Belastingaangifte 2014 - 2015 tips. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en Aangifte Programma download

Door Fromagi gepubliceerd op Saturday 21 February 18:48

Belastingaangifte 2014 - 2015 tips. Voorlopige aanslag inkomstenbelasting en Aangifte Programma download.

 

Belastingaangifte doen over 2015. Informatie over de aangifte inkomsten belasting; met alle Aftrekposten, de Kinderopvang toeslag, de Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Levensloopverlof, Ouderschapsverlof, Ziektekosten, PGB SVB gemeente, Giften, Alimentatie en meer.

 

In het jaar 2015 moet je aangifte doen over het belasting jaar 2014 – 2015. I de eerste maanden van 2015 is het altijd druk. Niet vreemd, aangezien normaal gesproken iedereen voor 1 april zijn of haar aangifte voor inkomsten belasting of vennootschapsbelasting moet doen. Dit jaar mag je trouwens de belastingaangifte doen tot 1 mei 2015.. Nederlanders gaan in maart nog even snel de belastingaangifte invullen. Ze downloaden het aangifte programma op hun computer of pc om hun aangifte inkomstenbelasting en vullen het snel in. Andere mensen laten een belasting adviseur of andere professionele belasting hulp zoals een specialist komen om uitgebreid naar alles te kijken. Voor mensen die hier niet goed in zijn of het helemaal niks vinden een ideale oplossing. Je moet er wel bij stilstaan dat het toch wel wat gaat kosten.

 

Als je de belasting aangifte 2015 zelf wilt gaan doen, dan heb je allereerst je persoonlijke Digi-D code nodig. Met je Digi D kun je eigen identiteit verifiëren. Het is dus een soort digitaal paspoort voor overheidsinstanties. Voor het doen van de aangifte heb je veel financiële informatie nodig. Natuurlijk moet je eerst je persoonlijke gegevens invullen als naam en adres. Vervolgens is het ook van belang of je een geregistreerd partner of echtgenoot hebt. Verder heb je nodig: -Voorlopige aanslagen/teruggave van 2015, eventuele beschikkingen kinderopvang toeslag 2015, huur toeslag 2015 of zorgtoeslag 2015. Informatie met betrekken tot inkomsten uit dienstbetrekking zoals een uitkering (van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke), een pensioenuitkering of een lijfrente-uitkering waarop loonheffing is ingehouden.

 

Ook moet u andere inkomsten opgeven behalve werk uit loondienst. Werk vanuit een PGB, (persoonsgebonden budget) Levensloop verlof, Ouderschapsverlof en Alimentatie geld.

Dit vult u in het aangifte inkomstenbelasting formulier in Box 1, inkomsten uit overige werkzaamheden. De belastingdienst wilt verder weten of u over een eigen woning beschikt, een tweede woning zoals een vakantiehuis of Monumentenpand heeft.

Overige bezittingen en schulden zijn uw spaartegoeden, saldo op uw spaarrekening, Effecten en andere beleggingen. Ook moet u internet verdiensten / internet inkomsten aangeven bij de belastingdienst. Dit geldt dus ook voor google adsense, ligatus, tradetracker, zanox of andere affiliate programma’s. Geld verdienen via Internet moet je dus ook opgeven aan de belastingen. Dit geldt voor marktplaats, maar ook voor het geld verdienen met een website op internet. Verkopen die je doet en alle andere vormen van inkomsten dankzij het internet.

 

Wat valt er bij de belasting aangifte allemaal in Box 1.

Loon uit loondienst, loon uit ziektewet uitkeringen, fooien, uitkering zoals het Uwv, uw AOW, het pensioen, lijfrente, WAO, WIA, WW, ANW, bijstand. Reisaftrek / reiskosten openbaar vervoer, uw eigen woning indien hoofd verblijf, uitkeringen uit het buitenland, vrijgestelde inkomens als werknemer bij een internationale organisatie als de EU, de VN of de NAVO. Onder het kopje 'andere inkomsten' vallen: Alimentatie of afkoopsommen daarvan, periodieke uitkeringen zoals een bijdrage voor een premiekoopwoning, inkomsten uit overige werk zoals freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter, rente over de periode voor 2001, of een teruggekregen bedrag of vergoeding dat in een eerdere aangifte al is afgetrokken.

 

Onder box 2 valt het aanmerkelijk belang. Ook niet vergeten om de overdrachtsprijs en verkrijgingprijs bij verkoop en dergelijke in te vullen. De vervreemdingsvoordelen worden dan vanzelf berekend. Dit resulteert ook in het 'voordeel uit aanmerkelijk belang'. Wanneer heeft u aanmerkelijk belang? Als je eventueel met uw fiscale partner direct of indirect minimaal 5% had van aandelen, winstbewijzen, genot rechten of het stemrecht. Heb je dit aanmerkelijke belang, dan moet je de naam en omschrijving invullen van de Vennootschap samen met de regulieren en aftrekbare kosten

Box 3 Sparen en beleggen.

Hier komen uw bezittingen zoals beleggingen, spaargeld of een tweede woning aan de orde. Ook van belang zijn uw bezittingen als die in totaal meer waard zijn dan 20.785 euro. Ook is het van belang of je minderjarige kinderen, beleggingen in durfkapitaal, andere beleggingen, niet vrijgestelde kapitaalverzekeringen of andere vorderingen heeft. Ook schulden / of zoals het heet een negatief saldo moeten worden doorgegeven. Hierbij speelt een rekening in het buitenland ook mee.

 

Vrijstellingen en verminderingen; U komt hiervoor in aanmerking als u in het buitenland verzekerd bent voor de sociale zekerheid of aftrek heeft om dubbele belasting betalingen te voorkomen.  Revisie rente over afkoop, lijfrente regelingen, pensioen of stamrecht. Andere situaties zijn afgezonderd particulier vermogen als trust of particuliere fondsen.

 

Dan de positieve kant van de belastingaangifte 2015, wat levert het op? De aftrekposten van 2015.

De Ziektekosten, zorgkosten. Als u in 2015 een groot bedrag aan ziektekosten heeft betaald en werd dit niet vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten.

Scholingskosten / studiekosten wanneer u meer dan 480 euro hier aan uitgegeven hebt.

Alimentatie, Lijfrente premies, Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Giften (deze moeten wel meer zijn dan 58 euro in totaal), Levensonderhoud minderjarige kinderen (jonger dan 32 jaar) wanneer u meer dan 407 euro per kwartaal uitgeeft.

 

Dus wanneer u aangifte gaat doen over uw inkomsten belasting 2015 dan zou ik zeker klaar leggen:

 

Het aangifte formulier van vorig jaar (2014)

De jaaropgave van de werkgever, pensioenfonds of uitkeringsinstantie

De WOZ waarde van uw woning

De jaaropgave over de stand van uw hypotheek

Een overzicht met het saldo van al uw rekeningen, afkomstig van de bank

Een overzicht met uw lijfrente

 

In 2014 is er weer veel veranderd op het gebied van de belastingen. Handig om alle veranderingen op een rijtje te zetten. Zoek op google om meer informatie te verzamelen over: OAW leeftijd, heffingskortingen 2014, partneralimentatie, kinderalimentatie, inkomstenbelasting 2014,  belastingteruggaaf, aftrekposten 2014, zorgkosten 2015, hypotheekrente aftrek 2014, restschuld hypotheek, fiscaal aftrekbaar, verzuimboete, specifieke zorgkosten 2015, belastingschijven 2014, loonbelasting verklaring, algemene heffingskorting, ZZP korting, starterregeling, belastingtarieven 2014 etc.

 

Downloaden belastingaangifte programma 2015;

Als je je belasting aangifte moet invullen is het handig om het programma voor de aangifte inkomsten belasting 2015 te gebruiken. Wil je zelf aangifte doen met je computer? Dan heb je een persoonlijke

Je hebt een Digi-D code nodig. Het is dus een digitaal paspoort voor overheidsinstanties. Voor aangifte te kunnen doen heb je veel financiële informatie nodig; Je persoonlijke gegevens. Je partnerschap, heb je een geregistreerd partner of echtgenoot? Verder heb je nodig: voorlopige aanslagen belastingen 2014 / teruggave van 2015, eventuele beschikkingen kinderopvang toeslag 2015, huur toeslag 2015 of zorgtoeslag 2015. Met een DigiD kun je eigen identiteit verifiëren . En als laatste eventuele informatie over inkomsten uit dienstbetrekking zoals een uitkering van UWV, Sociale Verzekeringsbank en dergelijke, een pensioenuitkering of een lijfrente uitkering waarop loonheffing is ingehouden. Het download programma om voorlopige aangifte 2015 te doen of aanslag over uw belastinggegevens van het jaar 2015: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/apps/win/va2015_win_setup.exe (dit is voor een pc met Windows)

 

Meer handige en nuttige tips belastingaangifte 2014 - 2015:

U kunt ook iemand anders uw belastingaangifte laten doen, wel moet u deze persoon dan machtigen middel DigiD. Wilt u dat er al gegeven over u door de belastingdienst ingevuld staan, moet u wachten tot 1 maart met downloaden. Als je jonger bent dan 29 en je hebt een vakantie baan of bijbaan, dan kun je middels het bekende T biljet belasting terug vragen. Veel jongeren weten dit niet en lopen hierdoor vaak veel geld mis. Je kunt de belasting terugvragen van 5 jaar geleden..Dus niet alleen over 2014, maar ook over de jaren 2013, 2012, 2011, 2010 en 2009. Dit kun je ook digitaal doen.

 

Geen belasting aangifte doen?

Of wat als u een fout gemaakt heeft bij het invullen van de belastingaangifte?

Dit kan namelijk altijd gebeuren. Echter zou ik wel goed oppassen. De boetes zijn namelijk vanaf 2014 flink verhoogd. In plaats van 1600 euro kan de boete nu oplopen naar 4.925 euro. Wel moet u dan bewust de boel verkeerd invullen. Maar goed, wanneer is het opzettelijk? Ik ben zelf nooit zo goed met alle regeltjes. Het ene moet je daar invullen, het andere is weer een uitzondering en hoort ergens anders. Ik denk dat de overheid niet kan verwachten dat iedereen dit zelf zonder fouten kan doen. En als ze helemaal zeker willen zijn, dan vind ik dat ze gratis mensen van de belastingdienst moeten laten rondgaan om de mensen te helpen! 

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.