Bekering kan de wereld redden van de verwoesting

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 06 October 12:18

     Tenzij er spoedig massale bekering is, zal het niet lang meer duren eer de mens overvallen zal worden door rampen. Eigenlijk is deze situatie al reeds in gang gezet om de mensheid te waarschuwen maar het zal niet lang meer duren eer zij, die over het oppervlak van de aarde verspreid zijn, bij miljoenen als vliegen zullen sterven door dát wat komt. Onze hemelse Vader heeft ons verteld hoe het vermeden kan worden. Het is een deel van onze zending namelijk de wereld in te gaan en de mensen uit te leggen hoe het voorkomen kan worden. Door hen te vertellen dat ze niet ongelukkig hoeven te zijn zoals zovele overal, maar dat geluk ook in hún leven kan komen want als de geest van God in uw hart brandt kúnt u niets anders dan gelukkig zijn.

                   

     Bekering is namelijk het tweede beginsel van het herstelde evangelie. Is het toeval dat het na het eerste beginsel van geloof in de Heer Jezus Christus komt? Het is waar dat iemand zijn leven kan veranderen of verbeteren zonder eerst in Jezus Christus te geloven. Dit soort verandering is echter geen ware bekering maar een herwaardering van een levenswijze. Bekering moet gefundeerd zijn op geloof in de Heer Jezus Christus. Amulek legde uit dat alleen ‘… geloof tot bekering…. tot het eeuwige leven leidt. (Zie Alma 34:15-17, 30.)

                             

     De overtuiging dat God bestaat veroorzaakt dat de zondaar zijn schuld erkent. Als er gezegd wordt dat het eerste resultaat van geloof in God en in de openbaringen die Hij heeft gegeven bekering is dan zal ik het niet tegenspreken want het is een algemeen aanvaarde waarheid want het komt inderdaad in logische volgorde na geloof. Zodra men overtuigd is van Gods bestaan en men doordrongen raakt van de waarheid van openbaringen die Hij over zichzelf en zijn wetten heeft gegeven wordt de mens er zich van bewust dat hij een overtreder is van Gods heilige en rechtvaardige wetten.

                                  

     Geloof in de verzoening van Christus zal natuurlijk tot erkenning van eigen zonden leiden, tot een gevoel van grote nederigheid en berouw tegen over onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus. De schriften noemen dit “een gebroken hart en een verslagen geest.” (3 Nephi 9:20.) Dit soort nederigheid zal een persoon ertoe brengen zijn zonden voor God en voor hen die hij heeft gekrenkt, te belijden. Wanneer ‘heiligen der laatste dagen’ zich voorbereiden bekering te verkondigen aan de wereld ondervinden zij persoonlijk dezelfde nederigheid van hart en geest die tot het erkennen van zonden leidt.

                             

     Schuldbesef moet de erkentenis inhouden dat de overtreden wet Gods wet was en dat al zijn wetten uiteindelijk zijn bedoeld ten bate tot verheerlijking van de mens en dat in zijn liefdevolle alwetendheid God weet wat voor ieder van ons het beste is. Dan wordt in de bekeerling met eerbied en ontzag en een toenemende liefde tot God het verlangen gewekt om God te behagen en vervolgens het verlangen, te worden zoals Hij is

                                           

en in zijn nabijheid te mogen vertoeven. Dit verschaft de ‘heilige der laatste dagen’ de stimulans en de bereidheid om voort te gaan op het pad waarlangs deze doelstellingen verwezenlijkt kunnen worden.

     Er zijn mensen (de meesten) waarvan hun onwetende wanhopige lijden onnodig wordt verlengd omdat zij zich niet bekeren door hun zonden te belijden en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.