De geroepene deel 42. de Parfait en het boek van de twee disciplines

Door San-Daniel gepubliceerd op Friday 12 September 22:05

images?q=tbn:ANd9GcS3BiUCiPO0UE17IWx2EbB

Bastiene en Eva, zaten aan het tafeltje met mij en we wisten dat wij tijd vulden. Onze echte reden was dat we op de Parfait wachtten. Net in de laatste luie uren van de middag die lange schaduwen wierpen  over Peyrepertuse. 'Het is onbeschrijfelijk wat er in Du Zac is gebeurd,' zei Bastien,'hoe kan de Paus zich vertegenwoordiger van God op aarde vinden?'

'Vanitas,'zei een stem achter hem, 'Ijdelheid, hij denkt dat hij op God's troon zit en handelt uit onvermogen, dat drukt hij in machtsmisbruik uit!' De parfait kwam uit de schaduwen stappen met zijn zwarte fladderende mantel om hem heen geslagen.

 Hij deed een hoge stap en stond nu op het terrasje. 'Gezegend is je huis en haar bewoners'.' Kom om me heen staan,' gebood hij met een ernstig gezicht. Bastien en Eva pakte mijn hand en wij gingen op drie punten om hem heen staan. Elk op een punt. De cirkel is de alpha en omega,' sprak de parfait, 'de slang die in zijn eigen staart bijt, het begin en het einde'. 'Wij zijn de cirkel, de gesloten cirkel'. Jezus staat in ons midden.'  amen.

'Bastien,'glimlachte hij, 'jij vroeg je af hoe de Paus, zulke wandaden als in Du Zac kan verenigen met zijn geweten'. 'Makkelijk, de paus is een handlanger van de Satan.' 'Wij de bon hommes en femmes, zijn pausen, allemaal. wij zijn de echte pausen, de vaders, de beheerders over de leer. Onze leer gaat van vader op zoon, van meester over op leerling.' De katholieke paus volgt allen zijn eigen leer.

images?q=tbn:ANd9GcTg-EeZNgHgWaMEp0JCNdw

Dat moest ik even laten inzinken, maar ik begreep wat hij bedoelde.  De bon hommes en femmes geven de leer door naar hun idee zoals zij die begrijpen. Dat schakelt kerkelijk dogma ogenblikkelijk uit.

Eva schonk wat water in bij de parfait en zelf namen we wat wijn uit de aarde werken kan. Na een slok water vervolgde de parfait, 'wij volgen de enige weg van de enige kerk, die de leer begrepen had, van de eerste Kathaar, Jezus.' Daar kon geen Katholieke paus genoegen mee nemen, dacht ik, ons Katharen geloof was wel wat provocerend.

'Er zijn maar een paar waarheden die wij erkennen,' vervolgde de sombere man in zijn zwarte habijt.

  • pretz: respect, edelmoedigheid, opkomen voor zwakkeren;
  • paratz: gelijkwaardigheid;
  • convivenzia: verdraagzaamheid; respect voor de meningen van anderen.

'Die waarheden zijn gedrags regels geworden.'' Vergelijk de zienswijze van Rome met wat er in Du zac is gebeurd en dan met onze regels, dan zie je ogenblikkelijk het verschil.' 

Ik moest erkennen dat er een wereld van verschil zat tussen wat wij naleefden en wat Rome zich veroorloofde. Het waren echt aparte werelden. 'Vader', zei ik,' u wilde ons spreken, geloof ik?' 'jazeker,'antwoordde de parfait maar niet hier in de buitenlucht. Even later zaten we met zijn vieren om de keuken tafel omringd door de geur van drogende bosjes kruiden. 'Ik heb,'begon de parfait,' met de boodschapper uit Avignon die mij vertelde over de vernietiging van Duzac een pakket meegekregen. Dat heb ik nu bij mij,' Hij haalde onder zijn zwarte mantel een pakket te voorschijn dat ingewikkeld zat, in naar wat leek gelooide schaapsvel.'  ' Tegen vocht en regen beschermd,' vervolgde de katharen pater.

images?q=tbn:ANd9GcSFGSFAGbx9k_FnnxPzEGr

'Dit wat hier voor mij ligt, is op het ogenblik het meest belangrijke in Zuid-Frankrijk en Rome, niet belangrijk in de zin van goud, want dat is maar materie. Materie heeft geen waarde , de geest wel. Er is geen bijbel, er is geen ander boek dan het boek van de twee principes, elke bonhomme geeft de boodschap door op zijn manier zo als hij  die begrijpt, uit eigen inspiratie.'

Wij moeten schaapachtig gekeken hebben, niet begrijpend, want de sombere man vervolgde meteen, 'ik zie dat jullie mij niet begrijpen' Voor ons ligt een kopie van het boek van twee principes met noodzakelijke maar gevaarlijke toevoegingen.' 'Luister aandachtig en vraag alleen als iets niet duidelijk is.' Dit boek heeft toevoegingen die bij tijd en wijle bijgewerkt worden.  Bijvoorbeeld de vernietiging van Duzac staat er sinds een paar dagen in een paar zinnen aan toegevoegd. Daarnaast doet het boek de ronde, eens per jaar gaat het langs de parfaits in de plaatsen die in een toegevoegd register staan vermeld.? 'Staan wij hier ook in', vroeg Eva verbaasd?'  'De plaats en de parfait met de toevoeging bHbF, bonne hommes en bonne Femmes.'

Het is een administratie en een reisdocument zo weten de major filles en de parfaits waar ze welkom zijn en waar ze gevaar lopen bij hun omzwervingen. Want Rome zoekt ons en haar hand zal ons tot moes knijpen als en wanneer zij dat kunnen. Gegevens zijn niet altijd bijgewerkt, ik ben nog niet genoemd maar, Claude, de overleden parfait van verleden jaar nog wel, God hebbe zijn engelenziel.. Zo heeft de kerk van de bonnehommes en femmes een netwerk en weten we wie waar is en welk dorp bij ons hoort'.

images?q=tbn:ANd9GcTWxvNTo2EpxL97aiOcz8I

'Vader', zei ik,'vergeef me als ik voor mijn beurt praat maar in een tijd dat Innocentius van Rome onze vernietiging zoekt is dat document levensgevaarlijk. Het is voldoende als een dorp verdacht word van kathaarschap om vernietigd te worden, laat staan als een dorp in een boek, een heilig boek van de Bonnehommes en femmes, vermeld staat.' Het zou een wegwijzer, een gids worden voor Rome  om selectief dorpen te straffen. Dat boek moeten we verbranden!!'

'Of', zei de sombere man,' in veiligheid brengen. dat gaan jullie doen.'

San Daniel 2014

lees ook deel 43 de geroepene -liber-de-duobis-principiis

 

 

 

 

 

 

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik vind het heerlijk om over iets te lezen waarvan ik dacht enige voorkennis van te heb, en hoe het dan zo passend in elkaar overloopt :D
fijn dat je er herkennening in vindt, amigo mio...
Mooie waarheden om e prediken.
dat is vaak zo .. de naleving is vaak moeilijker
hoop dat het boek goed verstopt wordt is levensgevaarlijk om te laten slingeren of om onder een cape te vervoeren.
Een kopie van het boek van twee principes, er zijn dus meerdere exemplaren?
net als in kloosters...het bekende monikken werk, was dit een kopie..overgeschreven met de hand van het document.'twee prinicipes' waar de katharen leren zijn oorsprong in vond...per regio of land zal zo een kopie bestaan hebben