Waarom geloven mensen in God?

Door gepubliceerd op Monday 22 December 15:41

Waarom geloven mensen in God?

Waarom geloven mensen in God als er geen bewijs is zeggen velen? Indien men om zich heen vraagt geloven misschien drie van de tien mensen in God en anderen geloven er niet in omdat volgens hun er geen daadwerkelijk bewijs is dat hij ooit heeft bestaan.

Niemand van ons weet hoe de wereld is ontstaan en welke rol bovennatuurlijke krachten daarbij hebben gespeeld. Mensen wijzen met hun vinger naar de Hemel terwijl ze geen antwoorden hebben. Vroeger waren er regengoden die voor de regen zorgden tijdens droogte en bij de storm kwam er een wind god aandraven. De natuur goden hielpen bij alles als je maar tot ze deed bidden.

Naar mijn mening geloven de meeste mensen in God omdat hun religie dat vereist. Je wordt als kind al zodanig opgevoed. Elke zondag naar de kerk en voor elke maaltijd bidden. Als kind werd je vroeger vaker gestraft als je niet in God geloofde want Adam en Eva hadden echt bestaan. Kinderen zijn kwetsbaar als ze jong zijn en staan open voor allerlei ideeën, ze hebben zelf als ze jong zijn geen keuze in religie.

De meeste religie is gebaseerd op de dood omdat mensen bang zijn voor de dood en het onbekende. Je gaat naar de Hemel als ej goed bent en je leven goed invult en je gaat naar de verdoemenis als je zonden pleegt. Indien je in de Hemel gelooft geloof je ook in de Hel dat is duidelijk. Ook na de dood zegt religie is er leven, het eeuwige leven waar je kan bestaan tussen de almachtige, alomtegenwoordige God.

Indien je iemand vraagt waarom hij of zij in God gelooft dan zijn de antwoorden verschillend. Het is en moraal kwestie en niet consistent waar je ter wereld mensen ook maar vraagt.  Wetenschappers en artsen geloven in God en zelfs filosofen.

Er zijn altijd twee kanten aan het debat de ene kant van de mensheid die gelooft en de andere kant de mensheid die niet gelooft. Mensen geloven in God omdat zij dat aangeleerd hebben gekregen van hun ouders en de kerk. Mensen geloven in God omdat ze dat op school geleerd hebben. Geloven moet niet gebaseerd zijn vind ik op emotie, door invloed van anderen of door druk van buitenaf.

Je moet er zelf van overtuigd zijn dat God bestaat dat is en deugdelijke motivering voor geloof. In mijn ogen zijn die mensen die niet geloven gewoon onwetend en hebben zij geen begrip voor God. Zelfs in moeilijke tijden weigeren zij om te geloven en niks wat God betreft is redelijk. 

Er leven miljarden mensen op deze wereld ieder met zijn eigen geloof, een soort levensvorm die je alles vertelt over de complexiteit van het leven.  E zijn veel aanwijzingen dat God bestaat allen al door onze evolutie, de natuur en de menselijke natuur. God heeft zichzelf aan ons laten zien en Hij heeft zelfs onder ons geleefd en heeft zijn indrukken achter gelaten op deze wereld. Hij mengde zich onder ons als mens zijnde en bezocht onze planeet.

Hoe weten wij dat Hij onze God Was?

Veel mensen zeggen dat hij een leugenaar was, dat hij ons misleidde en dat hij zijn volgelingen iets in de mond legde. De vier evangeliën werden geschreven binnen het leven van Jezus Christus en dat is wel bewezen, en archeologen zeggen zelfs dat ze geschreven zijn voor het jaar 70.  Het kan dus zijn dat Jezus de waarheid vertelde en het grootste bewijs ervan is zijn opstand uit de dood. Hij wist hoe hij zou sterven, wanneer en hoe laat en drie dagen na zijn dood stond hij op uit de dood.

Ik geloof in God omdat Jezus Christus opgestaan is uit de dood en Hij nu nog onder ons leeft. Hij zal mensen veranderen omdat je in Hem gelooft en miljoenen mensen geloven ook in God en Jezus Christus.

Er zijn heel veel geloven op deze wereld en sommige waarden worden bepaald door de samenleving en anderen door de aard van de wereld. Christenen geloven in God als een soort zwaartekracht, Hij is echt, de Waarheid ongeacht wat iemand anders denkt. Het christendom is nauwelijks een blindelings geloof te noemen na alle bewijzen

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zoals je weet geloof ik ook in God, maar toch weer anders dan jij.
Ik geloof in God en in Jezus als Gods zoon, als het eerste schepsel van God.
Kol. 1: 15
"Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping".
God heeft geen begin en geen eind, maar Jezus dus wel.
Daarom kan Jezus dus nooit God zijn.
Volgens Spreuken 8:30 werd Jezus als een meesterwerker naast hem, en Jezus zei zelf: " ik werd degene op wie hij ( Jehovah ) dag aan dag bijzonder gesteld was, terwijl ik te allen tijde vrolijk was voor zijn aangezicht".

Waarom zou Jezus zoiets zeggen als hij zelf God was.

Dit is een van de vele teksten uit de Bijbel waaruit blijkt dat Jezus niet God is maar Gods zoon.

Jezus wil ook niet als God vereerd worden, Hij is wel machtig maar krijgt alle autoriteit van God. God heeft hem zelfs als loskoopoffer naar de aarde gezonden zodat het voor ons mogelijk gemaakt word om straks eeuwig te leven in een paradijs. Aan het einde van het Duizendjarige Koninkrijk met Jezus als Koning, zal hij het Koninkrijk weer overdragen aan zijn Vader.

1 Korinthiers 15: 22-26 "Want evenals in A̱dam allen sterven, zo zullen ook in de Christus allen levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn eigen rangorde: Christus, de eersteling, daarna zij die de Christus toebehoren, gedurende zijn tegenwoordigheid. Vervolgens het einde, wanneer hij het koninkrijk aan zijn God en Vader overdraagt, wanneer hij alle regering en alle autoriteit en kracht heeft tenietgedaan. Want hij moet als koning regeren totdat God alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Als laatste vijand wordt de dood tenietgedaan".

Dit kun je ook in je eigen Bijbel opzoeken, of in elke Bijbel online.
Ik gebruik www.jw.org/nl


Sophia

Ik geloof niet in God als een soort zwaartekracht, maar als een Persoon naar wiens gelijkenis wij geschapen. zijn. Ik geloof niet in de evolutietheorie en ook niet dat er vroeger meerdere goden waren. Ik geloof dat God de wereld geschapen heeft door woorden te spreken.