeste gevallen is er ook verder niets aan de hand want er wordt meestal wel een beschermend middel zoals een condoom gebruikt.

     Toch is dit gedrag in ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en ook bij andere kerken niet normaal. Het antwoord is eenvoudig want de Heer gaf dat antwoord bij zijn eerste geboden en Hij heeft het in elke bedeling herhaald namelijk “Gij zult niet echtbreken”. Daarna heeft Hij in onze laatste bedeling nogmaals gezegd: “Gij zult niet stelen noch overspel bedrijven…. Nog iets dergelijks doen.” In het kort komt het hier op neer: Seks is alleen toegestaan tussen een man en een vrouw die wettelijk met elkaar zijn gehuwd.

                                   

     Indien het herstelde evangelie van Jezus Christus nageleefd wordt kunnen er eigenlijk geen soa’s en echtscheiding bestaan. Het is ondenkbaar dat er een soa of echtscheiding kan plaatsvinden indien beiden partijen in een huwelijk in ieder opzicht trouw en eerlijk naar elkander zijn. Enkele oorzaken van echtscheiding zou dan nog kunnen zijn: dat zij in het huwelijk elkaar niet meer het hof maken, dat gezinsgebed en persoonlijk gebed over het hoofd worden gezien,

                                                 

dat de gezinsavond wordt overgeslagen, dat er geen tiende wordt betaald, dat de kerkelijke vergaderingen onregelmatig of niet meer worden bijgewoond of dat er ontrouw ontstaat. Al deze dingen komen voort uit het niet naleven van de geboden des Heren. Het is ondenkbaar dat twee mensen die hun leven ook geestelijk op orde stellen niet in harmonie met elkaar zouden kunnen leven en dit getuig ik in Jezus naam. Amen. 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Public
GOD VEROORDEELT PRAKTIZERENDE HOMO'S.
Binjamin Heyl > Artikelen van Binjamin Heyl Bewerken / InstellingenVerwijderen
Vroeger veroordeelde god zeker homo's wanneer we ons oor te luisteren legden bij pastores, dominees, bisschoppen, predikanten, rabbijnen en imams. Ook de wetenschappers waren het roerend, als regel, met elkaar eens dat praktizerende homo's ziek gedrag vertoonden. Zo waren religie en wetenschap eensgezind in hun strijd om praktizerende homo's te begeleiden om zich tebeheersen en zelfs door een juiste therapie en zich tot de juiste geestelijke leider te wenden, kon er zelfs genezing plaats vinden. Waar is toch die goede oude tijd gebleven waar vieze homo's, nog echte vieze, zieke en zondige homo's waren.

Maar god had wel een ernstige fout maat gemaakt want vrouwen konden volgens hem geen homo zijn. Dat bleek toch anders. Ontdekt werd dat er ook vrouwen zijn, die je weet wel met elkaar doen. Gelukkige waren er zeer bijdehande gelovigen en wetenschappers die ontdekten dat ook vrouwelijke homoseksuelen zondig, vies en ziekelijk waren. Na zeer intenste bijbelstudie,en gebed kon vast gesteld worden dat god ook deze vieze zondige wezens zeer scherp veroordeelde. Maar deze dames hebben geluk gehad want voor hen gen steniging, van dak gooien, of meer van dat soort leuke dingen die de mens moed geven en inspiratie om een normale homo te worden of celibatair te leven en bij voorkeur mondje dicht. Dat keurig gehuwde mannen wel eens een gaysauna bezoeken of een ontmoeringsplaats (gebeurt nog steeds) om even troost te zoeken bij een stevige mannenschouder is niet zo erg wanneer het maar niet bekend wordt binnen de gemeenschap. Dan schijnt god bereid te zijn om ook een oogje dicht te knijpen.

Het schijnt dat god zich bedacht heeft en dat zijn anders gaan denken tot twee spalt geleid heeft binnen het jodendom, christendom,en islam. Religieuze leiders slaan elkaar vrolijk en blij (de gay methode) met gods woord om de oren met de prangende vraag wat hij nu precies bedoede en nog steeds bedoelt. Tegenwoordig zijn er zelfs religieuze voorgangers die een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen in hun bedehuis de zegen van god afsmeken. En de hele familie zit daarbij . Er wordt gelachen, gewuifd en zelfs een heuse bruidstaart aangesneden. Waar moet dit alles toch heen, vraag je je af. Straks mag er helemaal nietmand meer gediscrimineerd worden van god. Wie herinnert zich nog de mooie tijd dat mensen met een niet blanke huidskleur echt mindere wezens waren dan mensen met een blanke huid. Schijnt toch ergens in de bijbel zwart op wit te staan, maar kennelijk ging god met zijn tijd mee en nu ook met al dat homo gedoe. Dat gaat straks weer de boot op in Amsterdam. En geloof maar dat er in menig bedehuis god geprezen en gedankt wordt.

Ik ben geen theoloog of iets dergelijks maar ik moet vreseijk lachen wanneer mensen aan komen zetten met Sodom en Gamoorrha , dat schijnt in sommige kringen de tekst te zijn. Maar mensen die zich op deze tekst beroepen kunnen gewoon niet lezen en hebben totaal geen verstand wat homoseksualiteit in houdt.

Ik begreep tenminste dat heel Sodom en Gamorra uit homoseksuelen bestond, van jong tot oud. Mijn eerste vraag was, reeds als kind, waar komen de kindertjes dan vandaan? Mijn moeder legde me uit dat een mens ontstaat uit stof en tot stof vergaat. Als ik dan weer eens een stof massa vond onder mijn bed vroeg ik me af of er nu eentje kwam, of er eentje ging.

Later begreep ik er nog minder van toen ik las dat die homomannen en de homo kinderen twee jonge maagden wilden onderwerpen aan een groepsverkrachting. Ik worstelde heving of deze mannen en kinderen nu werkelijk zo slecht waren, of dat zij dachten dat na een groepsverkrachting van twee jonge maagden, zij genezen zouden zijn en verder als hetero door het leven zouden gaan en de twee maagden kennelijk het leven zouden laten.

Toen ik in de verpleging ging wrken in een psychiatrische inrichting, een rooms katholieke, beweerde de psychiater dat homoseksualiteit geen ziekte was en de rector dat homoseksualiteit zondig was. Het was 1962. De strijd tussen beide heren was van dik hout zaagt men planken. En wij, de leerlingen, waren unaniem op de hand van de psychiater. Wij konden gewoon niet snappen dat wat lekker en gezond is zondg en ziekelijk zou zijn. Het was een overgangstijd . Wanneer je op heterdaad betrapt werd als twee jongens door de mentor (wij woonden intern) kon op staande voet ontsla g volgen. Lag je met een vrouw lekker te spelen volgde een 'ernstige berisping.' In 1965 was de kogel door de kerk. Vanaf die tijd werd niemand meer ontslagen wanneer die betrapt werd bij het beoefenen van sport op een bed, samen met een man.

Nog steeds zijn er mensen die om wat voor redenen dan ook niet zoveel moeten hebben van deze smeerlapperij al dan niet zich beroepend op gods woord. Maar wat ik ook echt achterlijk vind wanneer iemand zegt: homo's zijn ook mensen. Kennelijk waren ze voorheen een diersoort, die gelukkig niet de hele dag blaften en ook niet beten wanneer er een vreemdeling op de deur klopte.

Op mijn verjaardag kreeg ik een mooie novelle: De Priesterzegen, geschreven door David Jonathans, over mannenliefde waar drie joodse jonge mannen naar wegen zochten om trouw te blijven aan de Tora en hun homoseksuele gevoelens. Uitgeverij Gopher (2007; www.gopher.nl). Een erg mooie novelle waar godsdienst een rol speelt. Voor mensen die er van gruwen dat er seks in voor komt is het niet aan te raden.

Voor mensen die nog twijfelen of homoseksuelen mensen zijn, of die twijfelen dat homo's lief kunnen hebben en trouw zijn, dus net als hetero's zijn die verlangen naar warmte en veiligheid en jawel, ook seks, een echte aanrader.

Wanneer u dit artikel aanspreekt geef het door.