Mijn grootste klus ooit! Ook de meest dierbare! Alles over de aankomende film de Razzia '44 Putten...

Door Jack-Hage-Sr gepubliceerd op Thursday 29 January 17:11
29 January 2015 door Jack Hage Sr. in Terug naar '44

tShBuDJgcWsnbEmVyvboDvGKJmUVzeMM.jpg

Kwestie vraag;      

Hoe zou het zijn als we in de jaren 2015, 2016 of 2017 hetzelfde zouden meemaken als de bewoners van Putten in oktober 1944?…Alsmede de nasleep, verdriet en chaos welke dan zou ontstaan? Zouden wij dit aan kunnen? Zouden we ook de moed hebben om een dorp weer op te bouwen? Zouden er wederom zich zoveel Puttenaren scharen achter een organisatie als de NSB ?

Realistische musical- achtige film van verdriet, afschuw, herbeleving, herdenken en nadenken over onze toekomst…

Opzet; Het maken van een film met onze huidige jeugd, vrijwilligers en overige geïnteresseerden in onze geschiedenis of mogelijk in de theater en muziek wereld. De oudere bewoners uit Putten vertellen hun verhaal van verdriet, afschuw en de wederopbouw van Putten. Deze verhalen lijn zal het script gaan vormen.

Visueel gezien;

Het naspelen van alles wat er in okt ‘44 en daarna gebeurde in de tijd van nu…In de sfeer van the Titanic waarin de oude vrouw haar verhaal verteld. Ondersteunt door musical achtige (buiten) beelden zoals bij the Passion. 

 

U4l3Fy2bQmTC0EVruQcEooghcIEslC9J.JPG

 

Oplettendheid en emotie;

“Mijn grootste opdracht zal zijn;  zien geen mensen te kwetsen met oude woorden en beelden welke door de film heen komen. Daar zitten akelige beelden bij uit het verleden. Maar juist díe beelden kunnen meewerken aan bezinning voor de toekomst. Ik hoop het!”

Interviews met Radio en TV GLD.

Rode draad;

Wat zou er gebeuren als we ‘morgen’ wisten dat er ruim 600 mannen afgevoerd werden in onze huidige tijd? Zouden we door snelle communicatie met mobieltjes, internet, facebook, twitter en nog veel meer een ramp zoals in oktober 1944 kunnen afwenden…Zouden er mensen opstaan en kunnen voorkomen dat deze ramp zich zou herhalen? Want ook in onze huidige tijd ondanks aanwezigheid van pers of communicatie middelen zijn er nog vele plaatsen op de wereld waar hele dorpen worden uitgeroeid. Zouden heersers en machtshebbers in staat zijn om juist onze communicatie lijnen en internetverbindingen te saboteren? Zouden onze mobieltjes afgenomen worden? Zouden mensen die nu verzet plegen met hun mobieltje op straat om dingen vast te leggen neergeschoten worden op straat net als mensen die in 1944 met hun stem - of mogelijk met een gebalde vuist- hun afschuw lieten blijken?

Intense overdenkingen;

Met de gedachte dat krachtige Puttenaren (elkaar) meehielpen verdriet te verwerken, een samenleving weer positief op te bouwen het mogelijk dierbaar vinden te laten zien dat verzoening en vergeving mogelijk kan. Hoe zwaar ook. Of hoe zwaar het ook geweest is. Daarachter de gedachte dat het verhaal van 1944 nooit vergeten mag worden. Kunnen we met het maken van deze film aantonen dat de wereld gruwelijk blijft? Kunnen we in de film terugdenken aan de slachtoffers in 1995 te Sebrenica? Zo ook op vele andere plaatsen ter wereld waar geweld en intimidatie maar niet stoppen. Want ja…er zou zoiets als in Putten nooit meer mogen gebeuren. Er kwamen zelfs binnen de VN extra regels en statuten. Er zou überhaupt meer vrede en minder geweld of intimidatie moeten komen. Kunnen we terugdenken aan de aanslag in 2005 te Londen? De twin towers? Kunnen we de reden vinden waarom er na 2003 in Soedan 23 dorpen geheel geplunderd, platgebrand en vernietigd werden? Het aantal omgebrachte mensen is daar niet meer te tellen… Op tientallen plaatsen ter wereld bleven geweld zoals op Putten zich herhalen na 1944. Wat doet de wereld in de Oekraïne momenteel? Eigenlijk niets. Op het journaal zagen we wederom de beelden van weggevaagde woonwijken in de afgelopen weken.

Overige reden; Aanstormend zang, toneel en film jeugd kansen bieden.

Investeringen en financiën;

Als er ergens wat betaald moet worden, dan zal dat met sponsorgeld uit onze eigen samenleving moeten. Of er mensen willen meehelpen met dit ‘heftige’ onderwerp zal de tijd leren. Mogelijk kunnen we voor vergunningskosten, kosten van Buma-Stemra en overige niet te vermijden kosten naar mogelijk subsidiegelden kijken? Onderzoek loopt.

Nul & Low- budget-  blijft de opzet binnen dit project.

Overzichten draaiboek, werkbladen & uitvoering(en)

 1.0  Onderbouwing en verantwoording

 2.0  Financiën en investeringen

 3.0  Scripts & verhalen lijn

 4.0  hoofrolspelers

 5.0  figuranten

 6.0  Vrijwilligers en taken, begeleiding en opvang geëmotioneerde nazorg

         - 6.1 Technische ploeg

            Film animatie, technieken, beeldbewerkingen;  Jan Theunissen                            

            Producent; © Jack Hage Sr.

            Regisseur;  © Jack Hage Sr.

            Geluid;

            Stunts;

            Risico en veiligheid;

 

           -6.2 Nazorg Psychische begeleiding            

                   Opvang (geëmotioneerde) vrijwilligers;….+ locatie

                   Opvang (geëmotioneerde) inwoners;…..+ locatie

  7.0  Filmlocaties en draaidagen

  8.0  Vergunningen en toestemmingsverklaringen

         8.1 - verkeershinder

         8.2 - openbare orde  

  9.0  Perscontacten/ PR medewerkers ; Richard van de Langemheen & Jack Hage Sr.

          Pershonk en info honk opstartfase;   De Dikke Deur Putten

10.0  Intellectuele eigendommen en rechten

Korte omschrijvingen van het vastleggen en al afgeschermde rechten via;  https://www.boip.int

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) 

Mijn aanduiding

Ik wil mijn draaiboek en ideeën hier vastleggen als volgt; Ik wil de razzia (44) na-laten-spelen, filmen en beheren met de vraag wat zou er gebeuren indien de gemeenschap hetzelfde zou meemaken in 2015 of 2016. Opdracht alles uitvoeren met de bewoners van Putten zelf. Zien te bereiken; Laten we nadenken over heersers, verdriet en onrecht in onze huidige tijd. Droomwens; laten er mensen opstaan welke keihard gaan knokken tegen discriminatie, vernedering en intimidatie. Laat mensen nadenken over de vraag; Waarom zou mijn standpunt de échte zijn. Voorkom groeperingen. Voorkom verdeeldheid. Laat samenwerken en democratie altijd de boventoon voeren. Titel namen kunnen worden; Het vrouwtje van Putten beeft en herleefd De vrouw van Putten beeft en herleeft alles kan met een d of t aan het einde, gezien de sfeer welke mogelijk ontstaat. De razzia van 2015 De razzia van 2016 Voorkom het drama van Putten nu.. Denk aan de Razzia Putten predikt vrede, en strijd tegen onrecht! De huilende vrouw.. (en overig in bijlage beschreven…)

Bestanden

film putten.docx

- 10.1 Originele titel film; In te vullen in maart 2015….

11.0  Geschiedenis en scenes ; http://plazilla.com/page/4294986910/het-drama-in-putten#

12.0  Contact naar St ‘44 …..      

Opstart punten & reminder punten;

(Indelen in draaiboek onderdelen)

Ø  Geschiedenis & leeftijden (slachtoffers) checken;

Ø  Is er een derde en vierde camera m/v nodig voor tegenbeelden? …..

Ø  Drowns met camera ….(boven- beelden)

Ø  Eindmontage;……richtlijn >  Herfst 2017..wie?

Ø  Zoeken naar verhouding; 661 & > 59 / 48 heren……wie? Waarheidsgehalte uitzoeken.

Ø  Begeleiding hoofdrol spelers;….?

Ø  Omkleed en vergader mogelijkheden

Ø  hulpdiensten

Ø  Hulp NS –Prorail schema (laden intercity)

Ø  Kerkvoogdij PKN -Oude Kerk inlichten (mag locatie gebruikt worden??)

Ø  Willen de Gemeenteraad (leden), Wethouders en de Burgemeester mee spelen in de film omdat Putten toen ook personen en bestuurders op diezelfde functie had ? Geschiedenis uitzoeken….

Ø  Willen de Gemeenteraad (leden), Wethouders en de Burgemeester mee spelen in de film omdat Putten toen ook personen en bestuurders op diezelfde functie had ?

Ø  Mag er een sporthal of grote locatie als overleg /instructie ruimte gebruikt gaan worden

Ø  Begeleiding figuranten

Ø  Toneel jeugd

Ø  Toneel vereniging (en) benaderen

Ø  Voorlichtingsavond met een impressie film / indruk van montage - voormontage

Ø  Koren benaderen  (kunst muziek project Ps. 84) Deze zongen de mannen toen ze weggevoerd werden…

Ø  Vertalingen in Engels, Duits…wie??

Ø  Ondertitelingen invoeren??

Ø  Tussen thema musical achtige gedeelte blad 8.1;  Laat alles….. (toestemming Rob de Nijs producties) >   https://www.youtube.com/watch?v=gF9fqegd4ns

Ø  Kooropname strand Nulde?

Ø  Alle oorlogsgebeurtenissen op datum en tijdstip uitzoeken als (achtergrond) decor film

Ø  Bijhouden Blogboeken, belevenissen inzake de aanloop en het verloop van de aankomende film via;  http://schrijf.land/categorie/16/terug-naar-44

Ø  Begeleiden auditie rondes?

© Jack Hage Sr.

Filmrechten; © Jack Hage Sr.

Aanmelden als figurant, hoofdrolspeler, muzikant of overige belangstellende / vrijwilliger ? mail naar Filmrazzia44@jackhage.nl

vermeld je / uw naam, leeftijd en waar je/ u in geïnteresseerd bent?

Let op; Alleen voor inwoners van Putten!

 

Reacties (24) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dus nu ben jij de regisseur of manager van Putten !! straks wordt je ook nog nachtburgemeester en stadsdichter (dit laatste ben je al denk ik).
Ga ook maar in Putten wonen denk ik ..
Succes het komende drukke(film) jaar ...
Nee stadsdichter gaat niet lukken Roww! Dorpsdichter! Want tja Putten is en blijft een dorp! ;) Heb zin in die klus 't ís een prachtige uitdaging!
fijn!!
Ik hoop dat dit zal lukken. Het wordt een groot wek maar het zal de moeite lonen!!
ik hoor er nog wel van?!
Tuurlijk hoor je er verder van! XX Ons
Ik hoop dat het je gaat lukken. Ik kom zeker kijken.....heel veel succes!
Leuk man.......maar deze film kan zomaar in de bios en overige podiums te zien zijn.....Maar je mag ook hier komen kijken hoor Ruud!
Leuk maat!!!
Een titanenwerk. Ik zou je wel aanraden om ook een raadsman onder de arm te nemen. Bij filmproducties kunnen er veel onverwachte zaken gebeuren, denk maar aan eventuele geschillen met verzekeringen, enz... Het beperken tot mensen van Putten, lijkt me met alle respect niet realistisch.
Dat is inderdaad een zeer een grote klus. De raadsman is in huis, en juist mijn droomwens is om het wel met al het talent wat er op Putten loopt, leeft, woont te maken.....Maar ja ik weet natuurlijk ook niet of de juiste insteek is? Maar het is een gevoel- ook door de vele positieve reacties! Maar als jij wilt meespelen wil ik één keertje een uitzondering maken hoor...........;)
Ben het met Thalmaray eens over de insteek van enkel mensen uit Putten. Putten ligt niet ver van steden als Ede, Apeldoorn, Amersfoort en Arnhem. Tenminste het zijn haalbare afstanden.
Er zijn best veel mensen die zich hebben ingeschreven voor figurantenrollen en die zo ervaring kunnen opdoen.
Nadeel is wel dat die mensen het niet voor niets zullen doen.
Tja-ik denk absoluut anders over ons Putten Candice......weet je wel wat onze gemeenschap hier gezamenlijk zonder één cent inzake eigen belang voor Serious Request gepresteerd heeft?...Iedereen mag me eigenwijs vinden- maar dít wordt toch écht de opzet! xxx
Putten is niet de enige gemeente die dat voor Serious Request gedaan heeft.

Las net dat Putten iets van 21.000 euro bij elkaar had opgehaald. Mooi bedrag.

Is ook je eigen keuze, maar je loopt wel het risico dat de film op die manier te amateuristisch wordt. Bovendien krijg je eerder sponsors als bedrijven zien dat het een professioneel opzet heeft.

Hoe ga je mensen casten? Zijn er mensen in Putten die daar wat ervaring mee hebben? Zijn er mensen die in staat zijn om het ook filmisch echt goed vast te leggen?
En zijn er mensen die in staat zijn om met een echt goed draaiboek te komen?
Komt heel wat bij kijken Jack.
Mooi project, nou maar hopen dat je genoeg respons krijgt.
Al heeeeeuuuuuuuuuuuuuul veeeeeeeeeeeeeeeeuuuuuuuul...........Ongelooflijk! xx
Mooi project, Jack.
Absoluut! Ook dierbaar!
Poe poe ... dat is een hele hoop werk. Maar kan een mooie film worden.
Zeker veel werk Can....maar ook heeeeeeeeeeel dierbaar! En er staat ook twee jaar voor. xx