Titel

Door Willehalm gepubliceerd op Wednesday 04 February 16:27

7f5e80edf6f8fc41f8125daeb7de6b8c_medium.

Nieuwe blog "Jezus van Nazareth" en tentoonstelling"Michael-Sophia in nomine Christi - Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)"

Amsterdam 2 februari 2015Op de nieuwe blog staan, om te beginnen, de onderstaande “Noot vooraf” van de vertaler en het voorwoord en eerste hoofdstuk “De verzoekingen in de woestijn”  uit deel 2 van het nog te verschijnen boek “Jezus van Nazareth en het mysterie van de heilige Graal – Antroposofische beschouwingen over het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Openbaringen van Johannes” van de christelijke hermetist Valentin Tomberg, die tussen 1938 en 1944 ook in ons land woonde en werkte. De verdere 16 hoofdstukken van zijn werk zullen wekelijks op zondagsmiddags in de bibliotheek van het Willehalm Instituut  op de Kerkstraat in Amsterdam door de vertaler Robert Jan Kelder voorgelezen worden, waarna ze op deze nieuwe leesblog geplaatst zullen worden. Tevens werd op dit adres op gisteren. de mini-tentoonstelling “Michael-Sophia in nomine christi – Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.) geopend die vooraf de voorlezingen gratis te bezoeken is en waarover binnenkort een kort videoverslag op YouTube zal verschijnen. Voor verdere info zie s.v.p. de onderstaande noot met links. (De afb. toon het kopstuk van het beeldhouwwerk De Mensheidsrepresentant van Rudolf Steiner – hoe dat te begrijpen is, wordt in het tweede hoofdstuk van het onderhavige boek van Tomberg uitgelegd.)

Noot vooraf van de vertaler

Onderstaand voorwoord en het eerste hoofdstuk "De verzoekingen in de woestijn" werden op zondagmiddag 1 februari j.l. in de bibliotheek van het Willehalm Instituut op de Kerkstraat in Amsterdam voor een select gezelschap voorgelezen en besproken, nadat eerder die middag de mini-tentoonstelling "Michael-Sophia in nomine Christi - Willehalm Ridderorde van het Woord (i.o.)" werd geopend en vorige week, eveneens in de Willehalm bibliotheek, een inleiding op leven en werk van Valentin Tomberg werd gehouden.

Ter vakkundige beoordeling en morele bescherming van dit eerste hoofdstuk en de volgende wekelijks te verschijnen 14 hoofdstukken uit dit deel 2 over het Nieuwe Testament en de Openbaringen van Johannes gelden dezelfde voorwaarden dan die voor deel 1. Deze voorwaarden werden op de desbetreffende Willehalm blog vooraan geplaatst bestaande uit de zog. Aantekening van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen, en waar hier dus nadrukkelijk ook naar verwezen wordt.

Deze aantekening had volgens Rudolf Steiner vooraan in al de manuscripten van zijn esoterische en vakkundige voordrachten en cycli door deze Hogeschool gepubliceerd moeten worden, iets wat door een tragische samenloop van omstandigheden nooit lang is gebeurd, waardoor dus iedereen zonder de nodige antroposofische voorkennis niets in de weg werd gelegd om zonder meer deze geesteswetenschappelijke teksten als onwetenschappelijk te veroordelen en af te wijzen. Dat het levenswerk van Valentin Tomberg echter onder vele, zelfs de meerderheid van vooraanstaande antroposofen, waarvan aangenomen kan worden dat zij wel over die nodige voorkennis beschikken, ook faliekant afgewezen wordt, ja dat hij de antroposofie noch het katholicisme, waaraan Tomberg zich als christelijke hermetist vanaf 1944 op (innerlijk) verzoek van Rudolf Steiner heeft toegewijd om het te verdiepen, een goede dienst heeft bewezen, zoals Sergej Prokofieff, wijlen bestuurslid van de Algemene Antroposofische vereniging in Zwitserland, nota bene heeft beweerd, is een geheel ander verhaal. Hierop kan nu niet verder worden ingegaan, behalve de welwillende antroposofisch geschoolde lezer aan te moedigen om aan de hand van deel 1, dit komende deel 2 en de eerste Nederlandse vertaling van een werk van Valentin Tomberg in boekvorm "Innerlijke ontwikkeling en de Christelijke Rozenkruisers-weg" zijn eigen oordeel over de intrinsieke waarde van diens werken te vellen en dat vooral niet aan zog. autoriteiten over te laten. Van de niet-antroposofische geschoolde lezer kan weliswaar niet een vakkundig oordeel verwacht worden, maar niets staat hem of haar in de weg om met gezond verstand en zonder vooroordelen dit werk als zodanig te begrijpen. Wellicht zou dat zelfs een aanleiding kunnen zijn om zich in de nodige basiswerken van Rudolf Steiner, zoals “De wetenschap van de geheimen der ziel” en “De filosofie van de vrijheid” te verdiepen.

De inleidingen, het voorwoord, de 12 hoofdstukken en het nawoord van deel 1 over het Oude Testament, die onder de titel "Het Nieuwe Christendom - Ter herkerstening van de Lage landen" zondagsmiddags van 6 april tot 6 in de Slotkapel te Oud-Zuilen bij Utrecht door de vertaler werden voorgelezen, begeleid door een tentoonstelling "De Deugden - Op naar een nieuwe Hoffelijkheid". Deze voorlezingen werden door geïllustreerde persberichten aangekondigd die op de leesblog "Het Nieuwe Christendom" staan. Daarop staat ook de aankondiging van de voorlezing van dit eerste hoofdstuk en zullen ook aankondigingen voor de rest van de 16 voorlezingen tot en met 21 juni van deze tweede reeks komen te staan.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.