Douane agent luchtvracht

Door KarelDB gepubliceerd op Friday 12 December 11:07

Algemene doelstelling van de activiteiten voor luchtvracht.

Een douane agent wordt door de verladers en importeurs beschouwd als een noodzakelijk kwaad. Zijn activiteiten situeren zich volledig in de tertiaire ( = dienstverlenende ) sector.  Een douane agent produceert immers geen goederen, maar biedt zich aan als tussenpersoon tussen verladers of importeurs en de Administratie der Douanen in het land van import of export.  

Afhangende van de locatie waar de agent is gevestigd, kunnen de normale activiteiten betreffende pure douane administratie worden uitgebreid met een groot aantal nevenactiviteiten dewelke de meerwaarde van de agent ten opzichte van zijn klanten verhogen.  Deze activiteiten kunnen omvatten : de opslag van goederen, het afhalen van exportgoederen, het leveren van importgoederen, en, één van de belangrijkste, de uitbating van een luchtvrachtagentschap.  Immers, goederen producerende firma's neigen steeds meer naar een "one-stop-shopping" principe, waarbij zij hun logistieke import- en exportactiviteiten aan één leverancier kunnen uitbesteden, zijnde de combinatie van een douane agent en luchtvrachtagent.  Dit is de normale gang van zaken in België, evenwel worden in vele andere landen (vb. USA of zelfs Nederland) een aantal van de neventaken door aparte gespecialiseerde firma's uitgevoerd, omdat het werkaanbod en de afstanden op deze locaties veel groter is, zodat "niche markets" kunnen ontstaan.  Deze "niche market" bestaat wel in de haven van Antwerpen, waar firma's actief zijn die zich enkel en alleen bezighouden met het brengen en halen van allerhande documenten naar en van de verschillende partijen.  Dit wordt dan weer in de hand gewerkt door de grote afstanden in de haven.

Import activiteiten luchtvracht.

Een aantal basiswerkzaamheden worden aangeboden, zoals het ophalen van de documenten en de goederen bij de handling company voor luchtvracht of tijdelijke opslag tot het moment van inklaring voor baanvracht.  Voor baanvracht kunnen in bepaalde gevallen de goederen aan boord van de vrachtwagen blijven tot ze ingeklaard zijn (bv. bij volle ladingen).  In principe is Brucargo enkel voorbehouden voor in- en uitklaring van luchtvrachtzendingen.

Voor de opslag van goederen beschikt de agent over 2 importmagazijnen onder hetzelfde dak :  

- een vrij magazijn, waar goederen worden opgeslagen die afkomstig zijn van landen welke lid zijn van de Europese Gemeenschap en als dusdanig onder de noemer "vrij verkeer" vallen.  Hiertoe wordt door de opmaker de vermelding "C-Goods"  op de luchtvrachtbrief geplaatst in de box "General information".

- een douanemagazijn, waar goederen worden opgeslagen die afkomstig zijn uit Derde Landen, EVA landen (Europese Vrijhandels Associatie) en andere niet-leden van de EG en als dusdanig onderworpen zijn aan de heffing van invoerrechten en BTW bij invoer in België.  In ditzelfde magazijn worden ook transitgoederen opgeslagen, dus goederen afkomstig van buiten de EG met een andere douanebestemming dan Brucargo.

De normale afwikkeling van een importzending uit een derde land verloopt als volgt :

 1. Inontvangsname van de documenten van de airline handler
 2. Inontvangsname van de goederen en verplaatsing naar eigen importmagazijn
 3. Verzending aankomstbericht met vraag om inklaringsinstructies naar de bestemmeling
 4. Inklaring van de goederen volgens inklaringsinstructies
 5. Levering van de goederen volgens instructie van de bestemmeling

Laten we even het financiële plaatje belichten.  In feite doet een douane agent aan borgstelling bij de douane uit hoofde van zijn klanten.  Niet de uiteindelijke klant, maar wel de agent betaalt de invoerrechten, BTW, accijnzen en/of andere taksen rechtstreeks aan de douane.  De klant betaalt deze bedragen, die worden opgenomen in de globale factuur met alle relevante kosten voor deze specifieke zending terug aan de agent.

Hoe gaan deze betalingen van de agent aan de douane in hun werk ?  De electronische inklaring gebeurt via de PLDA (PaperLess Douane en Accijnzen).  Elke agent heet 2 borgen (of borgrekeningen) bij de douane :

 1. Bestendige borg : van deze rekening wordt het bedrag van te betalen invoerrechten, BTW, accijnzen en/of andere taksen afgehouden.  Dit gebeurt onmiddellijk bij de laatste toetsaanslag bij inklaring.  Deze borg dient wekelijks te worden aangevuld tot het bedrag waarop de borg werd gestart.
 2. Communautaire borg : van deze rekening wordt het bedrag van te betalen invoerrechten, BTW, accijnzen en/of andere taksen afgehouden berekend op de waarde van transitzendingen.  Deze zendingen hebben Brucargo niet als douanebestemming, en worden dus onder dekking van een transitdocument (T1) verder vervoerd naar een bestemming binnen de EG.  Wanneer het T1 document bij aankomst wordt aangezuiverd door een importdocument met betaling van de invoerrechten en lokale BTW, wordt het bewijs hiervan doorgestuurd naar het douane-uitgiftekantoor van het T1 document en wordt het geborgde bedrag door de douane teruggestort op de communautaire borg.  Tot voor een paar jaar was het borgbedrag slechts 10% van de totale borg, nu is het echter de volle 100%.

De bedragen van deze borgen worden gewaarborgd door de bank(en) van de agent en het is evident dat de agent hiervoor een interest aan de bank(en) met betalen.  De afhouding van de te betalen invoerrechten, BTW, accijnzen en/of andere taksen van de bestendige borg gebeurt onmiddellijk, terwijl de agent weken, soms maanden moet wachten op de betaling van zijn factuur door de klant.  Om dit interestenverlies te dekken, wordt een extra post "voorschotprovisie" in rekening gebracht aan de klant, zijnde een percentage (volgens afspraak of offerte) op de totaliteit van de voorafbetaalde sommen relevant aan de zending in kwestie.  Het is evident dat dit niet gebeurt wanneer de klant met cash of cheque betaalt bij de levering.  Het is trouwens "bon ton" dat een nieuwe klant de eerste paar zendingen cash dient te betalen bij levering aangezien de agent zich nog geen beeld kan vormen van zijn kredietwaardigheid.

De agent schiet heel wat gemaakte kosten voor aan zijn klant. Dit kunnen zijn :

 1. Invoerrechten
 2. BTW
 3. Accijnzen en/of bijzondere accijnzen (alcohol, sigaren, sigaretten)
 4. FOB kosten bij vertrek (in geval van Ex-Works verkoopscondities door de leverancier in het buitenland) zijnde afhaling, uitklaring e.d.
 5. Luchtvrachtkosten
 6. Fuel surcharges (betaalbaar aan de airline)
 7. Security surcharges (betaalbaar aan de airline)
 8. Laat volgen kosten (betaalbaar aan de airline handler bij aankomst)
 9. Veterinaire kosten (invoer van levende have)
 10. Eventuele opslagkosten bij aankomst.

Dan zijn er nog de kosten die de agent aanrekent voor zijn eigen interventie, zoals de eigenlijke inklaring en de eventuele levering aan huis.  De totaliteit is wat men noemt een "apothekersfactuur" met een groot aantal posten.

Zoals je kan vermoeden is het winstpercentage per dossier enorm klein, om niet te zeggen miniem aangezien de meeste bedragen “aan kost” worden gefactureerd, zoals de invoerrechten, BTW, accijnzen e.d.  De effectieve winst zit in de zuivere interventiekosten en eventueel in de luchtvracht indien het om EXW of FOB-zendingen gaat.  In dat geval wordt de offerte voor de zending gemaakt aan de importeur van de goederen, inclusief de luchtvracht en bijhorende taksen hierop (fuel surcharge en security surcharge).  De aankoopprijs van de luchtvracht (uitgedrukt per kg) wordt door de agent of vertegenwoordiger van de luchtvracht-douane agent bedongen bij de airline op vertrek, waarna een offerte aan de importeur wordt gemaakt welke een winstmarge omvat.  Deze winstmarge wordt dan in principe gedeeld door beide agenten op vertrek en aankomst.  Deze cijfers zijn onderhevig aan een aantal variabelen, afhangende of het over geïsoleerde zendingen gaat (ofwel occasionele zendingen) dan wel over “traffic zendingen” (regelmatige verzendingen van dezelfde verzender naar dezelfde bestemmeling).

Het komt er dus op neer dat de douane agent een enorme financiële verantwoordelijkheid heeft, zowel ten opzichte van zijn klanten als ten opzichte van de  financiële autoriteiten in het land van bestemming.

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.