Investeringen pensioenfondsen: dekkingsgraden en beleggingskosten en Shell pensioenfonds info

Door De Mossel gepubliceerd op Monday 06 October 12:19

Er is veel beweging op de pensioenmarkt, ook nu weer veel informatie over investeringen, beleggingskosten en Shell wil pensioenen stabiel houden of hoger dan eerst.

851d6467401eeb088da5c08a25986f00_medium.

Investeringen pensioenfondsen: dekkingsgraden en beleggingskosten en Shell pensioenfonds info

  • Investeringen in waterkracht door pensioenbeheerder APG
  • Lichte stijging van dekkingsgraden pensioenfondsen
  • Hogere pensioenopbouw bij Shell
  • Pensioenfondsen onduidelijk over beleggingskosten
  • Pensioenmarkt houd Shell in de gaten met pensioenopbouwplan
  • Eind juli dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel

Investeringen in waterkracht door pensioenbeheerder APG

APG beheerder van geld van diverse pensioenfondsen gaat investeren in waterkrachtcentrales, de investering is hoofdzakelijk in Europa. APG gaat een samenwerking aan met het Duitse Aquila Capital. De pensioenbeheerder APG wil grootendeels actief zijn in Scandinavie, in Scandinavie wordt veel energie gewonnen door opwekking in rivieren. Daarnaast zijn de pijlen gericht op Turkije waar in de toekomst groot potentieel ligt voor energieopwekking uit of met waterkracht.

APG en Aquila Capital

APG werkt bij al deze investeringen heel nauw samen met Aquila Capital, dit bedrijf doet het beheer van deze zaken en start nieuwe projecten en start nieuwe investeringen. Pensioenbeheerder APG maakt 250 miljoen over uit eigen middelen, en financiert de andere 50 % met geld uit leningen. Het zou 1 van de grootste investeringen zijn ooit, gedaan op het vlak van duurzaam energie winnen, ook denkt APG rendementen te kunnen halen van minimaal 6 % en maximaal 15 %.

APG en duurzame energie

De pensioenbeheerder zet sinds kort in op duurzame energie, vorige week zijn ze met 237 miljoen gestart met investeringen in hoogspanningskabels in de landen Chili en Brazilie. De te vervoeren stroom komt ook van waterkrachtcentrales.

Pensioenbeheerder APG is op zoek naar beleggingen in de infrastructuur die steunen op duurzaamheid. De kracht van water is de beste en meest efficiënte winning van energie, zeker gezien de risico's en rendementen. Verder duidelijke kasstromen en zeer duurzaam. APG heeft tot nu toe 5,5 miljard euro's in waterkracht uitstaan, in totaal hebben ze 369 miljard uitstaan aan investeringen.

Lichte stijging van dekkingsgraden pensioenfondsen

Dekkingsgraden bij de grootste vijf pensioenfondsen zijn weer enigszins gestegen in kwartaal 2 van 2014.

Dekkingsgraad ABP 

Bij ABP is de dekkingsgraad in kwartaal 2 van 2014 licht opgelopen, van 106,1 % is deze met 0,6 % gestegen tot 106,7 %. De dekkingsgraad is de graad meter van het pensioenfonds hoe zij in de toekomst de pensioenverplichtingen kunnen na komen. Vanaf 105 % wat de minimale stand is, zijn fondsen weer gezond, maar zeker nog niet klaar met het verleden. Door stijgende beurzen werd de dalende rente goed gemaakt, dalende rente is lastig voor de pensioenen. ABP het pensioenfonds voor overheid en onderwijs heeft 2,8 miljoen leden.

Dekkingsgraad PFZW

Bij PFZW is de dekkingsgraad in kwartaal 2 van 2014 ook licht opgelopen, van 109 % is deze met 1 % gestegen tot 110 %.  Heel 2014 zit de dekkingsgraad hier al rond 109 a 110 %. Het rendement was veel beter met 9 % maar ook hier was het lastig met de lage rente.

Dekkingsgraad PMT

Bij PMT is de dekkingsgraad in kwartaal 2 van 2014 heel licht opgelopen, van 104,9 % is deze met 0,3 % gestegen tot 105,2 %. PMT moest in mei nog de pensioenen verlagen omdat de dekkingsgraad te laag was, dus onder de 105 %. Het gevraagde uitstel werd niet verleend door De Nederlandse Bank.

Dekkingsgraad BPF bouw

Bij BPF bouw is de dekkingsgraad in kwartaal 2 van 2014 ook opgelopen, van 114,2 % is deze met 2,2 % gestegen tot 116,4. Het Bouwnijverheids pensioenfonds met 806,000 leden ziet ook de lage rente als een blok aan het been. En denkt zelf dat in het 3e kwartaal een daling zal plaats vinden.

Dekkingsgraad PME 

Bij PME is de dekkingsgraad ook heel licht gestegen, van 105 % is deze met 0,2 % opgelopen tot 105,2 %. Het pensioenfonds heeft per 1 april de pensioenen verlaagd omdat de dekkingsgraad te laag was.

Hogere pensioenopbouw bij Shell

Olieconcern Shell vraagt de regering om toestemming voor jaarlijks hogere pensioenopbouw. In 2015 wordt gestart met een lagere pensioenopbouw, dat zou voor de regering voordelig moeten uitpakken, 2,8 miljard extra inkomsten zouden het resultaat moeten zijn. Er is een minder groot deel belasting vrij pensioen, dus van daar die meevaller.

Shell wil als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde het pensioen binnen Shell hoog en sterk houden. Deze info is gehaald van interne mail binnen het bedrijf Shell. Door geen 1,85 % maar 2,05 % pensioen op te bouwen, gaat Shell bij sommige delen van het pensioen geen opbouw geven.

Een pensioenspecialist zegt dat als deze maatregel er door komt, er een situatie kan ontstaan die vraagt naar meer creativiteit in de pensioenregelingen.

Pensioenfondsen onduidelijk over beleggingskosten

Nog steeds is er onduidelijkheid over de beleggingskosten, dat zijn de kosten die pensioenfondsen moeten betalen om hun geld te kunnen beleggen. Dat is de conclusie van de AFM die 52 jaarverslagen heeft onderzocht. In de jaarverslagen is nauwelijks te zien hoe die kosten zijn opgebouwd en welke factoren invloed hebben op deze kosten.

Kenners die deze jaarverslagen lezen kunnen zo doende geen beeld vormen van het evenwicht tussen verhoudingen in diverse kosten, de rendementen en de risico's. Commentaar van de AFM is dat kosten op verschillende punten worden aangevoerd, maar dat is niet altijd duidelijk weergegeven, en dus niet na te zien. Verbanden tussen deze kosten zijn belangrijk om conclusies te kunnen trekken uit de jaarverslagen. De AFM wil duidelijk onderscheid tussen kosten, rendement en risico's.

Daarnaast moeten fondsen tonen wat bruto en netto resultaat is, en ook welke kosten ze gemaakt hebben.

Bij pensioenfonds PostNL dekkingsgraad beterder

Een licht stijging bij het pensioenfonds van PostNL, in kwartaal 2 van 2014 is het percentage met betrekking tot de dekkingsgraad gestegen van 112,6 % met 0,8 % tot eind juni 113,4 %. Er werd in het tweede kwartaal een winst stijging van 5 % geboekt maar de dalende rente is een tegen werkend feit, dus zo doende maar 0,8 netto resultaat.

Pensioenmarkt houd Shell in de gaten met pensioenopbouwplan

Met interesse wordt olieconcern Shell gevolgd in de pogingen om een nieuw plan voor pensioenopbouw te ontwikkelen. Het CNV heeft verklaart dat als het Shell plan slaagt, dat er bij andere pensioenfondsen ook dergelijke flexibele regels kunnen komen. Het hogere percentage van 2,05 % in plaats van 1,85 % zou voor Shell een aantrekkelijke voorwaarde zijn bij het aantrekken van personeel.

Shell doorkruist bezuiniging van Kabinet

Normaal gezien zal Shell het niet makkelijk voor elkaar krijgen, om een ander pensioenplan in te voeren. Het Kabinet heeft namelijk een voordeel aan het nieuwe pensioenplan, en zou deze nu weer deels gaan onder mijnen door de plannen van Shell.

Eind juli dekkingsgraad pensioenfondsen stabiel

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen is eind juli stabiel gebleven, gemiddeld is het percentage 110,6 %. Heel het jaar 2014 schommelde het percentage rond die 110 %. Echter de crisis in de Oekraine zorgt voor spanningen op de beurzen, stijgingen komen tot stilstand en dat gaan we merken bij de pensioenfondsen. Eind juni was de stand 111,3 % en nu is deze 110,6 %

Lage rente drukt resultaten pensioenfondsen

Omdat de ECB de rente verlaagde, stegen de verplichtingen van de pensioenfondsen, en dat was een stijging van 2,3 %. Ook de crisis met Oekraine zet de resultaten onder druk

Als ZZP-ers nu direct aanvullend pensioen regelen : Klik hier

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

 

Bron eigen website : http://mijnpensioenoverzicht.org/investeringen-pensioenfondsen/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.