Hoe is de zorg in 2015 georganiseerd.

Door Brenda20 gepubliceerd op Thursday 22 January 16:18

 

Ouderen en mensen met een beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook moet de zorg betaalbaar blijven. Daarom zijn de zorg en ondersteuning per 1 januari 2015 anders georganiseerd.

Hoe is de zorg en ondersteuning per 2015 georganiseerd?

Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven. Daarom heeft de overheid per 2015 de zorg anders georganiseerd. Dit was ook nodig omdat de zorg anders te duur wordt. 

Hoe is de zorg en ondersteuning geregeld?

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. Daarbij kijkt de gemeente wat ouderen of mensen met een beperking zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden.

Via de zorgverzekering kunnen mensen (medische) zorg thuis krijgen, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Dat heet dan wijkverpleging.

Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare ouderen, gehandicapten en mensen met een psyschische aandoening. Thuis (blijven) wonen met zorg kan ook, maar alleen als levering van de zorg thuis verantwoord is.

In welke wetten is dit geregeld?

De organisatie van de langdurige zorg is vastgelegd in deze wetten:

  • Gemeenten bieden ondersteuning bij zelfstandig wonen en meedoen in de maatschappij. En ze gaan beschermd wonen bieden voor mensen met een psychische aandoening. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
  • Verpleging en verzorging thuis is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg heet wijkverpleging.
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet.
  • De zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen en gehandicapten is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de opvolger van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
  •  
hervorming-langdurige-zorg2.png

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.