WMO veranderingen in 2015

Door Vvamp gepubliceerd op Thursday 16 October 15:18

Uitleg over de WMO

Op 16 oktober 2014 start er een voorlichtingscampagne over de WMO en de veranderingen die er plaats zullen vinden in de WMO.    Dit is nodig, want heel veel mensen weten niet wat er veranderen gaat en hoe die veranderingen eruit zullen gaan zien in hun situatie. 

Wat is de WMO?

De WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt voor ondersteuning aan hen die dit nodig hebben. Gehandicapten bijvoorbeeld, mensen met psychische problemen en mensen met een ziekte.

Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen, dan worden gemeenten verantwoordelijk voor de WMO. De bedoeling is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en thuis kunnen blijven wonen. 

Wat gaat er in 2015 veranderen voor mensen die nu al hulp ontvangen?

Weinig. Zij blijven veelal de hulp ontnvangen die zij al ontvingen op basis van de gegeven indicatie(s). Wel zullen zij in de loop van 2015 gelijkedelijk aan bekend worden gemaakt met de veranderingen voor 2016. Uiteraard is dit afhankelijk van de gemeente waarin men woont.

Wat als je nu of in 2015 hulp via de WMO wilt ontvangen?

Wanneer je nu of in 2015 een vorm van hulp/ondersteuning nodig hebt zal je je moeten melden bij het WMO loket van de gemeente waarin je woont. Er volgt dan een gesprek. In dit gesprek zullen een aantal dingen aan bod komen.

* Is er terug te vallen op een eigen netwerk
* Welke ondersteuning is er nodig en welke zijn er te bieden door de gemeente
* Is de ondersteuning op te lossen en wat loopt er al?
* De algehele situatie (inkomen, werk etc)

Is er terug te vallen op een eigen netwerk?

Denk hierbij aan de kinderen, de buren, eventuele andere vijwilligers in de omgeving die de taken, waar ondersteuning uit valt te halen, op zich kunnen nemen

Welke ondersteuning is er nodig en welke zijn er te bieden door de gemeente?

Er kan op verschillende manieren gebruik worden gemaakt van de WMO. Huishoudelijke hulp, het aantrekken van steunkousen, Valies, psychische ondersteuning etc. De gemeente zal kijken waarmee het probleem opgelost kan worden en hoe.

Is de ondersteuning op te lossen en wat loopt er al?

Het kan zijn dat er al dingen lopen, omdat er al gebruik wordt gemaakt van de WMO, of dat er juist gebruik gemaakt moet worden van een andere wet, zoals bijvoorbeeld de jeugdwet of de participatiewet. dit wordt allemaal goed onderzocht

De algehele situatie

Wat ook van belang is, is het inkomen, het werk en de huisvestiging.  

Eigen bijdrage en de WMO 2015

Voor de WMO moet een eigen bijdrage betaalt worden. Afhankelijk van het inkomen, de leeftijd, maar ook het eigen vermogen van de aanvrager of de partner zal die eigen bijdrage vastgesteld worden. Iemand met een hoog eigen vermogen of een goed pensieon betaalt meer dan iemand die niets of weinig heeft. Het kan dus zijn dat mevrouw A, voor drie uur hulp per week, minder moet betalen dan mevrouw B, die maar één uur krijgt.

Mantelzorg

Het liefst wil de regering dat de ondersteuning opgelost gaat worden door vrijwilligers en mantelzorgers. Vrijwilligers zijn vaak te vinden bij de kerk, oudereninstellingen en andere stichtingen die zich inzetten voor ouderen en hulpbehoevenden. Veelal kennen zij de mensen niet. Ze leveren hun diensten gratis.
Mantelzorgers daarentegen kennen de mensen wel, omdat zij de zorg op zich nemen van hun moeder, vader, broer, buur of andere familielid al dan niet vriend. Ze doen dit belangeloos.

Er zal steeds meer verlangt gaan worden van vrijwilligers en mantelzorgers om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden en de mensen zo lang mogelijk thuis te houden.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.