Herstel economie

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Monday 06 October 18:14

46f9539042e83bbccfd679188aab2850_medium.

Voorzichtig herstel van de Nederlandse economie

Deze bewering is niet afkomstig van een of ander Nederlands onderzoek instituut maar van het Internationaal Monetair Fonds(IMF). De groei is te danken aan de export, stijgende huizenprijzen en het toegenomen vertrouwen in de economie. Het IMF verwacht, dat de groei zich volgend jaar in een geleidelijk tempo voortzet. De risico’s liggen vooral extern, lage groei en inflatie in de eurozone en politieke onrust Het Midden Oosten en Oekraïne.

Wat schulden betreft behoort ons land per huishouden tot de hoogste van de eurozone. Dit maakt de economie op termijn zeer kwetsbaar. Het gevaar van economische schokken en geen groei op de langere termijn is duidelijk aanwezig. Dit wordt voor de Nederlandse economie volgens IMF de grootste uitdaging. Vooral jonge huishoudens zitten in de schuld zitten.

Er zijn volgens de zelfde instantie door de overheid belangrijke stappen gezet met de hervorming van pensioenen, huizenmarkt en werkgelegenheid. Vooral de hypotheekhervormingen hebben de verwachtingen op de huizenmarkt gestabiliseerd.

De IMF geeft aanbevelingen om de schulden onder jongeren te verlagen. Een van de suggesties is de pensioenpremies speciaal voor jongeren te verlagen. Dit leidt volgens dit Fonds tot hogere consumptie. Meer besteedbaar inkomen leidt tot meer bestedingen en dus economische groei. Verdere pensioenhervormingen moeten er nog plaats vinden. Ten slotte denkt het IMF aan het belastingvrij schenken. De bestaande schenkingsregeling van € 50.000 verhogen is aan te bevelen. Het is niet aannemelijk dat deze suggestie overgenomen wordt. Men klacht nu al steen been, dat de vorige regeling van € 100.000 te veel gekost heeft.

Op zich is het voorstel wel te verdedigen, omdat het ten goede kan komen aan de huizenmarkt. De lopende regeling, die nu nog loopt tot 31 december 2014 heeft zijn vruchten opgeleverd in de vorm van minder hypotheekschulden en de aankoop van koopwoningen.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.