Mijn mening en meer niet:

Door Candice gepubliceerd op Sunday 14 December 14:58

Ik zie hier wel eens artikelen – uit een zilla – voorbij komen, waarin Koning Willem min of meer verweten wordt geen oog te hebben voor de misstanden in ons land. Hij doet niets tegen politici die, voor velen drastische, bezuinigingen tot stand brengen. Hij bekommert zich blijkbaar niet om wat er aan graaien gebeurd en laat alles gewoon maar gebeuren.

Voor alle duidelijkheid, in Nederland hebben we al sinds 1868 een constitutionele parlementaire monarchie. Dat is een regeringsvorm waarin zowel de macht van de koning (de monarch) als het parlement wordt geregeld en beperkt door een grondwet (constitutie), maar waarin de invloed van het parlement doorslaggevend is.

De Koning/Koningin is onschendbaar en de gekozen ministers dragen de politieke verantwoordelijkheden.

Sinds de invoering van het Algemeen Kiesrecht in 1922, is Nederland officieel een democratie.

Onze Koning heeft geen bevoegdheden om zich te bemoeien met wat een kabinet doet.

Hoe hij persoonlijk over al die ernstige zaken denkt, is niet relevant. Dat bespreekt hij misschien wel onder vier ogen met Rutte of met zijn vrouw, maar zijn persoonlijke mening heeft geen enkele invloed op welk besluit dan ook.

Ik ben verre van Koningsgezind, maar heb ook niks tegen het Koningshuis. Ze zitten mij niet in de weg en van mij mogen we ook gewoon een Vorstenhuis behouden. Al kost het wel veel geld. Maar zouden we het afschaffen dan komen we per saldo niet echt veel goedkoper uit. Bovendien gaat er vanuit het Koningshuis veel goodwill uit, wat al menig lucratief zakencontract voor Nederland heeft opgeleverd.

De Koning wijzen op wat voor vreselijke gevolgen de bezuinigingen hebben, heeft dan ook totaal geen nut. Zelfs al zou hij willen, dan kan hij er niks aan veranderen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het hem wel degelijk interesseert en dat het Koningshuis wel degelijk meeleeft met een ieder die het zwaar heeft. Alleen kunnen ze er weinig tot niks tegen doen. Elke uitspraak van de Koning of van de Koningin op dat gebied, met een boodschap richting het kabinet waarin het beleid wordt bekritiseerd zou een vreselijke politieke rel kunnen betekenen. Zitten we daar op te wachten? Sommigen misschien wel, maar wie nadenkt niet. Het zou de situatie niet verbeteren, maar verslechteren.

Een kabinetscrisis, wat het gevolg van zo'n rel zou kunnen zijn, met de val van dit kabinet zou ons land in een geweldige instabiele politieke situatie doen belanden. De groei van de economie, valt stil. De al aangenomen wetten zullen gewoon doorgaan. Dus ertegen in opstand komen heeft dan totaal geen zin, daar er geen kabinet is dat het kan aanpassen of terugdraaien. Nieuwe wetten kunnen niet worden bekrachtigd en het zou zomaar heel lang kunnen duren voor we weer een nieuw kabinet hebben.

De huidige regeringsfracties zouden beide een geweldige klap krijgen. Dit ten faveure van vooral de PVV en de SP. Het CDA en D66 zouden ook nog mee profiteren, met als gevolg dat je dan geen meerderheid over links en ook niet over rechts kan krijgen. Maar  het zou ook zomaar een coalitie van VVD/CDA/D'66 met indien noodzakelijk deelname of/gedoogsteun van de CU en het SGP kunnen opleveren.

c6cf7a80dd97549090b57ca3e2cfbf0e_medium.

Wie denkt dat zo'n kabinet genomen besluiten gaat terugdraaien vergist zich vreselijk.

Ze hebben daarnaast dan ook nog eens in de 1e kamer een absolute meerderheid. De oppositie kan doen wat ze willen, maar komt dan gewoon tekort.

Hoe erg dit kabinet ook moge zijn, ik moet er niet aan denken dat het zou vallen en dat we daardoor in een politieke impasse belanden. Onthou goed dat wanneer de PVV en de SP ver uit de grootsten worden, een enigszins logische coalitie uitgesloten zal zijn. Het zijn de partijen waar anderen niet mee in zee willen gaan. De PVV moge duidelijk zijn. En dat geen partij - m.u.v. GroenLinks - met de SP in zee wil gaan komt door hun veels te linkse opvattingen en het gebrek aan een goed alternatief financieel economisch beleid. Bij elke discussie is de SP daarin door de mand gevallen.

Voor de Pv/dA is de SP de grootste concurrent. En vice versa. Ze winnen/verliezen zetels aan elkaar en de Pv/dA zal echt nooit een ondergeschikte rol accepteren t.o.v. de SP. Zoals de VVD dat nooit zal doen t.o.v. de PVV.

Mocht het ergst denkbare gebeuren en de SP zou als grootste partij gaan regeren en gegarandeerd een aantal wetten gaan terugdraaien en het leven voor met name de onderkant van de maatschappij proberen drastisch te verbeteren, dan is dat joepie en hoezee SP.

Tot de volgende verkiezingen. En je mag je hart echt vasthouden voor wat er dan aan bezuinigingen nodig zullen zijn om het overheidstekort weer een beetje op orde te krijgen.

Ben het met iedereen eens dat dit kabinet onfatsoenlijk bezig is, maar een val ervan zou de situatie er niet beter op maken. Er is op dit moment geen draagbaar en goed alternatief. (mijn mening)

Hoe dan ook is het mijns inziens fout om de Koning er op te wijzen. Die man kan er niks tegen doen en kan dus ook niets verweten worden op dat punt.

Het Koningshuis heeft zijn fouten, zat zelfs, maar staat buiten elk door de regering genomen besluit.

***Candice***

Reacties (18) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zo! Dat heb je eruit. Goed betoog!
Dank je.
Uitstekende politieke analyse CandiceXXX
Dank je. xxx
Ik kan me vinden in dit artikel en Gildors mening. Ik zie wel eens wat van de betreffende zilla, maar lees het nooit. Wel een keer een grievende reactie van betreffende schrijver gezien, volgens mij.
Kan me ook wel in Gildors mening vinden, maar met wat bezwaren. Maar daar komen we wel uit.
Goed artikel! Ik ken bewuste zilla waar je naar verwijst niet maar ben het volkomen eens met je mening dat de Koning geen enkele zeggenschap heeft en derhalve dus daar ook niet op aangesproken kan worden.

Voor wat betreft de diverse partijen, tja mijn mening is dat we er een beetje teveel hebben waardoor je nooit meer aan de een of andere meerderheid kan komen. Gelukkig is er tot nu toe nog steeds een kabinet gevormd maar het blijft behelpen via gedoogconstructies.
Mee eens. Wat minder partijen zou geen kwaad kennen.
Ik volg Gildor in zijn mening.
Had dat al een beetje verwacht gezien eerdere discussies en jouw mening erin. Is ook niks mis mee.
Kan me ook wel vinden in zijn mening ... tot op zekere hoogte.
Ik ken de artikelen die jij bedoelt ook. Ik zie ze meer als "afreageren in de rol van een provocerende columnist met lange levenservaring". Vaak vermakelijk geschreven, meestal ook in een toon die mij persoonlijk niet ligt.

Ik ben het niet eens met jouw ideeën over de SP. Ik denk dat een linkse coalitie mogelijk is, eventueel aangevuld met middenpartijen. De extreemste kantjes worden er dan wel afgevijld. Of het sociaal-economisch rampzalig wordt betwijfel ik ook. Of je nou een kabinet van (zeer) rechtse of (zeer) linkse signatuur hebt, de bovenklasse vindt altijd mogelijkheden om welvaart te behouden of te vergroten, de onderklasse zal zich altijd als "rupsje Nooitgenoeg" gedragen en de middenklasse, of wat daar nu nog van over is, zal altijd de rekening betalen voor linkse en rechtse hobby's. ;-)

Een kabinet met de PVV is m.i. ondenkbaar omdat de PVV in mijn ogen een ondemocratische beweging is met perfide gedachtengoed.

De schuld ligt bij de kiezer. Als de kiezer zijn mening laat bepalen door performance in geformatteerde debatjes en tien minuten checken van een kieswijzertje, verdienen we ook niet beter. Democratie is geen comfortabele jas die je aantrekt als het kil aanvoelt. Democratie is met je blote klauwen in de grond en zweten, ook als het regent of vriest.
Links is alleen haalbaar als de Pv/dA niet teveel inlevert.
Een coalitie SP/Pv/dA/CDA/GroenLinks zou dan mogelijk zijn. En dan zouden de scherpe kantjes eraf geveild kunnen worden.
Maar de SP en de Pv/dA groeien enkel verder uit elkaar.
Elke keer dat er een kans was ... liet de Pv/dA dat schieten.
Er zit een hoop wrok tussen die partijen,
Ik ben niet tegen een links kabinet, maar zit niet te wachten op een kabinet die enkel maar gaat lopen geven. De teugels mogen wat vieren, maar niet losgelaten worden.

Met het onderste ben ik het helemaal eens. Wil je als kiezer weten waarop te stemmen, dan dien je je meer en beter te verdiepen in de diverse programma's.
Ze zullen zich van beide kanten over die wrok heen moeten zetten. Al was het alleen maar vanwege het landsbelang. Dat PvdA en SP nu uit elkaar groeien is logisch, omdat de PvdA nu maatregelen moet steunen van de ideologische vijanden van de SP. De vorige verkiezingsuitslag heeft ze in die spagaat gedwongen.

Ik geloof niet dat een links kabinet enkel en alleen maar gaat geven. Ik denk dat de grootste problemen nu veroorzaakt worden door de gevolgen van overbevolking en de immense particuliere schuldenlast. Het huidige kabinetsbeleid vergroot met name het tweede en staat daarmee economisch herstel in de weg.

En wij zullen moeten leren accepteren dat een hoop dingen die vroeger als "geboorterecht" en "gratis" aanvoelden, nu gewoon een prijskaartje krijgen. De politiek zal ervoor moeten zorgen dat we die kunnen blijven betalen.
Dat is een hele grote stap die beiden dan zullen moeten maken. Klopt dat de Pv/dA weinig keus had na de laatste verkiezingen, of ze hadden het moeten torpederen en op nieuwe verkiezingen aan moeten sturen. Geen idee of dat heel verstandig zou zijn geweest. Maar ze lieten wel veels te snel het plan van een inkomensafhankelijke zorg schieten. Ik vond dat op zich wel een goed idee. Ik betaal nu nog steeds heel wat minder zorg dan veel mensen die het vele malen slechter hebben. Dat is krom.

Die particuliere schuldenlast ... dat wil dit kabinet maar niet onder ogen zien. Is zonder meer één van de oorzaken die economisch herstel belemmerd.
Hoe kun je mensen die b.v. hun zorg niet kunnen betalen ook nog eens een boete erover heen geven.

De politiek dient ervoor te zorgen, klopt. Ze zijn een soort boekhouders die het beleid op een kloppende wijze moeten invullen. Maar dan wel kijkend naar alle lagen.
Het risico, dat onder een links kabinet bestaat is dat de balans die nu teveel naar de kapitaalkrachtigen doorbuigt dan te snel de andere kant wordt omgebogen. Dat kan ik mis hebben. En de SP zal weinig voelen voor groei van defensie en dat is hard nodig,
De particiliere schuldenlast maakt mensen hartstikke kapot. En dan vind ik een houding als "verschuilen achter marktwerking" en "eigen schuld" wel heel makkelijk.

Dat de SP wat betreft Defensie een hele scheut water bij de wijn moet doen, lijkt me volkomen duidelijk. En terecht.
Ben het helemaal eens met de strekking van dit pracht artikel!
Dank je en graag gedaan.