Basisschool: Wat is het doel van school? Werken in een ontwikkelende wereld.

Door Chippies gepubliceerd op Wednesday 07 January 11:37

images?q=tbn:ANd9GcRo18-g5BvZGvqzEZzBuFuWerken. Eerst naar school. 

Je moet weten (zodra ontwikkeld bent als mens en werkklaar bent) waar je aan kunt werken in de huidige maatschappij, en dat weet je veelal via "school". Boeken, wetenschap, bevindingen van anderen, uitvindingen en een sociaal contact waar men alles te horen, te lezen en te zien krijgt. Zodat je passend bezig kunt zijn met je bedachte en ontwikkelde "werk". Je werkje ontwikkeld zich op "scholen". 

  • De eerste scholen waren voor priesters, specialisten en bureaucraten. (Moderne scholen bestaan pas 50-150 jaar) 
  • Mensen konden 3500 jaar voor Christus al van elkaar leren schrijven.
  • Scholen werden rond 5 na Christus ook al gebouwd voor oudste zonen, maar de school koos zelf wat voor lessen het gaf, meestal gingen alleen oudste zonen een paar jaar naar school. 

Voor deze tijden ging men informeel naar school, men leerde elkaar mannen en vrouwen rollen aan. Leerde elkaar ceremonies houden, spellen, tekenen, dansen en zingen en rituelen. 

Er was dus altijd iets als school. Elkaar iets leren is als "school". Iets van de groep waar je bij hoort. Iets van "thuis". 

We gaan dus naar school, omdat men altijd elkaar iets leerden. Deze manier van leren kreeg verschillende vormen. Er werd niet getest of naar school gaan en elkaar iets leren het beste is. Maar het is wat er altijd al plaats vond, daarbij weet men dat input nodig is, voor de ontwikkeling van een mens. Zonder iets doen met een mens,  gebeurd er niets. Je kunt met een kind niet, niets doen, dan kan het niets. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTpSP3DL0mQOdHMc8tiA3aMen moest als kind zich ontwikkelen ipv meteen werken, zo kwam er voor die zekerheid een leerplichtwet begin 1900. 

  • Een slim kind, heeft economische voordelen. Voor het land, voor het mens zelf. Dat gezin met z'n ontwikkeld slim kind zal meer gaan verdienen. Voor zichzelf en z'n gezin en meer belasting betalen. Het hele land heeft er wat aan.
  • Ook kan een slim kind innovaties bedenken. Veranderingen ten goede bedenken en uitvoeren. Je wilt zo'n kind dus alles meegeven dat er bestaat en mogelijk is, zodat dit kind kan bedenken, en kan werken. Zonder infomatie doet een kind niets. 
  • Elk kind ontwikkeld niet zonder input. Kinderen die vroeger werden weg gestopt in kelders, konden niet eens praten of lopen. Er kwam totaal geen ontwikkeling op gang. Men wist dus op een gegeven moment, dat kinderen ruimte nodig hebben om zich te ontwikkelen. En dat als je die totaal niet geeft, je kind niet alleen niets kon. Maar ook als je weinig aanbiedt, weinig zal kunnen. Een kind heeft niet een beetje ruimte voor ontwikkeling nodig. Maar een volledige ontwikkelingsruimte. 

 

images?q=tbn:ANd9GcQqvhB9bkuYt6y-yAC3cdvAchtergronden...

Assylums waren gebruikelijk voor mensen die totaal lastig waren. Onderhouden moesten worden, of er iets duidelijk mis mee was, lichamelijk of geestelijk. 

Er waren ook weeshuizen voor mensen zonder familie. 

Maar ook waren er al groepen mensen die in de leer gingen bij anderen. 

Scholen werden in deze tijden bedacht voor kinderen van ouders met geld voor scholen. Zodat zij nog betere banen konden krijgen. 

Na een tijdje kwam de leerplicht, (vrijwel over de hele wereld, was dit een nieuwe beweging met bijbehorende wetten. Zoals de leerplicht. ) Elk kind moest naar zo'n school. Waar het al over het algemeen gebruikelijk was je kind weg te sturen naar slimme mensen, of mensen die je kind iets konden leren, zodat het iets kon worden, of wegens geld gebrek je kind weg te geven, daar kwam je kind op school. 

Alleen in gebieden getroffen door het klimaat, oorlog, armoede en hongersnoden, kwamen dit soort ideeën en uitwerkingen over scholen minder op gang (in andere delen van de wereld). 

 

De echte "volledige" wetenschap van nu, bestond nog niet. 

Er werd niet vooraf bepaalt wat goed was voor een mens. Dat moest men ondervinden. Steeds meer kwam er een gecontroleerde kindertijd. Met regels voor ouders en mensen die met kinderen werken. Met het doel het beste voor kinderen te doen. En de wetenschap ontwikkeld zich altijd nog. Waardoor alle bedachte zekerheden, in de toekomst niet meer zo zeker zullen zijn, en er nieuwe zekerheden en waarheden bedacht en uitgevonden zullen worden. De wereld wordt met de tijd steeds geleerder en precieser en moderner. 

 

images?q=tbn:ANd9GcRKt9t5E_gg-t6S_FbRjWRGaande weg moest men er achter komen wat de verplichte school, van nu, is voor elk kind. 

  • Je stuurde, voor de leerplichtwetten, je slimste kind weg naar een dure school. Niet alle kinderen. Dat was nieuw. Voor de plicht, was je oudste het kind, die gene de school kon doorlopen, als je een beetje geld over had voor scholing. Voor de andere kinderen, was het te duur en werkte thuis mee in het huishouden of een eigen zaak.
  • Je beroep werd meestal dat wat je ouders je oplegde. Er was nog niet veel keuze in beroepen, zoals nu. Men moest iets, en thuis samen werken was de oplossing. Samen werken, om te overleven. 

Men besteedde aandacht aan dit geldprobleem. De economie werd in veel landen beter en beter, waardoor overheden scholen betaalden, en er een wet kon komen, waar alle ouders aan mee moesten blijven doen. Het werd immers inmiddels betaald door de overheid. 

Men besteedde ook aandacht aan het probleem dat men zichzelf moest kunnen zijn. Een eigen wereld moest opbouwen. Je werd niet meer wat je ouders voor ogen hadden. Maar dat waar je goed in was, of zelf behoefte aan had. Wat je zelf koos, als kind, was het beste. 

 

Er kwamen niveau's in onderwijs en speciaal onderwijs. 

Er vielen toch wat kinderen buiten de boot op school. Er werd een gemiddelde verwacht. Veel kinderen konden beter, of het gemiddelde wel aan. Waardoor er Hoger onderwijs kwam, gemiddeld onderwijs. En wegens ook een aantal kinderen die toch ondanks de school niet mee konden komen lager onderwijs. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTaQ2vk7NkMMhgMo2Ja5PxDeze ontwikkelingen ontstonden door een tijd van experimenten en oorlogen heen. 

Er waren daardoor verschillende werelden die zich ook met school bezig hielden. De oorlog overspoelden de scholen met nieuwe gebruiken van de bezetters. En de last van het geweld tegen bepaalde bevolkinsgroepen en de last van de oorlog in het algemeen.

Maar er waren ook groepen die nog vrij spel hadden in het experimenteren met mede mens en dier. Kinderen werden zelfs gezien als lege vatten, die niets konden, en ook gebruikt mochten worden in experimenten. Dit soort opvattingen hebben het leven van vele mensen getekend en is voor nieuwe generaties recht gezet met een beweging vanuit het vak ethiek met wetten tegen "gebruik" maken van mens en dier. 

Note. Vrouwenrecht is ook een tedens geweest die de scholen beinvloeden. Alle mensen waren inmiddels gelijk door de school. Meisjes mochten net zoveel naar school als jongens. Banen op de arbeidsmarkt moesten voor ieder vrijgemaakt. Jongens als meisjes mochten alle banen volbrengen. 

Daarbij was er een tedens na de oorlog die men moest bevrijden van de oorlogsferen. Een tienertijd was een nieuwe tijd voor de mens. Er was voorheen alleen een kinder en volwassentijd. Inmiddels vlak na de oorlog, ontstond de teenager. Een tijd tussen kind en volwassen zijn. 

 

De grondleggers van deze nieuwe beweging, die kinderen naar scholen wilden hebben, waren eigenlijk de mensen van de nieuwe tijd in jaren 1600 en 1700.

De vroeg moderne mensen die verandering wilden. Waar alle mensen niet meer wilden leven zoals in de middeleeuwen. Waar veel werd geplunderd. Oorlog werd gevoerd, en mensen met honger en schaarste kwamen te leven. 

De middeleeuwen was een einde van een tijd die ongeveer 500 na Christus was ontstaan. Amerika was rond 500 al ontdekt in Groot Britannië. Kerkelijken vaarden al met boten naar Amerika. 

Maar tussen 500 en 1600 ontstonden er geloven, die konden dwingen. Ipv de emperiums die eerder dwongen, werden kerkelijken de baas. Amerika werd ook hervonden aan het einde van de middeleeuwen om handel mee te drijven en naartoe te emigreren. Deze trend zette vooral door vanaf 1600. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTQlGzLDJbllwHDBVL-lTtEr waren strijden, oorlogen, leiders tegen andere volken ontstaan. 

Je kunt de geschiedenis vanaf het jaar 0 verdelen in rond 0 - 500, 500-1500, 1500- 2000. Ook in kleinere groepen. Zoals 1600, 1700, 1800, 1900, 2000.

Waar in 2000 iedereen met computers werkt, computers de baas zijn. In 1900 er wereldoorlogen waren, machines werden de baas en gebruikt in gigantische oorlogen. 1800, verlichting en industriële revolutie.  1700, verenigd geloof en handel met andere landen. Tot 1600 waren er geloofsoorlogen. 1500 begin Europese kolonisatie. 

Maar 1500-2000 hadden een moderne tijd als gelijke ontwikkeling. Wetenschap dat vooruit kwam en het geloof zou over gaan nemen. Men kon beter een wetenschapper volgen, dan een kerkelijke baas. Zij brachten uitvindingen en een nieuwe tijd met zich mee. De kerk bracht oorlog. 

 

Er was een kolonisatie, meer handel en behoefte aan modern zijn. 

Samen werken, uitvindingen en nieuwe ideeën om uit te voeren. Een groter werkbaar gebied, voor alle mensen.

In deze wereld ontstonden er scholen. Anders dan de scholen van "vroeger". 

 

images?q=tbn:ANd9GcTdN11Tw3utFlKGilVyiC1Het doel van school is dat een kind ontwikkeld. 

Het doel voor een kind is dat het "thuis" en in de wereld past met een eigen baan tussen de mensen van "thuis. Voor de een is dat bakker in de straat zijn. Voor een ander een wereldleider, of ster zijn. "Thuis" is dat wat je geestelijk aan kan, of behoefte aan hebt. 

Al weet men ook dat een kind het beste ontwikkeld als het bij z'n ouders is. De warmte van een moeder is belangrijker dan voedsel. Experimenten lieten zien hoe babyaapjes zonder warmte van een moeder niet kiezen voor ijzeren moeders die voedsel dragen. De mensen en dieren sterven zonder hun warme echte, werkelijke ouders, zonder hun aanwezigheid. De aanwezigheid van ouders gaat boven school, werk en andere mensen die zorgen voor hen.  

Daarbij leer je voor een bezigheid die past in de maatschappij. De maatschappij begint thuis, daar waar je opgroeid en je nog hoort te zijn. Vanuit de natuur, hoor je thuis. 

Kinderen gaan pas naar school als ze klaar zijn om naar school te gaan. 

 

In de geschiedenis werden kinderen veel al fysiek overbelast, zoals in tijden van de industrialisering.

School is bedoelt dit soort overspanning te voorkomen, en alle kinderen ruimte te geven voor een eigen ontwikkeling. 

Het beste voor een kind is een natuurlijke omgeving. Een kind is een wezen uit de natuur. Maar heeft ook input nodig om rustig, evenwichtig zich te ontwikkelen, tot "wie het is" (tot wie het wordt). En z'n eigen ID kan uitdragen ook via z'n werk. 

Je kiest daarom voor een kind een natuurlijke, ontwikkelende omgeving, waar het "thuis" is. 

 

images?q=tbn:ANd9GcRGMZkAPUTn817mHx2o6cjIk ben een voorstander van thuisscholen. 

Scholen zijn een luxe, dat je juist moet inpassen. Een natuurlijk wezen, leer je dingen aan, zodat het zich ontwikkeld en past in de omgeving. Deze omgeving kan totaal veranderen door oorlogen, hongersnoden, veranderingen in het klimaat en andere invloeden van buitenaf. Geloofsovertuigingen, algemene ideeën, het klimaat en voedseltekorten, zorgen naast de biologische aard van een mens voor een opvatting over scholen. 

Zodra een kind het beste van alles krijgt, is het pas het beste voor een kind. = Sophisticated. Wereldwijste ideeën. Wetenschap brengt ook wereld wijze ideeën. Maar kende ook een lange ontdekkingsweg. Net als alle andere vakken, zijn ontstaan en ontwikkeld. In het begin waren artsen kwakzalvers en tegenwoordig redde zij ook mensen van de dood. 

 

images?q=tbn:ANd9GcSD93C7m4e7UP6F-ABzKhWZo kennen alle vakken een oneindige weg van ontwikkeling.

Elk vak zal altijd verder ontwikkelen. Maar heeft wel een continue invloed op het  onderwijs. Je krijgt namelijk dat wat er toevallig beschikbaar is. Loopt een vakgebied achter of is het op een fout pad, dan krijgen alle kinderen en mensen dat pad voorgeschoteld als juist. Daarom wil ik voor elk kind een zo'n natuurlijk mogelijke omgeving, zodat invloeden van buitenaf minder invloed hebben. En de echte natuur van een kind naar voren mag blijven komen. Een mens zich stabieler kan ontwikkelen, zonder de negatieve kanten van alle vakken die met hun ideeën willen "heersen". 

Een kind blijft een kind, geen gebruiksvoorwerp, of iemand die vatbaar en bruikbaar is voor bepaalde ideeën uit bepaalde vakken. Het is geen gemak, waar je even gebruik van kunt maken. Het is het kind van andere ouders. Je leent een kind voor je eigen vak. Je eigen idee. Dat is niet altijd juist. Een kind heeft ook geen kans om te ontkomen. En kan achteraf balen van wat je hem hebt aangedaan. Dit recht van een kind, moet meer spreken. Net als z'n veiligheid moet zekerder gesteld. 

 

Voorbeelden van huidige misvattingen, die algemeen worden doorgevoerd. 

Bijvoorbeeld, zwemles blijkt niet het beste met 4 jarige leeftijd. Maar wel zodra een kind "zwemklaar" is. Babyzwemmen helpt daarbij, en veel baby's vinden het sowieso een leuke bezigheid met z'n ouders samen zwemmen. Maar zijn met 4 jaar dan nog steeds niet fysiek zo rijp, dat ze snel een zwemdiploma halen. Een kind gaat meestal naar zwemles voor de geruststelling van anderen, die zich met opvoeding en waterveiligheid bezig houden, dan voor een echt resultaat. Dat echte resultaat kun je pas halen als een kind groot genoeg is. Ver genoeg ontwikkeld om te drijven en te zwemmen. Een gemiddeld kind zwemt zeker vanaf 4 jaar oud, 2 jaar in lessen over z'n A diploma. Tenzij het later begint aan zwemles. Dan haalt het z'n diploma al gauw sneller. Wat aan toont dat het dan pas zwemklaar was. Onnodige stress wordt kinderen aangedaan die toch eerder zwemmen voor een resultaat. Een zwemclub moet leuk blijven. 

Veel kinderen moeten al schrijven als zij 4-6 jaar zijn. Terwijl de meeste kinderen vanaf 7 jaar een motoriek hebben om te leren schrijven. 

 

images?q=tbn:ANd9GcTUFZ88-J6m-PRvIS1rTjvMotoriek is bepaalt door de natuur. Net als het nodig hebben van ouders. 

Zo zijn er meer fysieke feiten waar je rekening mee moet houden als je met kinderen werkt, zoals hersenen van een mens zijn pas ontwikkeld met 23 jaar.

Al die jaren dat je een kind iets te vroeg laat uitvoeren is overbelastend. Ieder die overbelast wordt, werkt minder effectief. Zoals ouders die teveel werken een burn out krijgen. Teveel dwingen, sporten heeft geen zin met een nog niet ontwikkelde motoriek. 

Kinderen hebben wel wat aan fisiotherapeutische slimme spellen, die hen helpen zich sneller te ontwikkelen. Maar waar is het goed voor? Voor de lol van een kind? Die lol en eigen natuur zou je enige doel moeten zijn als je met kinderen werkt.

 

De eigen natuur van een mensenkind, ontwikkeld zich.

Die eigen ontwikkeling daar doelen we als leraren en werkers met kinderen op. Die ontwikkeling laat je dus natuurlijk verlopen, omdat die natuurlijk blijft verlopen, ongeacht wat voor input je brengt. Past je "stof" nog niet raakt een kind overbelast, en creeërt het DSM klachten. 

Tenzij er met je kind ernstig fysiek iets mis is, dan help je een kind z'n ontwikkeling van z'n lichaam door extra oefeningen met het kind te doen, zodat het toch mee kan komen en z'n leven er leuker en beter op wordt. Het is dan ook naar de behoefte van het kind.

 

images?q=tbn:ANd9GcSb1U9956O2YgsLPpg160QNormaal gesproken wil je de eigen natuur van een kind naar voren.

En dat een kind een fijne tijd heeft met z'n ouders en omgeving. Er gezellig tussen past, en de kans krijgt zich te ontwikkelen, naar behoefte en eigen vermogen. Wel met input, die past bij het kind, want zonder input gebeurd er niets aan ontwikkeling. 

 

Je wil kinderen natuurlijk, veilig en het beste opvoeden. Passend naar elk kind. 

De algemene normen moeten voor deze doelen steeds herzien. Net als de echte natuur van de mensen. Dan ontstaan er betere gemiddelden. Niet het gemiddelde dat een kind ergens heen wordt gestuurd, zoals naar school, of zwemles. Maar wat een kind met z'n lijf en mentaal met z'n hoofd echt op een bepaald moment het beste kan. 

De echte cijfers missen altijd nog, alle vakken die zich bezig houden met mensen en kinderen, ontwikkelen zich voortdurend. Je hebt altijd nog voorlopige ideeën, waar je mee werkt. De toekomst zal altijd precieser zijn. 

 

Men werd voorheen in de geschiedenis van de basisschool door geloof, economisch en met minder wetenschap gedreven.

Niet biologisch, en niet volledig inzichtelijk. (Dat is men nog niet, zo'n ontwikkeling kost tijd. We zijn dat wel steeds meer. )

Wetenschappers proberen de komende tijd, nog meer wetenschap te ontwikkelen, waardoor we steeds beter weten wat een mens, een kind echt nodig heeft. Waardoor het nog beter zal ontwikkelen en nog beter in "school" zal worden. 

 

Note. Ik ben educatie psycholoog. Zie m'n linkedin. 

https://www.linkedin.com/pub/jiska-hachmer/24/975/525

 

Meer lezen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vroegmoderne_Tijd

http://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_(stroming)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_kolonisatie

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_education

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ethics

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mooi uitgebreid duidelijk artikel