De ster

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 14 December 18:17

     De wijzen zijn uit het oosten vertrokken na het zien van een ster, die zij 'Zijn ster' noemden, nl. van de geboren Koning van de Joden (Matteüs 2:2). Voor hen was het kennelijk helemaal duidelijk dat het verschijnen van de ster betekende dat de langverwachte Koning van de Joden geboren was. Daar zijn twee verklaringen voor. Ten eerste waren deze wijzen het gewend om de sterren te lezen.

                         

     Er is veel gespeculeerd over wat deze ster zou zijn geweest, maar waarom niet gewoon aannemen dat God over een ster beschikte om deze wijzen uit het oosten te roepen en, eenmaal in Jeruzalem aangekomen, verder te leiden tot bij het Kind? Immers, nadat de ster was gezien, verdwijnt deze weer en wordt opnieuw gezien wanneer de wijzen in Jeruzalem zijn. In die vroegere tijden was het gewoon om bij het zien van een speciale ster te denken aan de geboorte van een belangrijk persoon, of aan een belangrijke gebeurtenis.

                                              

      Ten tweede waren er tal van contacten tussen Joden en Babylonische wijzen. Na de Babylonische ballingschap bleven veel Joden in het oosten achter, waardoor ook hun invloed aanwezig bleef. Ook de geschriften van Daniël en wellicht ook de gezichten van Bileam waren daar bekend (een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël, Numeri 24:17). Bovendien bestond er in die tijd een algehele verwachting van een Messias, die geboren zou worden. Ook Herodes spreekt meteen van ‘de Christus’. De wijzen maakten de som en begrepen de uitkomst.

                                           

     Na het zien van de ster maakten de wijzen zich klaar en gingen op reis, een tocht van ongeveer 1.500 km. Ze verwachtten Hem te vinden in Jeruzalem, dus daar trokken ze heen. Als ze daar aangekomen zijn, vragen ze niet óf de Koning geboren is maar wáár Hij geboren is (Matteüs 2:2). Er is geen twijfel bij hen. Het deert hen niet dat de Joodse leiders in Jeruzalem (tot hun eigen schande) geen belangstelling tonen voor de geboren Koning. En evenmin zijn ze ontgoocheld dat de geboren Koning niet in Jeruzalem is, maar in Betlehem. Ze zetten hun reis gewoon voort. God reageert op hun geloof, en ze zien de ster die zij in het oosten hadden gezien weer verschijnen (Matteüs 2:9). Nu blijft de ster zichtbaar en leidt hen naar de Koning. Het is niet verwonderlijk dat zij zich zeer verheugen, als zij de ster weer zien (Matteüs 10). Ze zullen wel verwonderd zijn geweest de geboren Koning in een eenvoudig huis aan te treffen. Maar hun geloof wankelde niet, en zij boden hun geschenken aan.

                                   

     Deze wijzen vormen een type van de volken die hun heerlijkheid en rijkdom zullen brengen naar de Koning der koningen. Maar ook zullen zij Hem hulde bewijzen, zoals de wijzen dat deden (Matteüs 2:11 ‘zij vielen neer en huldigden het’; (vgl. Romeinen 15:10-12; Ps. 72:11; 96:7-10; 117:1; Jes. 11:10). Zij liepen vooruit op de tijd dat de volken de Heer Jezus Christus zullen zoeken, (vgl. Matteüs 8:11), zich voor Hem zullen buigen en Hem zullen verheerlijken. Met betrekking tot de toestand in het land zit er een valse koning op de troon; hij heeft niet het beste voor met het volk en regeert in verbondenheid met Rome. Verder spanden de leidinggevenden van het volk en de massa samen met deze koning. En dan is er een gelovig overblijfsel in het land, dat verlangend uitziet naar de komst van de Messias (Oude Sporen) en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

                     

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dag Sophia24,

Hoe verklaard u dan dat de 'wijzen' via een andere weg naar huis zijn gegaan en niet langs Herodes om verslag uit te brengen?
Een beetje laat antwoord Jan, maar dat komt omdat jij je vraag niet rechtstreeks naar mij deed.
Toch wil ik daar nog op reageren, jij vraagt:

"Hoe verklaard u dan dat de 'wijzen' via een andere weg naar huis zijn gegaan en niet langs Herodes om verslag uit te brengen"?

Als je Matth.2:12 leest dan hadden de drie astrologen in een droom een waarschuwing van God gehad die hun langs een andere weg naar huis leidden. Dit was nodig omdat het kwaad van de ster al geschied was. Die ster was niet van God afkomstig maar van Satan de Duivel. Ook kwam er in een droom een engel van God aan Jozef en zei: „Sta op, neem het jonge kind en zijn moeder en vlucht naar Egy̱pte, en blijf daar totdat ik het u zeg, want Hero̱des staat op het punt het jonge kind te zoeken ten einde het om te brengen.” Waarom zou God door middel van een ster Jezus leven in gevaar. Deze ster had er niet moeten zijn. Herodus dacht dat de astrologen hem om de tuin geleid hadden. Maar in werkelijkheid heeft Jehovah God er alsnog voor gezorgd dat Herodus niet door de ster naar Jezus geleid werd. Hier blijkt maar weer uit hoe Satan de Duivel te werk gaat. Hij misleid mensen als een wolf in schaapsklederen.

Sophia
Dag Sophia,

Op de eerste plaats heb ik grote waardering en bewondering voor het grote geloof dat u koestert. Dat Jehovah God er alsnog voor gezorgd heeft dat Herodus niet door de ster naar Jezus geleid werd geeft aan dat Jehova alles onder controle heeft. Als iedereen zich op Hem zou verlaten dan zouden wij echt een hele andere wereld hebben. Bedankt voor je late reactie want het geeft aan dat u mij serieus neemt en dat doet mij goed.

Jan Cornelis
Mag ik jou erop wijzen dat de „wijzen” geen, wat we tegenwoordig geleerden zouden noemen waren, en ook geen koningen. Het waren, zoals ook in moderne Nederlandse vertalingen staat, „magiërs” oftewel astrologen. Ze hielden zich met praktijken bezig die in de Bijbel afgekeurd worden (Deuteronomium 18:10-12). En weet je: alleen van deze astrologen wordt gezegd dat ze de ster hadden gezien. Als de ster een echte ster was geweest, zou ze voor het algemene publiek als een lichtbaken hebben gewerkt. Maar zelfs koning Herodes moest bij hen naar verdere bijzonderheden van de verschijning ervan informeren. De ster leidde de astrologen eerst naar Jeruzalem, naar Herodes, een doodsvijand van de toekomstige Messias. Hij vatte het plan op de kleine Jezus te doden. Vervolgens veranderde de ster van richting en leidde de astrologen zuidwaarts naar Bethlehem, waar Jezus was, en bracht zo Jezus leven in gevaar.
Uit deze feiten blijkt dat de bron van de ster kwaadaardig was, Satan de Duivel hoogstwaarschijnlijk. De Bijbel beschrijft hem als iemand die gebruikmaakt van „leugenachtige tekenen en wonderen” (2 Thessalonicenzen 2:9). Het behoeft ware christenen dus niet te verbazen dat Satan ervoor kon zorgen dat alleen die astrologen een op een ster lijkend object zagen en dat hij die „ster” zo kon manoeuvreren dat ze hen naar Gods Zoon leidde, die hij wilde doden. Uiteraard kan niemand God te slim af zijn, en het is dan ook geen verrassing dat het snode plan van de Duivel om Jezus vroegtijdig ter dood te brengen, verijdeld werd.
Het is echter opmerkelijk dat God Jezus’ geboorte wel degelijk langs miraculeuze weg heeft bekendgemaakt. Op de avond van Jezus’ geboorte verscheen er een engel aan een groep herders om hen van de geboorte van een „Redder” in kennis te stellen. De engel gaf de herders ook aanwijzingen zodat ze Jezus konden bezoeken. Vervolgens verscheen er een menigte engelen die God ging loven (Lukas 2:8-14). God gebruikte deze engelen en niet de ster om mensen over Jezus’ geboorte in te lichten. Daarom hebben de ware aanbidders van God nooit geen ster voor het raam hangen.

Sophia