Is de middenklasse het probleem van de armoede in de wereld???

Door Alexander en Franz gepubliceerd op Tuesday 17 February 20:17

In veel landen bestaat er een middenklasse waarnaar veel verwezen wordt als de dragers van de welvaart / economie. Maar is dit ook zo? Is misschien juist die zogenaamde middenklasse wel de drager of juist de conservatieve tegenwerker van de vooruitgang voor de onderzijde (vanuit het perspectief van de inkomens piramide) van de samenleving? En dus de samenleving als geheel?

Het definiëren van een middenklasse is op zich al moeilijk genoeg, maar laten we er hier vanuit gaan dat de middenklasse bestaat uit mensen die een naar Europese begrippen een redelijk tot goede levensstandaard bezitten. In Nederland noemen we dit “rond het modale inkomen”.

In de opkomende economieën zien we vaak dat de middenklasse in opstand komt tegen de regeringen op het moment dat zij ervaren dat de onderzijde van de samenleving dusdanige rechten / inkomenszekerheid krijgt, dat het voor de middenklasse onmogelijk wordt er één of meerder hulpen in de huishouding er op na te houden.

Deze hulpen in het huishouden kregen vaak zeer slecht of bijna niet betaald. Vaak bestond de vergoeding die deze hulpen kregen, uit kost en inwoning en wat zakgeld. Dat deze hulpen bijna altijd uit de het kansarme gedeelte van de bevolking komen en dat dit een uitzichtloze situatie met veel criminaliteit geeft mag duidelijk zijn.

Op het moment dat de huishoudelijke hulpen vanuit de overheid bescherming krijgen, door het instellen en ook handhaven van een minimum loon, komt de middenklasse in opstand. Want, de middenstand, kan zich geen hulp(en) meer veroorloven en moeten nu zelf de huishoudelijke taken op zich nemen en dat is toch wel een brug te ver.

Als goede voorbeeld wil ik hier Brazilië noemen, één van de BRIC landen. Waar de middenklasse moppert en er inmiddels in de afgelopen 8 jaar, ruim 40 miljoen mensen ontsnapt zijn aan de armoede.

Dit terwijl de oude middenklasse steigert en dat de nieuwe en oude middenklasse nog nooit zoveel de wereld heeft rondgereisd.

Hoe verhoud dit zich tot Europa? De afgelopen 8 jaar zijn we met zijn alle in een, door de banken en verzekeraars veroorzaakte, economische crisis beland. Het gevolg hiervan is dat Zuid Europa enorm is verarmt. Met name ook hier hebben weer bepaalde groepen er last van.

Hoe lossen wij dit als Europa op? Door er voor te zorgen dat Zuid Europa sterk moet bezuinigen, overheden mensen moeten ontslaan, waardoor de toch al zwakke, bijna niet bestaande commerciële, economie met meer dan 25% krimpt. Vervolgens brengen wij ons geld onder bij de zwakke Zuid Europese banken, die hun reserves aanvullen, om aan de Europese eisen te voldoen en bij een overheid die de gaten in hun begroting dicht.

In het kort: het geld komt niet terecht waar de Zuid Europese economieën het nodig hebben. Namelijk bij de mensen die een eigen bedrijf willen opstarten en of bedrijven die levensvatbaar zijn maar gezien de huidige economische situatie het niet redden. Hierdoor ontstaat een bijna vicieuze cirkel van geestelijke en financiële armoede die zeer moeilijk is om, om te buigen en vele mensen levens en creativiteit vernietigd.

Mijn vraag is: waarom kan Duitsland, in haar eentje “Het voormalige Oost Duitsland” economisch overeind krijgen en is Noord Europa, als geheel, niet in staat om Zuid Europa overeind te trekken. Is dit politieke onwil of is Noord Europa economisch te zwak om dit te kunnen???

We hebben als Noord Europa de afgelopen jaren enorm veel geëxporteerd naar Zuid Europa en op deze wijze behoorlijk aan Zuid Europa verdiend. Wordt het nu eens tijd om ook arbeid te exporteren naar Zuid Europa, in plaats van het verplaatsen van arbeid naar Azië, etc.? Er zijn in Zuid Europa veel ondernemers die met de juiste steun innovatieve bedrijven kunnen en willen opstarten. Wij als Noord Europeanen MOETEN zij daarbij helpen! Wij als Noord Europeanen moeten het niet laten gebeuren dat Zuid Europa in armoede leeft!

Of is zo stilaan Noord Europa zich gaan gedragen als de hebberige middenklasse van een paar BRIC landen????

 

Alexander

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.