Titel

Door Brandonli gepubliceerd op Saturday 07 February 14:25

Horatius, gedichten met levenswijsheid

Hallo jongens en meisjes!

84062a3904cd6c296385e4326cac378e_medium.

Ik ga het hebben over de Romeinse dichter Horatius. Eerst schets ik  zijn levensloop. Dan heb ik  het over zijn levensfilosofie. Ten slotte heb ik het over de dichter en zijn gedichten.

Zijn levensloop

Horatius werd geboren op 8 december van het jaar 65 voor Christus in Venusia, een stadje in het zuiden van Italië. Zijn vader was een vrijgelaten slaaf, die het bracht tot belastingambtenaar. Hij verwierf zo'n een groot inkomen en landbezit, dat hij zijn zoon in Rome de beste opleiding kon geven en hem zelfs kon laten doorstuderen in Athene samen met de zonen van aristocraten. Horatius koos de kant van Brutus, de moordenaar van Caesar, tegen Antonius en Octavianus. Toen Brutus werd verslagen verloor Horatius al zijn bezittingen. Toch kreeg hij een baan als ambtenaar bij de schatkist. Eind jaren 40 komt hij in contact met Varus en Virgilius, dichters die hem voorstellen aan de steenrijke Maecenas, politiek adviseur van Octavianus. Maecenas neemt Horatius op in zijn gevolg en schenkt hem een kleine villa in de heuvels bij Tivoli, 40 kilometer buiten Rome. In 27 voor Christus wordt Octavianus alleenheerser en noemt zich Augustus. Augustus benoemt Horatius tot dichter des Vaderlands. Horatius sterft in 8 voor Christus. De laatste jaren van zijn leven waren zeer eenzaam. Hij wordt naast Maecenas begraven. Hij heeft geen nabestaanden en laat zijn bezittingen over aan de keizer. Horatius bleef ongehuwd, hij wilde zich niet binden.

Zijn levensfilosofie     

Horatius is geïnspireerd door het Epicurisme: het genot nastreven en tegelijkertijd je verstand gebruiken. Volgens Horatius heeft elk mens zijn eigen verantwoordelijkheid en de keuze om het goede na te streven. Wat goed is wordt niet bepaald door de goden maar door de roddelende buurt en de rechter.

De goden bestaan wel, maar zijn niet bij het menselijk leven betrokken. De goden zijn het toeval, het lot. Aan het toeval kan je wel iets doen door niet meer te willen dan je aankan en door risico's te vermijden. Veranderingen komen door het onvoorstelbare toeval: je vader wordt slaaf, Brutus verliest de oorlog, je lijdt schipbreuk. Veranderingen komen ook door de leeftijd: de jeugd is meer warmbloedig, de senior meer bezadigd. Bij het Romeinse volk ziet Horatius een terugval naar de jeugdcultuur: warmbloedig en niet nadenken. De mens moet een rol spelen die bij zijn leeftijd past. De jeugd moet genieten van het leven en de liefde. De ouderen moeten zich niet forceren om jong te lijken. Het is mooi dat Horatius zichzelf niet spaart, ook hij smeekt Venus om jong te blijven. Lezers zien Horatius als een vriend om zijn bekentenissen, omdat niets menselijks hem vreemd is.

De dichter

Horatius is overtuigd van zijn eigen kunnen. Hij beweert dat zijn gedichten bestendiger zullen zijn dan de bronzen beelden. Horatius is dichter van lofgezangen. Hij is ook een levensdichter die mensen wil opvoeden en met iedereen de spot drijft. Hij geeft ook adviezen aan jonge dichters. Poëzie en levenswijsheid gaan bij Horatius hand in hand. Tweehonderdvijftig van zijn gezegden zijn onderdeel van ons tegenwoordig taalgebruik. Horatius is de man van de guldenmiddenweg. Hij kiest zowel voor het individu als voor de maatschappij. In tegenstelling tot de Stoïcijnen vindt Horatius geld en gezondheid onmisbaar voor ons welzijn. Horatius leidde een teruggetrokken leven op het platteland, maar was met zijn gedichten toch zeer sociaal betrokken. Maecenas schonk zijn volgeling Horatius geld, Horatius beloonde hem met gedichten.

Zijn gedichten

Horatius schreef satiren, epoden, oden en brieven. Satiren zijn ontstaan uit improvisaties bij landelijke feesten. Horatius hekelt in zijn satiren mensen die niet tevreden zijn, verkwisters, gierigaards en zeurpieten. De deugd ligt in het midden en er zijn natuurlijke grenzen voor menselijke behoeften. De satiren zijn gesprekken met de lezer. Ze zijn een mengeling van kritiek en van Horatius' ervaringen en belevenissen.

De epoden zijn spotdichten. De versregel wordt telkens gevolgd door een tweede versregel met een afwijkende lengte en metrum. Horatius reageert hierin vooral op de woelige burgeroorlog.

De oden zijn het belangrijkste werk van Horatius. Ze zijn opgedragen aan concrete personen. Het zijn overwinningsliederen, liefdesgedichten, drinkliederen en politieke lofzangen. Vrede en voorspoed worden geprezen. De kwelling van verliefdheid op latere leeftijd klinkt ook door. Naar aanleiding van het eeuwfeest, de herdenking van de stichting van Rome, schreef Horatius een Eeuwdicht. Het werd gezongen door 27 knapen en 27 meisjes uit de hoogste kringen.

De brieven zijn het meest persoonlijke gedeelte van zijn werk. Horatius richt zich tot jonge mannen van goede afkomst. Hij spoort ze aan en geeft ze lessen over het juiste leven. Hij leert ze de kunst van het dichterschap. Horatius wilde kwaliteitsverbetering van de gedichten. Poëzie moet volgens hem vermaken en meeslepen, maar ook iets leren. Je ontwikkelt jezelf als dichter door beroemde voorgangers na te volgen en door langdurig te veilen aan de afwerking.

ec8a154017f97f5700c7254d89cf1b4d_medium.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
dit was zoooo cooooollll !!! bedankt voor het plaatsen !!!