Pensioeninformatie beter: AOW en de kosten en nieuwe plannen

Door De Mossel gepubliceerd op Monday 06 October 12:15

Pensioen informatie moet beter, hoe staat uw pensioen er voor, hogere uitgaven door vergrijzing, Plannen van Klijnsma, en alle pensioen info van de laatste tijd.

e86291d32387c8e12e9d40f1041aba83_medium.

Pensioeninformatie beter: AOW en de kosten en nieuwe plannen

  • Info voer uw pensioen moet beter te zien zijn
  • Plan Klijnsma krijgt kritiek van Raad van State
  • Pensioenplicht heeft minder draagvlak
  • Daling actieve deelnemers oorzaak babyboomers
  • Hogere AOW uitgaven door de vergrijzing

Nu direct mijn pensioen jaar ruimte bereken : Klik hier

Info voer uw pensioen moet beter te zien zijn

De Nederlanders moeten makkelijker over hun pensioen info kunnen beschikken, en ook moet het gemakkelijker worden om stappen of actie te ondernemen om resultaten bij te stellen. De pensioenfondsen moeten hun fondsen doorzichtiger maken, daar is nu een wetsvoorstel voor ingediend door staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

Leden van pensioenfondsen moeten op voorhand weten waar ze aan toe zijn, het wetsvoorstel brengt de pensioenfondsen dichter bij de leden, ook worden de lijnen korter en is er meer betrokkenheid.

Minder onzekerheden tussen pensioenfonds en leden

Het is de bedoeling dat er meer maatwerk komt op de pensioenmarkt. Ook zou er meer ruimte komen voor digitale informatie voorziening. Het pensioenregister moet worden uitgebreid zodat mensen alles inzichtelijk krijgen, en kunnen anticiperen op tegenvallers, maar ook op meevallers. De Raad van State staat achter het wetsvoorstel, maar waarschuwt voor onzekerheden ook als er meer inzichtelijk is.

Plan Klijnsma krijgt kritiek van Raad van State

Stevige kritiek op Kabinetsplan Klijnsma om de koopkrachtondersteuning van AOW'ers te wijzigen. Het zou de ouderen vergeten en het resultaat van dit plan is minimaal, gezien de bezuiniging. Het voorstel mag nog eens na gezien worden.

Afhankelijk van het aantal jaren dat ouderen in Nederland gewoond hebben wil zij ondersteuning geven op hun AOW, dus de jaren dat effectief AOW is opgebouwd. Deze regel komt de andere vervangen, waar ook ouderen in het buitenland deze ondersteuning krijgen.

Geen huishoudentoeslag

Het niet doorgaan van de huishoudenregeltoeslag, die de zorg, huur en andere toeslagen zou moeten vervangen, maar niet goed gekeurd werd, omdat ze niet was uit te voeren. De nieuwe regeling is alleen goed voor mensen die altijd in Nederland hebben gewoond. Dus ook de rijke of rijkere AOW'ers krijgen deze meevaller

Pensioenplicht heeft minder draagvlak

Het draagvlak voor pensioenplicht wordt minder volgens staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Veel Nederlanders werken als zelfstandigen en deze groep vindt het niet vanzelfsprekend dat ze moeten aansluiten bij een pensioenfonds.

Eind vorige maand gaf Klijnsma het startschot om de pensioendialoog te beginnen op nationaal niveau, deze dialoog en contact tussen alle partijen moeten voor de langere termijn een pensioenplan ontwikkelen. Deze dialoog heeft niks te maken met de pensioenregels die in 2015 starten.

Klaas Knot van De Nederlandse Bank

Knot is blij dat er meer transparantie komt in de pensioenmarkt, en deze dialoog zal daar aan meewerken. Het is belangrijk dat er meer maatwerk komt in de pensioenmarkt, de houdbaarheid moet op tafel komen, dus iedereen moet zijn verantwoording nemen.

Bijstandgerechtigden Enschede

In Enschede wil men bijstandsmensen eerst het pensioen op laten eten, Klijnsma is hier zeer op tegen. Klijnsma stelt dat pensioen voor later is en dat het als inkomen geld voor de oude dag. Dit is niet de bedoeling van pensioen. Wel is er tegenwoordig de mogelijkheid om pensioengeld eerder op te nemen.

Daling actieve deelnemers oorzaak babyboomers

Veel ouderen gaan met pensioen en dat zorgt er voor dat er minder actieve leden zijn om het pensioen op te bouwen. Weer is er een daling van 146.000 actieve leden die dus niet actief worden, en dus geld gaan kosten in plaats van geld opbrengen.

Sinds 2011 is deze daling ingezet, en dat komt omdat de generatie van 1946 en 1950, die dan geboren zijn en die noemt men de babyboomers, die gaan stoppen met werken en met pensioen. In deze jaren zijn er veel meer kinderen geboren dan in de tijd er voor en er na.

Gezondheid van een pensioenfonds

De gezondheid van een pensioenfonds wordt bepaald door de balans van de actieve en niet actieve deelnemers in dat fonds. De pensioenpremie die betaald wordt gaat in beleggingen of wordt uitgekeerd aan de niet actieve deelnemers.

Doordat mensen met pensioen gaan, en zeker nu met die babyboomers, dalen de actieve leden en stijgen de uitkeringen. Eind 2013 werden 3,1 miljoen uitkeringen verstrekt, 2,2 miljoen keer was dat een ouderdomspensioen, dat is een stijging met 80.000 in vergelijk met 2012. De komende jaren zal deze hardere stijging doorzetten.

Partner pensioenen zijn toegenomen met 7000 leden in 2013, daarnaast zijn de arbeidsongeschiktheids uitkeringen met 6500 af genomen.

Een gewezen deelnemer

Een gewezen deelnemer is een pensioendeelnemer die in het verleden pensioen opbouw had, is daar later mee gestopt omdat er een andere baan kwam. Is misschien bij een ander fonds weer aangesloten. Maar iemand kan ook zo maar gestopt zijn met werken, op de eigen gekozen leeftijd.

De gewezen deelnemers zijn voor het eerst gegroeid, was eind vorig jaar 8,8 miljoen personen, dat is in vergelijk met 2012 187.000 meer.

Hogere AOW uitgaven door de vergrijzing

Sinds 2008 zijn de AOW uitgaven met ruim 24 % gestegen tot een bedrag van ruim 32 miljard euro. De verhoging van het aantal uitkeringstrekkers staat ongeveer gelijk aan het percentage van de stijging. Vanaf 2011 zijn de eerste babayboomers met AOW gegaan, dat zijn de mensen die tussen 1945 en 1955 geboren zijn.

Aan het einde van 2013 kregen ruim 3 miljoen gerechtigden een AOW uitkering, waarvan 10 % buiten Nederland wonen. In vergelijking met 2012 zijn de uitkeringen met 1,3 miljard euro naar boven gegaan. 81 % van de 3,2 miljoen gerechtigden heeft een volledige uitkering, de rest een deel uitkering, wat in 2008 nog op 83 % lag. Door emigratie hebben veel mensen minder rechten opgebouwd. Een stijgingsoorzaak is ook dat er twee keer in een jaar een aanpassing is voor de inflatie, wat dus ook weer een verhoging van het bedrag betekend.

AOW leeftijd hoger dus minder uitkeringskosten

In 2013 is de AOW leeftijd gestegen van 65 jaar naar 65 jaar en 1 maand, dat maakt dan weer dat de kosten wat lager zijn uitgevallen. Dit zorgde voor een voordeel van 200 miljoen euro. In 2014 is de leeftijd voor AOW weer hoger en wordt nu 65 jaar en 2 maanden.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.