De geroepene,94, de maan kinderen

Door San-Daniel gepubliceerd op Thursday 15 January 08:23

images?q=tbn:ANd9GcRQBopPaVjqx8nqI4li7hn

Boismont keek nu met andere ogen naar het kloostergebouw toen hij de abt en de monnik volgde. Daar waren lichtingen na lichtingen van zoekenden toegetreden, zij waren uit een wereld die hen geen geborgenheid meer bood, door de poorten gelopen en hadden het wereldse leven afgezworen. Wat was daarvoor terug gekomen? Wat had het wereldse vervangen? Rust enerzijds, nam de Franse arts aan, meer berusting, verbeterde hij zichzelf. Acceptatie van je eigen bestaan in een dienende omgeving. Zij waren allen uiteindelijk gestorven en anderen hadden hun plaats ingenomen. Dat gebeurde in ongelijke fasen, wat leidde tot een novice die steeds in een bestaand systeem van denken stapte, en repitie van teksten slijpt in.

In de keuken schepte een dikke klooster broeder met een enorme lepel het kannetje vol en hij vulde daar na drie nappen die nadampend bleven staan op het werkblad. 'Dat was bijzonder,' zei de dikke broeder, in het algemeen, 'net als bij het sterven van Christus.' 'De aardbeving,' bedoel je vroeg Severius'. 'Ook dat', zei de keuken broeder, ik dacht aan het evangelie van Matteüs uit de bijbel.'

'Mattëus 27,vers 54, glimlachte de abt hem toe en reciteerde:'  En ziet, het gordijn des tempels scheurde in tweeen, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. 52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; 53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen. 54 En de hoofdman over honderd, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving, en de dingen, die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: Waarlijk, Deze was Gods Zoon!'  'De broeder knikte en reikte nu de nappen uit met nog steeds dampende maede,' precies die teksten,' zei hij.

images?q=tbn:ANd9GcRQBopPaVjqx8nqI4li7hn

'Dat staat in de bijbel,'vroeg Boismont, 'in onze bijbel?' 'Dat staat in elke bijbel onder: 'Mattëus 27,vers 54 antwoordde Severius. 'Allemachtig, daar staat dat levende doden door Jeruzalem lopen,' zei Boismont, 'die mensen angst aanjagen na een aardbeving, nadat hun graf zich geopened heeft?' 'Onder anderen staat dat er,' glimlachte, de abt, ' na genoeg jaren hier in dienst van de schepper word je vanzelf bijbelvast.' Ik zelf zie het als een afsluiting van een tijdvlak dat eindigt met de dood van Jezus waarna de aarde schudt en haar doden vrijgeeft en als een ogenblikkelijke inlossing van de belofte van de wederopstanding.'

'Dat is het enige dat nog ontbreekt ,' zei de Franse arts,' lopende doden aan de deur.' Na zijn laatste uitgesproken woorden klonk er een hels gehuil vanaf de heuvel achter het klooster en een rilling liep over de rug van Boismont. 'Rustig maar,' zei Severius die hem zag verschrikken, dat is wolvengehuil als afscheid van de maan, zij voelen dat er binnenkort een maanloze nacht zal optreden en benutten hun tijd'. 'Kijk', zei de vroegere Franse arts, 'zo leiden bijbelteksten je nu, dacht ik toch even,' ..maar hij wilde het niet uitspreken. 'Wij laten ons altijd leiden door bijbelteksten,' zei Benedictus, 'wat anders zou onze leidraad hier moeten wezen?' Hij liet dat even inzinken en nam een slok uit zijn nap. ' Er lopen trouwens doden onder ons,' vervolgde hij en toen hij de schrik zag toeslaan op het gezicht van Boismont, verduidelijkte hij,' bijvoorbeeld in de vorm van Endymion. Alhoewel dat niet een wederopstanding is zo als je zou verwachten. Hier gaat een strijd plaats vinden tussen de reïncarnatie gedachte en de werkelijke lichaamlijke opstanding'.

images?q=tbn:ANd9GcRQBopPaVjqx8nqI4li7hn

'Wie weet wat er buiten loopt of rondwaart,' zei de dikke broeder. 'Houdt op, zei Severius streng, 'God weet wat je aanroept.' 'Bijna tijd voor het Angelus,' zei de abt, 'ik neem aan dat we daar nog wel heen gaan?' 'Ik,' zei Boismont, 'laat verstek gaan ik ga alléén bidden en mij bezinnen op wat er staat te gebeuren.'  'Ga in vrede, voor wij verleden tijd worden' glimlachte de abt en hij maakte een kruistekentje op afstand met zijn vrije hand, over zijn nap met hete maede.

Boismont verliet de keuken ruimte en voelde zich schuldig om zijn leugen maar hij kon met niemand meer vrij uit praten, alles kon tegen je gebruikt worden. Bij het kloosterkwadraat zat nog steeds de roerloze profeet, 'een levende dode,' had de abt hem genoemd, ' daar zat wel wat in ,'vond Boismont. Voorbij het kwadraat ging hij de lange en lage gang door die uiteindelijk bij de achterpoort uitkwam. Hij liep regelrecht naar de achtergelegen stallen.

San Daniel 2015

 voor informatie over de boeken van San Daniel druk op deze link aub.

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Boismont heeft duidelijk een plan...maar welk?