Zorgverzekeraars te machtig

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Saturday 18 October 17:30

d8a8f119c316c9cf6fc460e6bac963c5_medium.

De zorgverzekeraars zijn te machtig

Patiënten en zorgverleners zijn van mening, dat de zorgverzekeraars te veel macht en hebben. Na tandartsen, apothekers en fysiotherapeuten zijn ook de artsen en patiënten gefrustreerd geraakt over de macht en vermeende rijkdom van zorgverzekeraars. Dit komt naar voren uit de Nationale Zorgmonitor 2014. Een landelijk onderzoek over deze zaak wijst uit, dat er een roep is om overheidscontrole op de zorgverzekeraars. De angst is namelijk aanwezig, dat het accent te veel komt te liggen op winst en te weinig op kwaliteit. Goede gezondheidszorg is in tegenstelling van wat er nu gaande is, een overheidstaak. Deze mening wordt door ¾ van de deelnemers aan het onderzoek gedeeld.

Er wordt door deze deelnemers ook gevreesd voor een tweedeling in de zorg. Dit heeft vooral betrekking op de bekostiging van de zorg. Het beperken van het basispakket, hogere premies voor de (aanvullende) verzekeringen en het alsmaar stijgende eigen risico zorgt ervoor, dat er een tweespalt komt tussen rijk en arm. Het uitkleden van het basispakket en de alsmaar duurder wordende kosten voor zorg stuit een grootdeel van de Nederlanders tegen de borst. In percentage uitgedrukt is dit 83%.

De artsen ergeren zich vooral over de administratieve rompslomp waaraan zij moeten voldoen. Daarbij wordt nog eens aangevoerd, dat de verzekerden van mening zijn, dat er te weinig zicht is op kwaliteit van de behandelingen. Een heikel punt is de ingewikkeldheid van de polissen. Blijkens de belangenverenigingen worden patiënten na behandeling vaak met( bij)betaling geconfronteerd, waarop men niet gerekend had.

De bemoeienis bij behandeling en de moeizame onderhandelingen over contracten en vergoedingen zijn aan forse kritiek onderhevig. Verzekeraars drukken te veel hun stempel hierop. De woordvoerder van de zorgverzekeraars vond bijna alles een bekend verhaal. Zij erkennen het bestaan van omslachtige administratieve procedures, een deel hiervan is volgens hen te wijten aan overheidsregels. Ook de concurrentie tussen verzekeraars onderling zorgen voor extra administratief werk.

De hand echt in eigen boezem steken is er niet bij. Ons zorgstelsel is toe aan vereenvoudiging. Een duidelijke polis met weinig administratieve rompslomp, waarin omschreven wordt wat wel en niet vergoed wordt. Dat alles tegen een inkomens afhankelijke premie. Vooral dat laatste omdat daardoor de zorgtoeslag afgeschaft kan worden. Mensen betalen dan gewoon hun premie zonder subsidie van de overheid. Het is te gek voor woorden, dat er hele bevolkingsgroepen afhankelijk zijn van toeslagen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.