De geroepene deel 40: Serviti0 en st Petrus

Door San-Daniel gepubliceerd op Wednesday 10 September 19:19

images?q=tbn:ANd9GcQQaVfuTSZ33LDiCinJiAB

De hoofd kardinaal keek naar zijn rechterhand waar de robijn rode ring aan flonkerde. Het is een bloed ring dacht hij.  Hij voelde hoe de ring hem verbond met de pauselijke vader. Hij wende zijn paard af, de huurlingen mochten het werk afmaken, na in naam van de kerk twee dorpen totaal vernietigd te hebben, was zijn limiet bereikt. Hij zou morgen het derde en het vierde dorp te niet doen en de graanvelden doen verbranden. De arm van de herbergier was al op weg naar het hof van de Graaf van Toulouse.

Hij was pas een week op expeditie maar hij voelde zich oud geworden. Zijn geest vervulde zich met het gehuil en gekrijs van hen die dienden om Humilis' dood te wreken. 'Heilige Petrus,' sprak hij in gedachten tot de eerste paus die de beste vriend van Jezus was geweest, 'vergeef mij'. Petrus die in werkelijkheid,  Simon bar Jona ('Simon, zoon van Jona') geheten had en een arme onreine visser was geweest aan het meer van Tiberias. Simon was altijd een eenvoudige man geweest, en Jezus  vroeg  aan hem om hem te volgen. Volgens het evangelie van Lucas antwoordde Petrus: ": "Ga weg van mij, Heer, ik ben een zondig mens!' 

images?q=tbn:ANd9GcSJ8DpVSC3jksmf67BL9QT

Wat mooi, dacht Servitio om dat meegemaakt te hebben. Echt Jezus gekend te hebben. Hij had zoveel jaren Latijn en het Grieks moeten studeren eer hij, Servitio ook zichzelf maar priester mocht noemen, hij had zich wel geroepen gevoeld dat wel.  

Jezus wist Simon al gauw te overtuigen, en deze volgde Jezus en liet zijn vissersboot achter. Hij kende het van het evangelie van Matteüs. Zoveel vertalingen, zoveel woorden in dode talen, wat mooi moet het geweest zijn om daadwerkelijk aanwezig te zijn geweest. 

Jezus besloot Simon vanaf dat moment, 'Kefas' te noemen, wat rots betekent. Zijn Griekse naam Πέτρος (Petros) is de mannelijke vorm van het vrouwelijke πέτρα (petra) dat eveneens rots betekent. Zoveel vertalingen en heilige teksten die hij had  moeten overschrijven, de voorbereiding om maar te mogen prediken waren haast onoverkomelijk geweest.

Zo kon de Messias het niet bedoeld hebben. Servitio, draaide zich nog even om en rook de brandstapels al voor hij hen zag, er was iets heel erg fout.  Er werden dorpelingen vermalen in de molen van macht om iets waar zij waarschijnlijk geen weet van hadden. Net als de Christus, bedacht hij, het onschuldige lam dat geslacht werd. Allemachtig het was een zoenoffer geweest. Waren het de werkelijke wereld verschrikkingen, waar hij onder andere net aan meegewerkt had, die je de ogen meer opende dan alle wijze boeken in monikkencellen bijeen? 

images?q=tbn:ANd9GcT_EXbRoUf85kWqghjYgW7

De plaatsvervanger van Het lam Gods en Petrus had uren in zijn kapel geknield gelegen. Toen Innocentius uit zijn kapel kwam had zijn gezicht een serene uitdrukking gehad.  'Vader', had Servitio gevraagd, 'heeft u een teken ontvangen?''Ontbiedt de kardinalen, mijn zoon,' had de prelaat gezegd en was naar zijn hof gelopen. Servitio had zo snel als hij kon de kardinalen op laten roepen.

De wind draaide en voerde richting ruiter, geen gejammer werd meer meegevoerd alleen maar  de geur van verschroeid vlees die uitsteeg boven de rook. Servitio voelde zijn maag omdraaien.

Het was maar een korte bijeenkomst geweest,. De Here zelve heeft mij een teken gegeven,' begon Innocentius' en hij sprak mij toe'. Er viel een doodse stilte. 'Wat zou de Heer aan de heilige vader hebben toevertrouwd?' Hij wenkte naar de schare achter hem en Humilis trad naar voren en knielde voor onze Heer'. Ontroering trok door de vergadering, Humilis zat aan de voeten van God! ' Kefas, zei hij... Innocentius, rots van de kerk'...' De kardinalen leunden naar voren om maar geen woord te missen van de Goddelijke boodschap. 'Doe aan hen wat zij mij aan doen...'  Zes kardinalen keken elkaar veelbetekenend aan. 'De Haan kraaide driemaal en ik wist wat mij te doen stond', de pontificus keek vorsend rond, 'wie negeert het woord van de Heer?'

images?q=tbn:ANd9GcRtug-mFV2aXOmo5UuUali

Doodse stilte heerste. 'We gaan over tot stemming,' sprak de heilige vader op zachte toon. 'Wie is voor voorstel 1, vergeving en een mis? Servitio had zijn hand omhoog gestoken. 'Dan weten wij het wel,' sprak Innocentius, 'bij gebrek aan steun voor voorstel 1, nemen wij gevoegelijk voorstel 2 aan, de totale vernietiging van de streek en de plundering er van. Wat een vreugde zal er heersen in de hemel!'

Hier keerde Servitio weg van een vreselijke slachtscene. Het was Jezus geweest die toch gezegd had in Lukas 6:29 "Slaat iemand u op de wang, keer hem ook de andere toe" , dat week nogal af van het concilie.

Bij de gevangenneming van Jezus om zijn meester te verdedigen tegen de dreigende arrestatie, had Petrus een zwaard getrokken maar  Jezus’ zei : ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen’ (Matteüs 26:52).  De hoofdkardinaal reed weg met een bloedend hart er was iets vreselijks fout. Ook deze mensen zou Jezus lief gehad hebben. Maar de paus was onfeilbaar dat was een doctrine. Hij was nog nooit zó verward geweest.

images?q=tbn:ANd9GcSp2JpTPxbonkebmIZZ9Gt

Het viel echter niet te ontkennen, zij hadden het zwaard getrokken en niet hun andere wang toegekeerd als kerk. Er was iets fout, vreselijk fout en met zwaarmoedige gedachten omringd, groeide het besef en wist Servitio wat hem te doen stond. 'Dit is de sleutel, Petrus, wat jij op aarde bindt zal in de hemel gebonden zijn, weid mijn lammeren...' Met die laatste woorden van Jezus steeg Servitio van zijn paard

San Daniel 2014  

lees ook deel 41, wanneer zij zwijgen,roepen zij..

 

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
En zo gebruikt iedereen de bijbel zoals het hem goed uitkomt.....