Gebruik anti-depressiva bij minder-jarigen kan anders

Door Spinsel gepubliceerd op Friday 28 November 10:56

 

 

 

 

 

 

 

Ongeveer 0,3% van alle minderjarigen gebruikt anti-drpessieva. Wanneer kinderen ouder worden is de kans ook groter dat ze deze middelen krijgen voorgeschreven. Boij 10-jarigen is dit 0,2 procent, bij 14 jarigen is dat 0,6% en rond de 16de jaar gebruiken ongeveer 1,9% van de jongeren anti-depressiva. Ook is er een wezelijk verschil tussen jongens en meisjes. Rond de 13 jaar gebruiken meer jongens dan meisjes anti-depressiva. Ook het inkomen speelt daarbij een rol. Kinderen uit een lager sociaal milieu zullen sneel medicatie slikken dan kinderen die uit een hoger sociaal milieu komen.

Een therapie kan slechts een deel van de oplossing zijn voor een ernstige depressie. Zowel het ontstaan als de behandeling is immers multifactorieel.
De drempel voor hulpverlening moet veel lager door het bestaande aanbod (met o.a. de huisarts, de eerstelijnspsycholoog en de GGZ) te optimaliseren. De multidisciplinaire aanpak bewijst immers haar waarde en die gaat verder dan het gebruik van een geneesmiddel.

Als we ook sterk inzetten op preventie en de versterking van de veerkracht en mentale fitheid. Dit helpt om depressieve gevoelens te voorkomen, maar maakt ook weerbaarder als het tegenzit. Hoe jonger je daar mee begint, hoe beter. Om hierin succesvol te zijn moet ook de omgeving van het kind betrokken worden (het gezin, de school, vrije tijd,…).

Tot slot zal ook een minder prestatiegerichte samenleving de druk op kinderen en jongeren thuis, in het onderwijs en in de vrije tijd ten goede komen. Daarnaast moeten psychische problemen beter bespreekbaar worden.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat kinderen tot 12 jaar de basis leggen voor hun geestelijke gezondheid in de rest van hun leven. De gedragspatronen op twaalfjarige leeftijd zijn al sterk verankerd en veranderen niet makkelijk meer. Vandaar dat het cruciaal is om op die leeftijd het psychisch welbevinden en de psychosociale vaardigheden te ontwikkelen.

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.