De natuurllijke toestand is wereldvrede

Door AelmansHar gepubliceerd op Monday 29 December 03:42

 

Waarom maken wij de wereldbevolking oorlog met ons de wereldbevolking?

De vijand van ons de wereldbevolking is de verdeling in groepen met groepswaarheden die beweren de baas te zijn over de natuurwet.

 

Bij het lezen van dit artikel is het raadzaam een bijbel bij de hand te hebben.Het staat geschreven in Genesis de eerst drie hoofdstukken. Waarom lezen we niet?  Genesis is niet geloven maar begrijpen. Het is geschiedenis les.

De voorwaarden voor wereldvrede.

De toestand die bereikt moet worden om in wereldvrede te kunnen leven. De economie. Alle bezit dient eigendom te zijn van de dorpen over heel de wereld. De weg ernaar toe is er, maar bij gebrek aan kennis is er geen wil. Het sociale leven. De groep het dorp dient een sociale groep te zijn. In de stad heeft het dorp de naam wijk. Het bezit in het dorp dient eigedom te zijn van het dorp. Zelfs de meest eenvoudige ding over het leven krijgen de kinderen niet geleerd. Een groepswaarheid. Als alle leden van een groep van een bepaalde bewering zeggen of moeten zeggen dat die bewering waar is, De bewering wordt voor die groep de waarheid. Bijvoorbeeld de taalregels. Waar is het misterie van onderwijs mee bezig? Een kind krijgt een steeds grotere bewuste wereld. Een baby is zich bewust van de familie leden. Hij wordt zich bewust van het dorp. Zijn bewustzijn groeit door tot het bewustzijn van Nederland. Het bewustzijn wil verder groeiën tot het bewustzijn wereldburger. Dat wordt geblokkeerd. De Nederlandse koning heeft zijn dappere soldaten nodig die de rest van de werel als vijand zien. Kinderen worden gevormd. 

Wereldvrede.

Wereldvrede het tegenovergestelde is leven in een strijd om bezit en verering, Een wetgeving van goed en kwaad. We hebben van Jehova een kennis van alleen goed. Een kennis van het leven. De srijd van goed en kwaad is tussen groepen mensen die op welke manier die ook gevormd zijn. Die strijd is er ook in een persoon. Ieder mens heeft tegenover andere mensen gevoelens van minderwaardigheid en tegelijkertijd gevoelens van het meer zijn. Deze strijd is niet geschapen door de natuurwet. Hij is geschapen door onze voorouders, de eerste oerwoudtovenaar Eva. Een kennis van goed en slecht is tot baas over ons gemaakt. Het wordt in de traditie doorgegeven. Als een beschaving verdwijnt verdijwen de goden van die beschaving. Er komen andere goden. En allemaal zijn het echte goden vanaf de eerste oerwoudtovenaar.

Genesis 1. Natuurwet.

God is de naam voor de natuurwet. De natuurwet is de grootste kracht die we kennen. De natuurwet heeft het universum en de aarde geschapen. De natuurwet heeft ons mensen geschapen.  Wij mensen hebben bij de geboorte alle naturwetten van dode materie in ons. De natuurwetten die voor alle dode materie gelden. De universele wetten. Wij mensen hebben bij de geboortealle natuurwetten die voor plantenleven gelden in ons. De natuurwetten die voor alle planten gelden. De universele natuurwetten. Wij mensen hebben bij de geboorte alle natuurwetten die voor dierenleven gelden in ons. De natuurwetten die voor alle dieren gelden. De universele natuurwetten. Wat het lichaam betrefd zijn we gelijk aan de dieren. Wij mensen worden tot baas op aarde gemaakt. De vierde dag. Wij leven niet in de ruimte. We leven op de aarde in de dampkring. Damkring vertalen als koepel dan is het niet in de zin van een afdak maar een overkoepelend orgaan. Voor het maken van een oerknal kalender dienen de de tijdperken gebruikt te worden. Er is dus verschil tussen de dagen en de tijdperken anders stond het er niet.
 

Genenis 2. Jehova.

Het gaat hier niet over aardappelen en bloemkool maar over ons geestelijk leven. Aardappelen en bloemkool staan in hoofdstuk een. Voor ieder naamwoord geestelijk lezen.

Geestelijke leven.

Inleiding.Ons geestelijk leven is onze fantasie. Als persoon en groep. We leven onze groepsfantasie. Als we als groep de wereldbevolking fantaseren dat er geen privé bezit is wordt dat de waarheid. Ieder mens zegt het. Voor de dieren met een groepsgedrag is de schepping klaar. De manier van samenleven hebben ze in hun aangeboren gedrag.

Jehova. onze fantasie.

Voor ons mensen is er niets een leeg veld. Geestellijke plantengroei. Resultaten van onze fantasie. En natuurlijk is het veld leeg want we hebben nog geen fantasie. Fantasie is geestelijk water. Wij krigen de fantasie door de neusgaten ingeblazen en gaan geestelijk leven.

Onze samenleving.

Hof van Eden een overkoepend orgaan. De tuin een dorp. Boom de mens als groepslid. De boom van het leven midden in het dorp. Er is ook de boom van de kennis van goed en kwaad. De rivieren. De voedselstroom van de kennis die we in het verleden opgebouwd hebben. Die wordt van generatie op generatie doorgegeven. De vertaling bdellium hars en onyxsteen is onduidelijk. ik vertaal het als bezit. De eerste rivier. Het bezit buiten het dorp dient eigendom van het dorp te zijn onder de koepelorganisatie van eden. Het bezit binnen het dorp dient eigendom van het dorp te zijn onder bestuur van het dorp. Tussen opmerking een wijk in de stad is een andere naam voor dorp. Een wijk is een dorp. Het dorp is de sociale samenleving. Het inkomen van de mensen is het lid zijn van het dorp. De tweede rivier voedt de wijk. een wijk dient een zelfstandigheid te hebben, een bestuur. De derde en vierde rivier. voeding van put en gezin. De put dient een zelfstandigheid te hebben. een eigen bestuur.

Goed en kwaad.

van de boom die de vrucht draagt van de kennis van goed en slecht mogen we niet eten. We mogen een kennis van goed en slecht niet tot een groepswaarheid maken.

Gevoelens.

Doordat wij mensen fantasie hebben kunnen we ons verplaatsen in de gevoelens van andere wezens. De gevoelens van dieren. Een dier kan onze menselijke gevoelens niet beantwoorden met menselijke gevoelens. De rib. Een ander mens kan onze menselijke gevoelens met menselijke gevoelens beantwoorden.

De ouders verlaten.

De ouders beschermen hun kind. Om zefstandig te worden moet het kind deze bescherming verlaten. Opmerking het kind moet niet gaan fantaseren dat de overleden ouders hem bliljven beschermen.

Naakt.

Geestelijk naakt. De geest de fantasie wordt niet achter een scherm van schone schijn verborgen.

Genesis 3 Eva.

Inleiding. Eva en hitler. Eva fantaseerd zich als baas over de natuurwet. De dood wordt niet de dood maar de geboorte. Nu laat er leven zijn na de dood daar kunnen we geen woord overzeggen. Nu laat er leven zijn voor de geboorte daar kunnen we geen woord over zeggen. Nu laat er engelen en spoken zijn daar kunnen we geen woord over zeggen. Nu laat er een aarde voor de oerknal zijn daar kunnen we geen woord over zeggen. Nu laat de overleden ouders op deze aarde wonen daar kunnen we geen woord over zeggen. Hitler fantaseerde zich als baas boven de natuurwet. HIj fantaseerde aan hand van de verhalenslang, de verhalenbundel in de tradite het volgende; De Duitsers hebben meer kilo hersens dan andere mensen. De Duitsers zijn bovenmensen. Alle andere mensen zijn ondermensen. De ondermensen moeten uitgemoord worden dan is de wereld in orde. HIj wist te bereiken dat iedere Duitser het moest zeggen. Voor de Duitsers werd het de waarheid. De gevolgen kennen we. Dat Hitler geestelijk gestoord was mogen we niet zeggen want dat betekend dat een geestelijke gestoorde via het democraties systeem aan de macht kan komen.

Genesis 3. De mens eva.

De slang. Een verhalenbundel in de tradite. Welke boom verboden is staat in hoofdstuk twee.  Er komen groepswaarheden die als basis fantasie hebben. Er wordt een fantaise constructie gemaakt en die fantasie constructie wordt tot baas in het dorp gemaakt.  Wat er begeerlijk is aan de boom die de vrucht draagt van de kennis van goed en slecht. Eva de eerste oerwoudtovenaar en het clubje kunnen iedere dag carnaval vieren met overvloedig eten en drank. De rest van het dorp moet voor de spullen zorgen. Dat wordt met een geweldsysteem geregel. Adam en eva maken lendebedekking. Zij bleven niet meer geestelijk naakt voor elkaar. Zij gingen voor elkaar hun geest verstoppen achter een scherm van schone schijn. Ze gaan voor elkaa een toneelspel opvoeren. Kijk zo ben ik. Jehova natuurwet maakt lange kleren. alle leden van het dorp gaan een toneelspel opvoeren kijk zo ben ik. Wij worden een gespleten persoonlijkheid met gevoelens van meerderwaardigheid en gevoelens van minderwaardigheid ten opzichte van andere mensen. Er wordt beschreven welke uitwerking het op de man en de vrouw heeft. Strijd tussen de verhalenslang en de moeder. De strijd tussen de moeder en de groepswaarheden in de traditie. Sociale isolatie lezen we in het begin van hoofdstuk 4.

Beschaving

De eerste beschaving. Een aantal dorpen met ieder een eigen tovenaar. Een hoofdtovenaar gaat de omliggende dorpen veroveren. In ieder dorp komt een hulptovenaar. Ze moeten allemaal dezelfde verhalenbundel vertellen en er voor zorgen dat het de groepswaarheden worden, Er moet voor gezord worden dat het dezelfde verhalen blijven, anders krijg je verschillen boze geesten.

Waardoor verdwijnen beschavingen?

De strijd om bezit. Stel het bezit van een beschaving op honderd. De top van hoge mensen bezit tien. De rest, het volk bezit negentig. In de loop van de tijd door de strijd om bezit. De top van de hoge bezit twintig, het volk tachtig. Dit gaat door tot het volk niets meer te eten heeft. En het gaat nog verder.De top van de hoge verliest het beschermingssysteem dat ze omzich heen hebben gebouwd. De mensen van de bescherming hebben ook niks meer te eten. Het volk komt in opstand de hoofden van de hoge mensen worden afgehakt. We zien dit bij een gedeelte van een beschaving bij de Franse revolutie. Dat was een gedeelte van de beschaving. De paus heeft ingegrepen. Als dit bij een gehele beschaving gebeurde is de beschaving verdwenen en begint het opniew met de strijd om bezit. Een beschaving heeft een ingebouwde vernietigging. De strijd om bezit.

De Jezus beschaving.

de strijd tussen de geestelijke macht en de wereldlijke macht. Het jaar 600 Het leger van jezus heeft het Romiens leger totaal ovewonnen. Er gaat een wereldllijke macht ontstaan. Het begin van de wereldlijke macht. De ridders. Ze weten aan bezit te komen om kastelen te bouwen en iedere dag carnaval te vieren. Hoe de ridders aan hun bezit kwamnen is nergens te vinden. Hadden ze een eigen geloof opgezet?  In de loop van de tijd neemt de wereldlijke macht steeds meer macht. De wetenschap. De medische kennis. De rechtspraak,  Komen onder de controle van de wereldlijke macht. Er is een tijd geweest dat de kerkelijke rechtspraak en de wereldlijke rechtspraak naast elkaar bestonden. Na de tweede wereldoorlog verliest de kerk zijn laatste machtblok, de vorming van de kinderen. De vorming van de kinderen wordt overgenomen door het geloof vrije Amerikaan.

De beschaving vrije Amerikaan.

Na de bevrijding van de tweede wereldoorlog is de waanzin van Hitler over kilo hersens niet verdwenen, hij is overgenomen door de Amerikanen. We zijn apenschedel mensen. Daar moeten we een hoofdpijnpil voor halen bij de dokter.

De ark.

Wordt met water de materie bedoeld of wordt het geestelijk water onze fantasie bedoeld? Bekijken we hoe we met onze fantasie tekeer gaan. We zijn het leven en onszelf aan het vermoorden.

Overweging.

Sociaal. Wat er moet gebeuren. Iedere mensenbaby die geboren wordt is net als de eerste mensen een leeg veld er zijn nog geen resultaten van fantasie. Het kind wordt gevormd door de omgeving. Op heel wereld vormen wij de kinderen met groepswaarheden die in strijd zijn met de natuurwet. Vrede. De kinderen vormen met groepswaarheden die als basis de natuurwet hebben. De boom van het leven midden in het dorp zetten.

Economie. Wat wij van de economie maken heeft geen enkele binding met de natuurwet. Voordat de Nederlandse grenzen er waren. Heel europa bestond uit klene stukjes land die in eigendom waren van een aantal families. De paus heeft geregeld dat de verdeelde stukjes land van een familie samengevoegd werden. De afspraken tot de dood van een familielid kwam er geen verandering.  Overleed er een persoon dan werden de stukjes land die hij binnen de grenzen van Nederland had Nederlands bezit. Voor en na werden alle stukjes land binnen de grenzen van Nederland nederlands bezit. Zo zijn de Europese landen ontstaan. Ieder land kreeg zijn eigen taal. Een eigen machtssysteem in het land. De rechtspraak. De poltie. Een belasting stelsel. Een machtssysteem buiten de grenzen het leger.

Het levensdoel van de mensen blijft de srtijd om bezit en verering. We zien dat Europa gemaakt wordt. De economise grenzen worden opgeheven. Het is mogelijk een weg te bedenken dat het bezit binnen het dorp eigendom wordt van het dorp. Dat het bezit buiten het dorp eigendom wordt van het dorp. In Afrika is genoeg landbouwgrond zodat die landen een eigen voedselvoorziening kunnen opbouwen. de mensen uit het dorp mogen niet zaaien en oogsten. Het land is niet van hun. Ze moeten dan huur betalen en daar hebben ze geen geld voor.

Het levensdoel, de kennis de strijd om bezit en verering moet dan veranderd worden in het levensdoel, in de kennis Ieder in het dorp zorgt voor het welbehagen van ieder in het dorp.

Jehova en de groepsfantasie. En het doodmaken door Eva.

Jehova. De groepsfantasie wordt de waarheid. Dat wat we als groep fantaseren wordt ons geestelijk leven. Dat heeft Eva dood gemaakt we mogen als persoon niet fantaseren. Eva het geloof bepaald onze fantasie. Bewerkt de kinderen met een fantasie waarvan ze moeten zeggen dat het hun fantasie is.  Als een grote groep van de wereldbevolking zegt wij willen wereldvede, wereldvrede moet dan niet een leeg woord zijn ieder mens moet er dan een voorstelling van maken. Zal de kracht van de natuur Jehova groot genoeg zijn om zich merkbaar te maken?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.