Transitievergoeding

Door Ontslagspecialist gepubliceerd op Wednesday 04 February 14:56

De transitievergoeding, een nieuw fenomeen

Er is vele jaren gedebatteerd over het ontslagrecht. Ontslag zou voor werkgevers te duur en te moeilijk zijn. De wetgever heeft nu een wet aangenomen die de kosten van ontslag voor werkgevers moet beperken. Die wet heeft de Wet Werk en Zekerheid.  Eén van de belangrijkste onderdelen van de wet gaat over de ontslagvergoeding die transitievergoeding gaat heten. 

Per 1 juli 2015 een lagere ontslagvergoeding

Tot 1 juli 2015 wordt de ontslagvergoeding bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule geeft gemiddeld recht op een ontslagvergoeding van 1 maand salaris per gewerkt jaar. Per 1 juli 2015 geldt de transitievergoeding. De ontslagvergoeding wordt daardoor sterk versoberd.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren en 1/2 maandsalaris voor de daarop volgende dienstjaren ( of 1 maandsalaris per dienstjaar voor de 50+ werknemer).

De transitievergoeding kent een maximum, namelijk € 75.000 bruto, of 1 jaarsalaris als dat hoger is.

Heeft iedereen recht op een transitievergoeding?

Bijna iedere werknemer die ontslagen wordt, heeft recht op een transitievergoeding. Er zijn slechts een aantal uitzonderingen, namelijk:

  • werknemer is nog geen 2 jaar in dienst;
  • werknemer is jonger dan 18 en werkt minder dan 12 uur per week;
  • werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd;
  • werkgever is failliet of in surcéance;
  • werknemer heeft zich ernstig misdragen.

Ook transitievergoeding bij afloop bepaalde tijd contract en ontslag via het UWV

Vanaf 1 juli 2015 hebben ook werknemers die ontslagen worden via het UWV (bijv. om bedrijfseconomische redenen) recht​ op een transitievergoeding. Hetzelfde geldt voor werknemers van wie het contract voor bepaalde tijd na 2 jaar afloopt. 

Nieuwe regels een verbetering?

Zowel werknemers als werkgevers hebben inmiddels kritiek geuit op de nieuwe regels. De toekomst zal leren in hoeverre de nieuwe regels in de praktijk een verbetering zijn.

8d7b9ef66dd092908d0c4ab1877a7d4c_medium.

Edwin van Jaarsveld, Ontslagspecialist

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.