Zijn schapen kennen zijn stem

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Sunday 09 November 21:21

     De leer van 'De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' is juist en ze bevat geen misleiding. Ze vraagt niet om argumenten want ze bewijst zichzelf. (Brigham Yong in JD, deel 10 blz. 327.) Daarom is er geen ruimte voor twist of debat. Wij citeren de Bijbel alleen om te bewijzen wat er gebeurde. En alle mensen, overal, hebben precies de zelfde verplichtingen om acht te slaan op ons getuigenis. (Bruce R. McConkie in CR van oktober 1970 blz. 128.)

                                                

     In zijn rechtvaardige ijver zal de zendeling trachten iedere ziel tot Christus te brengen. Deze ambitie is geboden maar kan helaas niet worden verwezenlijkt. Het is ook nooit zo opgevat, zelfs niet in de raadsvergadering in het voorbestaan, dat allen, of zelfs de meesten, zich bij de kerk zouden aansluiten. God heeft daar ook nooit op gerekend want Hij heeft drie graden van heerlijkheid gecreëerd en de hoogste graad is voor hem die zich laat dopen en lid wordt van deze kerk en tot het einde toe blijft volharden in het naleven van de geboden en verordeningen.

                                     

     Maar al te vaak probeert de zendeling iedereen te bereiken en te onderwijzen en dat doet hij omdat het zijn taak is hen te zoeken en te onderwijzen die de boodschap willen aannemen. (Zie LV 42:7-8.) De zendelingen verspillen daarbij vele uren bij hun poging hen te onderwijzen die niet reageren op de waarheden van het herstelde evangelie terwijl ze in die zelfde tijd misschien de oprechte van hart hadden kunnen vinden en onderwijzen. Een zendeling behoort daarom niet veel tijd te besteden aan hen die weigeren zich aan de doelen van de lessen te binden en uit respect voor de weigeraar en zijn vrije wil moet de zendeling verder om zijn tijd zo efficiënt mogelijk te benutten.

                                                 

     Daarbij zal hij altijd voorzichtig te werk gaan met als doel de gevoelens van mensen niet onnodig te verontrusten of te kwetsen want het is zijn taak om het herstelde evangelie in alle nederigheid en ootmoed te prediken en om iedereen te waarschuwen dat zij zich moeten bekeren en tot Christus komen. Hij vermijdt twistgesprekken en disputen die niets opleveren omdat het meestal mensen zijn die zelf onwetend zijn van hun verdorven gedachten en daarom niet het verlangen koesteren om de waarheid te horen. Het is de plicht van iedere zendeling dat; indien men het getuigenis niet aanneemt, hij zich zal spoeden naar een andere plaats want in dat geval zal het met hem net zo goed gaan dan wanneer iedereen het herstelde evangelie zou aannemen.

                                 

     God weet dat er schapen (mensen) zijn die, wanneer ze eenmaal zijn herstelde evangelie horen, geen anderen meer zullen volgen. Er zijn er namelijk een heleboel die getuigden dat zij geen godsdienst hadden totdat de leer van 'De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen' kwam. Daarvóór verlangden ze er niet naar, maar zodra ze het hoorde verkondigen, bekeerden zij zich onmiddellijk. En hoevele waren zoekende van de ene kerk naar de andere of van het ene geloof naar het andere, nauwelijks wetende wat zij zochten terwijl zij zich toch bewust waren van een knagende leemte die door niets kon worden opgevuld. Ze werden volkomen gelukkig toen er eindelijk aan werd voldaan. Zijn schapen kennen zijn stem en zij zullen geen vreemde volgen en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.     

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.