Titel WIE IS GOD?(5) UIT TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Wednesday 24 September 11:27

07123b09fbd6373000ed7d7809869326_medium.Regelmatig wordt ik als spiritueel raadgever bij Parastars.nl, Beyond Counselling.nl etc geconfronteerd met vragen over spiritualiteit & religie. Vragen als wie is GOD, wat is de zin van leven, komen in telefoongesprekken op mij af. In Nederland zijn nog zo'n 8 miljoen mensen praktiserend lid van een kerk en of andere denominatie (geloofsbeweging). De meeste van hen die nog regelmatig ter kerke zijn, zijn belijdend lid van hun kerk en of geloofsgemeenschap. Op de kansel of tegenwoordig ook wel op de begane grond spreekt, priester, pastoor, dominee en of andere voorganger over GOD. Daarbij wordt niet alleen gesproken over GOD, maar wordt ook gebeden tot die GOD. De theologie leert dat GOD een drie-enige GOD is, de vader, de Zoon (Jezus van Nazareth) en de Heilge Geest. Maar niet alle christelijke geloofsinstituties geloven in die triniteitsleer, waarvan wordt aangenomen dat deze leer (dogma) door het vroegere heidendom is binnengeslopen in het theïsme, het geloof in de drie-enigheid van GOD. Jehovah's Getuigen8db7edd67e376c0addf601a8afb9129b_medium. bijvoorbeeld verwerpen deze leer die zij vals en heidens kwalificeren. Zij leren eenvoudig een rekensommetje 1+1+1 = 3 en niet 1! Ze hebben een punt, dat moet ik toegeven. Maar Christenen geloven dat GOD een wil heeft, straft bij 'zonden'en beloond bij goede geloofsdaden./gedrag! Geleerd wordt dat er een hel is, een plaats met verzengend vuur waar slechte zondaars na de dood in terecht komen. Maar zij die geloven en God belijden wacht een hiernamaals, de hemel. Dan geloven de meeste orthodoxe Christenen ook nog in Satan/Duivel, een uit het hemelrijk van GOD verbannen Engel en talloze demonen met hem! De Islam, zo'n 600 jaar na Christus ontstaan met Mohammed tot profeet uitgeroepen door z'n volgelingen geloofd ook in het bestaan van een persoonlijke God, die zij ALLAH noemen.

Maar vooropgesteld respecteer ik ieders geloof. Ik hoop ook dat men mijn geloof respecteert. Ik zeg altijd tegen hen die zeggen te geloven. Geloof kan 2 betekenissen hebben t.w.: het kan werkelijkheid zijn/blijken realiteit, feitelijk gebeuren... of geloof is fantasie, illusie blijken te zijn en dus niet realiteit. Een mogelijke optie 3 is dat geloof in realiteit kan overgaan. Bijvoorbeeld dat dromen uitkomen.

Waar ik mij aan stoor, en nu ook weer in een voorwoord in de NCRV Gids van de nieuwe voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) waar zo'n 2 miljoen belijdende leden lid van zijn (Voormalige Nederlands Hervormeden, zo'n 1,5 miljoen, Gereformeerden (Synodaal) zo'n 500.000 en Luthersen zo'n 30.000) dat zij, want tegenwoordig mag een vrouw en terecht ook dominee zijn  en een bestuursfunctie in deze PKN kerken, ons vertelt in 'Het Hoogste Woord' zoals de titel van de NCRV column heet, hoe GOD van Mozes existeert en welke wil deze God (JAHWEH)50b945d91c4cef7707d4b058e318f922_medium. ons oplegt! De theologe weet het allemaal en schroomt niet haar wijsheden in een NCRV column neer te leggen. En de NCRV, waar ik toevallig ook nog lid van ben neemt zo'n column klajkkeloos over!  Ik ben van plan de NCRV een protestmail te sturen in de hoop, maar niet in de verwachting dat zij eerst eens kritisch kijken naar een column van wie dan ook, ook al is zij theologe.

Ik stel vragers op de bellijn in die zin altijd gerust door te zeggen dat GOD geen (menselijke) wil heeft en dus ook niks van ons wil, en dus ons mensen niet bestraft bij 'zonden' en ook niet beloond bij goede geloofsdaden. Er is geen hel, geen hemel waar slechte en of 'goede'gelovigen in terecht komen en al helemaal geen 'vagevuur' een fantasie, één van de velen van de RK kerktheologie, ontstaan in de corrupte Rooms Katholieke tijd van de middeleeuwen met hun áflatenpraktijk'waarbij mensen met veel geld in hun bezit een plek in de 'hemel'konden kopen! En van dat geld zou het 'Vaticaan'zijn bekostigd heb ik vernomen! Erger kan haast niet!

Voor alles GOD, als deze al bestaat en of gebeurt zoals vrijzinnig gepensioneerd PKN dominee Klaas Hendrikse in zijn boekje 'Geloven in een God die niet bestaat' uiteenzet. is deze GOD voor ons mensen niet waarneembaar met onze zintuigen. GOD is voor mensen onzichtbaar, heeft noch vorm, noch gedaante, en is volgens Jesaja meen ik de bron van dynamische energie. Of GOD is de Grote-Onbekende-Drijver, zoals de niet theoloog Jan de Koning in zijn boekje 'Bestaat God? in een filosofische beschouwing treffend uiteenzet.

Ik definiëer GOD als dat wat de natuur veroorzaakt en gevolg heeft nl het intrinsiek zelfregulerend kosmisch vermogen. Vrij vertaald is dat wat ik in bijbelse termen 'Geest' noem, of ENERGIE Ik stel mij zo voor dat het Spirituele energie is, en of het kosmisch informatieVeld, een energetisch Veld wat de hele kosmos bestrijkt en dus ook haar energetisch werk doet nl schepping & evolutie (proces) van gebeurtenissen in de kosmos en nieuw leven op in ieder geval de planeet Aarde. De zon (als in zekere zin ook GOD) doet de rest, zorgt voor licht, warmte & energie op Aarde, zodat nieuw leven een kans krijgt en door de gunstige afstand Aarde-Zon, wij mensen goed kunnen overleven. Zoals Spirituele energie, komen ook andere kosmische energieën zoals electro-magnetische, nucleaire, gravitatie (zwaartekracht) voort uit deze Goddelijke energiebron.655afd428330777d3d0d1c1f240b84e6_medium.

De voormaige Paus zei in 2000 in een persverklaring opgenomen in 'De Telegraaf' dat jonge mensen niet moeten geloven dat GOD, ENERGIE is. Hij sloeg de spijker onbedoeld op de kop, want GOD is wel ENERGIE! Alles is ENERGIE, wij mensen ook! Wat GOD wel is, zei hij er niet bij, en trouwens niemand ook de theologie niet weet precies aan te geven wie GOD wel is. In die zin zijn wel bedoeld of onbedoeld agnosten, of zoals Ronals Plasterk dat uitdrukte íetssisten'. En ik moet toegeven: Atheïsten hebben gelijk als zij geloven dat er geen persoonlijk opperwezen bestaat (GOD). Maar Atheïsten zijn net als jij en ik ook maar mensen en kunnen zich vergissen. Weliswaar hoeven zijn niet te bewijzen dat GOD bestaat als persoonlijk opperwezen, dat bewijs dienen christenen, Islamieten te geven.... het zou immers ook nog kunnen dat ergens in het heel-al een levensbare planeet is, nog verder dan onze planeet ontwikkeld, waar hoger dan ons leven ontwikkeld leven bestaat. En wellicht zijn deze hoog ontwikkelde wezens eens op onze planeet Aarde geweest om daar leven, plant, dier en mens te ontwikkelen in hun labaratoria met hun mogelijke manupulatietechnieken, reageerbuisbevruchting etc. Wie zal het zeggen? De bijbel spreekt over 'hen die uit de hemel neerkwamen op Aarde'(Nefilim in het hebreeuws) in het eerste boek Genesis. OT. Lees de teksten er maar op na.  Lees ook over dit thema mijn eerste boek 'Geloof in een duurzame werweld ISBN. Maar besef dat de bijbel niet het woord van maar over GOD is. Immers de bijbelteksten komen van mensen, en zijn dus geïnterpreteerd door de mens. En waar de gedachten vandaan komen die zijn uitgewerkt in bijbelteksten, dat is mogelijk van de GODSBRON, dan wel komen uit een andere niet-Godbron. Welke?! Ik zou het niet weten.

INTRINSIEK-ZELFREGULEREND VERMOGEN

Dit is een abstracte definitie die je zou kunnen toepassen op de werkelijk bestaande God en of Allah! Het is wat van binnen uit immateriëel gebeurt, en zelfregulerend procesmatig werkt. Het tegenover gestelde is extrinsiek  wat betekent dat men materiële behoeften heeft, in de organisatiepsychologie doelt men op begrippen als salaris, bonussen, gratificaties, commissies. provisies en auto van de zaak met vergoedingen daar bij!

In mijn nieuwe boek, als opvolger van de in 2002 verschenen titel 'Geloof in een duurzame Wereld' ISBN1dd761c45ea29a0145c867ae89073227_medium. komt de nieuwe titel, naar ik hoop 'Ín de Geest van God, over een weg naar spiritueel leven' als ik een uitgever weet te vinden die dit boek goed in de markt weet te zetten nog dit jaar en anders volgend jaar uit!  Ik zou zeggen bestel maar alvast bij BOEKBESTELLEN.NL en of bij mij. De prijs is 19,95. Lees ook mijn artikel op Plazila o.a.' Is theologie wetenschap?!'f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843_medium.TELESKOOP MAGAZINE.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.