Hilarische suggesties voor nieuwe verkeersborden in Nederland

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Sunday 28 September 15:12

Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

Recentelijk nam ik kennis van de regeringsplannen om enkele nieuwe verkeersborden in het leven te roepen. Ik heb de te introduceren verkeersborden eens bekeken en de conclusie getrokken dat er eigenlijk nog veel meer nieuwe verkeersborden in het leven geroepen zouden moeten worden die nog veel harder nodig zijn. Sta me toe om mijn ontwerpen voor 13 nieuwe verkeersborden aan u voor te leggen.

Regering in uitvoering

Dit leek mij een uitermate passend verkeersbord voor de manier waarop het regeringsbeleid van het kabinet-Rutte II wordt uitgevoerd. Men schreeuwt in Den Haag dat er bezuinigd moet worden, maar ondertussen is er wel een hoger salaris voor bureaucraten beschikbaar en lijken politici zoals uzelf er niet zo erg op achteruit te gaan als de ‘gewone’ burger. Zo nog tal van zaken op te noemen die mij ertoe dwingen te concluderen dat de regering waarvan u deel uitmaakt belastinggeld min of meer door het toilet spoelt.

Leugengevaar

Laten we wel wezen, mevrouw Schultz van Haegen. Politici staan in de regel nou niet bepaald om hun eerlijkheid bekend. Het voorliegen van de bevolking is aan de orde van de dag in Den Haag. De ene leugen is nog groter dan de andere. Dat dit het geval is, is tot daar aan toe. Maar laten we de burgers dan in ieder geval tegen jullie leugenachtige praktijken waarschuwen, goed?

Politieke correctheid

Politieke correctheid is een fenomeen dat Nederland al sinds ettelijke decennia in een ijzeren greep houdt. We zijn inmiddels zelfs op het punt aangekomen dat zelfs zwarte piet moet buigen voor een minderheid. En dat in een op papier democratisch land! Ook in deze ben ik de mening toegedaan dat het niet meer dan redelijk zou zijn om de bevolking hiertegen te waarschuwen.

Aanduiding voor gebied met (een) overheidsgebouw(en)

Het getuigt van bitter weinig intelligentie om pogingen te ondernemen om geld van mensen af te troggelen die het niet hebben. Ik doel hierbij onder meer op het volslagen idiote, nieuwe belastingsysteem dat uw regering heeft ingevoerd. De rijken worden alsmaar rijker, de armen alsmaar armer. Ondertussen wordt er totaal niets ondernomen om de werkloosheid tegen te gaan en neemt de armoede in ons land in een schrikbarend hoog tempo toe. Het kan voor bijzonder veel onrust onder de gewone burgers zorgen wanneer ze een gebied betreden waarin zich mensen bevinden die zo ontzettend achterlijk bezig zijn dat er nauwelijks nog van menselijke intelligentie gesproken kan worden. Laten we daarom alle gebieden waar zich één of meerdere overheidsgebouwen bevinden met dit bord afbakenen. Met 50% ben ik in mijn optiek nog betrekkelijk complimenteus.

Bureaucratie

Nederlanders verzuipen tegenwoordig in de bureaucratie. Voor alles is wel een formulier nodig, liefst met zoveel mogelijk stempels. Namen zijn al lang en breed niet meer belangrijk, maar het burgerservicenumer des te meer omdat mensen domweg als getallen worden behandeld. Ik denk dat het niet meer dan redelijk is om ervoor te zorgen dat mensen ervan op de hoogte worden gebracht wanneer ze bureaucratisch terrein betreden. Dan kunnen ze zich meteen voorbereiden op het niveau waarop ze dienen te communiceren. Het beste zou dan ook zijn om dit bord op dezelfde locaties te hangen als het vorige bord.

Bedelzone

Tot voor kort hoefde niemand in Nederland dakloos te zijn. Nochtans is het aantal daklozen in Nederland schrikbarend hoog en afgaande op het regeringsbeleid zal dat aantal nog veel verder gaan toenemen. Dientengevolge zal er een grote behoefte ontstaan aan bedelzones, waar het zwervers en bedelaars vrij staat om naar hartelust te bedelen. Gezien de dubieuze plannen voor de zorg zou het daarbij van begrip getuigen om deze zones zodanig in te richten dat ze ook voor ouderen en gehandicapten toegankelijk zijn.

Verboden te graaien

Er zijn diverse plaatsen waar ik dit bord maar wat graag zou tegenkomen, niet in de laatste plaats voor de deur van de Tweede Kamer. Ik vrees echter dat dat er nooit van zal komen, maar laten we dit bord dan in ieder geval beschikbaar stellen voor privaat gebruik. Zodoende krijgen particulieren en zakenmensen met een geweten de gelegenheid om zich duidelijk te onderscheiden van de graaiers.

Private gaarkeuken / hulpvoorziening voor daklozen

Ik zie het niet gebeuren dat uw regering ook maar een poot zal uitsteken om daklozen te helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Dat betekent dat het lot van deze mensen in de handen ligt van hun welwillende medemens. Die zijn er, daar ben ik van overtuigd, maar die zullen maar moeilijk kunnen worden gevonden op het moment dat ze niet herkenbaar zijn. Vandaar dat ik dit bord heb ontworpen.

Besparen geboden

Besparen, besparen en nog eens besparen. Het devies van uw regering is me nu wel duidelijk, mevrouw Schultz van Haegen. Wellicht dat we de bevolking daar middels dit bord continu aan kunnen herinneren om dat doel in zo groot mogelijke mate te verwezenlijken? We zouden het op kunnen hangen voor supermarkten en warenhuizen. De ‘gewone’ Nederlander heeft immers toch geld genoeg als ik uw regering mag geloven, dus waarom zouden ze al dat eten en al die kleding nodig hebben? 

ZZP’ers verboden

Ervan uitgaande dat uw regering achter de stellingname van de Belastingdienst staat dat ZZP’ers ‘schijnzelfstandigen’ zijn omdat ik geen van uw collega’s er krachtig op heb zien reageren, heb ik dit bord in het leven geroepen. Zodoende weet de burger dat hij vooral niet zelfstandig ondernemer moet gaan worden en in plaats daarvan maar beter vakkenvuller bij de Albert Heijn kan worden. Dat verdient immers veel beter.

Verboden voor bureaucraten

U zult, mevrouw Schultz van Haegen, ongetwijfeld begrijpen dat de overdosis aan bureaucratie die Nederlanders tegenwoordig door hun strot geramd krijgen zijn tol eist. Onze ‘gewone’ landgenoten hebben er schoon genoeg van en hunkeren naar bureaucratievrije gebieden waar ze even bij kunnen komen van de kolkende papiermassa waar ze voortdurend mee te maken hebben in het dagelijks leven. Daarom stel ik voor om dit bord uitsluitend voor niet-bureaucraten beschikbaar te stellen. Zodoende kunnen in ieder geval hun eigen huizen bureaucratievrij blijven.

Depressiegevaar

Al met al kan ik er helaas niet omheen dat uw regering tamelijk dystopische leefomstandigheden heeft gecreëerd voor ‘gewone’ Nederlanders. Nadelige psychologische effecten kunnen voor velen van hen dan ook onmogelijk uitblijven. Een groot aantal landgenoten zal binnen afzienbare tijd depressief worden dankzij de catastrofale besluiten die er in Den Haag zijn gevallen. Deze borden dienen dan ook door heel het land te worden verspreid. Zodoende hoeft men niet raar op te kijken als de sfeer die boven ons land hangt langdurig verziekt aanvoelt.

Grensovergang

Het getuigt in mijn ogen van beleefdheid om bezoekers uit het buitenland bij hun aankomst voor te bereiden op wat ze in ons land kunnen verwachten. Om die reden stel ik dan ook voor om alle grensovergangen van ons land te voorzien van het bovenstaande bord, dat de situatie in Nederland in grote lijnen samenvat. Helemaal perfect zou het zijn om dit bord ook bij de douane te plaatsen op luchthavens.

Tot zover mijn eigen ontwerpen. Mocht u interesse hebben om ze te kopen, neemt u dan gerust contact met me op.

Hoogachtend,

Victor Brenntice

Reacties (13) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Misschien moet je deze ontwerpen aan een ansichtkaarten uitgever aanbieden. Als die er muziek in ziet, word je er misschien nog rijk van. Wordt er tenminste iemand nog wat beter van dankzij al die ellende ;-)
haha , Laten we onszelf maar niet gek maken met zulke borden in het openbaar verkeer.
maar op t-shirts prullaria en slaapkamer past het prima.
Ziet er veelbelovend uit...
Dit zijn prachtige borden;-)
Heeft de minister al gereageerd?
Was het maar humor...!

Misschien kun je er overigens - als variant op de ZZP'er / schijnzelfstandige - nog één bedenken voor de RZP. Zeker zolang de staatsschuld niet geheel afgelost is, hebben wij immers een 'Regering Zonder Portefeuille'. Toch...?!?
Prachtig artikel, vol met humor! Al vraag ik me af of de tranen in mijn ogen van het lachen zijn of van het besef dat het idd zo triest gesteld is in dit kleine landje....
Helaas heeft dit artikel een hoog waarheidsgehalte...