De geroepene,84, de zwarte dood

Door San-Daniel gepubliceerd op Monday 22 December 07:32

images?q=tbn:ANd9GcTPG9QUY2gnSOAk67W_2sG

'Ik heb vele doden gezien,' begon de arts 'en heb dan ook opzettelijk onherbergzame streken doorkruist om zelf niet ten prooi te vallen.' De abt keek hem onderzoekend aan. 'Bij de meeste dorpen die ik passeerde luidde de dodenbel,' vervolgde Boismont 'en ik heb gezien hoe lichamen gewoon in grote kuilen gegooid werden, dan was de stank niet te verdragen als de wind haar meevoerde.' Hij nam een teugje wijn en zei, 'het is niet echt voor te stellen, als je het niet ziet, dan hoor je ervan, maar zien en beleven is toch anders'. Boismont hield even stil en dacht aan de pest dorpen en waarom hij de havens vermeden had. 'ZuidFrankrijk is aangetast,' sprak de arts, ' en mensen hangen stro aan een pesthuis en metselen onderkomens met besmette dorpsgenoten dicht. Ik heb begrepen van collega artsen dat het zelfde in Italië gebeurd en  in Duitsland.'

'Er heerst paniek zei hij na enige tijd, want de artsen staan net als de kerk machteloos tegenover deze gesel die ons treft. Als paniek gaat overheersen dan verdwijnt de ratio.

' Balavigus een Joodse arts, is vermoord in  opdracht van de kerk. Hij had met mij in Cordoba gestudeerd en was een Leviet,' vervolgde Boismont. 'Hij had een manier gevonden om in zijn wijk de blauwe dood, of ook wel de zwarte dood zoals die nu vaker genoemd werd,  tot stoppen te brengen. Het probleem van de blauwe dood was natuurlijk groot, groter dan de kerk had ingeschat. Als je eerst roept dat de ziekte een straf van God is en daarna worden de meest reine en oprechte Christenen ziek, de flagellanten, dan roept dat twijfels op. De kerk staat niet toe dat er aan haar uitspraken wordt getwijfeld.   Als de ziekte daarna zonder aanzien omzich heen grijpt en priesters vallen ten prooi, maar ook een bisschop en een kardinaal, dan wil je eigenlijk wel van het oorspronkelijke verhaal af, dat de zwarte dood, een straf,  een ziekte van God was.' 'Die mannen waren kerkelijke leiders, hoe of waarom zou God die straffen?' Boismont keek nadenkend voor zich uit.

'Balavigus was een Joodse arts, een Leviet.' Hij volgde het bijbels boek Leviticus tot in de letter. Hij dronk ' en Boismont knikte richting Severius en de abt, 'geen druppel alchohol, noch liet hij zijn baard of haar knippen. Hij was een bijzonder gediciplineerd man. Hij had aanzien als arts in zijn wijk en paste het boek Leviticus met de reinigings wetten toe op zijn wijk. Mensen willen wel van alles volgen om gevrijwaard te blijven van vreselijke ziekten.  Waar de halve stad stierf aan de zwarte dood, stierf er maar een enkeling in zijn wijk. En het boek Leviticus volgend, als iemand maar een plek op zijn huid kreeg dan werd die afgezonderd en na 7 dagen, kwam de rabbijn langs om te zien of de plek verminderde of verergerde.

images?q=tbn:ANd9GcTPG9QUY2gnSOAk67W_2sG

'Hij voerde de wetten in, die betrekking hebben op afval verbranding, het reinigen met vuur en de etenswetten. De kerk keek met argus ogen en afgunst toe hoe de Joodse wijken gespaard bleven van de zwarte dood. Balavigus, is de eerste arts geweest die de verklaring vond voor de blauwe of zwarte kleur die gepaard gaat met de ziekte.'

'Oh,' vroeg de monnik met interesse,' hoe vond hij die verklaring?'

'Omdat,' zei Boismont, 'na disectie in een afgelegen gebied ver van zijn wijk, hij bij opensnijding van een lijk, zag dat de aderen onder de hevige koorst bezweken waren en aaneensluitende onderhuidse bloedingen, zeg maar bloed uitstortingen te weeg hadden gebracht. net zoals je een blauwe of zwarte plek krijgt afhankelijk hoe hard je een been of arm stoot.'

'De kerk liet Balavigus gevangen zetten en na dagenlange martelingen tekende hij een verklaring die stelt dat hij met de Joodse gemeenschap de lucht en de putten van de stad behekst en vergiftigd had, Behalve zijn wijk, om zo heerschappij over de stad en haar gebied te hebben.' ' Een dag later werd hij gedood.'  vervolgde Boismont aangeslagen door het zelfvertelde relaas.  

220px-Doktorschnabel_430px.jpg

'Ik heb hier over gehoord,' antwoordde Benedictus, 'maar je vriend is omgebracht omdat hij een nogal bezwarende verklaring over het eigen handelen heeft afgelegd'

'Hij 'bekende' dat Joden in Zuid-Frankrijk een plan hadden uitgewerkt om christenen te vergiftigen. Het gif zou bestaan uit vermalen harten van christenen, spinnen, kikkers, hagedissen en menselijk vlees. Van dit gif werd een poeder gemaakt, waarmee bronnen van christenen vergiftigd werden.'

De monnik knikte, 'we hebben het herderlijke schrijven van de heilige vader de paus, hierover ontvangen en gelezen. Je kunt niet verwachten dat de kerk toestaat dat Christenen uitgeroeid worden door een stel Levieten'. Hij keek zorgelijk en vervolgde, 'Het heeft de heilige vader  bezwaard dat hij krachtdadig moest optreden, dan moet je de schuldigen wel verbranden, want vuur zuivert en ja hun bezittingen vervallen dan aan de kerk, want wie zou het anders beter kunnen beheren?'

'Geloven jullie écht, dat Balavigus, met zijn wijkgenoten bronnen vergiftigd heeft', vroeg Boismont fel?' 'Wij zijn er niet bijgeweest en jij ook niet,' zei de abt bedachtzaam 'en de paus is onfeilbaar, hij is de plaatsvervanger van Christus, misschien heeft hij het gedaan en misschien niet, zijn dood heeft de pest in ieder geval niet doen ophouden.'

images?q=tbn:ANd9GcTPG9QUY2gnSOAk67W_2sG

 

'Kijk', zei Severius, 'Rome probeert echt te achterhalen waar die ziekte vandaan komt en geeft adviezen die haar bereiken vanuit alle windstreken, uit welk klooster dan ook en die adviezen worden weer gecopieerd en verspreid over de toonaangevende kloosters. Wij bedrijven wetenschap onder de mantel van Rome.'

'Rome heeft gedacht dat  slecht riekende winden  de ziekte zouden verspreiden. In de straten moest men dan tonnen met pek en soms ook kruiden branden. De rook moest de besmette lucht verdrijven.'  'En?, vroeg de Franse arts, haalde dat wat uit?' ? 'Nee,' vond de monnik.' wellicht nam het de peststank weg van de ontbindende lichamen en waarschijnlijk kan als de pest er eenmaal is, die verspreid worden door de wind, maar de wind kan alleen iets verspreiden dat er al is, je moet de oorzaak vinden.' 

'Dat lijkt mij ook,' zei Boismont. De monnik schonk iedereen nog eens bij en vervolgde,' de kerk heeft pestmeesters aangesteld, dat waren doktoren of priesters die de laatste riten kwamen geven aan de stervenden'. 'Ik luister zei Boismont, dit is mij onbekend'. 

 'Een pestmeester', nam de abt over, 'droeg een lange jas en een masker dat leek op een snavel. Dit masker was gevuld met kruiden,  jeneverbessen en het boerenwormkruid om de kwade dampen tegen te gaan. Veel toegepaste behandelingen, door de kerk aangeraden bij pestlijders waren  aderlatingen en het uitsnijden van pestbuilen en biechten, langdurig biechten vergeving vragen voor je zonden.' ' Daar zijn we meegestopt,' voegde de monnik toe, 'want te veel Pestmeesters raakten besmet'.  

images?q=tbn:ANd9GcRQBopPaVjqx8nqI4li7hn

'Aan de universiteit van Parijs werd een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de koning  en men kwam in 1348, dus 2 jaar geleden, tot de conclusie dat de ziekte veroorzaakt werd door een ongunstige constellatie van Saturnus, Mars en Jupiter.'

Boismont lachte schamper,' nu gaat de kerk zich nog met bijgeloof bezighouden!' 'Verre van dat,' zei de abt gekwetst, 'er zijn duizenden zoals wij, die nadenken en onderzoeken waar de oorsprong van die vreselijke gesel ligt en je probeert natuurlijk van alles. Rome is alleen maar het centrale verzamel en verspreidings punt, van alles wat er in kloosters bedacht wordt.' Wat denken jullie nu op dit moment,' vroeg Boismont, terwijl hij naar voren leunde?' De monnik wees met een wijds gebaar naar de documenten, ' wij hebben teksten die anderen niet hebben en ik denk dat wij wel wat antwoorden hebben.' 'Werkelijk', vroeg Boismont gefascineerd, 'ik luister.' Het luiden van een bel verstoorde met een indringende hoge toon alle discussie. 'Bijna het eerste uur,' zei de abt, 'het uur van de Zon breekt aan, tijd voor het Angelus! Straks is er nog tijd om kennis te delen maar nu de aanbidding.'

 San Daniel 2014 

voor informatie over de boeken van San Daniel druk op deze link aub.

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ja of dat tegenwoordig zoveel anders is?
Geen andere optie hebben, je dorp moeten verlaten zoals indianen hun tentenkamp verbrandden en verder trokken, weg van de dood.
Nu met ebola wordt er weer gevochten om een ziekte te overwinnen.
Als de medische wetenschap tekortschiet kan de mensheid ten onder gaan aan de kleinste micro organismen die er zijn.
sleutelwoord .... Hygiëne
Wat was de invloed van de kerk toen nog ongelofelijk groot..te groot als je het mij vraagt.
Respect voor elk geloof heb ik altijd gehad , maar een beleid van hoog gepositioneerden in dat geloof die niet tolereren dat men het in twijfel trekt, juist dan moeten er alarmbellen afgaan.

Men zou alleen moeten geloven in goed doen.
ieder persoon is je naaste.