Sparen en hypotheek

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Thursday 25 September 00:41

dc693a1422b9242c4df8f73ca6fa0c63_medium.

Spaargeld en aflossen hypotheek

Nederland is een spaarzaam landje. Als alle Nederlanders hun spaargeld in de staatsschuld zouden steken, was er van een tekort waarschijnlijk geen sprake meer. Er werd in ons land altijd goed gespaard omdat de rentevergoeding redelijk was en velen het beleggen in aandelen niet zagen zitten. De kredietcrisis heeft alles doen kantelen. Het consumentenvertrouwen verdween en er werd steeds meer minder uitgegeven. Dit is nog versterkt doordat deze regering te veel bezuinigd heeft en de problemen onjuist aangepakt heeft. De bevolking voelde zich daardoor genoodzaakt steeds minder te kopen en dacht een oplossing te hebben gevonden door het geld op spaarrekeningen te zetten. De Europese Bank nam stimuleringsmaatregelen om de ingezakte economie in Europa aan te zwengelen. Het resultaat er kwam heel veel geld tegen een zeer lage rente beschikbaar voor de banken. Deze laatsten verstrekten evenwel niet de nodige kredieten aan het bedrijfsleven om de economie te stimuleren. Het werd voor andere doeleinden gebruikt.

De banken beschikten dus over goedkoop geld, met als gevolg dat de rente voor particulieren in korte tijd fors daalden. De huidige vergoeding is nog nooit zo laag geweest. Een rentevergoeding van 1% is eerder regel, dan een uitzondering. Sparen werd op deze wijze ontmoedigd, omdat het inflatiepercentage 1,1% is. Daar komt bij de belasting van box 3 op vermogen. Een alleenstaande heeft een vermogensvijstelling van € 21.139 bij partners is sprake van het dubbele. Het had dan ook weinig zin om meer te sparen. Men ging daarom over tot het versneld aflossen van de te betalen hypotheek.

Er is een cultuuromslag, vroeger vond men het niet erg een hoge hypotheekschuld te hebben, waar nu structureel tussentijds afgelost wordt.  De schrik zit er goed in bij veel huishoudens, zij denken daarbij aan de afgelopen crisis, waarbij huizen onderwater kwamen te staan. Het verliezen van een baan en scheidingen gaven een schrijnend beeld van gedwongen verkopen. Dit alles wenst men beslist te voorkomen.  Er wordt fors afgelost om het hypotheek bedrag zo laag mogelijk te krijgen en zelfs zijn er velen die er naar streven de hypotheekschuld op 0 te zetten. Zodra dat bereikt is, kan men maandelijks ook over meer geld beschikken.

Doordat het schenkingsbedrag van € 100.000 belastingvrij was, is de woningmarkt opgebloeid. Het vertrouwen van potentiele starters en koopwoningbezitters is toegenomen. Men vindt het nu een gunstige periode om te kopen. Dit is ook wel te verklaren omdat de huizenprijzen in de laatste jaren fors gedaald zijn. De verwachting is dat de huizen weer in prijs stijgen. Dit laatste is zeer belangrijk voor het consumentenvertrouwen. Zoals eerder gesteld was hiervan beslist geen sprake meer. Alleen is de vraag of dit in 2015 ook het geval is. De regering heeft in al haar wijsheid besloten, de mogelijkheid tot schenken te beperken en het schenken van € 100.000 belastingvrij voor de aankoop van een huis of aflossen van een hypotheek te schrappen. Het kostte de schatkist te veel geld. De gedachte is dat een en ander minder erg is, als een weer instortende huizenmarkt. Men had beter gedaan de maatregel in ieder geval voor het komende jaar te handhaven.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Alleen er staat wel tegenover,dat er velen weer werk hadden. Uitgestelde huizenaankopen en verbouwingen. Daarnaast zijn hierdoor meer hypotheken afgesloten waardoor de makelaars en notarissen ook het nodige werk weer hadden. Het is dus niet allemaal zo negatief.
Wel bedankt voor de reactie
Door die belastingvrije schenkingen is er weer een x aantal bejaarden bijgekomen die straks geen noemenswaardig vermogen meer hebben en op de 'grote pot' van de overheid aangewezen zijn als ze verpleegd moeten worden. Het kost de gemeenschap dus drie keer geld: ëénmaal doordat er minder erfbelasting binnenkomt, twee maal doordat er minder in box 3 belast wordt en nog een keer doordat de zorguitgaven stijgen.