De kracht van indirectheid

Door De terugverdiener gepubliceerd op Tuesday 16 December 15:45

De kracht van indirectheid

De meeste mensen zijn geneigd om alleen maar te kijken naar de directe gevolgen van wat er in het dagelijks leven plaatsvindt en het liefst  naar de nadelige kant ervan, zonder enige notie te nemen van de keerzijde van de medaille. We doen het allemaal, de één wat meer als de ander. Het is moeilijk om het gehele aspect van een bepaald onderwerp te overzien en er ook nog een oordeel over te hebben. In mijn vorige column heb ik het gehad over ‘financiële bewusteloosheid’ http://www.shortly.nl/orU en de problemen die daardoor ontstaan. Ik wil dit onderwerp gebruiken als uitgangspunt voor deze column.

Huidige situatie

In grote lijnen zijn er drie groepen met een probleem. De eerste groep bestaat uit mensen in financiële nood, de tweede groep zijn werkzoekende adviseurs/coaches en als laatste de overheid. Zij hebben allemaal een groot gezamenlijk probleem, namelijk geldgebrek!

In plaats van met elkaar te werken, gaat de overheid de samenwerking aan met het bankwezen, waardoor de eerder genoemde groepen in financiële moeilijkheden raken door allerlei opgelegde maatregelen. Als voorbeeld, de eerste groep kan daardoor  geconfronteerd worden met gedwongen huisverkoop, bij de tweede groep worden alle fiscale belastingvoordelen afgepakt die een ZZP’er nodig heeft om zelfstandigheid te realiseren. De impact die hier uit voortvloeit is niet te overzien en heeft catastrofale gevolgen voor de komende jaren. Nederland zal hierdoor steeds verder achterop raken.

542eaa7b28323a8d66b9c1be279e4c35_medium.

Gewenste situatie

Er wordt door alle betrokkenen hard gewerkt aan financiële weerbaarheid van de bevolking, dat voor alle betrokken groepen vruchten afwerpt. Hierdoor ontstaat er (innerlijke) rust, waardoor psychosomatische, hart en vaatziekten en andere indirecte klachten zoals allergieën, ademhalingsmoeilijkheden aanzienlijk af zullen nemen. De indirecte besparingen voor de overheid en het bedrijfsleven zullen juist toenemen. Uit onderzoek is gebleken dat alleen al onverklaarbare aandoeningen tenminste 4% drukt op de totale zorguitgaven(bron: proefschrift Zonneveld 2013). Totale zorguitgaven in 2013 in Nederland was 92,7 miljard (bron: CBS).

Vanuit deze situatie kunnen er nog veel meer voordelen ontstaan, namelijk meer sociale cohesie tussen mensen onderling. Het vertrouwen in elkaar in de naaste omgeving groeit, waardoor criminaliteit afneemt en de mensen weer normaal door een winkelstraat kunnen lopen zonder steeds achterom te hoeven kijken. Wanneer we kans zien om de criminaliteit te halveren, levert dit een besparing op van bijna 20 miljard euro (bron: CBS 2011). Het betreft zowel de kosten voor preventieve zorg als voor de directe gemaakte schade aan de maatschappij.

De overheid kan door minimale ingrijpen grote resultaten bereiken door met durf te investeren om het vertrouwen en de motivatie van mensen te krijgen. Om alleen maar botweg allerlei bezuinigingen door te voeren wordt er alleen maar meer kapot gemaakt. Bij de eerst volgende grote bezuinigingsronde wordt de onderkant van de samenleving waarschijnlijk in één keer weggevaagd! "Zij zullen dan bij wijze van spreken in een bushokje moeten overleven".

Armoede zal in de komende jaren schrikbarende vormen gaan aannemen, dat zijn weerga niet kent.

Wanneer we bereid zijn onze hebzucht opzij te zetten, ontstaat er een geheel nieuwe samenleving. Het zal inderdaad mooi zijn om op de langere  termijn  tussen de 10 en 30 miljard aan besparingen te realiseren zonder burgers een poot uit te draaien!

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Bedankt voor deze les in management
Niks te danken! :-)