Schijnconstructies

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Friday 28 November 21:43

8a92be05720b2ab995fba300ced1eefa_medium.

De regeringspartijen VVD en PvdA hebben overeenstemming bereikt op welke wijze de schijnconstructies met Oost-Europa aangepakt moeten worden. Minister Asscher van Sociale Zaken had een voorstel hiertoe ingediend, maar dit was onaanvaardbaar voor de VVD. Asscher wil voorkomen dat bedrijven Poolse of andere Oost-Europese werknemers onder het het minimumloon betalen. De manier waarop de Minister dit wilde bereiken ging de VVD te ver.

In de plannen van Asscher zou een hoofdopdrachtgever er altijd voor verantwoordelijk worden dat de CAO afspraken nageleefd worden.Zoals de situatie nu is, is alleen de directe opdrachtgever aansprakelijk. Door de tegenwerking van de VVD is er een compromis gemaakt en kan de hoofdaannemer alleen bij grove nalatigheid aangesproken worden. Die krijgt in een dergelijk geval zes maanden de tijd om in te grijpen. De nieuwe aanpak zou betekenen dat als je bij je baas geen loon krijgt uiteindelijk terecht kunt bij diens opdrachtgever.

Over het aanpakken van schijnconstructies heeft het kabinet vorig jaar afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers in een sociaal akkoord. Dit akkoord heeft dus weinig opgeleverd, omdat de schijnconstructies nog steeds bestaan en hierdoor Nederlandse werknemers op dit gebied geen schijn van kans hebben op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het huidige compromis is een eerste stap tot verbetering, maar zal naar zoals nu laat aanzien te weinig veranderen op arbeidersmarkt. Het compromisvoorstel is door VVD gelanceerd omdat men vreesde voor bureaucratische rompslomp.

Met dit laatste heeft de VVD wel een punt, maar het komt er wel op neer, dat de hoofdopdrachtgever bijna volledig buiten schot blijft. De mogelijkheid blijft bestaan, dat men zich onttrekt aan de CAO afspraken en ook niet het minimumloon zal gaan betalen.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Klopt. Hoofdopdrachtgevers worden bijna niet aangepakt en dat zijn degenen die uiteindelijk bepalen wat er gebeurd op de werkvloer. Of er in ploegendiensten gedraaid gaan worden en ze bepalen wat ze betalen.
De directe opdrachtgever (uitzend/detacheringsbureaus) hebben zich aan te passen aan de voorwaarden van de hoofdopdrachtgevers, want voor hun een ander bureau die wel meewerkt.