Lithium, essentiële voedingsstof.

Door Herborist gepubliceerd op Wednesday 10 September 16:37

Lithium. Het zit niet alleen in batterijen maar is mogelijk ook nodig om de mens beter te laten functioneren. De Zweedse chemicus Johan August Arfwedson ontdekte lithium in 1817 tijdens de analyse van het mineraal petaliet. De naam lithium is afgeleid van het woord lithos of steen. Planten nemen lithium op uit de bodem en geven het via de voeding door aan de mens. Lithium in zeer kleine hoeveelheden kan nuttig zijn voor mens en dier. Maar is het ook een essentieel, een noodzakelijk voedingsmiddel?

Lithium vooral in granen en groenten
 Veel van het lithium in voeding is afkomstig van groenten en granen, de rest komt uit dierlijke producten zoals zuivel en vlees. Drinkwater kan ook een belangrijke bron van lithium zijn. De totale hoeveelheid lithium in het lichaam is slechts om en nabij de 7000 mcg; de serumspiegel van lithium is normaliter circa 7 - 28 mcg/l. Het sporenelement wordt in alle weefsels en organen aangetroffen en concentreert zich onder meer in endocriene organen (schildklier, bijnieren, hypofyse), lever, nieren, spieren en hersenen. Een hoge natriuminname is geassocieerd met daling van de lithiumconcentratie in weefsels (bij een gelijke lithiuminname). Lithium wordt vrijwel volledig opgenomen uit het maag-darmkanaal en weer vrij snel (binnen een paar dagen) uitgescheiden door de nieren.

Lithium bij bipolaire stoornis
Officieel behoort lithium (nog) niet tot de essentiële spoorelementen. Er zijn sterke aanwijzingen dat lithium uit voeding en drinkwater gunstig is voor de hersenfunctie (stemming, gedrag, denken), glucosestofwisseling en afweer. Een hoog-normale lithiuminname is geassocieerd met een kleinere kans op zelfdoding en een kleinere kans op sterfte door andere oorzaken. Binnen de psychiatrie worden sinds jaar en dag zeer hoge, farmacologische doseringen lithium voorgeschreven bij manie, depressie en bipolaire stoornis. Therapeutische en toxische effecten liggen echter zeer dicht bij elkaar. Het speelt in de hersenen een rol in de prikkeloverdracht tussen zenuwuiteinden, verbinding die verstoord is bij manische en depressieve verschijnselen. 

Lithium nodig voor embryonale ontwikkeling?
Verschillende wetenschappers denken dat lithium een essentiële voedingsstof is voor de mens. Lithium wordt officieel niet tot de essentiële voedingsstoffen gerekend omdat bij de mens geen symptomen van een tekort zijn aangetoond die volledig aan lithium zijn toe te schrijven. Bij dieren (ratten, geiten) leidt lithiumdeficiëntie onder meer tot verminderde vruchtbaarheid, een hoger aantal miskramen, daling van geboortegewicht en - lengte, een kortere levensverwachting en gedragsafwijkingen. Lithium is mogelijk essentieel voor de embryonale ontwikkeling en de vorming van foetale bloedcellen. De werking van lithium is complex en verweven met de activiteit van verschillende nutriënten, enzymen, hormonen en groeifactoren.

Invloed van lithium op gedrag
Langdurige blootstelling aan een veilige, fysiologische hoeveelheid lithium heeft mogelijk ook al een grote invloed op stemming, gedrag en denken. In de Texaanse studie uit 1990 was een hogere inname van lithium uit drinkwater geassocieerd met een kleiner aantal opnames vanwege psychose, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen en/of moord. In onderzoek is vastgesteld dat het lithiumgehalte in hoofdhaar van gewelddadige criminelen lager is vergeleken met controles. Bij dertien depressieve volwassenen (18 - 50 jaar) met bipolaire stoornis trad binnen tien dagen verbetering op nadat ze begonnen waren bij iedere maaltijd een plantaardig supplement met 50 mcg lithium in te nemen.

Referenties

  • Praharaj SK. Lithium not only stabilizes mood, it is also neuroprotective. Indian J Psychiatry. 2011; 53(2):177-178
  • Schrauzer GN, Shrestha KP, Flores-Arce MF. Lithium in scalp hair of adults, students, and violent criminals. Biol Trace Elem Res. 1992;34(2):161-176.
  • Fierro AA. Natural low dose lithium supplementation in manic-depressive disease. Nutr Perspectives January, 1988:10-11

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.